MAMMA-ANNA mot MADS

For noen mnd tilbake, tok nysgjærrigheten overhånd, og mitt første frivillige klikk på bloggen ved navn ‘Mamma til Michelle’ var et faktum. Dette bekreftet mine mistanker om at dette var et makkverk av en pengemaskin det er umulig å forstå hvordan har kunnet la seg gjøre.. Det andre besøket, var et uhell, og det tredje fant sted i dag etter at damens særs voldsomme reaksjon på kritikken fra Mads Hansen kom meg for øret..

 

 

Jeg er redd jeg ville tatt fullstendig av dersom jeg skulle gått inn på språk og innhold hos denne ‘skribenten’, så jeg lar rett & slett bare dette utsnittet fra det gjeldende innlegget tale for seg selv.. 

«faksmile: ‘mamma til michelle’ 26.07.2018 »

 

Vel.. Når en tjener flere mill i året på å skrive +/- en halvside daglig, og dette med gramatikken og ordforrådet til en 6. klassing, for så å bære seg som om en var hensatt til et liv som uteligger med byens søppelkonteinere som matkilde over en ‘one-liner’, så skorter det på medfølelsen hos meg..

Om jeg hadde hatt Anna Raqsmussens årslønn for å skrive noe som helst, ville jeg ønsket all verdens nett-troll hjertlig velkommen med flagg & faner! -Og Mads Hansen er ikke engang et nett-troll! Mads Hansen har hverken ytret seg truende, kommet med ondsinnede bemerkninger hva utseendet angår, eller noe annet som faller inn under definisjonen ‘nett-mobbing’. Her dreier det seg simpelthen om en kritisk ‘one-liner’ med humoristisk vinkling, og det må faktisk alle & enhver som utgir noe som helst tåle! -Innkludert Anna Rasmussen!

 

Over halvparten av den korteste av videoene (den lengste innså jeg umiddelbart ville bli mer enn jeg kunne tåle) som ‘mamma-Anna’ la ut i forbindelse med Mads Hansens utspill, viste en hulkende Rasmussen (med diskutabel troverdighet).  

«faksmile: ‘mamma til michelle’ 26.07.2018 » 

 

Jeg mener.. Det virker jo her som om dama ikke har fått med seg at de fleste forfattere/skribenter av utgivelser med innhold har opplevd å bli slaktet med hele artikler i landets største aviser, uten å felle en [krokodille]tåre i offentligheten! -Og det samme gjelder musikere/artister, skuespillere/produsenter, programledere, osv. Da må det selvfølgelig også fritt kunne rettes krass kritikk av reinspikket møl uten at dette på noen som helst måte skal kunne defineres som mobbing! -Spesielt om opphavspersonen på toppen av alt håver inn penger på dette her! Jeg må bare krype til korset og innrømme at jeg mangler ord. [-Og det er jaggu ikke noe dagligdags fenomen, det er sikkert & visst!..] 

Alt jeg kan si i så måte, er at om en tar utakknemmelighet & narsissisme til et helt nytt nivå, for så å blande disse to sammen, blir utfallet Anna Raqsmussen i et nøtteskall! 

Er jeg missunnelig!? -Visst faen er jeg misunnerlig! Hvem ville ikke knotet ned noe crap om dagen, lagt det ut på nett sammen med et knippe selfies, og fått 1000-lappene rullende inn på kontoen!?.. Men det er faktisk ikke det urettferdige i dette som ‘gnager’, men den så til de grader uvitenheten om hvor grassalt priviligert og griseheldig hun er som frøken Rasmussen gir utrykk for. -For ikke å snakke om at hun oppfører seg som om hun har et grunnlovsfestet fritak for enhver form for kritikk rettet mot seg selv & sitt virke, og sist men så absolutt ikke minst at all den dritt, såvel som berettiget kritikk som kastes i hennes retning, fører til ENDA mer penger! Da må man da i anstendighetens navn kunne holde seg for god til å bære seg som en suisidal etter en slengbemerkning i story..

Djeeze!.. 

 

All verdens kritikere, nett-troll, og hva det enn måtte være; Kjør på, med alt dere har! -Og jeg vil sitte på nettbanken og beskue tusenlappene rulle inn på kontoen med et stort smil om munnen!

« Foto:  DF Foto » 

 

*

 

#toppblogger #influencer #kritikk #idioti #bloggere #blogg #samfunnskritiker #samfunn #bloggverden #mobbing #nettmobbing 

#kjendisblogger #blogger #rosablogger #bloggerne #rosabloggere 

Anti-Rasistisk motstand av et Flerkulturelt Norge..

Rasisme: En oppfatning eller et sett holdninger som enten tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i bestemte raser [tradisjonell/vitenskapelig rasisme] eller etter i kulturell/ideologisk tilhørighet [ideologisk rasisme], og at mennesket rangeres etter dets verdi i hht disse grupperingene.. 

 

 

Ergo kan jeg iallefall med sikkerhet slå fast at jeg ikke er rasist/har rasistiske holdninger i tradisjonell forstand. Ulikhetene i hudfarge går ikke dypere enn overhuden, -altså sånn ca dit du kommer om du tar en bit sandpapir og drar dette en gang over underarmen [e.l] slik at det er rett før du begynner å piple litt blod fra de ytterste, ørsmå kapilærene.. – Med andre ord, ikke rare greine. 

Når det kommer til den ideologiske/kulturelle formen for rasisme [også referert til som ‘ny-rasisme’], er det derimot de som vil hevde at en del av mine holdninger og standpunkter plasserer meg under denne ‘paraplyen’. 

– Dette berører meg imidlertid ikke det minste. Folk står fritt til å definere meg hvor enn de måtte mene & føle jeg hører hjemme, så lenge jeg har min personlige integritet på stell. At jeg ikke er enig i denne defineringen, er ikke noe jeg gidder bry meg det minste om, da jeg anser en eventuell debatt på dette for å være fullstendig meningsløs, da det er standpunktene som ligger bak som har relevans i denne sammenhengen…

Kort fortalt, mener jeg nemmelig at det slettes ikke er slik at samtlige kulturer/ideologier kan ilegges en like høy verdi! Dette innebærer ikke at jeg tilskriver mennesker født inn under disse noen lavere rang/verdi! Men man kan dog alikevel ikke stikke under en stol at en stor del av de det gjelder desverre formes av det verdisynet de er oppvokst i. -Et verdisyn jeg definerer som ‘ukultur’.. 

