‘Clickbait’ av verdi!

Advarsel:
Dette innlegget kan inneholde såkalte ‘triggere’ for enkelte, da det er snakk om selvmord og mentale utfordringer. Om det skulle være noen som bærer på slike tanker, så ber jeg om at dere oppsøker hjelp, hvilket bla.a fås ved å ringe Mentak helse sin hjelpetelefon på nr: 116 123

 

I utgangspunktet er såkalte ‘clickbait’ et negativt fenomen, da det viser til overskrifter hvis ordlyd er uforholdsmessig dramatisk i forhold til innholdet i den respektive artikkelen, blogginnlegget, eller hva det måtte være. Nå har jeg imidlertid bitt meg merke i at dette begrepet også er blitt benyttet i sammenhenger hvor det ikke bare er feil bruk av ordet, men også særdeles provoserende og ødeleggende sett med mine øyne. For når bloggere åpner opp om et så sårt og alvorlig, men dog livsviktig tema som selvmord og selvmordstanker, så er den overskriften som er benyttet IKKE for ‘clickbait’ å regne! At slike overskrifter drar lesere, er nemlig ensidig positivt, og jeg ramler mer enn gjerne både en og flere plasser nedover listen for å få slike saker på agendaen, for å si det sånn!.. 

 

 

Som nevnt, er selvmord/selvmordstanker et av de såreste og vanskeligste tema som finnes for de som er berørt av dette, uavhengig om det dreier seg om de selv eller som pårørende. Dette kan jeg selv skrive under på, da også jeg har opplevd selvmord i familien. I den forbindelse kan jeg fortelle at selv om jeg kun var 10 år da det skjedde, så opplever jeg fremdeles episoder der jeg regelrett paralyseres i det minner fra den gang slår ned i meg som lyn fra klar himmel.. Men hvor sårt, og ikke minst sjokkartet disse ‘flash-back’ene måtte oppleves, ville jeg faktisk ikke vært de foruten, da det å bli dratt tilbake i tid på dette viset, hvor man husker alt som om det var i går, gjør at også minnet om vedkommende holdes levende på et vis jeg ikke har opplevd med de som har falt fra på naturlig vis..

Ved å fortelle dette, har jeg strukket meg til min absolutte yttergrense av hva jeg er i stand til å åpne opp om denne tragedien, og mine egne begrensninger, om en kan kalle det det, m.h.t å dele, har så absolutt gjort sitt for den enorme beundring og respekt jeg nærer ovenfor de som har det i seg å kunne fortelle sine historier fullt ut. For dette er nemlig så ubeskrivelig viktig at kommer frem i lyset! – Folk som bla.a Kokkejævel, Hjernevasket, Bunnytrash, Kjerringtanker, m.fl redder nemlig liv ved å stå frem med sine historier angående mentale helseutfordringer generelt og selvmord spesielt, hvilket gjør verdien av disse berettelsene ubetalelig!

 

 

På bakgrunn av dette, så føler jeg de ‘troll’ som går ut mot disse personene med nettopp slike beskyldninger som ‘clickbait’ o.l trår over en grense der de går ut mot folk som deler det vanskeligste som deles kan. Slik jeg ser det, går man i disse tilfellene over fra å begå lavpannede angrep i den hensikt å demme opp for følelsen av egen mislykkethet eller hva det måtte være, til noe reinspikket psykopatisk som strengt tatt ikke burde få ferdes fritt ute blant andre. Hvor uønsket de førstnevnte enn måtte være, så er jeg blant de som mener at slikt jeg refererer til som ‘idiot-angrep’ faktisk er noe en er nødt til å forholde seg til om en skal operere på nett. Faktisk går jeg så langt som til å hevde at det å ikke la seg nevneverdig affisere av disse er en forutsetning i denne bransjen!

