Seks usannheter om Sex!

Reklame | Adviral

Til tross for den nærmest grenseløse åpenheten som råder rundt sex i vår del av verden, er det av en eller annen ubegripelig grunn et knippe grandiose misoppfatninger som nær sagt har tattovert seg inn i den allmenne bevisstheten; Disse seiglivede myters mor dreier seg om de mest grunnleggende ting som på mirakuløst vis har å bestå som sannheter i den ellers tett opptil overopplyste norske folkesjelen..

 

Gutter/menn er mer ‘sexfokusert’ enn jenter/kvinner… Tro det eller ei, men begge kjønn tenker faktisk like mye og ofte på sex!

Sex med kondom er ‘som å spise sjokolade med papiret på’… Det er i mine øyne helt utrolig at dette imbasile argumentet fremdeles holder stand i den opplyste delen av verden anno 2019. Følgen er altså at folk villig vekk ikke bare risikerer uønsket graviditet og greit kurerbare kjønnsykdommer, men varige, -og til og med livstruende sykdommer ved tilfeldig sex av redsel for tap av Casanova-imaget ved eventuell småfikling ved påføringen!..

♥ Manglende sexlyst (i kortere eller lengre perioder) er i bunn & grunn et kvinnefenomen, mens det gjengs over er utroskap som ligger til grunn når dette inntreffer hos menn.. En katastrofal missoppfatning/vranglære som ofte fører til alvorlige samlivskriser.

df-foto

♥ Ved påvist kjønnssykdom, pliktes en (etter beste evne) å gå igjennom den, for mange, særs traumatiske ringerunden til samtlige sexpartnere gjennom X-antall år…  For det første, kommer en eventuell opplysningsplikt helt an på hvilken sykdom det dreier seg om, og om det så skal være, finnes det faktisk folk her du kan bes henvist til som kan foreta disse opprigningene for deg. -Helt anonymt.

♥ Manglende orgasmer = dårlig sex… Dette er faktisk IKKE tilfelle, -hverken for menn eller kvinner!

♥ Mens noen er gode, er andre ‘dårlige i senga’… Det er faktisk ingen målbare standarder som kan legges til grunn for å generalisere folks skills mellom laknene, for å si det slik. Dette går mer enn noe annet på personkjemi, så mens en person oppleves som en seksuell tragedie av den ene, har vedkommende brått  legendestatus hos den andre.

 

HUSFREDENS [tåpelige] FAREMOMENTER!

Reklame | Adviral

Stadig fler av oss bor alene, og i følge SSB er vi blitt nærmere 500 000 aleneboere her til lands. En betydelig årsak til dette, er rett & slett at parforhold ryker ‘left, right & center’ grunnet de mest bagatellmessige vaner og uvaner. Jeg har i den anledning tatt for meg de vanligste -og tåpeligste skildsmissegrunner i så måte.. 

 

df-foto

 

 • Menn som ikke legger ned toalettsetet: Herregud, jenter.. Hvor mye ‘pes’ er det å klaske det jævla setet ned i det du entrer rommet!? Det tar neppe mer enn 1/10 sek!..
 • Tannkremtuben som blir stående åpen: Seriøst, folkens.. Folk dør i sult, krig og det som værre er, og vi henger oss opp i noe som i værste fall krever at en halv cm tørket/stivnet tannkrem er mer eller mindre ubrukelig grunnet en makes tendens til åla korken bli stående oppe..
 • Sminke/skjeggstubber i vasken & såpe/hårspray på speilet: For guds skyld.. Plasser en flaske ‘Jif baderom’ ved siden av/under vaskeservanten, papir finnes forhåpentlig i rommet allerede, og ta den 45 sekunders jobben å fjerne det i stedet for å la det forsure livet ditt!
 • Toalettpapiret ‘feil vei’ i holderen: Dette ‘issuet’ er muligens det tåpeligste av de alle. Jeg mener.. Så himla store kvaler kan det bare ikke føre til å måtte forsyne seg av en ‘feilplassert’ rull!, kan det vel!..
 • Drikking rett fra flasker/kartonger: Enkelt og greit: Invester i egen melk, juice, brus, og ‘whatever’ for ‘forbryteren’ om dette er noe du ikke kan leve med. -Værre er det ikke!
 • Smuler på kjøkkenbenken: For guds skyld.. Det tar en ikke mer enn rundt 30 sekunder å benytte den ene hånden til å sope disse ned i den andre, for så å få kastet ‘utysket’ i søppelbøtten!
 • Nødvendigheten av å re sengen: Om du er alene om å se nødvendigheten av dette, så kan det da ikke medføre så himla mye overlast å ta den ekstra jobben å re opp for dere begge!?..
 • Smørekniven skrapes ren på boksekanten: Tro det eller ei, men avlagt overskuddssmør/smørepålegg som skrapes av på den respektive boksen/krukken, er faktisk blandt de største ‘krigshisserne’ i landets parforhold. Sorry, men er dette noe som overgår din toleransegrense, er jeg redd det er såpass galt fatt at du strengt tatt er å betrakte som uskikket til å fungere i det mangfoldet samfunnet som sådan består av..