De fleste har vel nå en grei anelse om hvor jeg vil hen med dette; Jeg mener rett & slett at det i enkelte kulturer hersker et verdi & menneskesyn som er tvers igjennom grotesk, og som jeg derav glatt tilskriver brorparten av skylden for den galskapen som finner sted i  verden  a-la 2018. 

At dette spesifikt dreier seg om religion generelt, og fundamentalisme spesielt, vil jeg tro er rimelig åpenbart. Men rett skal være rett.. Selv om religion er roten til mesteparten av den samlede faenskap vi mennesker har stelt i stand i løpet av de siste 1000 år, kan den dog ikke tilskrives skylden for alt.  Spesielt i nyere tid, har vi jo i aller høyeste grad fått vist oss kapable til å la oss lede til å utføre den samme grad av brutalitet, maktsyke, og undertrykkelse hvor den gitte motivasjonsfaktoren, samlingspunktet og/eller triggeren er en eller annen form for ideologi snarere enn en religion. Det første og mest åpenbare eksemplet i så måte, er jo utvilsomt de to verdenskrigene, hvor det spesielt i den siste ble vist til gangs at en ideologi er et like effektivt middel for å igangsette et helvete som religion, forutsatt at denne fremmes til ‘rett’ tid av ‘rett’ person.. 

Her er det imidlertid noen ulikheter en er nødt til å ta med i betraktningen.. Det har seg jo faktisk slik at det i en betydelig del av de tilfeller hvor krigerskhet, såvel som barbari, undertrykkelse og brudd på alt som finnes av menneskerettigheter hverken er kulturelt/religiøst eller ideologisk betinget i den betydning at dette er noe de kjempende faktisk tror på. Hvor hjernevasket og misledet både muslimske fundamentalister såvel som den tyske befolkningen i Hitlers dager måtte være, er det en vesensforskjell mellom disse og det barbariet som utføres i tjeneste av diktatorer som kjører på med ren tvang. Her finnes to graverende eksempler i Nord-Korea, under ledelse av Kim Jong-un, og de kommunistiske lederne av Russland/Sovjet samveldet generelt, og Josef Stalin spesielt. Her er det all grunn til å tro at de ugjerninger som utføres, -hvilket i disse tilfellene for det meste utføres mot potensielle motstandere av diktatoren & hans regime innenfor landets grenser, utføres av ren frykt for de groteske represalier som følger å ikke utføre gitte ordre.. 

Dette innebærer at selv om de brudd på menneskerettighetene er like graverende i eksempelvis Nord-Korea som i IS/Al-Quida -kontrollerte områder, kunne ikke forskjellen blitt større når det kommer til intergrering av innvandrere med bakgrunn i disse to formene for ‘ukultur’. – For mens de religiøse jo utfører sine ugjerninger for noe de tror på, eller i det minste har full aksept for,m og derav utnytter til eget barbarisk forgodtbefinnende [f.eks kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap, terros, osv], har de ankomne fra en typisk diktaturstat klart kunststykket å rømme fra et terrorvelde hvor all mellommenneskelig faenskap, inkl krigshandlinger ‘kun’¨ble utført av frykt for styresmaktene. Her finnes ingen overbevisning, tro eller press fra fellesskapet som danner et nærmest uoverkommelig hinder for å ‘blende inn’ i sitt nye hjemland. Det er ikke slik å forstå at disse ikke tar med seg elementer fra sin kultur, men i disse tilfellene, blir disse elementene et kjærkomment tilskudd, -en berikelse til våre egne kulturelle ingredienser. Ankommer en derimot dypt forankret i en eller annen religion, hvilket i dagens samfunn stort sett dreier seg om den islamske i en mer eller mindre fundamentalistisk form, er det desverre en tendens til å være alt annet enn en berikelse i det de kaster av seg. Selv i de mer moderate former, mener jeg faktisk at det ikke er rom for innblanding/innføring av elementer fra den muslimske [eller andre religioner, for den saks skyld] kulturen i vår tradisjonelle nord-europeiske/skandinaviske levemåte. For all del.. Det er ikke sånn å forstå at jeg har blitt Trump-sympatisør over natten, og derav helst ville sett at muslimer ble nektet adgang til landet, og den slags galskap! Ei heller at det ikke skal være lov å hverken bygge moskeer eller bære de klesdrakter de måtte ønske i sin egen fritid! Jeg mener bare at dettre må finansieres utelukkende ved hjelp av egne midler, samt at slikt som bruk av klesdrakter osv faktisk må være fullt og helt av egen fri vilje av den som bærer de! 

Det jeg mener, er rett & slett at jeg ikke ønsker noen utvanning av vår egen kulturarv i den hensikt at Norge skal bli et fler-/multikulturelt samfunn! Jeg vil at det som kjennetegnes som typisk Norsk, skal bestå! Norge skal i mine øyne bestå som en nasjon hvis folk fremdeles skal karakteres som de værbitte, små-sære, ikketroende, velstående, uhøytidelige, sportsgale, godhjertede og halv-gale moderne tids vikinger som vi dog fremdeles må sies å være! Vi skal selvsagt ikke stenge grensene for innvandrere, hverken muslimer eller andre, og disse skal selvsagt ønskes velkommen, tas i mot, og behandles på forskriftsmessig måte. Ressurser skal legges i at forholdene tilrettelegges slik de som får oppholdstilatelse her i landet blir gitt de beste muligheter til intergrering og etablering [utdannelse, jobb, bolig, osv] for at de skal få et godt & fu7llverdig liv som en av oss.  MEN.. de som velger å bosette seg her, mener jeg bestemt må være nødt til å tilpasse seg vår kultur & vårt levesett, og derav legge tilside det som måtte følge de fra tidligere til side i de tilfeller dette kolliderer med hvordan ting & tang tradfisjonelt foregår her på berget.  

