Dråper på randen…

Vi tar for så vidt opp tråden fra siste fotoinnlegg ved at vi holder oss i trærne, bare at det denne gang er snakk om et langt mer flyktig opphold.. 

I det gradestokken viser rundt 0, er nemlig isdråpene på randen av å gå over i sin ‘vannlige’ form, hvorpå de, som seg hør og bør for vanndråper, vil dryppe ned fra sin fastfrosne plassering.. 

 

Antirasismen har blitt giftig!

Da jeg vokste opp på 80 -tallet; “I 2020 vil vi ha flyvende biler, kolonisert Mars og dra på charter-ferie til månen!” 

Det herrens (u)år 2023; “Disse kjøttbollene er rasistiske!!”  

Hvor var det en vestlig verden på full fart fremover gikk så til de grader på trynet??

 

Antirasisme er også rasisme!

 

På søndag opplevde jeg et ‘blast from the past’ som fikk meg til å innse hvor hinsides ut av alle proposjoner antirasismen- og alt det andre som etterhvert er blitt tatt fra et positivt utgangspunkt til å bli vel så giftig i motsatt ytterlighet. For brått så runget den gode gamle Dr.Bombei -låten ‘Calcutta (taxi, taxi, taxi)’ fra slutten på 90 -tallet ut av høytaleranlegget i pub-avdelingen på jobben, hvorpå det slo meg hvilken ståhei det ville blitt dersom noen hadde prøvd å få utgitt denne låten i dag. Her har vi nemlig alt fra tekst til tilgjort stemme- til ‘black-face’ på ett brett! Og dette fikk iallefall passere uten så mye som et knyst av krenkelser frem til rundt 2015-16, ut i fra hva som fremgikk i det jeg lot blikket fare nedover søksresultatet..

 

Så… Snaue fire dager senere, -altså i dag, passerer jeg Østfoldbadet på vei hjem etter å ha vært en tur nedom sentrum, og tror nesten ikke hva jeg ser i det denne brått åpenbarte seg ved inngangen:

 

‘Eskimonika’. – Hvis reklamefigur jeg verken visste navnet på- eller at skulle etterligne en eskimo før den brått ble forlangt fjernet fordi den angivelig skulle være diskriminerende ovenfor urbefolkningen, var altså ikke annet enn Diplomis’ viden kjente varemerke som hadde vært en del av min verden fra fødselen av før den forduftet. – Og det er rart med det der hvordan en tar ting så til de grader som en selvfølge at en knapt enser de, for så å etterlate seg en nærmest absurd følelse av tap med et ditto savn i det de ikke lenger finnes..

Videre, er det også verdt å nevne at jeg i går kom over et kjærkomment motsvar til den oppkomne uskrevne regel om at det er erklært rasistisk for hvite å gjøre utseendemessige grep i hht trekk som er erklært på ha etnisk tilhørighet hos fargede, hvilket inkluderer fletter i håret. Her ble det nemlig gitt en påminnelse om at hårfletter såvisst ikke kan tilskrives de afrikanskættede, da det bla.a er en kjensgjerning at vikingene flettet håret så langt tilbake som til bronsealderen! Tilsvarende kan fargede fritt rette ut håret, danse ballroom, osv, osv uten at en hører en eneste vest-europeer ‘bitching about it’. – Men den gang en lyshudet fyr som kalte seg Eminem var freidig nok til å lansere rap-musikk derimot!..

 

It doesn’t matter if I’m black or white!
– Or at least it shouldn’t…

 

Det er vel nærmest umulig å få noe erklært rasistisk mot hvite. Her er det i realiteten fritt frem, både i hht ord og gjerninger, mens vi iler av sted i nitro-speed i retning av at det ikke finnes den ting som noen vil kunne la seg krenkes av den andre veien. – Og det verste er at det er hvite som står for det aller meste av galskapen!!

Jeg vet, når sant skal sies, ikke hva mer jeg kan si for at folk skal kunne innse hvor galt avsted verden altså har gått på få år, da gjensynet med disse elementene fra en alt annet enn fjern fortid burde tale sitt tydelige språk. Derfor tenker jeg bare å legge ut en oppfordring om å la dette synke inn, for så å ta stilling hvorvidt- og eventuelt hvordan i granskauen dette her skal kunne bekjempe rasismeproblematikken. For så langt jeg evner å se, er dette synonymt med å trekke stadig sterkere skillelinjer mellom ‘de’ og ‘oss’, og jeg kan ikke skjønne annet enn at nøkkelen til å bekjempe rasisme snarere må bestå av å viske ut disse avgrensningene, for at vi i stedet skal samles som en menneskelig enhet..