Men det går altså en grense for alt, og i mine øyne er denne grensen vitterlig overskredet i det et ‘troll’ ikke engang klarer å utvise det minstemål av skam som kreves for å la slikt som berettelser fra 22 juli -overlevende og selvmordanliggende være fredet for den giften de sprer rundt seg med, så mener jeg i fullt alvor at de burde sperres inne! For i det man går inn og bruker nettopp slike historier for å ramme vedkommende, så setter de faktisk liv i fare! – Og da mener jeg ikke “bare” livet til den respektive bloggeren eller SoMe-aktøren! Det er nemlig stor sannsynlighet for at det vil være noen som sliter med nettopp slike tanker som vil lese det respektive innlegget og de påfølgende reaksjoner i kommentarfeltet, slik at én ekkel kommentar er mer enn nok for å føre disse galt av sted, for å si det sånn!

 

 

Avslutningsvis, vil jeg på vegne av meg selv og samfunnet forøvrig få rette en stor takk til alle dere som står frem med deres historier, og med det, faktisk redder x-antall liv.

HVIS JEG VAR DEG! – aud-marit (1)

Hvis jeg var deg’ er et konsept som går ut på at en tilfeldig blogg trekkes ut fra blogg.no’s toppliste, for så at jeg skal gjøre et innlegg hvor jeg utgir meg for å være den respektive bloggeren. Da det krever litt forberedelser å skulle opptre som andre enn meg selv, strekker det seg over to dager, hvor man på dag en blir utropt som vinner, mens innlegget som utgis i dennes ånd ferdigstilles den påfølgende dagen.

 

..Nummeret som åpenbarer seg i det jeg bretter ut papirkulen som avgjør hvem som blir sentrum for det kommende ‘identitetstyveriet’ er:.. 

20

..og bloggen som innehar denne listeplasseringen på dagens toppliste (hos blogg.no) er:..

 

 

AUD-MARIT! 

 

Nok en utfordring har blitt meg servert i dette konseptet, og  denne gang er det selveste Aud-Marit som står for tur til å få sin persona ‘stjålet’ av meg!

Spesielt interessant blir det å ta for meg denne oppgaven i det det akkurat har blitt meg bevisst at Aud-Marit og jeg faktisk har langt mer til felles som bloggere enn hva man skulle tro! For ja, emneområdene våre, liksom utrykksformen vi benytter oss av er riktignok vesensforskjellig, men ikke desto mindre, har vi begge klart å komme oss dit vi er i dag fra å ha startet helt fra scratch. – For ikke snakke om at det til og med er de samme menneskene som har hjulpet oss på veien (hvilket du kan lese mer om i DETTE innlegget).

I det jeg nå står ovenfor denne utfordringen, kjenner jeg først og fremst at jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, samtidig som jeg er meg veldig bevisst på at dette er ei dame som må behandles med den største respekt. For at jeg skal kunne anse dette som vellykket, er nemlig betinget av at ho Aud-Marit kommer frem som den stjernen hun er, og intet mindre.

Det eneste som gjenstår for meg å si nå, er vel bare ‘Good luck, Gry, and may the force be with you’. Om jeg vil klare å ‘lande’ et Aud-Marit -innlegg, eller ender opp med å gå rett på trynet gjenstår å se, så følg med i neste episode!

(For de av dere som ikke kjenner til denne bloggen/bloggeren fra før, vil et klikk på kjempelinken over føre straka vegen til den respektive bloggen. Alternativt, kan du lese deg opp på henne i Dagens blogg).

Black supremacy!..

Begrepet ‘white supremacy’ er jo viden kjent, og fikk endelig det fokus det fortjener i kjølvannet av fjordårets politidrap på hhv Bryanna Taylor og George Floyd.  Folk over hele verden samlet seg i en united front og tok til orde for at ‘black lives matter’. Men hva med den rasismen og forskjellsbehandlingen som er rettet mot den hvite delen av befolkningen??