 

Det sterke kjønn er kvinnen!

Mannen er som kjent ansett for å være det sterkeste kjønn, men i realiteten er de faktisk kvinnen underlegne på stort sett alle plan med unntak av den fysiske muskelmassen!.. 

 

df-foto

 

Kvinnekjønnet er faktisk det mannlige fullstendig overlegent! Årsaken til dette kommer er faktisk som følge av at mannens kjønnskromosomer som kjent består av en X og en y mens kvinnens derimot består av to X’er.

En ting, er at y kromosomet bevist svakere enn X kromosomet, hvilket innebærer at i de tilfeller der en arvelig belastning (sykdom og/eller handicap) følger X -kromosomet, vil denne skaden gjøre seg gjeldende da den friske y’en ikke har noe å stille opp med. Om en kvinne derimot skulle være belemret med samme skadelige arvematerialet i en av hennes X -kromosomer, vil den andre -friske X’en sette en stopper for denne lyten! Dette innebærer dermed at en kvinne må ha blitt ‘servert’ den samme arvefeilen i begge hennes X -kromosom for at sykdommen/lyten skal kunne gjøre seg gjeldende! Blandt de vanligste konsekvenser av dette, er eksempelvis det overhveldende flertall av gutter/menn som lider av slikt som fargeblindhet, for ikke snakke om den langt mer alvorlige blødersykdommen. I tillegg kommer en rekke arvelige skavanker hva angår en rekke livsviktige organer og funksjoner, som f.eks hjerte og karsystemet!

Videre, har også det mannlige kjønnshormonet som faktisk har skapt illusjonen av ‘det sterke kjønn’, testosteronen,vist seg å ha noen temmelig ødeleggende skadevirkninger. Disse består i bunn & grunn av den agressivitet som følger dette. I evolusjonsmessig forstand, har jo denne agressjonen vært en nødvendighet både av hensyn til ‘den sterkestes rett’ i hht å få parret seg, i tillegg til at det både er mannens rolle å beskytte flokken, så vel som å dra på jakt for å nedlegge føden. For det moderne mennesket, er denne agresjonen derimot skyld i både store kriger og interne fighter, -hvilket i begge fall har en lei tendens til å føre til skadelig -og i værste fall dødelig utfall for enkeltindividet. I det siviliserte samfunn, er det unektelig kvinnens diplomatiske forse som kommer heldigst ut i så måte!

Som om ikke det forklarlige var nok, er menn av ukjent årsak kvinner fullstendig overlegne når det kommer til det psykiske, både hva sykdommer uten påviselig ytre årsak(er) såvel som slikt som krisehåndtering angår.

Det er faktisk alt annet enn tilfeldig at kvinnen går mannen en høy gang når det kommer til levealder!..

 

 

 

 

Shopping for Sommertid!

Reklame | Adviral

Rene annonseinnlegg er faktisk noe som sitter såpass langt inne hos meg at det enda ikke har forekommet -før nå.. Dette har intet å gjøre med hverken noen form for holdningsendring eller særs innbringende avtaler som har kommet rekende på ei fjøl i løpet av natten, men rett & slett at det ikke har vært grunn god nok. -Før nå.. For når det brått satte i å strømme inn virkelig iøyenfallende tilbud jeg ble gitt anledning til å kunne tilby via bloggen, ja da ble utfallet unntaket som bekrefter regelen. Benytter en de oppgitte rabattkodene, blir det opphørssalgspriser på sesongens nyheter, og det vil jeg vel tro er noe de fleste av oss ser oss tjent med, for å si det slik!..
This post contains adlinks from Adviral

Coco / Peach / Mango / Kiwi / Aqua / Acai / Guava / Litchi / Ginger / Berry
This post contains adlinks from Adviral

1. Här / 2. Här / 3. Här / 4. Här / 5. Här / 6. Här / 7. Här / 8. Här


Min blogg i en verden av bloggere..

