Månedens blogger innkludert i ‘Bloggerne’!!

Jepp, du leste riktig.. ‘Yours truly’ er såvisst blitt beæret med tittelen ‘månedens blogger’ for November av mannen som kan skilte med å ha vært helt oppe på en andre plass på bloggtopplisten, og vinner av to GRYXEN;  – Selveste Allan Kristensen, aka Allans verden

Hva castingen i TV-serien ‘Bloggerne’ angår, må en vel strengt tatt vedgå er en sannhet med visse modifikasjoner, da dette dreier seg om en potensiell casting, men som til gjengjeld tilsier hinsidig mye bedre TV enn den nåværende, som er ført i pennen av samme mann.. 

 

‘The icks’

Såpass kjepphøy har jeg altså blitt av de siste dagers utmerkelser at jeg trår til med utkommet fra seansen da datteren til bossen gjorde et helhjertet forsøk på å lære meg å pose i hht hva som for tiden trender hos de unge og hippe fra 13 – 20. (Her kan jeg på vegne av den objektive selvinnsikt bare beklage den skyhøye graden av patetisk som avstedkommer det respektive skuet..)

 

Jeg skal ærlig innrømme at denne månedens blogger -utmerkelsen var stas på et nivå som grenser til det patetiske. Det er jo alltid hyggelig å få anerkjennelse for det en gjør, men mens det er de som, i større eller mindre grad har problemer med å ta til seg den slags, så finnes det ikke så mye som en antydning av den slags ydmykhet hos meg. Her slukes hvert eneste ord om originalitet, interessant innhold og alt som er med hud og hår, der jeg sitter å leser meg bedover linjene med tårevåte øyne, parallelt med at en takketale en Oscarvinner verdig utformes inne i hodet..

Men nå har jeg i det minste et såpass minstemål av selvinnsikt og ikke minst sosiale antenner at jeg skjønner at jeg utvilsomt er best tjent med å droppe en link for å overlate gjengivelsen av den anerkjennende omtale til den respektive jury, så det er m.a.o bare å..

–>>> KLIKKE HER <<<– 

Hva kan tenkes å bli utkommet av å plassere en blogger med tilhørighet blant de ‘erkerosa’ med en meningsytrer som elsker å ‘røre i gryta’, er det til dags dato enda ingen som har våget å finne ut..

 

Som sagt, har det jo imidlertid seg som så at den godeste Allan altså har sittet der i sin egen verden og fundert over TV2’s noe merksnodige casting for denne programserien de kjører på ‘ørtne’ sesongen på en eller annen bikanal jeg ikke engang husker navnet på, som er titluert ‘Bloggerne’. Problemet her, er jo først og fremst at de i de siste sesongene konsekvent har unngått å caste folk som faktisk blogger! Videre er min personlige oppfatning (- hvilken åpenbart deles av folk flest, da serien ellers ville vært satt opp på hovedkanalen) at dette konseptet er så dørgende kjedelig og intetsigende det kan få blitt. Jeg mener.. Hva i heiteste en kan finne underholdende med å se en Evelina jeg ikke har hørt om i noen sammenheng gjøre seg klar for en utekveld, og at en, for meg, like forbannet intetsigende Monica skal prøve brudekjoler (- nei, jeg refererer så langt i fra til den siste sesongen, men til det eneste- og siste jeg har sett av den respektive serien), er rett og slett lysår over min fatteevne.

For at et reality-show skal fenge, er det en ting som gjelder; Å tilrettelegge for drama i det en smekker sammen et sett like sterke- som motsetningsfulle personligheter. Og det er her Allans castingidé, -med mitt forsslåtte tilskudd bestående av ‘kjerringa’, har alt det det nåværende konseptet mangler;

 

Ser allerede, i all beskjedenhet, for meg programannonseringen i det det respektive konseptet blir vist på riksdekkende fjernsyn i land som Storbritania, og kanskje til og med USA; Watch how the arrival of the unfiltered version of the queen unfolds in the epic Norwegian show, ‘The bloggers; the new generation of old folks’..

 

For å begynne med meg selv, vil jo scenen definitivt være satt i det jeg, som jo så langt i fra har et indre som matcher det rimelig velstriglede ytre, men med et ‘bitch-face’ av rang går i clinch med den ‘helrosa’ Stina. At det kun vil være et tidsspørsmål før jeg av en eller annen grunn finner det for godt å overkjøre den stakkars ‘jentungen’ kan imidlertid antas å bare være oppvarmingen til den eksplosiven som avstedkommer det å kombinere min personlige venn- og bloggverdens episke sjefskanin.

Men det stopper nå vitterlig ikke her! I den respektive castingen er det nemlig også funnet plass til et møte mellom alholdskvinnen Martine Halvorsen- og ølpromotøren Lassel. Oppe i denne smørja, har vi så Kari som i utgangspunktet er gruppas ‘whild-card’, i kraft at det ikke er gitt hvilke sider- og retninger hun vil ende med å ta, dog med en liten knapp på at hun vil innta ‘Gry & Bunny -alliansen’, dersom hun ikke går for en ‘mission [completely] impossible’ -rolle som en eller annen form for diplomat/fredsmekler. Som om ikke dette her var mer enn nok, så har vi også Frodith’en oppe i dette her, som definitivt vil gå ‘all in’ for å skale lekenhet, godstemning og glede i en setting der så ikke lar seg gjøre. Her kan det derfor ligge potensielle eksplosjonsfarer av den overraskende sorten som gjerne tilføyer det ‘lille ekstra’ som skiller et realitykonsept på det jevne- og en ren seermagnet.. Og sist, men så avgjort ikke minst, har vi altså Allan ‘skjæl’, som vil sitte å flire fra begynnelse til slutt mens han som en typ flue på veggen beskuer den totale [selvkonstruerte] misserien han er omringet av.