Dagens Bilde!

‘Dagens bilde’ er et aldri så lite ‘bli kjent’-konsept bestående av at blogg-dagen avsluttes med at det legges ut et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

Dagens bilde er rett og slett en forevigelse av det synet som møtte meg i det jeg gikk ut med søpla sent i går kveld.. Jeg hadde ikke engang fått med meg at det var begynt å snø, og langt mindre enn at det var kommet en mengde på de få timer som var gått siden jeg sist stakk snuten utenfor døren. Dette så jeg vitterlig ikke komme, for å si det sånn! Det var jo såvidt jeg fant frem til søppelkassestativet, så intenst som det lavet ned!..

Men det kan imidlertid ikke ha gått lange tiden før det må ha gått over til regn, for det var så langt i fra den samme mengden da jeg sto opp i morges, for å si det sånn.

 

Ville DU kunnet angi ditt eget barn??

I det jeg scroller nedover TV2’s nettside, går oppmerksomhetsnivået fra 0-100 i det jeg får øye på overskriften som sa at det var en mor som hadde angitt sin egen sønn for det såkalte Geirangerdrapet i 1996. Nå viste det seg at dette skjedde etter hans død, samt at det ei heller forekom nok bevis forøvrig til at dette fikk satt punktum i saken. Men non the less, avstedkom det med en interessant problemstilling å fremlegge i bloggs form… 

 

 

Har du mot til å være annerledes?

 

For om den her dama først meldte fra om sønnens tilståelse i kjølvannet av et TV3 -program som gikk over eteren ca et år etter hans død, så er det foreldre der ute som faktisk egenhendig har sørget for at avkommet er blitt holdt ansvarlig for sine handlinger.

En av disse historiene, er gjenfortalt i en episode av dokumentarserien ‘Evil lives here’, som kan sees her:

Som barnløs, er jo dette et etisk og følelsesmessig dilemma som jeg selv ikke har noen forutsetninger for å ta stilling til what so ever. Men like fullt, slo det meg som en særs interessant problemstilling å lufte, for jeg er jo fullt inneforstått med det helvete de står ovenfor de spom faktisk er nødt til å foreta dette valget, med alt av konsekvenser som følger.

På den ene siden, har vi jo den etiske siden, hvor vi alle er fullstendig inneforstått med at slikt som voldtekt og (forsettelig) drap er ren, skjær ondskap, og derav fullstendig uakseptabelt. Likeså er det allmenn enighet om at samfunnet må sikres/beskyttes mot de som har vist seg kapable til å begå slike grusomheter. Denne siden av saken, vil jeg tro er klar som dagen for alle og enhver.

Men på den andre siden, så står imidlertid den altoverskyggende, biologisk iboende beskyttelsestrangen foreldre, -og da spesielt mødre, har ovenfor sine barn. – Hvilket hos det moderne mennesket ikke har noen ‘utløpsdato’, men har det med å bestå livet ut. Til tross for at jeg, som barnløs, ikke er i stand til å sette meg inn i dette mors-/farsinstinktet i sin fulle utstrekning, innså jeg at jeg har overført det biologiske behov som er relatert til barn til dyr da den første hunden min døde, og jeg, oppå alt annet, sjokkerte meg selv ved at jeg faktisk ville tatt hennes plass uten å nøle om så hadde latt seg gjøre. Og med min eksistensielle angst på steroider, er det å innse at en ville ofret livet for en annen noe jeg vitterlig ikke så komme by a long shot. At jeg kunne drept FOR de, var jeg vel inneforstått med, men å velge bort eget liv derimot, gir meg i det minste en viss innsikt i hvilke krefter en her står ovenfor. – Jeg skjønner m.a.o at det å faktisk ta det valget om å ‘ofre’ sitt eget kjøtt og blod, som en ville ofret absolutt alt for, og som er en kjærere enn livet selv, og det med klar margin, om så dette er det eneste rette, og det motsatte innebærer å sette x-.antall øvrige liv i fare, så langt i fra vil være noe selvsagt valg for de som faktisk er nødt til å foreta det.