 

 

Nå vil jeg selvsagt ikke på noen måte å undergrave det faktum at det er de fargede som har lidd overlast her. -Og det så til de grader også! Det jeg imidlertid ønsker å sette fingeren på, er at også antirasistbevegelsen ‘Black lives matter’ har føyd seg inn i rekken av slike der utgangspunktet er de best tenkelige intensjoner, for så å dras så hinsides langt ut av sine proposjoner at det positive faktisk bikker over i det giftige. Intet er vel et bedre eksempel på nettopp dette enn #metoo bevegelsen som gikk som en farsott verden over for et par-tre år siden; For bevegelsen som i utgangspunktet endelig fikk satt en stopper for umennesker som Harvey Weinstein, Larry Nassar og Jeffery Epstein, i tillegg til en rekke andre seksualforbrytere som har fått herje fritt i flere tiår til ende verden over, utviklet seg raskt til å bli et inferno av angiveri. Listen for å angi folk ble lavere og lavere i hastigheter, for så å ende opp i det jeg vil kalle en regelrett katastrofe, i det de angitte var fullstendig blottet for rettssikkerhet, liksom slikt som beviskrav var ikkeeksisterende.

Hva ‘black lives matter’ -bevegelsen angår, er hva som begynte som et rettmessig og sårt tiltrengt opprør mot forskjellsbehandling- og urett begått mot folk pga. etnisk tilhørighet. Over hele verden gikk man sammen i en felles front for likebehandling for alle. – At en person var en person, rett og slett! Men dessverre har også denne bevegelsen gått ‘overboard’, og blitt giftig, i det dette nå har gått så langt at man mange steder regelrett blir pålagt en skam for å være av nord-Europeisk opphav.

Jeg sier på ingen måte at vi har kommet dithen hvor en hvit persons liv er mindre ‘verdt’ enn en farget, men slik jeg opplever det, er kursen så visst staket ut, i det dette uheldige skillet mellom de etniske grupperinger ikke bare holdes i hevd, men også forsterkes ved at man stadig pålegges tabuer for hva en ‘får lov’ å si som farget, og hva som er ‘lov’ for en hvit.

 

 

Man skal jo bla.a trå så varsomt i det en skal utseendebeskrive en farget person nå til dags at jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ikke lenger har noe norsk uttrykk jeg anser som sikkert i så måte, da det eneste jeg sitter igjen med innenfor mitt samlede ordforråd bestående av norsk/dansk, engelsk og svensk i skrivende stund, er ‘person of color’. – Jeg mener.. Hvor galt er ikke det!?

Videre har vi jo de latterlige sensureringene av alt fra Astrid Lindgren til Nissene på låven, liksom det hele tas til et helt nytt nivå i det man faktisk står fritt i hht rasistiske ytringer så fremt man ikke er hvit! – Og da mener jeg både i hht selv å omtale egen etnisitet med ord og vendinger som brått vil kunne gjøre en strafferettslig ansvarlig dersom de ble fremlagt av en hvit, liksom både rasistiske uttalelser og handlinger mot hvite tolereres i stor utstrekning! Eksempelvis, er det ikke en kjeft som sier noe på at fargede menn går ut med hets og hat mot hvite menn som er i parforhold med fargede kvinner. – Jeg mener.. Om en hvit mann hadde gått ut på denne måten mot fargede menn i parforhold med hvite damer, ville det jo ha utløst det reneste ragnarokk!..

Jeg har de siste ukene latt meg sjokkere av hvordan en farget cast-medlem i den amerikanske realityserien ‘Real housewives in NYC’ til stadighet har fart opp over det ene etter det andre som man visstnok ikke skal si til en farget; Av eksempler kan nevnes at man for guds skyld ikke må finne på å påpeke at en farget kvinne er sint! Likeså, er det uhørt å berømme en farget for å være flink til å ordlegge seg, liksom man som hvit aldri har måttet jobbe noe i nærheten av det en farget har måttet gjøre for å nå målene sine. – Og dette er bare en dråpe i havet!..