Herregud, dette her kunne faktisk ikke avstedkommet med noe annet utkomme enn TV underholdning av episke proposjoner..

 

Ufrivillig forsvar av Danny Masterson..

 I forkant av helgen, ble kjennelsen på 30 års fengsel avsagt for den voldtektsdømte skuespilleren, Danny Masterson, kjent for sin rolle som ‘Steven Hyde’ i ‘That 70’s show’. I en sak der min interesse først og fremst har handlet om det sensasjonelle i at et profilert medlem av den nærmest allmektige Scientologi-menigheten faktisk har måttet stå til rette for sine ugjerninger, er denne dommen intet mindre enn banebrytende.

Men er så den respektive dommen riktig??

 

Er flashing av pupper & peniser en menneskerett?

(foto: AFP) Den voldtektsdømte ‘That 70’s show’ -stjernen, Danny Masterson.

 

Jeg må ærlig innrømme at jeg har fulgt denne saken med skylapper. For meg, har den dreid seg om hvorvidt det endelig ville la seg gjøre å få trengt igjennom den, til nå, ugjennomtrengelige beskyttelsesmuren den nærmest allmektige ‘church of Scientology’, har satt opp rundt sine profilerte medlemmer. – En beskyttelse som i realiteten har hevet de over loven så til de grader at både drap, kidnappinger, regelrette torturmetoder, slavearbeid, barnearbeid, og gud-vet-hva har kunnet pågå innenfor denne sekten over alle sekter. Så ugjennomtrengelig har denne multimilliardbedriften av en sekt vært at den famøse lederen, David Miscaviges kone har vært som forduftet fra jordens overflate siden 2007, uten at en kjeft har kunnet stilles til veggs!

Ihuget religionsmotstander som jeg er, var dermed min reaksjon på nyheten om at Masterson var kjent skyldig i to- av de tre voldtektssakene han var tiltalt for, regelrett triumferende. Men Eva forble som kjent ikke lenge i paradis, -og det ble også utkommet for denne metaforiske ‘Eva’ i dette anliggendet..

For først da dommen var avsagt, tok jeg meg brydderiet med å sette meg inn i selve saken. – En sak som i min bevissthet hadde kokt opp til å dreie seg om intet mindre enn en serievoldtektsmann som i tiår til ende hadde hatt fritt leide til å forgripe seg på kvinner under beskyttelse av sin stjernestatus og Scientologimenigheten.

 

Det særdeles påkostede hovedkvarteret til den famøse sekten Church of Scientology.

 

Når sant skal sies, oppsto de første sprekker i den nevnte euforien allerede i det jeg klikket inn på en link fra artikkelen der nyheten ble sluppet, som fortalte at Mastersons kolleger og venner fra ‘That 70’s show’, Ashton Kutcher og Mila Kunis (i tillegg til ca 50 øvrige innsendere), hadde innsendt hver sin karakterbeskrivelse til hans fordel i forkant av domsavsigelsen. Her fremgikk det bla.a til min overraskelse at det ‘kun’ dreide seg om de tre tilfellene som ble behandlet i retten, og at disse fant sted så langt tilbake som mellom 2002 og 2005. Selv om dette så langt i fra gav grunnlag for noe nevneverdig skår i triumfferden til ‘yours truely’, var det imidlertid nok til å vekke mitt sanne ‘jeg’ fra dvalen, der skylappene ble røsket av i det jeg på rent instinkt entret Google med søket ‘Danny Masterson rape alligations’, for så å velge BBC’s dekning av saken blant de oppkomne søkeresultat. – Generelt, fordi BBC er blant de engelskspråkelige nyhetsformidlere som jeg anser mest troverdig, og spesielt fordi en ikke-amerikansk formidler var å anse mer objektiv i sin fremstilling av saken.

– Og dett var dett..

For nå var brått de respektive skylapper røsket bort, med det utkommet at mitt normale, faktagravende selv gjorde seg kjent med denne saken, hvilken umiddelbart viste seg å avstedkomme flerfoldige graverende spørsmål:

Kort fortalt kan en si disse kokte ned til at hele rettergangen brått ble satt i et særs ‘shady’ lys, for å si det sånn, for hvordan i heiteste har de kunnet bevise mannens skyld 20 år etter de respektive forhold fant sted??

DNA -svaret på det spørsmålet ble nemlig umiddelbart feid til side i form av opplysningen om at det første forsøket på å få stilt Masterson for retten ble avvist pga. at bevisene mot ham ikke var ansett sterke nok. Og hadde det vært DNA inne i bildet, ville jo ikke bevisstyrken vært noe ‘issue’. Om ikke denne logiske slutningen var mer enn talende nok, ville det ei heller vært bedrevet etterforskning siden 2019, for å si det sånn.