 

(foto: tv2) Baneheiadømte Jan-Helge Andersens mor, Berit Andersen, har ved flere anledninger vist sin ubetingede morskjærlighet med ditto beskyttelsesinstinkt i forbindelse med diverse utspill, for ikke snakke om nye avsløringer i saken.

 

Ikke for dét.. Et slikt ekstremt scenario som det her er snakk om, lar seg nok neppe gjøre å sette seg inn i fullt ut selv for de som HAR barn, da det selvsagt blir for surrealistisk. Ingen kan si med 100% sikkerhet hvordan en faktisk vil håndtere ekstreme situasjoner før de inntreffer. Jeg har iallefall vanskelig for å kunne se for meg noen som viser seg å opptre helt i tråd med hvordan de på forhånd hadde sett for seg å ville reagere; Noen overrasker seg selv (og muligens også andre) ved å overgå seg selv i form av å vise seg taprere- og mer handlekraftig enn noen kunne ha sett for seg på forhånd, mens andre overrasker andre veien. Men ikke desto mindre, bidrar det å gå så langt ned i dybden av en selv i forhold til å sette seg inn i et dilemma som dette, til at en blir bedre kjent med seg selv på dypet. Dessuten er det interessant å få innblikk i de refleksjoner den enkelte gjør seg i forbindelse med dette her, så knock yourselves out in the comment section, folkens. – Her er det mer enn nok takhøyde for alle tanker og refleksjoner å komme til uttrykk, om de så bryter aldri så mye med tabu- og politisk korrekthet..

 

 

Fra tre er du kommet, på tre skal du bli…

I følge barnelærdommen, vokser jo ikke penger på trær, – hvilket må sies å være en sannhet med modifikasjoner i og med at de, til syvende og sist, er laget AV trær.. 

Men direkte mangelfull blir ikke den grunnleggende biologilærdommen før vi går inn på at ting som ‘vokser på trær’ er begrenset til hhv løv/barnåler, samt de respektive kongler, blomster, bær & frukter som har til hensikt å besørge formeringen. For det er vitterlig en hel masse annet rusk og rask som vokser ut av disse enn det som angivelig er hjemmehørende der!.. 

 

Naturen har fått nok!

 

Den allment aksepterte sannhet er ikke nødvendigvis den reelle sannhet..

“Society’s concept of the truth, isn’t necessarily the actual truth..” 

Det var en gang, for ikke så alt for lenge siden, historisk sett, at ingen ved sine fulle fem kunne tenkes å betvile at jorden var universets pannekakeflate sentrum. I det æraen for denne overbevisning gikk mot slutten, var det også en tid der det rådet en allmenn overbevisning om at klasseløse kvinner som på ett eller annet vis brøt med norm var ondsinnede hekser hvis blotte eksistens var for en så til de grader grusom forbrytelse å regne at straffeutmålingen ble satt til å brennes levende.. 

‘Gudsjelov at de tider er forbi’, tenker vi overbærende. For i dag vet vi jo bedre enn som så, og i vår tid ville jo ingen motsatt seg å følge opp argumenter/oppdagelser som hhv utfordret- eller motbeviste etablerte sannheter! 

– Eller?… 

 

Tidenes sjokkavsløring! 

 

I vår moderne og ditto opplyste tidsalder takker vi jo vår skaper for at disse tider er passé mens vi rister overbærende på hodet, aller mest oppgitt over hvordan de første som ymtet frempå om det som i dag er vitenskapelig beviste fakta ble ansett for å spre vranglære av verste sort. For det å komme trekkende med noe som gikk på tvers av etablerte sannheter ble vitterlig ikke sett på med blide øyne i de tidligere tider. I middelalderen ble en faktisk straffet med døden dersom en motsatte seg å trekke tilbake det en måtte ha kommet med i så måte!  I dag, har jo utviklingen kommet lengre enn som så!

At det gamle begrepet ‘vranglære’ er synonymt med hva som i dag går under betegnelsene ‘konspirasjonsteorier’ og ‘fake news’ er det, så vidt meg bekjent, knapt noen som har ofret så mye som en tanke. ‘Vranglære’ gir jo assosiasjoner til hvordan religionen i tidligere tider sto i veien for både vitenskap- og sunn fornuft, mens konspirasjonsteorier derimot er spredning av ideer og opplysninger som ikke har rot i virkeligheten! Det er m.a.o noe ganske annet å motsi middelalderens regjerende yppersteprester med åpenbare faktaopplysninger enn slikt som å komme trekkende med ondsinnet ‘oppkok’ som sår tvil rundt slikt som f.eks COVID-vaksinens fortreffeligh..