 

 

Aller mest urovekkende, er dog at det å dra ‘rasisme-kortet’ later til å kunne gi en stadig større fordel i troverdighetssaker. Oftere og oftere har jeg merket meg at det er de fargede som trekker det lengste strået i konflikter der hvite og fargede står ord mot ord, slik at en dermed ikke skulle kunne gi medhold til noen av sidene slik saken har stått. Nå er det selvsagt muligheter for at det i x-antall av disse sakene har forelagt mer enn det som er opplyst, men sett i lys av hva som fremkommer av saksopplysninger i tilsvarende saker, vil det overraske meg stort om så er tilfelle i et nevneverdig antall av disse sakene. Her må også tilføyes at dette her later til å foregå overalt i samfunnet; altså alt fra krangler i skolegården til rettslige oppgjør, hvilket i mine øyne gjør det desto mer giftig, da dette vil si en gjennomsyring av samfunnet.

Forskjellsbehandling basert på noe så idiotisk som melaninproduksjonen i overhuden, er og blir ‘right up there’ sammen med sånt som hellig krig og det å tro på julenissen etter man har nådd skolepliktig alder. I utgangspunktet skulle man jo tro dette økte fokuset på urett begått mot den fargede delen av befolkningen i forbindelse med ‘black lives matter’ ville føre en nærmere det å betrakte en person for en person uavhengig av vedkommendes  utseendemessige trekk. – Men ikke engang såpass skulle man altså kunne altså klare å få skviset ut av den menneskelige tenkeevnen i det herrens år 2021 e.kr..

HVIS JEG VAR DEG! – mette ask (2)

Fordi det er tidkrevende å innta en annens personlighet, strekker dette konseptet seg over to dager, der man på dag en blir utropt som vinner, mens innlegget som utgis i vedkommendes spirit ferdigstilles den påfølgende dagen.

 

Så nå skal det altså komme for en dag, for dere så vel som for meg selv, hvorvidt jeg evner å være noen andre enn meg selv!..  Den første delen av denne runden, åpenbarer seg  umiddelbart om du klikker   

           –>>> HER! <<<–

 

 

METTE ASK! 

 

Liksom Doc & Dask fra forrige identitetstyveri, er også Mette Ask en ‘happy camper’, så nå bærer det faktisk ut på tur igjen! Det artige, er imidlertid at disse er helt forskjellige som typer; Der Rednecks’ene Doc & Dask er helt ‘fres’, er Mette og Husseyn svært familieorienterte, og dessuten småbarnsforeldre. Så da gjenstår det jo bare å se om denne ulikheten som mennesker kommer like godt til uttrykk i min persona som hva tilfellet er når de er seg selv..

 

 

 

Ja, da er sønnen min ferdig med uken hos oss, og ble hentet av faren sin før vi dro videre, mens Amalie har tatt med seg lillejenta en tur til Sverige med seg og tvillingene slik at vi blir alene i to dager. Vi har nemlig tatt turen fra sør- til Østlandet!

Vi bor nå på denne nydelige plassen, hvor vi fikk plass helt nede ved vannkanten.

 

Som jeg har fortalt dere tidligere, så har jo Husseyn virkelig lagt sin elsk på dette landet etter at han flyttet hit, og ivrer etter å lære både språk, kultur, væremåte, og alt på en gang *haha*. Men jeg har jo forklart ham dette med at det er en viss forskjell på det å være fra Bergen og det å være Norsk ikke er heeelt det samme, så denne turen her, er på sett og vis også en skoletur, og ikke bare ferie. Vi har som sagt tatt turen til Østlandet, nærmere bestemt på en fantastisk campingplass like utenfor Oslo.

 

Husseyn har virkelig lagt sin elsk på det norske snopet og snacksen. I ferien har han hatt en is i hånden konstant! Allikevel ble han altså så henført i det han fikk en ny type han ikke hadde smakt før at han glemte vann og alt! Han bare plasket rett ut i Glomma mens han gumlet, og koste seg, uten engang å ense hva han hadde gjort før han sto med vann til livet – hahaha.  