Nå skal det sies at den oppgitte tiden etterforskningen skal ha pågått peker i retning av at den påkrevde bevisbyrde faktisk er innfridd i hht en straffesak. Samtidig kommer en ikke utenom at jeg ikke har klart å grave frem så mye som en antydning i retning av bevis utover de (angivelige) ofrene (og deres støttespillere) sine forklaringer. – Hverken hos BBC, amerikanske- eller øvrige utenlandske medier (hvilket for mitt vedkommende vil si engelskspråkelige- og skandinaviske nyhetsformidlere). Her må en også huske at en enkel sannsynlighetsovervekt ikke er nok for å erklære skyld i en straffesak, da det i så tilfellet krever at forholdet er bevist utover rimelig tvil. – Og hvordan i granskauen de kan anse et forhold der det åpenbart ikke foreligger en dritt i hht håndfaste bevis for hevet over rimelig tvil?? – Hvis spørsmål så backes opp av hvorfor vente til 2017 med å rapportere et forhold som fant sted i 2005? Det setter heller ikke dommen i noe bedre lys at forholdet Masterson ble frikjent for dreide seg om en ekskjæreste, når dette føyes inn i miksen sammen med de øvrige shady faktorene som nå poppet opp som paddehatter.

 

Casten i ‘That 70’s show’, med Danny Masterson ytterst til høyre. (foto: IMDb)

 

Dernest, er det flere slike små, i utgangspunktet nærmest bagatellmessige, faktorer som kompletterer inntrykket av at det er noe som skurrer ved denne dommen, som f.eks at de respektive forhold skal ha funnet sted i det de angivelige ofrene skal ha blitt med skuespilleren hjem. Videre, bet jeg meg også merke i BBC’s formulering, som jeg ville vært trolig å føyse til side som en mindre feilformulering dersom det hadde dreid seg om et nær sagt hvilket som helst annet medie enn BBC: De kunne nemlig fortelle at disse, under oppholdet i Mastersons bolig, «..had been taking drugs», hvilket i ordlyden tilsier at de frivillig har inntatt alkohol og det som ellers måtte være av egen fri vilje, i motsetning til hva som ville vært tilfelle ved ordlyden «..they were drugged», som betyr at de respektive impliserte er blitt dopet ned mot sin vitende og vilje.

Isolert sett, har som kjent ikke dette noen betydning utover den tilleggsanklage som avstedkommer det å dope ned folk mot deres vilje. Voldtektsanklagen som sådan, i form av at ofret ikke har vært i stand til å gi sitt samtikke/motsatt seg samleie, er imidlertid upåvirket av dette forholdet. Men iblandet den mixen som råder i denne saken, blir denne forskjellen imidlertid brått mer relevant, da en ikke kommer utenom det at de med vitende og vilje har dyttet innpå de respektive rusmidler, svekker troverdigheten deres. Om de derimot var blitt dopet [ned], ville dette derimot avstedkommet med en motsatt effekt.

 

Stjerneparet Ashton Kutcher og Mila Kunis, som spilte mot Masterson i ‘That 70’s show’ har beholdt sitt nære vennskap med den voldtektsdømte stjernen etter at serien gikk av luften. (foto: EW.com)

 

Sist, men ikke minst, peker også reaksjonene som har avstedkommet offentliggjøringen av de nevnte støtteerklæringer fra bla.a Kutcher og Kunis klart i retning av at det foreligger en massesuggersjon i hht Danny Mastersons skyldsspørsmål, i den betydning at den ene siden har tatt monopol på ‘sannheten’. Som seg hør og bør, innebærer dette så at de som måtte våge seg frempå med noe som bryter med den aksepterte oppfatning i det respektive anliggendet er ‘fritt vilt’. – Og for meg som bestreber meg på å etterleve prinsippet om at ‘The majoritys concept of the truth isn’t necessarily the actual truth, so use your own mind, -always!’ ender så dette her til å koke ned til å dreie seg om å ta rotta på Scientologimenigheten, snarere enn å komme til bunns i hvorvidt Danny Masterson faktisk ER skyldig i de respektive voldtektssaker, og supsidiært hvorvidt de respektive forhold er å betrakte som så alvorlig at det tilsvarer 30 års fengsel..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære Sophie-Elise..

Kjære Sophie-E.

Jeg evner bare ikke å finne ut av om jeg først og fremst er oppgitt over deg, om du irriterer meg, blir pinlig berørt over deg eller på et eller annet morbid vis imponerer meg ved måten du faktisk klarer å bruke handlinger og uttalelser som ville pulverisert enhver annens kjendiskarriære til å gjøre deg mer relevant. Men i det du nå for første gang kommenterer ‘klipspose-gate’, kan jeg i det minste erkjenne at jeg føler på en absurd mix av alt det ovenfornevnte.. 

 

Who cares!?

 

Når det du velger å si, når du først etter et drøyt halvår tar bladet fra munnen, er at bildet ‘kan gi indikasjoner om rus’, og at det ikke var ment å skulle bli postet, er det så hinsides idiotisk at det faktisk er fysisk smertefult å bevitne. Dernest kan jeg bare beklage min egen smålighet, i det jeg irriterer meg grenseløst over at en som fremstår så til de grader lavpannet som det du gjør kan ha den følgerskaren, og derav plattformen du har. For å si det rett ut, føler jeg noe naturstridig over at en (unnskyld at jeg sier det) idiot av et plastikkmenneske skal befinne seg høyere på næringskjeden enn det store flertallet av de som faktisk har noe å bidra med.