Reklame | Adviral

Det er faktisk ikke bare-bare for en ny blogger å ‘finne seg selv’ i den store bloggverdnen. – Selv ikke for de av oss som startet opp med en rimelig klar visjon m.h.t hva- og hvor vi ville med bloggingen..

 

df-foto

 

For meg, som har valgt en alternativ måte å blogge på, om en kan bruke det uttrykket, oppleves det litt som at en på den ene siden selvsagt er blogger, da blogg.no jo unektelig er en bloggportal og WordPress en bloggplattform. På den annen side, bryter en som samfunn- og samtidsblogger med en del av de tingene som i større og mindre grad er med på å definere det folk flest forbinder med bloggkonseptet. Eksempelvis, blir det generelt lagt mindre vekt på dette med bilder i denne kategorien av bloggere, i tillegg til at det her gis av en selv på en annen måte enn det gjøres ellers i bloggverdnen. Mens vi i større grad deler tanker og følelser i forbindelse med ting som skjer, i tillegg til hvordan vi opplever ulike sider ved samfunnet, deler den tradisjonelle bloggeren mer fra sitt dagelige liv og virke.

Dette har ført til at jeg tidvis har sett et behov for å redefinere denne typen av ‘samfunnssynsere’ som jeg selv er en del av til noe eget. -Et slags spinn-off fra bloggerkonseptet, om du vil..

Men ved nærmere ettertanke, er det nok heller et behov for å utvide folks bilde av dette mediekonseptet. Jeg mener.. Til tross for den enorme forskjellen i både form og innhold, er jo Se & hør og Illustrert vitenskap like fullt som blader å regne! Så jeg kan ikke skjønne annet enn at det samme også må kunne gjelde for oss bloggere.

Nå skal det også sies at jeg ikke er særere enn at jeg har kommet det tradisjonelle bloggerkonseptet i møte på en del områder. Eksempelvis, har også jeg en viss fokus på dette med bilder, dog med en hyppigere bruk av arkivbilder enn en mote & livsstilblogger, i tillegg til at jeg også har funnet rom for å innkludere de mer typiske innleggsformene som spalter, personlige fakta, m.m

Dere kommer imidlertid neppe til å finne noen ‘Ukens spørsmål’ -innlegg på denne bloggen med det første, og årsaken til det, er rett & slett at det for meg føles mer riktig å svare de som spør når de spør.. Som blogger på vei opp og frem, mener jeg intet er viktigere enn å være seg bevisst på at det faktisk er enkeltmennesker bak hver eneste henvendelse, uansett hvor stor en eventuelt måtte bli. For mitt vedkommende, vil det å behandle henvendelser enkeltvis helt klart være nøkkelen for å være seg dette bevisst om en eventuelt skulle få karet til seg en plass i toppen. Vi alle har jo ulike måter å forholde oss til ting på, så det er unektelig en fordel å kjenne seg selv før en gir seg ut i en tilværelse som blogger.

– Det gjelder iallefall like fullt for oss alle sammen!

 


 

Mine Blogganbefalinger!

Reklame | Adviral

I min søken etter godt lesestoff i bloggverdnen, stiller alle i utgangspunktet helt likt. Her har hverken kjønn, alder eller listeplassering noen som helst relevans, da de eneste kriterier som legges til grunn, er hvorvidt genren og temaene som tas opp hører inn under mine interessefelt, samt kvaliteten på det som formidles.

 

 

Siden jeg gjerne tyr til blogg-verden for så mangt, innebærer dette at det er et temmelig variert utvalg jeg med tiden har har lagt meg opp. Her finnes med andre ord alt fra de reneste ‘girly-girl’ blogger til de mest seriøse samtid- og samfunnsblogger, så jeg vil vel tro det finnes noe for enhver smak blandt disse:..

 