For mitt vedkommende, innebærer en overgang til et såkaldt flerklulturelt/multikulturelt samfunn å måtte ofre av oss selv på veien. Å gjennomføre en slik overgang, vil bety slutten på det som kjennetegner det å være norsk. -Vår identitet som folk. Vi vil ikke lenger være  denne nasjonen bestående av vikingenes etterkommere, Eidsvoldmenn & krigshelter fra hjemmefronten. -Værbitte fiskere, oljearbeidere og bønder, blonde og blåøyde, hvorav kvinner & menn, hetro-, homofile, og hva enn folk måtte være lever og bor i skjønn aksept, likestilling, fred og fordragelighet… 

 

«Foto:  DF Foto»

Så de det gjelder får definere og karakterisere mitt ståsted og holdninger hva faen de vil. Anser de disse standpunktene & holdningene som rasistiske, så er de det i deres øyne. Det er samme faen for meg hva de velger å kalle det, for ting er som de er uansett hvilken terminoliogi en velger å bruke. -Og sannsynligheten er ikke minst greit høy for at denne typen merkelapper blir tatt i bruk for å underminere argumentene. I dette tilfellet, vil slike forsøk på ‘hersketeknikk’, ‘knebling’ og underminering imidlertid være fullstendig fåfengt, for det er helt uaktuelt for meg å backe ut av redsel for å bli hengt ut med negativt ladede merkelapper, såvel som ‘trolling’ generelt.  Så lenge jeg har min integritet på stell, er mitt på det tørre. 

 

«Foto:  DF Foto»

 

*

 

#kultur #innvandring #politikk #innvandringspolitikk #flerkultureltsamfunn #flerkultureltland #multikulturellnasjon #nasjonalisme #norge #norskkultur #norskkulturarv #typisknorsk #rasisme #antirasisme #samfunn #listhaug #debatt #samfunnsdebatt #meninger #muslimer #islam #ukultur

Holocaust gjentar seg..

Tyskland desember 1932; En inflasjon som har gått fullstendig av skaftet og skyhøy arbeidsledighet fører til at nøden er like stor som ydmykelsen etter krigsnederlaget hos dette stoltheten & perfeksjonismens folk. Følgen ble, som alle vet, at Hitler fikk makten fra januar det påfølgende år, og helvetet var løs. 

Et helvete hvis historie verden gjennom hele etterkrigstiden har besverget aldri må få lov å gjenta seg. Desverre er det etter alt å dømme kun er et tidsspørsmål før det er nettopp det den gjør.. 

 

 

Historiebøkene har gitt oss inntrykket av at Nazistenes helvete ble muliggjort grunnet en tafatthet uten sidestykke fra verden forøvrig. Slik det blir fremstilt, syntes det jo å være soleklart at Hitler har alt annet enn gode hensikter i gjære, og derav  hinsides naivt og regelrett uintelligent at mannen ikke ble stanset ved første korsvei!  

Sammen med grusomhetene som ble avdekket, sitter en jo unektelig igjen med et bilde av det hele som skulle tilsi at besvergelsene i hht at denne historien ikke må få gjenta seg så absolutt var var gjennomførbar! [I det minste i overskuelig fremtid i den siviliserte delen av verden..]  

Som seg hør og bør, er det intet som går meg forbi uten at det finnes elementer hvis sannhet må etterprøves, undersøkes & analyseres i alle bauger og kanter. I denne forbindelsen, ble a-ha opplevelsen det faktum at det slettes ikke var noe spesielt ved tyskerne som folk som gjorde de mottagelige for en hjernevask som rensket ut menneskeligheten! Dukker rett person opp under de rette forhold, er scenen beviselig satt for den samme massesuggresjonen uansett hvilket land og folk det måtte være snakk om! At dette bla.a var utbrøvd i skole/unerversitetsklasser, har medført at dette faktisk har fulgt meg i all den tid som har gått i etterkant.. For selv om jegt tidvis kan se denne evinnelige spørsmålsstillingen rundt alt mulig av gitte sannheter, med de kontroverser og ikke minst viten en på mange måter ville vært best tjent med å være foruten, som en forbannelse, er den også en velsignelse. -Og ikke minst; Dette er faktisk et av kjernepunktene som definerer hvem jeg er.. 

Som seg hør og bør, skal alle fakta på teppet, hvilket innkluderer spm om hvorvidt jeg faktisk ville forholdt meg under de omstendigheter som rådet i Tyskland på denne tiden!.. Etter å hya foretatt et ærlighetens dypdykk i meg selv, var det bare å erkjenne at det slettes ikke var utenkelig at en sulten, frossen & febersyk verson av selv ville grepet om ideologien som viste seg å kunne virkeliggjøre sin lovnad om gull og grønne skoger så snart de fikk muligheten med begge hender!.. Forhåpentlig ville jeg vært blandt de få med hodet på plass oxo her, og utvist adferd hittil i livet tilsier jo at potensialet i aller høyeste grad er tilstrede. -Men sikker er jeg faen ikke, for min person har gudsjelov ikke blitt utprøvd mot matmangel og hjemløshet!.. 

Det jeg imidlertid vet, er at det ikke er folket det står på, men omstendighetene.. 

Men vi ville vel sett tegnene, og verden ville vel reagert umiddelbart om noe lignende skulle begynne å ta form ett eller annet sted, ville den ikke!?.. En skulle jo tro det, men.. – Det er selvfølgelig ikke slik det ser ut her heller!.. 

For å stanse en ‘ny’ Hitler, viser seg være nær sagt umulig gjennom det faktum at Donald Trump ble valgt, og fremdeles er sittende som Amerikas president.. Grunnen er så enkel som at det å fjærne en ‘up & coming’ Hitler, med stor sannsynlighet vil innebære en overstyring av demkokratiet. – Demokratiet! – Prisen for at historien ikke skal gjentas, vil med all sannsynlighet være pålydende et stk demokratisk grunnprinsipp, for å si det på den måten! Er vi villig til å gi slipp på vår aller mest kjærkomne kulturelle verdi!? -Og hvilke kriterier skulle eventuelt legges til grunn?? -Og ikke minst; Hvor skulle eventuelt denne makten ligge!?.. 

– Ha’kke peiling!! 