Som sagt.. Dette er min tilkortkommenhet grunnet en mixture av obskur beundring- og reinspikket misunnelse som kommer til uttrykk. At du benytter deg av de muligheter som avstedkommer at så mange bruker tiden sin på å følge deg, for ikke snakke om å la deg influere de, er jo i grunnen ren logikk! Hva disse så velger å fylle hodene sine med, må jo gå på deres kappe! – Hvilket forsåvidt er en ‘kappe’ som indikerer en så vidspredt menneskelig dummhet at jeg ikke makter å gå inn på..

 

 

Men tilbake til den berømmelige klipsposen som ble frontet på Instagram i vinter.. Hva jeg ikke skjønner, er at du ikke bare kan si det som det er! La meg si det sånn at du er vitterlig ikke den første som har dratt en liner i festlig lag, og du vil heller ikke bli den siste. Nå har riktignok jeg et godt over gjennomsnittet liberalt syn på dette her, men non the less.. Jeg vil si at du har langt verre ting på samvittigheten, så når ikke engang gullbarbien du ble til del for noen år tilbake kunne svekke posisjonen din, så ville en tilstått liner vært piece of cake! Greia er at ved en tilståelse, ville du sluppet evigheter med spekulasjoner vedrørende det åpenbare.

Når det er sagt, skulle det heller ikke forundre meg om du med vitende og vilje sørger for å holde skaandalen gående i langdrag. Du har jo vist din ubeskrivelige evne til å styrke din stilling der enhver annen ville vært ferdig, -og det er her du på ett eller annet morbid vis også klarer å imponere meg.

Take care, Spohie-E. – og et lite råd fra meg på tampen; Sørg for at du og Nora legger posen tilbake i veske/lomme umiddelbart etter bruk ved neste korsvei..

 

M.v.h

Gry xx

Cred til Sophie-Elise!!

Ingen har vel kunnet unngå å få med seg det famøse bildet den godeste ex-blogger Sophie-Elise Isaksen “kom i skade for” å legge ut av seg selv og bestevenninnen, Nora Hauk… ehhh.. – den ukjente venninnen der sist(u)nevnte holder hva som ser ut til å være en klipspose inneholdende et hvitt (party)pulver. Men mens resten av nasjonen later til å være i regelrett sjokktilstand over at S-E kan befatte seg med slikt.. – (Eller.. Ut fra bildet å dømme, iallefall kan befatte seg med folk som befatter seg med slikt), så kan ikke jeg skjønne hvordan det er først nå.. -At det er DETTE som ‘gave her away’, for å si det sånn!.. 

 

Mobber i blogger

 

Altså.. La meg røske litt opp i korttidsminnet her;

Så sent som i høst, -temmelig nøyaktig parallelt med at komiker Atle Antonsen tok fylleangst til et helt nytt nivå og Jørgine Vasstrands smertefullt pinlige utspill mot dommerne etter å ha tapt Skal vi danse -finalen, er også nevnte frøken Isaksen og hennes anonyme love island -vinnende bestevenninne på galeien hva klein opptreden på ypperstenivå angår i form av sin mildt sagt utagerende adferd på badeland. Jeg mener.. Det er jo vitterlig INGEN som ikke er hjemmehørende i toppetasjen på asylet som kunne funnet på å jumpe ut i et svømmebasseng splitter nakne, hvorpå de holdt hele kongeriket løpende oppdatert med pikante ‘kline-bilder’ av seg, ispedd sitt, etterhvert som tiden gikk, solide inntak av alkohol og sigaretter i nykter tilstand!

At de to hadde benyttet tiden i garderoben til å ta ‘cola’ i grevet fremfor badetøy på kroppen kunne jo like gjerne vært skrevet i pannen deres!

 

Her er altså det famøse bildet i fullt display.

 

Hva som imidlertid er oppsiktsvekkende her, -og derav gjør det interessant fra mitt ståsted, er hvor forbannet genialt dette her er i hht å skape blest om seg selv og sin persona, og derav øke/opprettholde egen markedsverdi. For at disse skandalene er blitt publiseret ved en glipp er faktisk like sannsynlig som at S-E og Nora Haukeland (- hennes persona var ikke “ukjent” i bassengepisoden) var nyktre i det de boltret seg i de metaforiske bølgene på badeland.

At en ved et uhell kunne slumpet til å få med slikt som en miniatyrpose med suspekt innhold på et bilde som var tatt i private gemakker, er én ting. -At kronprinsesse Mette-Marits [“ukjente”] svigerdatter skal vase fullstendig ubesværet rundt på en offentlig tilstelning med party-pulveret sitt i hånden til fullt display, for så å la seg fotografere med BFF’en Sophie-Elise, som med så til de grader lang fartstid i offentligheten allikevel skal slumpe til å få lagt ut til offentligheten, er imidlertid så far fetched at det må kunne karakteriseres som borderline umulig. Dette bildet her er m.a.o et PR-stunt av dimensjoner.