 

Etter at vi hadde fått plassert vognen, og gjort oss kjent med plassen, var det dags for at Husseyn skulle få vaskeekte nordmann-undervisning av ingen ringere enn det store stjerneskuddet på blogghimmelen denne sommeren, selveste Gry H.

 

Her befinner vi oss altså i Oslo, på vei til slottet for å møte Gry.. 

 

Når hun ba oss møte henne på slottet, trodde jo jeg selvsagt det var utenfor, altså på slottsplassen! Vi var imidlertid litt tidlig ute, så jeg trodde ikke hun hadde kommet enda da jeg plutselig hører navnet mitt.. Men når jeg så meg rundt, så jeg jo ikke noe kjent ansikt! Gry lot tydeligvis merke til forvirringen, for brått så hører jeg bare ‘Her oppe!’, og der står hun altså; Oppe på balkongen i selskap med selveste kongen vår, og vinker til oss!

 

 

Det viste seg da at dronningen er i karantene, og Gry har fått jobben som dronningvikar! For Gry er dette vedifull erfaring å ha med seg i det hun nå er nær ved å skulle krones som landets nye bloggdronning!

Men jeg er imidlertid ikke så sikker på hvor lurt det var å la Husseyn få vite om den Norskheten vi mangler her i Bergen. For å være ærlig, lurer jeg på hva jeg tenkte, for dette består jo kun av galskap! Jeg ble igrunnen irritert etterhvert, og ganske flau også, i det Gry bla.a lærer min mann hvordan man banner på Norsk, i all sin obskjøne rikholdighet, for ikke snakke om hvordan en ‘ekte’ nordmann på Oslotur ‘kødder’ med kunsten!

 

 

Heldigvis fikk de ikke holdt på mer enn et par timer før en vakt kom og fikk stanset dem. Og da var resten av dagen kjempekoselig. Husseyn fikk lært masse, og da er jo målet oppnådd!

Håper dere alle har en fin sommer!

 

-Mette

 

FACEBOOK HER – NY INSTAGRAM HER –  SNAPCHAT metteask – (reklame) NETTBUTIKK HER

Mitt liv fra 1 til 10!

Etter at både FAVORITTER og ANTIFAVORITTER fra A til Å, i tillegg til at hemmeligheter har blitt avslørt på løpende bånd med navnet mitt som utgangspunkt i HVER BOKSTAV RØPER EN HEMMELIGHET, tenkte jeg det var på tide å dra det hele inn i tallenes verden Så her følger nye avsløringer, denne gangen med tallene 1-10 som utgangspunkt! 

 

 

1:  Det snakkes jo mangt og meget om dette med eksponering av barn i disse tider, og her er jeg et vandrende bevis på at dette slettes ikke er et fenomen som først kom med inntoget sv sosiale medier! Det har seg nemlig slik at store deler av mitt første leveår ble tilbragt sittende i en bærestol på disken i farmors dagligvarebutikk. Det var vel strengt tatt ikke menneskelig mulig å bli drøyere på eksponeringsskalaen den gang, dersom en ikke var av kongelig herkomst eller hadde foreldre i A-kjendisklassen! I den forbindelse, kan jeg fortelle dere som er bekymret over samfunnsutviklingen på dette området at jeg faktisk kom meg igjennom LIVE eksponering uten ytterligere mén enn de som for lengst er kommet til uttrykk her på bloggen..

2:  Jeg var i min ungdom spådd en lysende fremtid som kongerikets fremtidige OL/VM -håp på løpebanen (jepp, du leste riktig) før latskapen, galskapen og partyiveren tok overhånd. Drøye to minutter var den tiden det tok meg å løpe 800m da jeg som tenåring var et av landets store friidrettshåp.