Jeg bare observerer at det etter en ultra light verson av mellomkrigstidens finanskrise i Tyskland, dukker opp en tro kopi av Adolf Hitler & Nazismen på den politiske agendaen som ender opp med å vinne det Amerikanske presidentvalget i 2016! 

– Og at verden forholder seg på nøyaktig samme tafatte vis som den gjorde ved forrige korsvei!

Vi snakker faktisk om en likhet så ekstrem at Trump sine valgtaler var en eksakt gjentagelse av Hitlers berømte og bejublede utblåsninger, bare at Jøder og kommunister er erstattet med muslimer & mexikanere! – Bare se her:.. 

 

« Bilder fra ulike kilder lagt ut til offentligheten. Kilde: Google » 

 

Dette taler jo sitt tydelige språk, liksom det faktum at verden atter en gang sitter der på gjærdet som en gjeng tafatte idioter.. 

Kanskje er det et ørlite håp om at vi nå i det minste kan lære at dette mjed å forhindre at historien gjentar seg er satan så mye lettere sagt enn gjort?? Store sjangsene levner jeg det imidlertid ikke, med tanke på utvist adferd gjennom denne artens historie. -Jegf mener.. Vi kriger jo og dreper for det eksakt samme meningsløse idiotiet i dag som vi har gjort de siste årtusner, så..  

 

*

 

#verdenssituasjonen #historie #krigshistorie #historiengjentarseg #holocaust #amerika #usa #presidentvalg #donaldtrump #trump #valg #demokrati #makt #politikk #verdensledere #samfunn #manipulasjon #hjernevask #folkemord 

 

 

 

 

 

TobakksTull!

Ett år er gått siden det siste skuddet på stammen av vekselsvis irriterende, tåpelige & provoserende anti-røyk tiltak ble ihverksatt. 1. juli var det ett år siden helseminister Bent Høye (H) fikk farget alle tobakkspakker grå.. 

 

 

En ting skal minister Høye iallefall ha; Han har faktisk klart kunststykket å overgå selveste Dagfinn Høybråten (KrF) når det kommer til tåpeligheter på dette området! 

Formålet med å gjøre alt av røyk og snusembalasje like, er den samme gamle visa; Forhindre at unge begynner å røyke. Har dette hjulpet, eller vil det hjelpe?.. – Ikke faen. For det første, ser pakkene, over all, mer forlokkende ut enn noen gang, spør du meg. For det andre, er det ett eller annet i oss mennesker generelt og ungdom spesielt som gjør ting mer forlokkende jo mer forbudt’ og farlig de utgis for å være. 

Idiotiet topper seg ved at det faktisk gjøres unntak for sigarer, sigarillos og pipetobakk, da disse produktene etter sigende skal ha mindre og eldre brukergrupper.. Ehh.. For det første, blir pipetobakk for det meste brukt som rulletobakk, for det andre, er det iallefall for unge gutter gjerne festrøyk av sigarer som utgjør deres første bekjentskap med tobakksvarene, og for det tredje er disse produktene de by far skadeligste av samtlige! 

Men statementet med de ‘eldre’ brukergruppene, tyder iallefall at vi er betraktet som ‘lost cause’, og får være i fred heretter, så det lover jo iallefall godt!.. 

 

  Uansett er denne greia her tross alt bare latterlig og tåpelig, og derav ikke noe som påvirker hverken min eller andres hverdag på noen som helst måte. Det kan imidlertid ikke sies om greia med at el-sigaretter nå faller inn under røykeloven, i den forstand at der det er røykeforbud, er det også el-sigaretter bannlyst. I fjord gikk disse brått fra å være et anbefalt alternativ til røyking til brått å bli tilnærmet like helseskadelig over natten. -Noe enhver med et minste snev av evne til å tenke selv, og innhente opplysninger for å finne ut av hvorvidt hva som blir annonsert og fortalt faktisk er sant, i løpet av fem minutter vil finne ut at de slettes ikke er!  

Ikke bare er denne utvidelsen av loven irriterende som faen, men den er basert på en løgn/manipulasjon jeg [enda] ikke skjønner motivet for! Den lettest avslørte ‘gitte sannheten’ blandt alle de som helt eller delvis ikke stemmer, er altså den vanskeligste å komme opp med et plausibelt motiv for. -Men noe er det, det er iallefall sikkert! 

Skråsikkerheten har kort & enkelt sin forklaring i at det som kjent ikke er nikotinen som er ‘den store stygge ulven’ når det kommer til tobakksvarer. Nikotinet er ‘bare’ det som utgjør avhengigheten! Det er imidlertid tjæren & kullosen som skader! -Og er det tjære & kullos i el-sigaretter? -Nei.  Ei heller finnes de lumske tilleggsstoffene i tobakken som påstås å ha en eller annen mer eller mindre ukjent tilleggsrisiko, hvilket [selvsagt] også gjelder for det som blåses ut i hht den passive røykingen, så.. 

Som hell er for de som forer på med slike halv- og usannheter, er dette med bruk av egen hjerne og sunn skepsis noe som åpenbart ikke faller lett for folk flest, -siden det får ‘passere’ fullstendig uhindret, mener jeg.. 

 

Foto:  DF Foto.

 

*

 

#lov #lovogrett #norgeslover #storting #regjering #røykelov #sigaretter #tobakk #tobakksvarer #forbud #røykefobud #snus #livskvalitet #samfunn #antirøyk #skepsis 

Kristus vs. Jesus i Virkeligheten

Globalt sett, tilhører jeg en ganske så liten minoritet. – Og nå refererer jeg ikke til den blonde hårfargen eller at jeg har blå-grønne øyne, men at jeg, ved å melde meg ut av statskirken, ikke har noen religiøs tilhørighet. I mine øyne, ansees det å tro på det verdensbildet som serveres gjennom religionene rett & slett som mindre intelligent, og kirken er et fordømmende utyske. Så hvordan kan det da ha seg at jeg i aller høyeste grad tror på Jesus!?.. 