– Og om en så aldri så mye får sure oppstøt at dette kvinnemennesket og hennes pulverbærende BFF, er det bare ikke til å komme utenom at dette her er  like gutsy som det er genialt.. Dama har ‘baller, det kan faktisk ingen ta fra henne! – Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at ‘all PR er god PR’ -policyen vil betale seg big-time også denne gang…

Tør du å la meg lese tankene dine??

Nå vil jeg vel tro at enhver som innehar et minstemål av sunn skepsis har klikket inn på dette innlegget fordi de lurer på hva dette er for noe tull, snarere enn at de er genuint innstilt på å utfordre meg i forhold til om jeg faktisk VIL kunne lykkes med å lese tankene deres. 

Vel.. Den eneste måten å finne ut av dette her på, er å besvare de følgende 10 spørsmål, for så at du skroller videre ned for å se hvorvidt jeg er den tankelesende guruen jeg påberoper meg å være i overskriften..

 

Hva får folk til å mislike deg?

1. Du går i et vakkert skogsområde, mens solen skinner gjennom trærne og en mild bris flyter over hele kroppen din. Det er en vakker dag. Du går med noen.. – Hvem?

2. Mens du går gjennom skogen, ser du et dyr foran deg foran deg. – Hva slags dyr er det.

3. Hva skjer med deg og dyret / hvilken interaksjon finner sted mellom deg og dyret?

4. Når du går dypere inn i skogen, kommer du til en lysning, og midt i lysningen er et ditt perfekte hus. Hvordan er størrelsen på dette huset?

5. Er huset/tomten omgitt av et gjerde?

6. Du går bort til inngangsdøren til dette huset og går forsiktig inn da døren står litt på gløtt. Det første rommet du kommer til, er spisestuen, hvor det står et bord..Hva befinner seg på- og rundt dette bordet?

7. Når du er ferdig med å se deg rundt, går du ut av huset via bakdøren til hagen, som har et stort gressareal. I midten av hagen, i gresset, ser du en kopp. Hvilket materiale er koppen laget av (keramikk, glass, porselen osv.)

8. Hva gjør du med koppen?

9. Dernest går du til enden av hagen, hvilken grenser til en vannmasse. Hvilken type vann er det (elv, innsjø, dam osv.)?

10. Når du tenker på hvordan du kommer deg hjem igjen, må du krysse vannet. Hvordan har du tenkt å gjøre dette?

 

 

Nå som besvarelsen er unnagjort, gjenstår det altså bare å se hvorvidt telepatien har funket etter!

 

.Dette er en såkalt relasjonspsykologisk test. Svarene som er gitt på spørsmålene har vist seg å ha en relevans for verdier og idealer vi har i våre personlige liv.

 

Her følger altså analysen:

1.   Personen du går med er den viktigste personen i livet ditt.

2.   Størrelsen på dyret er representativ for din oppfatning av størrelsen på problemene dine.

3.   Alvorlighetsgraden av interaksjonen du har med dyret er representativ for hvordan du takler problemene dine (passiv, aggressiv).

4.   Størrelsen på drømmeboligen er representativ for størrelsen på ambisjonen din om å løse problemene dine.

5.   Ingen gjerde indikerer en åpen personlighet. Folk er velkomne til enhver tid. Tilstedeværelsen av et gjerde er mer en indikasjon på en lukket personlighet. Du vil helst at folk ikke kommer innom uanmeldt.

6.   Hvis svaret ditt ikke inkluderer mat, mennesker eller blomster, er du generelt misfornøyd.

7.   Holdbarheten til materialet som koppen er laget av er representativ for den oppfattede holdbarheten til forholdet ditt til personen fra nummer 1. For eksempel er styrofoam, plast og papir alle engangsbruk, og du verdsetter ikke personen på lang sikt. . Glass og keramikk er litt mer verdifulle og betyr at du har et sterkt, men skjørt forhold; metall, tre og plast indikerer et sterkt, langvarig forhold.

8.   Det du gjør med koppen er representativt for din holdning til personen i nummer 1.

9.   Størrelsen på vannmassen er representativ for størrelsen på din seksuelle lyst.

10. Hvor våt du blir når du krysser vannet er en indikasjon på den relative betydningen av sexlivet ditt.

Gryxen og Vixen..

Så skulle altså GRYXEN-utdeling knapt rekke å avslutte før konkurrenten går i gang med sin prosedyre.. 

Eller.. Konkurrent og konkurrent.. For mens begge per def. er bloggerpriser, noterer jeg meg at det blant de Vixen-nominerte kun er en eneste jeg gjenkjenner som aktiv blogger, har gryXen -konseptet holdt seg tro til sin genre… Men selv om vi altså har fått en reell bloggerpris, kan jeg allikevel ikke unngå å føle et viss vemod over at det i år er første gang jeg ikke har kunnet spore en eneste oppfordring til nominering på denne plattformen.. 

 

Samtlige av årets GRYXEN -utmerkelser samlet på et brett!