[- ehh..,]

Eller..

Glem det der, for nå har det jo vist seg at de argumenter som ble fremlagt i anledning den vaksinen faktisk var grunnet, da den utlovede frelse og fortreffelighet viste seg ikke å holde vann allikevel.. (Påstanden om at den skulle eliminere en som smittekilde som ble fremlagt for å få de med naturlig immunitet til å hive seg på karusellen, var jo intet mindre enn reinspikket løgn)..

Altså.. Det jeg mente å få frem, var at det er en vesensforskjell på de konspirasjonsteorier vi i dag selvsagt er nødt til å bekjempe etter beste evne, og det å stå opp i mot tidligere tiders massesuggesjoner mot etablerte sannheter uten rot i virkeligheten; Det være seg både i lokal målestokk som det å ukritisk la seg rive med på middelalderens heksejakt, og i en nasjonal sådan, som Hitler-Tyskland eksemplifiserer i sin grelleste form..

 

(foto: refleksjonsfilosofi.org)

 

– For ingen av dagens [selverklærte] fritt tenkende og høyst opplyste menneskelige individ ville jo kunnet la seg rive med i en sådan barbarisk galskap! Vi ville jo selvsagt umiddelbart ha innsett at dette her var fullstendig ‘på trynet’, -om så en skulle være at en var den eneste i hele forbannede nasjonen som var av den oppfatning, må vite!..

[..ehh…]

Nå skal det vel sies at det ikke er mer enn en rundt 30-35 år siden bygdefolket i Bjugn lot seg rive med til det absolutt absurde i det pedofilihysteriet som først og fremst var sentrert rundt barnehagelæreren Ulf Hammern.. Jeg mener.. Det kan jo ikke stikkes under en stol at det er i overmåte pinlig å forholde seg til at det blant en gruppe landsmenn hersket en så til de grader unison overbevisning om en skyld som ble villere og villere for hver dag som gikk, hvorav det derav gikk tilsvarende langt utenfor det menneskelig mulige! De respektive ungene ble manipulert til det punkt der fyrens sæd ble dusjet i regnbygeformat rundt på alt fra tak til vegger, ute og inne, ikke bare i barnehagen, men også hjemme hos den enkelte ungen skal de intetanende ha vasset rundt i dammer av seksuelle etterlatenskaper, -hvorav det ei heller ble sett noe problematisk i at fyren ved en rekke anledninger skal ha oppholdt seg flere steder samtidig!.. Til alt hell, gikk det gudskjelov ikke så himla lang tid før fornuften vant frem i denne saken, slik at den stakkars mannen- og de etterhvert talløse medskyldige, fikk sine navn renvasket. Men ikke desto mindre, vedvarte galskapen vitterlig mer enn lenge nok til at den avstedkom med uopprettelige menneskelige konsekvenser. At Ulf Hammern ble påført uopprettelig skade på sin mentale helse, er jo åpenbart for alle og enhver. Men det ingen lot til å se komme, var imidlertid de skader de respektive ungene, etterhvert som de ble voksne, gikk ut med å ha blitt påført som følge av å ha latt seg manipulere til å fremme disse falske anklagene. Til tross for at de objektivt sett er klar over at de ikke kan lastes for de falske vitneprov de var blitt foret med, så vil de måtte bære med seg en uoverkommelig, altoverskyggende skyldfølelse livet ut.

Og for min egen del, så vil jeg måtte bære med meg skammen over at jeg, i likhet med nær sagt alle andre her i landet, avskrev  muligheten for Viggo Kristiansens uskyld i Baneheia. JEG, hvis identitet i vesentlig grad består av å være den som stiller spørsmål ved alt, og ikke tar noe som helst for god fisk, viste meg altså også kapabel til ukritisk å la meg rive med i den allmenne oppfatningen under de rette omstendigheter.. – Til dags dato er jeg fullstendig clueless m.h.t hvordan JEG, som kun få år tidligere regelrett pulveriserte Orderud-dommen, kunne ta pressen- og opinionens ord for god fisk i Baneheiasaken.. Og kan jeg, som faktisk er så kritisk til alt mulig at det like mye er for en forbannelse å regne som en velsignelse, falle for organisert manipulasjon, så kan, når sant skal sies, alle..