 

 

Etter alt å dømme, har nemmelig mannen som utgjør kjernen av kristendommen levd og virket her på planeten i det tidsrommet [+/- noen mnd/år] som følger det nye testamentet. Videre skal fyren ha vært litt av en personlighet, og mye tyder på at han var i besittelse av noen temmelig oppsiktsvekkende evner innen klarsyn & healing. 

Men Guds sønn, og derav utkomme av den eneste ‘jomfrufødselen’ i pattedyrenes historie, var han dog ikke.. Det verdensbildet som serveres gjennom religionene, er nedtegnet av og for mennesket i en tid der det enda ikke fantes naturvitenskap utover det som kunne observeres med det blotte øyet, og de slutninger som ble trukket ut fra dette. Med andre ord, skulle religionene, som vi kjenner de, gått over i historien i forbindelse med den industrielle revolusjonen som fant sted rundt århundreskiftet mellom 17 og 1800 -tallet. At dette guds- og verdensbilde fremdeles har en sentral rolle i vår opplyste del av verden, er faktisk intet mindre enn absurd. 

For Jesus og hans samtidige, derimot, var situasjonen imidlertid en ganske annen, for disse levde jo faktisk i den tid det ikke fantes noen vitenskap! Disse menneskene hadde ingen vitenskapelige holdepunkter å plassere opplevelser og observasjoner som falt utenfor normalen! Dessuten fortonte verden seg selvfølgelig uendelig mye større når den eneste metoden for å komme seg fra A til B var å ta beina fatt! [Kunsten å temme kameler for frakt igjennom ørkenområder ble faktisk ikke tatt i bruk før mange hundre år e.kr]. Jesus & hans samtidige hadde dermed ingen andre ‘knagger’ å henge det som falt utenfor normen på enn det overnaturlige, og da i form av denne ‘Gude-skikkelsen’.. 

Selv om dette i og for seg forklarer en del i hht hvordan en slik menneskelig gude-skikkelse kunne vokse frem på denne tiden, er det alikevel de grep som ble gjort flere hundre år i etterkant som gjorde susen i så henseende. Religiøse sekter i form av [relativt små] grupperinger rundt en påstått messias oppsto nemmelig som paddehatter i midtøsten i hundrevis av år, for så å svinne vekk i glemselens skyggedaler etter noen år. Det samme var etter alle solemerker i ferd med å skje med den som sentrerte rundt snekkersønnen Jesus fra Nasareth. Herr Kristus ville vært like ukjent, bortgjemt & glemt som alle de andre ‘messiasene’ som kom og gikk i denne perioden, om det ikke var for at en Romersk keiser ved navn Constantinus [Konstantin] [fra 306 til 337] angivelig skal ha hatt et drømmebilde av et kors i forbindelse med et slag i området der det fremdeles fantes de som forfølgelsene ikke hadde rukket å ta knekken på. For romerne, var det i utgangspunktet sol-guden som sto og gjaldt, -inntil den godeste Constantinus har ‘halliser’ som peker i retning av denne lille restansen av en sekt forfølgerne enda ikke hadde rukket å få hasen på; ‘Ur-utgaven’ av kristendommen… 

Han begynte i ‘det små’ med å gi de kristne ‘free pass’, for så å gradvis innføre støtteordninger etc. I begynnelsen rådde han nemmelig bare over halve riket, men da han etterhvert får hasen på romerrikets andre keiser, var et imidlertid bare å druse på i hht et religionsskifte. Det er jo fullt forståelig at det medfører visse praktiske problemer å få folk til å bytte religion, og derav en vesentlig del av sitt verdensbilde. Dessuten var ikke ‘kællen’ mer posttraumatisk enn at han også hadde religionens funksjon som maktmiddel klart i hu. 

Sammen med den enorme makten han hadde over folket, ble det nødvendig med noen justeringer hist og her for bla.a å få helligdagene til å matche de som gjaldt for solguden, slikt som f.eks at Jesus’ fødselsdag ble flyttet fra det som angivelig skal ha vært utpå vårparten til natt til 25 desember. Videre, er både denne haloen/glorien Jesus figurerer med, samt den vesentlig lysere hudfargen han uten unntak er gitt [og fremdeles gis] i de uttallige kunstneriske fremstillinger som er blitt gjort av ham opp gjennom årgundrene.  

 

 

Mest graverende, er etter mitt skjønn alikevel den nitidige utvelgelsen av de skrifter og berettelser som finnes vedrørende religionens hovedperson, Jesus’, liv, gjøren & laden i underkant av 300 år tidligere som denne romer-keiseren foretar seg for å få denne religionen til å dekke alle formål.. Greia var nemmelig at Jesus, slik han faktisk var, var fullstendig ubrukelig i religionsøyemed. I de senere år, har den ene rullen av bortstuede skrifter etter den andre kommet for dagen og virkelig vist [de av oss som gidder bry seg med sannheter] hvilket vrengebilde som ble skapt av personen Jesus gjennom den sirlige utvelgelsen & sammensetningen av de som skulle bli det vi i dag kjenner som det nye testamentet..

Det første som slår en, er hvordan Constantinus har gitt evangelistene spalteplass i denne blekka. Det påfallende her, er at evangelistene, som faktisk ikke så dagens lys før 150-200 år e.kr, ‘kun’ har nedtegnet de historier som har blitt holdt i hevd gjennom muntelige overrekkelser inntil da. -Og vi vet alle hva som gjerne skjer når en litt spesiell historie om en litt spesiell ‘figur’ blir gjenfortalt mange nok ganger, gjennom mange nok ledd!?.. Jepp.. Den utvikler seg i form av at den hele tiden blir ilagt en bitteliten ekstra dose med ‘krydder’. -Ikke mer enn at det ikke merkes fra den ene versonen til den andre, men som har blitt vesentlig ‘pepret’ opp om du får høre den igjen etter 10 overleveringer..  Da får vi glatt sånt som en dukkert i dødehavet til å bli spaserturer på stillehavet, og en runde i høyet med en som bryter tidens trend med faktisk ikke å gi faen i dama som er smelt på tjukken til å bli en jomfrufødsel.. 

Hvor galt dette nå er, føler jeg alikevel at den største uretten mot det mennesket denne Jesus faktisk var, er å utelate samtlige nedtegnelser av den personen som faktisk hadde desidert mest av skriftelige nedtegnelser hva angikk mannens liv og lære, og ikke minst var den som kjente ham aller best, nemmelig hun som alt tyder på var hans kone; Maria Magdalena.. 