 

Så sent som ved forrige utdeling (de later ikke til å ha noe system på når disse utdelingene deres avholdes what so ever, da denne seneste tilstelningen fant sted høsten 2021) var vi nemlig en hel del som i det minste bar med oss et lønnelig håp om i det minste å kunne bli oppført som en kandidat til et kandidatur, for å si det sånn.. – Og jepp, ordet ‘vi’ er skamfullt nok ingen ordfeil, da også jeg lot meg rive med blant en av de respektive håpefulle bloggere i underholdningskategorien etter at det begynte å drysse inn meldinger om nominasjoner for ‘Hvis jeg var deg’ -konseptet.
Men nå var det jo som kjent den tilsiktede harme over fjorårets fesjå som skulle manifistere seg i gryXen -awards, så.. For om jeg var smått snurt på egne vegne, var det faktisk bare en dråpe i havet for den totale vrede, for å si det sånn. Men når ikke de så mye som gadd å føre opp meg, så gidder da for pokker ikke jeg å bruke mer tid på de heller, da det som er å si i denne forbindelse allerede er sagt til gangs i innlegget Vixenprisen for groveste Kriminelle handling.. 

Men før jeg runder av, vil jeg gi mine lykkeønskninger for ‘vår’ representant i det unevnelige fesjå. Dette er en av de mange enestående utgivelsene som dessverre ikke nådde helt frem i GRYXEN -utdelingen, hvilket selvsagt gjør at en heier ekstra for at vedkommende da skal få med seg et trofé herfra!..

Julekalender på steroider!

Latteren formelig spruter ut i følge med både nylig inntatt slurk fra Battery-burken, en kvalmende dose snørr og gjenværende ostepopsmuler i det jeg får se den angrende ex-blogger og nåværende Instagramprofil Juliane Nygård i følge med mannen Ulrik på TV2s nettside, der de i går kunne meddele at de følte seg som ‘verdens verste’ mennesker etter å ha mottatt den forventede dose kritikk som følge av flaggingen av å ha gitt sin toåring(!) en splitter ny iPhone i kalendergave. Her er det altså så mye snadder å ta tak i at jeg ikke engang vet hvor jeg skal begynne!.. 

 

Så pinlig at det er smertefullt å bevitne!

 

Etter å ha fått lest meg opp på denne ‘saken’, kan jeg, i kraft av min rolle som prisutdeler i GRYXEN -konseptet ikke uttrykke annet enn en følelse av lettelse over at de rosabloggendes æra er passé.  For med bla.a Sophie-Elises totale karakterdrap av seg selv på badeland, Jørgine Vasstrand som likesågodt begår et tilsvarende selvdrap av karakter for andre gang i forbindelse med TV2’s flaggskip, Skal vi danse m.m på toppen av dette her, ville dette i utgangspunktet ensidig positivt ladede konseptet sett seg nødt til å innføre en ekstra, dishonerable mention dersom disse hadde operert innenfor blogg-genren i dag. – Og jeg ville faktisk holdt en knapp på at fru Nygård ville klart det antatt umulige i form av å trekke det lengs.. ehh.. -det korteste strået i den utvelgelsen..

Vel, vel, vel Juliane og Ulrik.. For å gjøre dette så skånsomt som rå er i dette tilfellet, begynner vi med det gode. For det er faktisk ikke bare faktorer som setter dere i et dårlig lys oppe i dette her:

For det første, kan jeg med en gang avkrefte at følelsen av å være verdens verste mennesker er reell. Hvor forkvaklet det måtte være å gi en telefon til baby som enda ikke kan snakke i hele setninger, og dermed ikke engang er i nærheten av å kunne slå inn en tallrekke, skrive en SMS, og samtlige av telefonens øvrige funksjoner, så er det hevet over all tvil at dere opererer etter mind-settet at intet for mye hverken kan gis- eller gjøres for barna deres. Det er åpenbart at ingen kunne elsket ungene sine høyere enn hva dere gir uttrykk for, så intensjonene er unektelig gode, hvilket innebærer at dere hverken er dårlige mennesker eller foreldre.

For det andre, har dere klart det kunststykket å vise at det faktisk finnes en overskridbar grense for hva selv det Norske statushigende og ‘havasjuke’ folk kan svelge, selv i forbindelse med julen. – Og DET, kjære Ulrik & Juliane.. Det er en prestasjon av episke dimensjoner jeg aldri ville trodd jeg skulle få oppleve å se!

Men om dere som nevnt kan slå fra dere frykten om å være verdens verste mennesker, er jeg imidlertid stygt redd dere med denne gigantblemmen har oppnådd et svært så sterkt kandidatur i hht å bli tilskrevet tittelen for de dummeste!..

Vi har jo allerede tatt for oss det avsindig idiotiske i det å forære en iPhone av nyeste- og mest avanserte modell til en som ikke engang vil være i stand til å holde den per d.d, og langt mindre kunne benytte seg av en eneste funksjon. Følgelig vil denne, for oss voksne, fantastiske gaven for et barn som enda ikke er ute av babystadiet gi like mye glede som Jo Nesbøs siste utgivelse i sin bokserie om Harry Hole, en actionfilm, eller en kartong sigaretter for den saks skyld!