3: Jeg var tre år gammel da min bror ble født, og enebarnstilværelsen ugjenkallelig var over. Dette var også året da min hardt prøvede mor måtte til pers og forklare avkommet hvordan i heiteste denne lillebroren hadde klart å finne veien inn i magen!..

4: Fire år gammel, stavet jeg meg igjennom mine første skrevne ord, og signerte mine første papirer (les:tegninger). Dette takket være at mamma dro pekefingeren under linjene, ord for ord ettersom hun leste de i alt fra barneblader som Donald Duck & co til barnebøker. Dette var også året jeg ble introdusert for hoderegning. Plussregningen husker jeg ikke hvordan jeg begynte med, men minusregningen ble introdusert gjennom antallet resterende bleier i pakken etter hvert som jeg ble bedt om å hente fra soverommet til stellebordet på kjøkkenet.

5: Jeg var fem år første gang jeg klarte å stavre meg gjennom ei barnebok (uten bilder, må vite) for egen maskin. Boken var fra ‘Gulltopp’ -serien, eg kan enda huske hvordan jeg jobbet og slet med å komme meg gjennom de sidene, spesielt i begynnelsen. Jeg var blitt fortalt at det holdt ikke bare å kunne forme bokstavene til ord for at det skulle være noe poeng, jeg måtte også huske det jeg hadde lest! Det krevde noen gjentagelser, for å si det sånn..

 

‘Stæsjet’ opp til fest med mitt hardt prøvede opphav.

 

6:  Jeg står med karakteren seks i norsk muntlig. Ikke så rart, med tanke på at jeg ledet an i hver eneste diskusjon som fant sted fra den dagen jeg satte min fot i et klasserom for første gang til jeg forlot siste undervisningstime på Greåker VGS iført russedress og klirrende ølflasker sekken. Da som nå, hadde jeg en tendens til å bikke over til det smått kontroversielle, hvorpå intet noensinne har vært mer kontroversielt enn da jeg en gang i løpet av mine tre første skoleår slapp bomben i en klassetime med en dypt religiøs ‘frøken’ i det jeg kunne avsløre at ‘jeg tro’kke no på det der med Gud, Jesus og engler og sånt, jeg!..’

7:  ‘Den gang jeg var ung’, begynte barna fremdeles på skolen det året de fylte syv år, og ikke seks, slik det er i dag. Jeg mener i dag at jeg burde sluppet første klasse, i det jeg kunne både lese, skrive og regne på forhånd. For unger som ligger såpass langt foran pensum i utgangspunktet, blir det nemlig demotiverende, da skoledagen kun blir bestående av å sitte der uten å lære noen ting. Dette har blitt bekreftet fra vitenskapelig hold i ettertiden, uten at det ser ut til at store forandringen er blitt gjort av den grunn.

8:  Åtte er blitt oppgitt som mitt fremste lykketall [fulgt av fire] av de jeg kjenner så vel som kjenner til av folk som driver innen det alternative, som f.eks Tarot, osv. Jeg har nemlig enorm interesse for det paranormale, og betrakter meg selv som spirituell, uten at jeg på noe vis legger noe religiøst i dette.

9:  Jeg har vært en svoren ‘space-geek’ for så lenge jeg kan huske. I praksis innebærer dette et tidligste konkrete minne som gikk på at jeg bla.a hadde full ‘kåll’ på samtlige av solsystemets (daværende) ni planeter (hvilket senere ble omgjort til åtte da Pluto ble redefinert fra planet til dvergplanet) med måner, samtidig som jeg ikke kunne begripe hvordan jorden både kunne være den tredje innerste av disse, og det som jeg gikk på og gravde i ute.. Det er et av de barndommens mysterier hvis minne bestandig vil lokke frem en latter.