 

(illustrasjon; prezi.com)

 

For når alt kommer til alt, er vi akkurat de samme fjols som de som truet Galileo Galilei med dødsdom om han ikke gav seg med å påstå at jorden var rund, for ikke snakke om de millioner som utgjorde den tyske befolkningen på 30 -tallet som uten forbehold ‘kjøpte’ Hitlers nazi-ideologi. Den mekanismen som opererte i sin grelleste form under middelalderens heksejakt er faktisk den eksakt samme som fikk Bjugns totale innbyggerskare til å la seg rive med i den surrealismen som utartet seg for kun noen få tiår siden, liksom vi under pandemien fikk noen grelle påminnelser om at vi er like forbannet kapable til å la oss rime med i en massesuggesjon som tyskerne i sin viste seg å være. For den metaforiske skruestikken i hht det å la seg vaksinere var unektelig kun en hårsbredd unna å bli strammet til det punkt hvor en ville vært avhengig av vaksinepass for å tillates å ta del i samfunnslivet; Jobb, offentlig transport, underholdningstilbud, idrett- og trening.. – You name it! Var det ikke for at hakket for mange viste seg å bli hakket for syke etter å ha latt seg fullvaksinere med injeksjon nummer to, er jeg stygt redd en ikke lenger hadde hatt noe valg i forhold til å la seg injisere med dette stoffet for i det hele tatt å kunne tjene til livets opphold..

Vi er m.a.o avhengig av at så mange som mulig går ut av den metaforiske bermen som følger ‘bjellekua’, og utfordrer de etablerte sannheter som råder i dag. Ikke sånn å forstå at disse nødvendigvis er falske, men fordi enkelte av de er så, og at muligheten for fortsatt å leve i et demokratisk samfunn med meningsfrihet står og faller på at disse ikke bare blir avslørt, men at de respektive avsløringer også får såpass gehør at de blir rettet opp i.

 

Naturen har fått nok!

Nattens snøfall og dagens sure temperaturer til tross; Nå har naturen tydeligvis sett seg lei av å vente på at gradestokken skal tilpasse seg årstiden, for her fortsetter vårtegnene å poppe opp om det så er aldri så vintetrlig i været! 

 

Here we go again!

 

Tidenes Sjokkavsløring!!

Da jeg for noen dager siden kom over en konfrontasjon med Bill Gates, var jeg rett og slett så sjokkert over det som fremkom at jeg ikke hadde den ringeste ide om hvordan jeg skulle gripe fatt i dette her for videreformidling.

Men da jeg i går kveld leste et innlegg fra  Bunny’en der det ble penset inn på Microsoftgrunnleggerens mildt sagt shady persona, så innså jeg at det jeg satt på måtte ut på ett eller annet vis, siden det da vil være to utgitte innlegg, uavhengig av hverandre, som backer opp om hverandres opplysninger. For dette her er nemlig helt prekære opplysninger som MÅ ut til så mange som mulig så fort som mulig.. 

 

En psykopat er bedre enn en som er smart!?

 

Etter å ha vridd hodet rundt i forsøk på å finne den rette måten å videreformidle dette her for at det ikke skal etterlates noen tvil om at det her er reell informasjon fremkommet i en utspørring av Bill Gates selv, så landet jeg rett og slett på å la mannen snakke for seg selv. Dette innebærer m.a.o at jeg dermed deler et klipp fra den respektive samtalen som er kort nok for at alle skal gidde å se det, samtidig som det fremkommer nok til å fjerne all tvil om Gates’ gjennomført falske fremtoning som ‘verdens [så til de grader] nestekjærlige frelser’. Dernest følger jeg bare opp med en kjapp oversettelse av innholdet for de som eventuelt måtte ha problemer med å forstå utekstet innhold på engelsk..

 

Intervjueren innleder det hele med å spørre hva nøyaktig det er Gates har bidratt med til verden. Gates (heretter kortet ned til ‘BG’) svarer sporenstreks at han har utviklet verdens ledende komputerprogram (- altså Windows), og spiller dermed rett i hendene på intervjuer (heretter kortet ned til ‘I’). 