 

(Foto: Terje Pedersen / NTB) Ulrik & Juliane (tidl. Pilotfrue) Nygård

 

Videre, så har vi jo dette med at dere har vært i offentlighetens lys såpass lenge nå at dere strengt tatt burde ha utviklet et minstemål av antenner i hht hva som må antas å bli dårlig mottatt av det norske folk. Personlig, gir jeg flatt faen i hva dere måtte finne på av idioti til både ungene deres og dere selv, så om dere så velger å hive tusenvis av kr. i dass på dette viset, er meg m.a.o knekkende likegyldig. Men nå er nå engang ingen verdens ting ved deres gjøren og laden av den minste interesse for mitt vedkommende, hvilket innebærer at jeg aldri har fulgt dere på SoMe, liksom det ble med det ene leste blogginnlegget. De som imidlertid er blant følgerne deres, kan vi imidlertid konkludere med har en helt annen interesse hva dette med andre folks gjøren og laden angår enn meg. Ut i fra den skyhøye profilen dere har flagget som nyrike luksushorer der kun det beste- og de fineste av kretser er godt nok, så er følgerne deres garantert bestående av deres likemenn- og wannabe’s på den ene siden, hvor ‘mamma-politiet’ er overrepresentert, og bitre ‘pissmegger’ på den andre. – Grupper som tross sin tilsynelatende lange avstand seg imellom har gleden over å kunne ‘ta’ andre, i betydningen å få røsket de høyprofilerte dronningbier av ‘Frogner-fitter’ ned fra sine skyhøye hester. For selv i de fornemste av kretser, -eller kanskje spesielt der, er misunnelsen tilstede..

Så at dere, og da spesielt du, Juliane, ikke så denne komme, er jo regelrett absurd for en som er hakket mindre materialistisk. Men om jeg derimot setter meg selv inn i deres sted, ser jeg imidlertid hvor lett det må være å glemme seg når higen etter å være flottest, best og rikest med de mest avsindige gaver og klær til ungene. Der dere falt fullstendig i hopes for min del, er faktisk det at dere viste dere ute av stand til å stå for det! Jeg tror nemlig jeg skulle klart å få satt det øvrige på kontoen for tankeløse flauser og iver etter oppmerksomhet og anerkjennelse om det ikke var for at dere la dere paddeflate i det øyeblikket responsen viste seg å bli slakt istedet for hyllest. Ved å legge seg flat på dette viset, avslører dere at dere er totalt blottet for ryggrad. – Og når dere med dette så går fra å kjøre et kalenderopplegg på steroider til så å foreta en angrende tverrvending i form av å utlove at de resterende gavene skal gå raka vegen til de fattige- og trengende, så er løpet kjørt også hva troverdighet angår…

Samtidig er det dog en liten djevel i meg som ikke kan unngå å anerkjenne den prestasjonen i hht å vinne statuskrigen som de utfører ved å flagge denne donasjonen av dimensjoner hos landets største nyhetsformidlere. Disse når jo vitterlig også ut til meg og mine likemenn av likeglade landsmenn, så det kulminerer faktisk i et lærebokeksempel på at overhodet ingenting kan bli så galt at det ikke er godt for noe! For alt jeg vet, kan det godt være de tjener mer på profilert hjertegodhet i den riksdekkende pressen enn de måtte ha tapt på å flagge ekstravagansen fra helvete i utgangspunktet!..

Så flaut at det er smertefullt å bevitne..

De siste dagene kan oppsummeres med en enkelt setning; Særdeles pinlig å bevitne!.. 

Jørgine Massa Vasstrand åpner ballet i det hun (nok en gang) gikk ut med det hun selv betegner som et ‘fuck-you’ til dommerne etter å ha tapt finalen i årets ‘Skal vi danse’ mot Cengiz Al.  Dernest klarer komiker Atle Antonsen å pådra seg en anmeldelse etter å ha fornærmet samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali med rasistiske kommentarer i fylla! I tillegg har vi sånt snåsnacks (forholdene tatt i betraktning) som Sophie-Elise Isaksens eskapader på Badeland i følge med Nora Haukland fra Love island, Donald Trump i kjent stil, og fotballstjernen Christiano Ronaldo som regelrett slakter klubben han spiller for, Manchester United, intervju med Pierce Morgan.. 

 

Skal vi danse, 2021

 

OK.. Så la oss begynne med deg, frk. Vasstrand:..

Er det noen som kan dette med å være dårlig taper, så er det meg. Så når du så klarer det umulige, -nemlig å utvise en adferd som faktisk er drøy nok til at selv min forståelse og sympati går tapt, er det nærmest beundringsverdig.. – Og du som så ut til å klare deg så bra denne gangen her, da du selv uttalte at du i denne all-star sesongen var forberedt på at du ikke nødvendigvis ville nå helt til topps, i tillegg til at du denne gang, i motsetning til ditt forrige finaletap, tok nederlaget med fatning i studio. At ‘kællen’ vel må sies å blamere seg i det han blir bedt om å dele sin reaksjon umiddelbart etter kunngjøringen får så være. Det skal uansett ikke gå på din kappe. For du opptrådte faktisk uklanderlig i et helt døgn til ende, så derfor så jeg virkelig ikke det mageplasket som så kommer på Instagram komme!