  • DEVENY: Samtidsblogg av høy klasse med det ene interessante emnet etter det andre av forfatter & blogger Lene B. Kanden. 
  • SUPPORTERFRUE:  Et hysterisk morsomt motstykke til de alle de perfekt fremstilte ‘mamma-bloggene’ av Line V Husby. 
  • TOONJE: 16 år gamle Tonje Omdahls kamp mot den uretten som er blitt, -og fremdeles blir begått mot henne & hennes familie av barnevernstjenesten i kommunen (med støtte fra andre off. instanser) er noe alle burde få med seg. Hadde hun ikke dokumentert det hun forteller, ville du neppe ha trodd det..  
  • NORGES- OG VERDENSNYTT:  Rett & slett et hendig oppslagsverk hvor det presenteres en oversikt over de siste hendelser på nyhetsfronten. 
  • SMINKEDILLA:  En oversiktelig og fin vurdering av de make-up produkter hvis merkesortiment er de som folk flest faktisk kjøper. 
  • FULLSTENDIG KAOS:  Jeg tror ikke det er mulig å plassere blogger Aylar von Kuklinski i noen kategori, men en kan i det minste si såpass at Kuklinski i allefall aldri er kjedelig! 
  • HVERDAGSKLIKK:  Her er det kun ‘no fear’ som gjelder i det denne dama fyrer løs der hun syntes det hører hjemme. Forhåpentlig vil denne bloggen leve videre under nytt ‘flagg’ etter 6/4, for vi trenger litt freske fraspark, for å si det slik. 
  • VESTKANTFRØKEN:  Også en samtidsblogg med variert og interessant innhold fra ei dame med meningers mot. 
  • ANDREA SVEINSDOTTIR:  Andrea er ‘reality-bloggeren’ som faktisk er sine gjevne topp ti- plasseringer vel fortjent. Hun leverer rett & slett et solid, godt produkt, i tillegg til å være ei  sympatisk og hyggelig jente. 

 

 

Team Sophie Elise or Team Kristin?..

Reklame | Adviral

Hei hå, da var det bråk igjen!.. 

Denne gang, er det tidligere Paradise Hotel- og Robinsondeltager og nåværende ‘positive body image’ -profil & samfunnssynser, Kristin Gjeldsvik som går i ringen mot Blogg.no’s egen veteran og kjendisblogger, Sophie-Elise Isaksen.. 

 

foto: heggen  

 

Og hva er det så som har fått kamphan.. ehh.. kamphønene til å brake sammen denne gang?..

– Det er faktisk intet ringere enn Sophie Elise’s uttalte misnøye over eget hårfeste(!) hvorpå hun kunne fortelle at det [utrolignok] var hjelp å få der ute for de av oss som måtte slite med et hårfestekompleks, nemmelig hodebunnstattovering! Problemhårfestet med ditto løsning ble bønnhørlig dokumentert i form av både tekst og bilder i et innlegg som den nevnte frk.Isaksen nå har sett seg nødt til å slette, grunnet at dette innsynet i Sofie-E’s liv ble sørdeles dårlig mottatt av samfunnssynseren i motsatt hjørne; Kristin Gjeldsvik..

At Sofie-E, som attpåtil står bak en bokutgivelse med tittelen ‘Forbilde’, kunne gå ut i offentligheten med noe slikt, er, etter reaksjonen å dømme, noe tilnærmet en forbrytelse mot menneskeheten i Gjeldsviks øyne. “Når Sophie-E går ut med dette, er følgen at barn & unge over det ganske land blir sine egne hårfeste-skjevheter bevisst” tordner hun. Hvorpå hun påpeker at ugjerningen syntes ekstra graverende når en tar utgivelsen av biografien ved navn ‘Forbilde’ med i betraktningen..

Her skal det sies at jeg faktisk ikke rakk å få med meg det skjebnesvangre blogginnlegget før det ble slettet/fjernet, men at jeg via Gjeldsvik sine kanaler alikevel fikk med meg det hele fra A til Å. – Intet misset i reasearchen til dette innlegget her, altså!

 

df-foto 

 

Ærlig talt, folkens.. Om dere bare hadde kunnet la meg ordne opp i dette her, ville vi vært spart for pinlige episoder som denne i fremtiden, for ikke snakke om at vi ville fått en ende på dette idiotiet her & nå:..

Sophie-Elise: Du har holdt på med dette såpass lenge nå, og du vet dermed utmerket godt hva som trigger til denne typen bråk.. Er dette like lite ønskelig som du gir utrykk for, får du rett & slett begynne å tenke deg om her, for at dette gikk som det gikk, – det burde du ha visst!

Kristin: Alvorlig talt.. Dette må vel kunne sies å være en storm i et vannglass, eller hva, Kristin..(?) Du som hele veien har frontet et sunt, naturlig og ikke minst mangfoldig kroppsideal kan da ikke i fullt alvor mene at en haug av unger over det ganske land nå vil ligge å vri seg i kompleksenes kvaler over skjønnhetsfeil i forbindelse med hårfestet? – Og om så det skulle være så galt.. – Er det ikke da littegranne drøyt å frita de menneskene som faktisk har (hatt) til oppgave å oppdra disse kidsa til å tro på seg selv og sine verdier for ansvaret, for så å lesse dette over på en, etter egne utsagn, psykisk rimelig skakkjørt ’20 -something'”?..

Nå er det strengt tatt på tide å få litt perspektiv på ting her, for dette her er rett & slett bare tåpelig, og ikke minst flaut..