I går rett i kontra i det hun legger frem at hjernen bak Windows slettes ikke var BG, men en fyr ved navn Gery Kindal (med forbehold om at det kan være feil stavelse av ‘Kindal’s navn), hvorpå I presser på med at BG nærmest tilranet seg dette konseptet for en slikk og ingenting. Det er åpenbart ikke mulig for BG å benekte at Windows ikke er hans verk, så han går dermed all in for å underminere/bagatellisere dette her ved å kjøre på med “..men det er jo så hinsides mye mer som kreves for å etablere- og drive en så enormt suksessrik bedrift, (bla, bla, bla). 

I lar ham få komme ut med budskapet i denne besvarelsen, men det er også alt hun tillater før hun så fyrer løs med spm. “Hva er det som gjør deg, som er en utvikler av komputerprogram som ikke engang har utviklet ditt eget produkt til en ekspert innen den farmasøytiske industrien (altså utvikling av medisin)?” BG svarer at han har møtt spesialister på området over hele verden, hvorpå I så vil ha svar på hvordan han da kan forsvare det faktum at han, som en hovedinvestor, har tjent gastronomiske summer på et vaksineprogram som har vist seg å avstedkomme med alvorlige bivirkninger left, right & center.  – Bivirkninger som i mange tilfeller til og med har hatt døden til følge! 

BG skyter her inn at “Det er ikke slik verden fungerer..” – Hvilket er dråpen som får begeret til å renne over for I, som dermed setter inn nådestøtet i form av følgende oppsummering; “Å ta teknologi fra andre du ikke forstår, selge et produkt fullt av ‘bugs’ som forårsaker massiv skade, som du har profittert massivt på på det mest spektakulære vis.. 

BG skyter så inn med;  “Nei, nei, nei! – Det er ikke slik verden fungerer!” – Men til ingen nytte, i det I setter inn nådestøtet ved å spørre om “han (BG) sover godt om nettene?..” for så at BG har fått nok, og proklamerer at ‘Dette intervjuet er over!’ i det han er i ferd med å reise seg fra stolen.. 

 

Bill Gates speaks at TED2015 – Truth and Dare, TED University, March 16-20, 2015, (Photo: Bret Hartman/TED) Bill Gates har bygget opp et image som alle tiders velgjører, som blottet for grådighet, kun handler i verdens- og menneskehetens tjeneste.
Vel.. Om jeg ikke evnet å svelhe dette rått før, så er det respektive frelser-imaget pulverisert nå..

 

Her overlater jeg rett og slett resten til deg selv å avgjøre i hvilken grad det som fremkommer bør vektlegges, og i det hele tatt. For hva er det vel å si for meg som ikke allerede er sagt?.. Ei heller ønsker jeg å legge til ytterligere føringer enn det som sies innledningsvis i tillegg til det som fremkommer av ordvalget i oversettelsen, da dette fort kan virke som en bremsekloss for de som eventuelt kan argumentere for at jeg legger for mye i det som fremkommer i det klippet dere nå har fått sett. (-For om så skulle være, at noen kan lette på alvorlighetsgraden i dette her, så er dette mildt sagt ønskelig!..)
Anbefaler for øvrig å få med seg dette intervjuet i sin helhet, da dette utsnittet satt inn i den totale konteksten iallefall ikke setter ham i noe bedre lys, for å si det sånn!.. Bla.a er det lagt stor vekt på hans omgang med den så langt i fra ukjente pedo, human traffic’er og seksualforbryter Jeffery Epstein..

 

Dagens Bilde!

‘Dagens bilde’ er et slags ‘bli kjent’-konsept bestående av at blogg-dagen avsluttes med at det legges ut et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

Om du er blant de tett innpå samtlige som tar slikt som f.eks at katter er udelt selvstendige individer med frihetstrang som trives utendørs bare det ikke styrtregner eller er sprengkaldt, for gitt.. – Vel.. Da er du også en av det abnorme flertallet som ikke har møtt Pepsi..

Pepsis personlighet går nemlig stikk i strid med de fleste adferdsmønstre som følger kattens natur;

– Hun kan ikke fordra å være utendørs med mindre det er tørt, relativt vindstille og behagelig innetemperatur. Og hun beveger seg ALDRI, under noen omstendigheter, lenger unna heimen enn enn slutten av sidegaten vi bor i, og da kun ved særskilte omstendigheter.