Er det noe jeg virkelig ikke kan begripe når det kommer til kristendommen, er det hvordan det faktum at Jesus var gift, og sto sin hustru svært nær, faktisk til dags dato ikke er blåst opp, opplest og vedtatt, da dette utrolig nok fremgår av selve bibelen grunnet hva som i bunn & grunn var en giga-blunder av keiseren! 

Som kjent, inneholder bibelen kun fortellingen om det [angivelige] første møtet, der Jesus gir Maria Magdalena tilgivelse for livet i synd som prostituert, med den påfølgende fristelsen han etter sigende heltmodig skal ha motstått. Etter dette, er det ikke et knyst om denne damen, før hun brått dukker opp igjen i forbindelse med påskebudskapet. -Og det er her den godeste keiseren tråkker i salaten:.. 

For når tiden kommer for å gå til graven for å utføre de ritualer som seg hør og bør på denne tiden under de gitte omstendigheter, er Maria Magdalena den som sammen med hans mor, [som også heter] Maria må til pers. Saken er nemmelig den at dette KUN kunne gjøres av avdødes mor og ektefelle! Her var regelen like klar som den var standfast; Her var detb ikke snakk om å slippe til hverken søstre, tanter, eller bestemødre, -så muligheten for at det i dette tilfellet brått skulle åpnes for at en venn av familien brått skulle kunne slenge seg med som støtte i den tunge tiden, finnes rett & slett ikke!..

Personlig, syntes jeg imidlertid bdet er en gedigen skam at Jesus har blitt et symbol for kjedelig askese og måtehold når fyren åpenbart var ‘anything but’. Jeg mener.. Hva som denne historien om Jesus som gjør vann om til vin har sitt utspring i, vet jeg desverre ikke, annet enn en kalkulert gjetning om at han faktisk satte den, og at prosessen, -og oppholdet i denne ørkenen, derav har tatt vesentlig lengre tid enn historien tilsier. Det som imidlertid er verdt å merke seg, da den samme tendensen er å spore gjentatte ganger i den såkaldte hellige skriften, er at dette følget ankommer denne mellomstasjonen på fottur gjennom ørkenen. -Jeg gjentar; ØRKENEN.. -Og her er det etter alt å dømme vann i bøtter og spann [antagelig er dette i forbindelse med en oase eller noe].. Så langt jeg er i stand til å sette meg inn i deres situasjon, ville vann virkelig vært greia etter å vaset gjennom blytunge sanndyner i koketemperaturer i dagevis. – Jesus derimot, er alt annet enn det hengehode & festbrems jeg ser for meg å kunne være i en slik setting. -For Jesus mener på at når en først har gått denne helvetes turen, så skal det da for faen drikkes!..  

 

 

Det aller beste i så måte, sparer han imidlertid til det aller siste.. Skjærtorsdag.. Fyren er vel vitende om at han har under ett døgn igjen før han skal utsettes for den værste tortur, som tilslutt vil ta livet av ham. Han har kun noen timer før han skal tas til fange, tortureres og drepes, -og Jesus finner denne anledningen passende til å dra i gang en helvetes avskjedsfest!.. Her har det jo vitterligen fløtet over av mat & drikkevarer så til de grader at rotbløyten faktisk har blitt opphav til et av religionens mest fremtredende ritualer; Nattverden!  -Men dog i en utgave hvor originalen er herpet til det ugjenkjennelige.

Og om jeg ikke har blitt harm nok på mannens vegne før, blir jeg det iallfall her. For at han ikke engang skulle få beholde DEN, avskjedsfesten over alle avskjedsfester.. Det er faen for drøyt. Rett & slett.. 

 

Jeg er overbevist om at Jesus var den kuleste fyren som tenkes kan, og er derav den i historien jeg virkelig kunne tenkt meg å ta en fest med!

Foto:  DF Foto.

 

*

 

#religion #jesus #troogtvil #skepsis #kristendom #humor #blasfemi #religionshistorie #historie #samfunn #livssyn #ateisme #tvil

 

Naboenes søppel..

Jeg kan så absolutt ikke skryte på meg noen form for eksellense innen miljøvern. Dessuten er jeg lat som faen. – Og med lat, så mener jeg slikt som at jeg eksempelvis kan misse et TV program jeg ønsker å se dersom fjernkontrollen ikke er å finne i min umiddelbare nærhet, fordi jeg ikke gidder å reise meg opp å gå bort til TV’n eller lete utenfor armlengdes avstand. Men selv jeg orker faktisk å lese skriften på avfallsdunkene for så å legge det jeg holder i hånden der det hører hjemme! 

 

 

Jeg mener.. Det må da i det minste kunne gå an å få slikt som pappesker og bunker med blader, aviser & reklame-post i papp & papir-dunken! – Om en aldri så mye driter i miljø & miljøvern, så for å unngå at det til stadighet blir overfullt i restavfallsdunkene! 

Som sagt; Jeg er også vederstyggerlig lat, så et system med ørten forskjellige søppelbøtter under kjøkkenvasken for sirlig sortering, ville neppe blitt noe greie på. Istedet har jeg faktisk lært å dra nytte av egen latskap, da jeg ved å la vær å knyte posene, lett kan sortere ved dunkene.  Det skal sies at det meste av matavfall også for mitt vedkommende havner i restavfallet, men jeg klarer da i det minste å få sortert min halvparten av skrotet! 

Pr. dags dato, har jeg eksempelvis kun sett mitt avfall i dunken for glass & metall, om en da ser bort fra det som ikke hører hjemme der.. Videre har jeg sterke mistanker om at det samme gjelder plasten, men dette er vanskeligere å stadfeste 100% da det er færre ‘særegenheter’ i denne kategorien. [Glass & metall-avfallet kjennetegnes lett ved dominansen av hunde-/kattematbokser ispedd en & annen leverposteig- og makrell i tomatboks]. Men også plastdunken inneholder påfallende mye velkjent dyrematemballasje, så jeg ville blitt svært overrasket om det skulle noen andre i boligfeltet som bidro også her..