 

Dommedag er nær, så det er best å utnytte tiden!..

Reklame | Adviral

Jeg er neppe den eneste som har latt meg underholde av paranoide amerikanerne som går fullstendig av skaftet i sine forberedelser på eventuelle dommedagsscenarier i National Geographic -serien ‘Doomsday preppers’.  Men selv om disse selvsagt går alt for langt, har jeg faktisk måttet innrømme at vi i dagens samfunn er temmelig sårbare. Vi har f.eks blitt fullstendig avhengig av strøm, vi lever i en tidsalder hvor terrorister er trolig til å spre ett eller annet i luft/vann, en ulykke kan skje i en atomreaktor a-la Tsjernobyl, osv. På bakgrunn av dette, har jeg faktisk sett nytteverdien av å følge de råd som er gitt av intet mindre enn staten selv.. 

 

df-foto

 

For det krever nemmelig en fint liten innsats å sørge for at en har en viss ryggdekning dersom ett eller annet skulle skje. Først og fremst anbefales det at du har følgende:

 • Ei tiliterskanne med vann
 • Hermetikk/tørrmat for 3-4 dager
 • Firstikker/lightere
 • Lommelykt
 • Batteridrevet radio
 • En grei samling batterier
 • Oversikt/oppslagsverk over spiselige dyr/planter i den norske naturen
 • Basic verktøykit som inneh: Kniv, hammer/spiker, øks & sag
 • Presenning e.l for ‘husly’.
 • Forstørrelsesglass el. langsyntbriller for tenning av ild i solen
 • Medisiner; Ved siden av reseptfrie smertestillende, diarepiller, osv, så ikke kast ev. restanse etter en pencilinkur, da dette alltid er kjekt å ha liggende.
 • Fyringsved
 • Ei reservekanne bensin eller to.

Mye av disse tingene har en jo gjerne allerede, og det resterende er både lett å anskaffe og ting som uansett har en nytteverdi for de fleste av oss.

 

df-foto

 

Videre er det verdt å merke seg at det aller første som må besørges ved en eventuell krisesituasjon hverken er vann eller mat, da du klarer deg uten disse i hhv 3 dager og 3 uker. Varme, derimot er noe som må besørges asap, da du kun vil kunne overleve et par-tre timer i den norske vinterkulden.

Når det kommer til hygienen, er torvmose en gudesent ressurs, da denne kan benyttes som vaskeklut, toalettpapir, og oppvaskbørste i våt tilstand, mens den i tørr funker som ingrediens i bleier & bind, sårkompress, liggeunderlag m.m.

Hva matforsyningen angår, er løvetann det som bør være primærkosten, da dette er noe som kan inntas ubegrenset uten å føre til mageproblemer e.l samtidig som det har høy næringsverdi.

Dette er i allefall ting jeg setter stor pris på å kunne, da jeg med min [mildt sagt] begredelige stedsans atter en gang kan kunne komme i skade for å gå meg vill i skogen. -Og det er slett ikke er sikkert jeg slumper til å havne på en motorvei etter ‘kun’ 5-6 timers kaving neste gang..

 

 

 

JA eller NEI til Niqab?..

Reklame | Adviral

For et drøyt halvår siden, vedtok Stortinget med et tilnærmet rent flertall å forby bruk av ‘ansiktsdekkende plagg’ [les: nikab & burka] i norske skole- og utdanningsinstitusjoner. Dette er garantert ikke det siste forbudet som blir gitt i den forbindelse. De folkevalgte har talt sitt tydelige språk, mens jeg enda ikke har klart å gjøre meg opp en mening om hvor jeg står vedrørende denne typen forbud, da det er sterke argumenter på begge sider.. 

 

Det gir faktisk en helt spesiell følelse å se seg selv iført disse formene for heldekkende muslimske bekledninger, selv hvor det hele kun er en ren billedmanipulasjon..

 

I følge lovteksten, gjelder forbudet ‘ansiktsdekkende plagg’, hvilket dermed også innkluderer slikt som f.eks finlandshetter, men det er jo åpenbart at lovvedtekten er foretatt med sikte på de islamske plaggene nikab & burka. Dette fremgår ikke minst ved at det presiseres at plagg som lue & caps ikke omfattes av lovbestemmelsen.

Jeg er jo generelt ikke noen tilhenger av lovforbud som går på den personlige frihet. Videre syntes dette forbudet også å berøre grunnlovens bestemmelser på dette området, og ikke minst det nye kapitlet fra 2014 hvor menneskerettighetene ble innfelt. Her fremgår jo dette med kulturell- og religionsfrihet helt klart. Dette blir imidlertid alt for omfattende å gå nærmere innpå her..