Katter skal jo heller ikke ha det minste problem med å overlates til seg selv i noen timer, Har de mat, drikke og fresh kasse, er de as happy as it gets, for separasjonsangst er vitterlig forbeholdt hunder. – Og Pepsi. Om hun skulle følge med ut i det jeg passerer postkassestativet, så setter hun igang med den mest hjerteskjærende ‘gråt’ som går selv den mest selskapssyke hundevalp en høy gang. Ei heller skal jo katter være overvettes begeistret fra å bli båret ut over en kort stund, -hvorav Pepsi glatt kunne gitt opp gange på egenhånd all together om så var.

  • Og slik fortsetter det.. Kort oppsummert, er Pepsi kun katt på utsiden. Hva personlighet og adferd angår, vet jeg sannelig ikke hva hun er, men katt er hun iallefall ikke..

 

Maskorama!

Våren er kommet, hvilket betyr at Frodith’en kommer i utfordringsmodus!

-Og denne gang går plottet ut på å se hva vi kan få ut av en tilsendt gjenstand, -hvilket iallefall i mitt tilfelle vil si en maske..  

Frodiths fargeutfordring

 

 

Da åpnet det seg altså to muligheter;

ENTEN;

A)  Stylet og pyntet som seg hør og bør til et maskeradeball av fornemste sort?

ELLER;

B)  Anything but?

 

Vel.. Med et mind-set som tilsier at normalt er synonymt med uinteressant og kjedelig, så ble det selvsagt ikke noen ballkjole i eksklusive omgivelser. Men jeg fulgte imidlertid innskytelsen om å lese meg opp på hva som var ‘greia’ med disse maskene, hvorpå jeg finner ut at de skal representere den respektive ballgjesten på ett eller annet vis, for så at det skal gjettes hvem som skjuler seg bak før de faller.

I utgangspunktet så det hele riktig så lovende ut. Som den plastikk-kronede dronningen av Askim-ghettoen jeg er, hadde jeg selvsagt rekvisittene på stell, i tillegg til at øvrig styling er gjort med tanke på å fremheve mitt varemerke i den anledning, hvilket best kan betegnes som ‘Frogner-fitte møter harry-tass’.

Dernest skal det så gå kjepprett til helvete, for å si det på godt norsk; Brått var det nemlig ikke en eneste av de flerfoldige selfie-stenger eller kamerastativ som normalt sees i skuffer og skap rundt om i leiligheten å oppdrive. Alle som en var altså søkk vekk!! – I tillegg tok det selvsagt til å bøtte ned da jeg til slutt innså jeg bare måtte bite i det sure eplet og gjøre det beste ut av det..

 

Fra ‘Les miserablé’ i begrepets fulle betydning til..

 

Det var ikke mange bildene som ble tatt før jeg innså at dette forsøket på å få til noe som helst under de rådende omgivelser var fullstendig fåfengt. Følgelig skulle jeg akkurat til å trykke ‘delete’ i det det brått slår meg at det står da ingenting i oppgaveteksten om at det respektive utkommet må være 100% autentisk, og jeg har da en viss snøring innen grafikk, så,,

 

..den saliggjørende åpenbaringen..

 

– Og dette skulle vise seg å bli grunnideen for hva som så skal ta fullstendig av..

Først bærer det altså inn på Photoshop’en for å spice opp maskeraden med en hakket mer bokstavelig tolkning av tilnavnet ‘arctic fox’, hvilket har satt seg på minnet som et av de kuleste komplimentene som ble meg til del under i min tid som modell, grunnet mine i overmåte kalde fargetoner..

 

Nå begynner det å ligne noe! – Og da kom jeg på at jeg har en app som b.la.a kan animere bilder til lip-sync, -og voila! Maskorama med lånt stemme!!

 

En kjapp retur til å få photoshop’et bort skogholtet i bakgrunnen til det sobre innspillingslokalet som passer seg en ‘Maskorama’ -innspilling, for så å legge liv til bildet, så har vi altså det fiks ferdige resultatet premiæreklart etter en aldri så liten ‘hick-up’ bestående av å måtte ty til YouTube for opplasting.

– Sooo..

Ladies & Gents.. I’m (borderline) proud to present our very first contestant (-witch is also quiet likely to be our last) in this never before seen ‘Maskorama’-inspired concept we’ve called:...

BLOGGORAMA!‘