Jeg skal imidlertid ikke pålegge samtlige såpass, selv om dette virkelig heller ikke er for mye forlangt objektivt sett. Her får en rett & slett bare ta forlangendet ned til et minstemål, for å unngå at dette blir en faktor som forsurer hverdagen; 1) Få i det minste alt søppelet opp i en dunk! Ligger det søppel på bakken, tar en det opp! 2) Her er vi tilbake dit vi startet; Har en slikt som pizza-esker, pappesker og/eller blader, aviser & reklamepost, så innebærer det nøyaktig den samme grad av anstrengelse å få dette opp i dunken for papp & papir som den for restavfall! 

 

 

Jeg mener.. Dette er virkelig ikke for mye forlangt! Vi er da for guds skyld siviliserte, oppegående mennesker [i det minste på papiret] i dette boligfeltet, så det må da kunne gå an å iallefall utvise et minstemål av oppførsel i den retningen!.. 

Skjerpings!!

 

Foto:  DF Foto.

 

*

 

#miljø #miljøvern #kildesortering #naturogmiljø #naturvern #naboskap #bomiljø #naboer #lokalmiljø #hjem #bolig #avfall #søppel #forurensning #forsøpling #trivsel 

 

De minste ting..

En går glipp av svært mye her i livet dersom en overser de små ting..

         

 

Jeg har latt meg inspirere av bloggere med en enestående evne til å finne frem til, og ta de mest spektakulære bilder av disse detaljene i omgivelsene, og begynt å ta med kamera på tur med hunden min. Her er et utvalg av hva jeg har klart å oppdrive til nå..   

 

 

Rom ble som kjent ikke bygget på en dag, så det krever mye mer trening for å komme i nærheten av de som virkelig kan dette her.. Mine erfaringer når det kommer til foto går på å bli fotografert, men når det kommer til å fotografere, er erfaringsgrunnlaget nada.. Men som Paradise Hotel deltageren Majoo uttrykte det i det mest kjente sitatet i programmets ti-årige historie; “Livet er en lære, man må alltid lære”, så da må en jo bare ‘hive seg rundt’..

Jeg klarte nå iallefall å finne frem til motiv, pluss at jeg fikk lekt litt med filtre & ulike modereringsfunksjoner, Da har en jo fått noe å bygge videre på, og da må jeg faktisk bare si meg fornøyd, da dette er langt mer enn jeg hadde i utgangspunktet, for da hadde jeg nemmelig ikke en dritt (he he) 😉

 

*

 

#foto #friluftsliv #natur #villblomster #sommer #rekreasjon #juli #norge #norsknatur #ferieogfritid #debut #læring 

 

 

 

‘LIFE-HACKS’ som virkelig forenkler hverdagen!

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har klikket på linker pga såkaldte ‘life-hacks’ [hvilket betyr tips & trix for en enklere hverdag] uten at de innfrir til forventningene. Nå har jeg imidlertid fått et knippe av den typen som ligger til grunn for den endeløse jakten; De som VIRKELIG forenkler tilværelsen, iblandet en og annen innimellom som rett & slett gjør den litt morsommere.. 

 

Foto: DF Foto.

 

->> Istedet for punge ut i [svin]dyre dommer for Microsoft Word, last ned gratis-programmet ‘Open Office‘ istedet! Det er nøyaktig samme ‘greia’, bortsett fra at Open Office ikke koster ei krone, i tillegg til at det faktisk har flere funksjoner! 

->> YouTube -videoer kan enkelt lastes ned ved å tilføye ‘ss‘ mellom ‘www’ og ‘youtube’ i nettadressen! 

->> For billigst mulig flyreise, sett nettleseren på ‘incognito mode‘, da prisene har en tendens til å stige om du blir registrert på en side flere/gjentatte ganger!

->> En iPad -lader vil lade opp iPhonen din mye raskere!

->> FutureMe.org lar deg sende brev til ditt fremtidige ‘jeg’. 

->> Glemt passordet til PC’en?.. Gå inn i ‘safe-mode‘ [F8 med en gang du starter maskinen], logg inn som ‘administrator‘, og endre passordet!

->> Last ned gratis musikk helt legalt ved å kopiere en YouTube -link med den aktuelle låten, for så å gå til http://youtube-mp3.org . Sett inn den kopierte adressen, og trykk ‘Convert’.

->> Om du oppdager at en nedlastet PDF -fil har .exe -suffix, kvitt deg med den ASAP, da det vanligvis er ensbetydende med et virus!

->> Å sette tlf i ‘Airplane’ -modus vil sette en stopper for reklameinnslagene når du spiller spill! 

->> Å sette tlf i ‘Airplane-mode‘, forkorter også ladetiden, samt er det mest strømbesparende du kan gjøre dersom du har lite strøm som skal vare lengst mulig! [Å slå av tlf virker derimot mot sin hensikt, da det å slå den på igjen, virkelig ‘suger’strøm]. 

->> Om du lurer på hvorvidt det er noe nevneverdig med strøm igjen på batteriene [typ; Duracel etc] som ligger slengt i kjøkkenskuffen [o.l], så finner du faktisk ut dette ved å slippe batteriet i bakken. Spretter det en gang for så å ligge, er det fullt [ev. tilnærmet fullt]. -Fortsetter det å sprette flere ganger før det legger seg, er det lite eller ingenting å hente.

->> Om du kommer i skade for å lukke en tab/fane, åpnes den igjen ved å klikke ctrl+shift+t.

->> Og om du skulle komme i skade for å slette noe du nettopp har tastet inn på iPhone, kan du faktisk få omgjort dette ved å riste på telefonen! 

->> Du får vite nøyaktig hvor et ventet fly befinner seg ved å Google flynummeret!

 

Foto: DF Foto

 

*

 

#tips #tipsogtriks #enklerehverdag #teknologi #internett #enklereliv #hverdagstips #lifehacks #hacks #iphone #nettbrett #ipad #pc #data 

 

Fuck Jante! – Men hovmod står fremdeles for fall..