At du reagerer på den overvekten av mannlige vinnere i denne konkurransen, er imidlertid helt fair. – Det var jo ikke engang du, men Alexander Hetland, som bragte temaet på bane i utgangspunktet. Så at du så går ut og støtter opp om hans uttalelser i forkant av finalen, er det ingenting å si på. Problemet er at du tok opp denne tråden, for så å bruke dette poenget for alt det var verdt og mere til i det du påberoper deg å ha blitt disfavorisert av et dommerpanel som faktisk gav deg full pott på samtlige av dine opptredener! Spesifikt, mente du det ble lagt føringer til publikum ved at Trine Deli Kleve kommenterte at Als samba var god nok til en profesjonell dansekonkurranse, og at dette ikke ble bragt på bane i dine tilbakemeldinger. De som har fulgt med de siste ukene, har imidlertid fått med seg at dette, i tillegg til eksepsjonelt god dans, er grunnet i at Cengiz Al og partner Rikke Lund valgte en koreografi som er i tråd med nettopp konkurransedans, hvilket vil si at løft o.l er utelatt til fordel for rene danseferdigheter. Dine koreografier inneholdt imidlertid rikelig med show-elementer, hvilket dermed innebærer at de ikke var sammenlignbare med konkurransedans på samme måte.

 

(foto: tv2) Jørgine M. Vasstrand med sin dansepartner Santino.

 

Dessuten var det å komme med dette her i etterkant av konkurransen regelrett patetisk, da det jo faktisk mer enn antyder at han som har vært den klart beste sesongen igjennom ikke var verdig vinner, og det blir faktisk for meget selv for meg, -som f.eks har sett meg nødt til å slutte å spille kort da selv et tap i sånt som Spardam og Amerikaner får meg til på miste nattesøvnen..

 

Og så var turen kommet til deg da, Atle..

Tja, hva skal en si?.. Liksom jeg er en elendig taper, har jeg faktisk opparbeidet meg et tilsvarende erfaringsgrunnlag i hht dette med å drite seg ut i fylla. Men liksom den omtalte treningsinfluenseren klarte å overgå selv mine reaksjoner på tap så til de grader, sto du for en tilsvarende prestasjon hva fylleangst angår i det du klarte å erte på deg den verst tenkelige personen i hht det å la deg få svi i etterkant! Sumaya Jirde Ali er blant de mest kjente profilene i hht antirasisme vi har her til lands, så her kan jeg ikke si annet enn at du har hatt en solid porsjon uflaks også. Generelt, er jeg overhodet ingen tilhenger av å gå til politianmeldelse før en har gitt vedkommende en mulighet til å forklare seg/rette opp i det som er blitt gjort når det kommer til saker der ingen store verdier er gått tapt, noen er kommet fysisk til skade eller andre grove overtramp av tilsvarende alvorlighetsgrad. Følgelig, er min personlige mening at Jirde Ali burde gitt deg en sjanse til å gjøre opp for deg i privat minnelighet, ikke minst fordi det følger såpass med tilleggsstraff for en med et kjent ansikt. Men nå går (dessverre) ikke verden etter min pipe, og nå har du jo vært kjendis såpass lenge at du burde vite hva du har å forholde seg til, liksom du har vært på planeten lenge nok til å kjenne deg selv. Følgelig, kan jeg bare ikke fatte og begripe hvordan du, av alle mennesker, ikke er såpass innforstått med egne tilbøyeligheter i fylla at du vet å begrense inntaket i det offentlige rom for å unngå ubehagelige overraskelser i nyhetene dagen derpå.

 

(foto: tv2) Komiker & skuespiller Atle Antonsen

 

For det er jo liksom ikke måte på heller, da, i det du vet like godt som meg hvordan nettopp den rasisme-greia er tidens store ‘no-no’. Siden dette derfor har ført til at folk i realiteten er avskåret fra å gi uttrykk for sine meninger i hht fremmedkulturell innvandring generelt og muslimers plass- og synlighet i Norge, har jeg faktisk en viss forståelse for at dette fører til en oppsamling av frustrasjon som har så alt for lett for å slippe ut, og da på et så fundamentalt feil vis i fylla. Greia er bare at hver enkelt av oss er ansvarlige for at vi ikke drikker oss fra såpass med sans og samling at sperringene ryker så til de grader som de gjorde her, Atle! At dette skal kunne gå ut overjobben din, syntes jeg riktignok ville være så galt som det får blitt, da dette gjelder deg som privatperson- og har derfor ingen betydning i hht de rollefigurer du måtte spille. Men non the less har du driti deg ut på et så grasalt vis at det er fysisk smertefullt å være vitne til.

Villeste tankeleser-triks ever!!

Du står fritt til å velge absolutt hvilket tall du vil som utgangspunkt i det du følger instruksjonene under. Om du skulle velge 1 eller noe sånt som 47.239.988.217 er ett fett. Jeg vil på magisk vis kunne oppgi summen du ender opp med uansett!.. 

 

Dagens utfordring!

 

1)  Velg et tall, hvilket som nevnt innledningsvis, kan være et hvilket som helst tall, i ordets fulle betydning.

2)  Doble verdien av (gang) det respektive tallet med 2

3)  Legg så til (pluss) 10.

4)  Dernest deler du din nåværende tallverdi på 2.

5) ..- Før du avslutter med å trekke fra (minus) tallet du startet med.

 

↓↓↓

 

– Hvorpå svaret du endte opp med er…  

  • 5

Dagens utfordring!!

Løser du denne er du god!! 

 

Jeg avslører dine hemmeligheter!

 

Anna har 5 barn:

Det første heter Januar.

Barn nummer to er Februar. 

Hennes tredje bærer navnet Mars,. 

Barn nummer fire heter April.

Hva er navnet på det femte barnet.