Som sagt, er jeg, som svoren liberalist, en ihuget motstander av forbud som går på den personlige friheten løs. Slik jeg ser det, er det dermed gått milvis over streken i hht den grunnlovgitte frihet individet har til selv å være enerådende ‘eier’ av egen kropp og eget liv, hvorav denne har full bestemmelsesrett over dette, såfremt det ikke skader andre, eller utsetter andre for uforholdsmessig risiko. Og her er jo muslimenes argument med at nikab slettes ikke er farlig en udiskutabel vinner, for lakenlignende gevanter av bomull utgjør da vitterligen ikke fare for noen..

Videre har vi dette med at det er både positive & negative ringvirkninger til alt som er, og når en først har valgt personlig valgfrihet som grunnprinsipp for staten, lik som demokrati & ytringsfrihet, skurrer det veldig når det blir snakk om å sette rammebegrensninger på disse områdene. På samme vis som de meninger folk flst oppfatter som reinspikket galskap må omfattes av ytringsfriheten, må også dette gjelde de beslutninger som tas for eget liv. -For hvem skulle ellers satt standarden for hva som var for galt til at det kunne være tillatt å mene, og derav argumentere til fordel for? -Liksom vi her like fullt møter spørsmålet hvem som skal kunne sette strek for hvilke personlige valg som kan aksepteres?? Den personlige friheten vi her snakker om, har jo nettopp retten til å få være oss selv som formål! -Retten til å være oss selv, selv om det innebærer å være annerledes og/eller gjøre/handle på utsiden av ‘normen’.

‘So far, so good’.. For hadde dette vært de forutsetninger som ligger til grunn for denne problemstillingen, ville det vært soleklart hvor jeg hadde stått i saken.

Hittil har vi jo lagt til grunn at dette dreier seg om en inngripen i enkeltindividets valgfrihet over eget liv, gjøren & laden. Vi har imidlertid ikke tatt for oss hvorvidt dette faktisk dreier seg om en personlig valgfrihet eller ei! – Og det er nettopp her skoen trykker..

 

‘It doesn’t matter if you’re black or white’. – Or at lest it shouldn’t..

 

Det er jo ingen hemmelighet at den islamske delen av befolkningen har mye å hente når det kommer til kvinners rettigheter, for å si det mildt. Likeså er det en kjennsgjerning at desto mer fundamentalistisk en kultur, land og/eller folk er, desto mer tildekket er kvinnene; Mens det hos moderne muslimer benyttes hijab, -som kun dekker håret, og i stadig økende grad har utviklet seg til å bli fargesprakende ‘high fashion’ accessories, syntes det som et lysår av en forskjell til det å dekke seg fra topp til tå. At de heldekkende variantene, nikab & burka er enerådende i de mannsdominerte fundamentalistiske miljøene, mens disse er ikke-eksisterende hos de moderne muslimer, setter jo dette med frivilligheten for disse kvinnene i sterk tvil, for å si det mildt.

Og det er desverre ikke slik at den tvangen & undertrykkelsen som følger et fundamentalistisk styresett ‘oppheves’ med Sharia lovene. -For selv om Norge & vesten gir de juridisk frihet, er det ikke gitt at denne friheten får noen nevneverdig praktisk betydning for disse kvinnene. Her er mannen enerådende, og dette er ikke noe som uten videre lempes på i det de lander på Gardermoen..

 

Foto: NRK.

 

De det gjelder hevder [selvsagt] hardnakket at deres bruk av plagg som burka & nikab er et valg som fullt og helt er foretatt på frivillig grunnlag. Desverre har jeg svært vanskelig for å tro de på deres ord når de hevder dette. Det må faktisk uomtvistelige bevis til for at jeg skal kunne gå med på at disse sortkledde kvinneskikkelsene en kun ser øynene på, eller ikke noe i det hele tatt hva burkaen angår, trygt og i sin fulle rett kan revurdere sin beslutning; At hun, like fritt som deg & meg, som følge av dette skal kunne komme hjem til husets herrer med bæreposer proppet med olabukser, skjørt & topper, som hun så ifører seg fordi hun føler seg best tjent med å ‘blende inn’ med landets øverige befolkning!?.. – Desverre er nok sjangsene for at dette hadde fått passere noe a-la de som er gitt en snøball i helvete.
For ikke snakke om hvor umulig det syntes å frivillig iføre seg plagg som hemmer en så til de grader som disse plaggene gjør! – Selv synet deres begrenses jo av denne bekledningen!
Om dette er hva som legges til grunn, stiller jeg meg imidlertid klart bak stortingets beslutning..
Men samtidig kan jo forbudet slå tilbake, -ved at utelukkelsen av nikab & burka fører til at kvinner da istedet blir nektet å gå på skole/ta utdanning av sine hjemmelige diktatorer!?
Nei, jeg har enda ikke funnet hvilke argumenter jeg finner mest tungtveiende hva angår denne problemstillingen.. Hjertet heller vel mot forbud, mens hodet sier det motsatte..
Hva sier du?