Som jeg vil tro de fleste har fått med seg, stormer det atter en gang rundt Side 2 -bloggeren Isabel Raad. Denne gang var triggeren imidlertid et innlegg på Instagram hvor hun sitter og kaster om seg med pengesedler i en vaskeekte Skrue McDuck -pose, og ikke at hun har operert, injisert [m.m] seg til det ugjenkjennelige.. 

 

Foto: Donald Duck & co. (via Google).

Raad forklarer bildet som en humoristisk måte å illustrere sin beslutning om heretter å gi fullstendig faen i Janteloven. Den unge damen stiller seg videre fullstendig uforståelig til de sterke reaksjonene som fulgte dette avfotograferte pengebadet, hvorav hun med undring uttrykker i bloggen sin; “Det er jo bare penger!..”

Djeeze, Isabel!.. Når du trår til med et slikt innlegg fra en luxus-residens i L.A etter et halvt år med sutring over det du refererer til som å bli ‘hengt ut’ og utsatt for mobbing, personhets og gud vet hva av ‘influencere’ som Mats Hansen & duoen Kristin Gjeldsvik/Dennis Poppe, begynner en jo unektelig å lure på om du er vel bevart.. -Eller om du faktisk er faen så vel bevart, og bevisst opptrådt som et offer da dette har vist seg være et sjakktrekk i hht å holde blesten oppe rundt din person, og derav inntektsbringende?.. 

Hvor absurd det nå er, håper jeg faktisk for guds skyld på det siste, da tanken på at jeg eventuelt lever i en verden som muliggjør at den fullblåste idioten som følger det første alternativet ender opp som en vinner, rett & slett er uholdbar. 

 

 

For all del.. Jeg er selv en svoren motstander av Janteloven. – Det er så absolutt ikke dét det går på!.. I likhet med Raad, driter jeg langflatt i denne. Selv har jeg også kommet dithen hvor jeg er helt på det rene med hvem jeg er, og er derav inneforstått med mine talenter & prestasjoner, liksom jeg er vel vitende om de sider og fadeser som utgjør motsatsen. Disse pluss-sidene våre ser jeg ingen grunn til hverken å bagatellisere, tåkelegge og/eller fornekte! Det er da virkelig ikke noe galt i å uttrykke glede og stolthet! Dessuten fortoner slike ‘Jante-responser’ seg gjerne hinsides tåpelige, så vel som regelrett respektløse i mine øyne, da de som oftest går på å fornekte/fordekke det åpenbare, Eksempelvis anser jeg det som både falskt og respektløst ovenfor mine medmennesker å benekte at jeg er fotogen når jeg vitterligen har tatt modelloppdrag i 18-19 år etter å ha blitt ‘oppdaget’ av en agent som 18 åring. Da er det jo for faen åpenbart at jeg innehar en samling utseendemessige trekk som ansees som attraktive i samtiden, og gjør seg på bilder!.. 

Det er imidlertid en forskjell på det å anerkjenne, og uttrykke stolthet over egne talenter, kvaliteter og prestasjoner, og det å yttrykke arroganse og hovmod. -Og når noen legger ut et bilde av seg selv badende i penger, og da spesielt en profilert person, er jo dette unektelig lett å oppfatte som hovmod snarere enn et uttrykk for stolthet over et nådd mål og/eller prestasjon.. 

Dermed inviteres jo også bokstavelig talt de kritikerne hun som nevnt anser seg hetset av til dekket bord! 

Forstå henne den som kan, for det gjør overhodet ikke jeg!.. 

 

I motsetning til frk. Raad, består nok vannet som badeelement for mitt vedkommende, selv for påkledde, spekulative & spektakulære bad til ære for fotografen.. 

Foto:  DF Foto. 

 

*

 

#penger #karriære #bloggere #selvtillit #arroganse #stolthet #hovmod #jantelov #toppblogger #blogger #influencere #antijanjtelov #rikdom #velstand #overflod #jobb #livsstil #samfunn #trend 

 

 

Helt på Nett!

I disse sommertider, blir vi atter igjen møtt med stadige oppfordringer om å logge av internett generelt, og sosiale medier spesielt. Om begrunnelsen i det gitte tilfellet er redusert risiko for depresjon, bedre forhold til familien, eller ‘what-ever’, er utfallet det samme for min del; Jeg logger PÅ!.. 

 

 

– Telefon, iPad, PC.. Jo mer av en bedrevitende oppfordring det er, jo mer barnslig blir jeg. -Rett & slett fordi jeg er et voksent menneske med evnen til selv å bedømme hva jeg skal bruke tiden min på, hva som føles fordummende og deprimerende, og gud vet hva! Derfor logger jeg inn, med alt jeg har;  Facebook.. Instagram.. Blogg.. -Til og med de særs lite brukte kontoene på Twitter & Snap får besøk når noen legger seg opp i den voksne selvbestemmelsesretten, og gjør at jeg blir barnslig! 

Av alt idiotisk, er det alikevel intet som kommer opp mot den rene skremselspropagandaen; Den som truer deg med kreft og svidde hjerneceller.. For Ja, jeg tror de så absolutt når de sier at økningen av kreft-, hjerneblødning-, slag-, eller ‘hva-det nå måtte-være-denne-gangen’-tilfeller blandt gjevnlige brukere av datatilkoblede remedier har vært markant fra 2005 og frem til i dag. -For det skulle da for pokker  bare mangle, med hensyn til den generelle økningen i data-bruk, som har økt hinsides i løpet av denne tiden!.. 

Hadde det ikke vært for sosiale medier, ville vi heller ikke hatt noe som ‘tvang’ oss opp og ut for å finne på ting! Nå er vi tross alt nødt til å delta på NOE som kan legges ut på Insta, så vi ikke ramler helt i bakleksa sosialt! 😉 

 

 

 

Nå er imidlertid tiden inne for meg å logge av PC’en, og på med telefonen for en stund, da jeg skal ut å nyte det fine været, hvilket jeg håper vil resultere i noen bra bildebevis for at jeg ikke har sittet her inne uten å gjøre en dritt hele dagen.. 

Vi blogges! 

 

 

*

 

#internett #data #dataoginternett #samfunn #psykiskvelvære #psykiskvelferd #sosialemedier #venner #instagram #facebook #snapchat #twitter #humor