10:  Dagen jeg fylte ti år innebar den første store milepæl i mitt liv. En ting var det tosifrede tallet, men dette var allikevel ingenting opp i mot det at bursdagspresangen min dette året var min første ‘voksen-sykkel’ med gir! Det var en skinnende blank sølvfarget DBS med fem gir, ettersom jeg kan huske (hvilket var to mer enn den ett år eldre venninnen min over daten fikk året før) som faktisk fulgte meg ut videregående. .

 

Skamløst!!

Så sannelig har jeg ikke atter igjen klart å bygge opp en anselig samling bilder av det slaget som overhodet ikke har noe i offentligheten å gjøre, dersom en hadde hatt et snev av skam. Nå har jo jeg åpenbart ikke nevneverdig av det, så her we go; Et nytt innlegg med bilder som aldri burde vært vist på bloggen.. 

 

Altså.. Her ser dere meg i min aller nydeligste fremtoning. – En fremtoning som for så vidt er betinget av en proff fotograf, ideell lyssetting, og nitid ‘trynesparkling’. – Men ‘non the less’..

 

..- må en vel kunne si det er rimelig oppsiktsvekkende at dette er ett og samme menneske, for å si det sånn!..

 

– Og for de som måtte være barmhjertige nok til å trekke frem uklarheten i det forrige bildet som forklaring på fenomenet, så faller vel i grunnen også det på steingrunn i det man får trukket denne surpadda her opp av hatten..

 

Tro det eller ei, men jeg sitter faktisk ikke på do her, det bare ser slik ut!

 

Liksom jeg nødig vil tro noen har nevneverdig interesse av å studere innsiden av ‘hatteholderen’ min gjennom nesegangene..

 

Videre, skal det nevnes at det ikke bare er meg som står for absurditetene i bildemappen min! ‘Pelspøblen’, her representert ved Rusken, har så visst sine svin på skogen de også!

 

 

Liksom vi heller ikke går av veien for å fremskaffe åndssvake forevigelser i fellesskap.

 

 

Ellers, så ble det meg bevisst at jeg har klart å ta bilde av meg selv der jeg sitter klar for et Teams-møte..

 

..- Hvorpå du ikke må spørre meg hva det trynet her er for noe!

 

Liksom dette vel fjerner all tvil om at gult lys ikke er noe godt lys i hht å fremstå fresh og fin!..

HVIS JEG VAR DEG! – mette ask (1)

Hvis jeg var deg’ er et konsept som går ut på at en tilfeldig blogg trekkes ut fra blogg.no’s toppliste, for så at jeg skal gjøre et innlegg hvor jeg utgir meg for å være den respektive bloggeren. Da det krever litt forberedelser å skulle opptre som andre enn meg selv, strekker det seg over to dager, hvor man på dag en blir utropt som vinner, mens innlegget som utgis i dennes ånd ferdigstilles den påfølgende dagen.

 

..Nummeret som åpenbarer seg i det jeg bretter ut papirkulen som avgjør hvem som blir sentrum for det kommende ‘identitetstyveriet’ er:.. 

7

..og bloggen som innehar denne listeplasseringen på dagens toppliste (hos blogg.no) er:..

 

 

METTE ASK! 

Da var altså dagens trekning unnagjort, hvor det viser seg at neste mann ehh.. – kvinne ut, er Mette Ask! (- Som du enten kan bli kjent med via kjempelinken over, eller gjennom Dagens blogg).  – Og dette tror jeg skal bli en riktig så artig persona å innta, siden dette rett og slett er et svært interessant menneske som jeg har stor sans for.

For Mette er nemlig ikke ei dame som går av veien for å ta livsvalg som for folk flest syntes å være ganske kontroversielle, og dette er en ‘tuff cookie’ som har stått i mang en storm opp igjennom, både på blogg og i livet ellers. Med andre ord er dette ei kul dame med både meningers mot og en fantastisk humor (jeg mener.. Hun ler jo av vitsene mine *hehe*) som det skal bli morsomt å se hva vil finne på i det hun ‘kuppes’ av meg. – Så heng med, og følg med i neste episode, – som utkommer i morgen den dag!