 

Bare ei kassadame..

Reklame | Adviral

I det oljemilliardene tok til å strømme inn over et land og folk som ble -og fremdeles bare blir rikere og rikere, vokste det frem en kultur hvor det råder bestemt og ensartet mentalitet hvor formue og inntekt utgjør målestokken for det kvalitetsstemplet vi setter for et menneskes liv. ‘Jobb 24/7, og du når dit du vil’, er parolen. At det finnes de av oss som med vitende & vilje har valgt bort muligheten til selvrealisering i et høystatusyrke, men i stedet lever ut drømmen i sitt virke som f.eks budbilsjåfør eller kassadame på Rema 1000, syntes dermed helt utenkelig.. 

 

df-foto

 

For mitt vedkommende, er det ensidige bildet som råder i hht hva som er ansett for å være vellykket, selvrealisert og lykkelig vs det motsatte spesielt interessant fordi jeg faktisk må kunne sies å ha et bein i begge leire. På den ene siden, er jeg så heldig at jeg fremdeles får oppdrag som modell i seniorklassen, hvilket jo tilhører den ypperste eliten i hht attraktive, velansette inntektskilder. Å få utspille disse rollene forran kameraet er visstnok noe av det kuleste jeg gjør, og dette er også det området i livet hvor jeg skulle ønske jeg hadde turt ta de sjangsene som kreves for muligheten til å gjøre en skikkelig karriære av det. Men jeg er like fullt sikker i min sak når jeg sier at en eventuell påstand om at det er hardt arbeid som ligger bak min kontrakt med et av datidens største modellbyråer, er like ‘far off’ som de realitydeltagere som forklarer sin posisjon blandt landets mest leste bloggere med beinhardt arbeid.. Jeg ble rett & slett født med en kombinasjon av utseendemessige trekk som gjør seg bra på bilder, og hadde tilfeldighetene på min side da en agent la turen innom det discoteket jeg befant meg, slik at jeg ble ‘oppdaget’.

Når det er sagt, har jeg like fullt lagt merke til at det å oppnå de yrkeskarriærer med ditto kjøpekraft & anseelse som ansees synonymt med lykken i en meningsfull tilværelse i ‘min tid’ syntes i langt større grad å relateres til satsing på de høyeste utdannelsene for ditto yrkestitler enn i dag. Jeg har bla.a ved flere anledninger opplevd topp-bloggere legge ut om at skolegang & utdannelse slett ikke er noen betingelse for å gjøre det stort her i livet. – Og da blir, i mine øyne, enda et lag lagt til den allerede forkvaklede rådende allmennoppfatning!..

En ting, er jo at det tross alt er like fullt en fair ting å ønske seg et liv hvor god økonomi og en yrkesrelatert selvrealisering gis høy prioritet, og dersom en ikke skal legge sin lit til at tilfeldighetene står en bi, er studierelaterte karriærer veien å gå for å oppnå dette. Videre kan jeg ikke si annet enn at vi virkelig vil nå avgrunnen dersom vi tar ekspertisen med ditto utvist intelligens bort fra det nevnte livsideal, og setter innbringende karriærer uten påfølgende utdannelse inn i dets sted. Resultatet blir jo dermed at det forbilledlige mennesket er en uvitende heldiggris som har nyttet en mulighet gitt av tilfeldigheter!..

 

‘Uniformert’ og klar til dyst på Øst Resturant i Askim

 

Som jeg nevnte innledningsvis, lever jeg altså et liv med et bein i begge leire i hht samfunnets fastlåste oppfatning av det å forme et liv i tråd med sine ønsker, og dette andre beinet, -som hverken er modell eller blogger, er resturantmedarbeider. -Hvilket ikke innebærer noen vesensforskjell i hht hva som er relevant i denne forbindelse fra den tittel som like ofte som butikkansatt benyttes for å illustrere ‘de som ikke har gjort en dritt ut av livet’.

Feil!

For det første, er jeg fra naturens hold en teoretiker av dimensjoner. Jeg regelrett cruiset gjennom skolen, tok ex-phil fulgt av 1.avd juss som privatist med eksamensresultat pålydende hhv 2.0 & 2.7. Det er imidlertid slik fatt for mitt vedkommende at det falt meg hinsides enklere å lære meg slikt som html -koding, hvor utfordringen ligger i hodet alene, enn praktiske ting som f.eks bilkjøring, -og servering. Den største grunnen til at jeg valgte å ta denne jobben da muligheten bød seg, var at jeg hadde innsett behovet for å gå utenfor den komfortsonen jeg hadde lullet meg inn i hele livet. Grunnen til at jeg i dag med hånden på hjertet kan si at jeg fremdeles vil være i denne jobben dersom noe slikt som at bloggen skulle nå listetoppen e.l skulle skje, er at denne jobben har blitt en viktig brikke i det puslespillet som for meg representerer ‘det gode liv’. Alt fra den sene arbeidstiden til det å være ‘en del’ av noe, -et miljø bestående av et knippe mennesker jeg etterhvert har fått et familiært forhold til, er faktorer som gjør at livet mitt er blitt rikere med denne jobben. Dessuten kan jeg her atter igjen kjenne på den kjærligheten og dedikasjonen jeg i sin tid hadde for min egen bedrift, men uten det sykelige kontrollbehovet som gjorde det umulig å koble av.

Sist men ikke minst, innebærer mine yrkesvalg at jeg har prioritert bort store deler av de tingene som for andre syntes å være et must til fordel for en råderett over egen tid få andre er forunt. Slikt som den velkjente tidsklemmen, er en faktor jeg er villig til å ofre svært mye for å unngå. Jeg er blandt de som faktisk har gjort et bevisst valg om heller å leie en liten leilighet og la det gå årevis mellom reisene utenfor landegrensen [Svenskegrensen dog ikke innkludert] til fordel for det å slippe rushtrafikk på grytidlige morgner, lange dager med den gjevnlige følelsen av utslitthet som følger. Min livskvalitet ligger bla.a i omgangen med familie & venner, samt det å stifte nye bekjentskaper, for ikke snakke om kjærligheten og omsorgen for dyrene mine. For mitt vedkommende, Samtidig er ‘det gode liv’ ei heller for meg forenlig med en sårbar økonomisk situasjon, og slikt som ikke å ane hvordan en skal få betalt strømregningen og det som værre er. Men ved å prioritere vekk en betydelig del på de ting som for det store flertallet utgjør de største utgiftspostene, slik som fancy boliger og ditto biler og feriereiser, sitter en faktisk igjen med en kjøpekraft på nivå med en dedikert karriære- og statusjeger. Dette innebærer at en kan unne seg samme komfort og kos som disse uten tidspresset og utslittheten.

 

df-foto

 

Nå må jeg imidlertid presisere at mine valg av å gå på tvers av det som per tid utgjør den almenne oppfatningen av vellykkethet og et meningsfylt, fullverdig liv, ikke på noen måte innebærer at de som velger tradisjonelt, eller på annen måte annerledes enn meg ikke har min fulle respekt. Det ene livsvalg er akkurat like høyt respektert som det andre. Med andre ord, er det ikke valgene i seg selv jeg kritiserer, men hvordan det i samfunnet har oppstått en slags uskreven regel, hvor det defineres ut fra bestemte kriterier hva som ligger i det å realisere seg selv og lykkes i livet.

For jeg er langt fra den eneste hvis selvrealisering best kan oppnås gjennom det å tilegne seg ny viten og å utvide ens menneskelige horisont, det være seg gjennom bøker eller livserfaringer. Ei heller er jeg den eneste som ikke er tvunget inn i et av de yrker den nevnte allmennoppfatning med tilnærmet forakt forbinder med mislykkede liv og brutte drømmer, men innehar disse stillingene etter å ha foretatt bevisste valg. Success er faktisk ikke synonymt med formue & inntekt med ditto kjøpekraft. En kan f.eks gjøre knallsuccess ved å skape glede og økt livskvalitet gjennom et engasjement som besøksvenn i Frivillighetssentralen eller i form av å oppnå en spesiell kontakt med de som søker hjelp gjennom en hjelpetelefon for ungdom med psykiske utfordringer. Like fullt kan en være en success i en organisasjon som arbeider for dyrs rettigheter, eller rett & slett i form av å være en forelder hvis trygge & glade avkom har vist seg å ha gått inn og forsvart et mobbeoffer.. Ingen skal komme å¨si at disse tingene ikke like fullt er ensbetydende med å ha ubetinget success, selv om de ikke gir ei krone i fortjeneste!