Beste horoskop ever!!

Ja, jeg mener så absolutt det er langt mer mellom himmel og jord enn hva vi er i stand til både å sanse så vel som å kunne forklare. Men i tillegg til religiøst sprøyt (hvilket for så vidt ble poengtert relativt greit i dette innlegget), så kan jeg vel heller ikke si jeg har klokketro på dette med stjernetegn og horoskop. – Iallfall ikke i den formen jeg kjenner det (les; ukeblad- og typ dagens horoskop på nett). Av den grunn, hadde jeg selv ikke i min villeste fantasi kunnet forestille meg at jeg skulle gå ut i offentligheten med en anbefaling om å lese nettopp dette; Et horoskop!.. 

Årsaken til galskapen, er helt enkelt at dette her er Zodiac Gry style; Hvilket vil si uhøvlet og morsomt!

 

The bitch-face of the bad-ass Aries that I am.. 

 

Aries/Væren (Mar 21 – Apr 19)
You are the pioneer type and think that most people are dickheads. You are quick tempered, impatient and scornful of advice. You are a prick.

Taurus/Tyren (Apr 20 – May 20)
You are practical and persistent. You have dogged determination to work like hell. Most people think you are stubborn and bull-headed. Your nothing but a dam communist.

Gemini/Tvillingene (May 21 – June 20)
You are a quick and intelligent thinker. People like you because you are bi-sexual. You are inclined to expect too much for too little. This means you are a cheap bastard/bitch.

Cancer/Krepsen (June 2 – July 22)
You are sympathetic and understanding of people’s problems, which makes you a sucker. You are always putting things off. That is why you will always be on welfare and won’t be worth a damn. Everybody in prison is a Cancer.

Leo/Løven (July 23 – Aug 22)
You consider yourself a born leader. Others think you are an idiot. Most Leos are bullies. You are vain and can’t tolerate honest criticism. Your arrogance is disgusting. Leo people are thieving and mother-fuckers and spend most of their time kissing mirrors.

Virgo/Jomfruen (Aug 23 – Sept 22)
You are the logical type and hate discord. This [crap]-picking is sickening to your friends. You’re unemotional and often fall asleep while fucking. Virgos are good bus drivers and p i m p s.

Libra/Vekten (Sept23 – Oct 22)
You are the artistic type and have a difficult time with reality. If you are male, you are nil. Most libra women are whores. All libras die of venereal disease.

 

Som om ikke den Væren jeg er innebar nok av ‘det sorte fåret’ *hehe* i seg selv, viser det seg jaggu at jeg har den såkalte accendanten, hvilket (slik jeg forsto det) innebærer et typ ‘back-up’ tegn i Skorpionen.. Jeg tenker vel som så at jeg muligens blir nødt til å revurdere min oppfatning av dette med horoskop, da dette her unektelig later til å forklarer en hel del!..

 

Scorpio/Skorpionen (Oct 23 – Now 21)
The worst of the lot. You are shrewd in business and can’t be trusted. You shall achieve the pinnacle of success because of your total lack of ethics. You are a perfect son-of-a-bitch. Most Scorpios are murderers.

Sagittarius/Skytten (Nov 22 – Dec 21)
You are optimistic and enthusiastic. You have reckless tendency to rely on luck since you have no talent. The majority of Sagittarians are drunks. Nixon is a Sagittarian. You are not worth the time of day.

Capricorn/Steinbukken (Dec 22 – Jan 19)
You are conservative and afraid of taking risks. You are basically a chicken[crap]. There has never been a Capricorn of any importance.

Aquarius/Vannmannen (Jan 20 – Feb 18)
You have an inventive mind and are inclined to be progressive. You lie a great deal. You make the same mistakes repeatedly because you’re stupid. Everyone thinks you’re a [freaking] jerk.

Pisces/Fiskene (Feb 19 – Mar 20)
You have a vivid imagination and often think you are followed by the FBI or CIA. You have no influence on your friends and people resent you for flaunting your power. You lack confidence an are generally a dipshit.

 

(cred: friends3000)

Kriminalitet lønner seg!

Som om det ikke var mer enn nok å sette fingeren på ved den såkalte influencerprisen ved navn Vixen med det det var (hvilket jeg gikk ut med i dette innlegget), så har de iallfall sørget for å kvitte seg med den siste resten de måtte ha hatt av integritet nå!.. 

 

 

Da jeg først ble kjent med dette fesjå, hvilket må ha vært rundt den tiden jeg selv begynte å blogge, hvilket vil si i 2018, husker jeg at jeg først og fremst reagerte på hvordan de blokkerte kandidater for den minste lille forglemmelse hva reklamemerking angår. Dette først og fremst fordi denne bestemmelsen var helt ny på dette tidspunktet, slik at det dermed syntes fult forståelig at merkingen fra tid til annen kunne gå i glemmeboken, liksom det jo fremdeles hersker en god del uklarheter rundt hva som faller inn under denne bestemmelsen.

Nå skal det imidlertid sies at jeg ikke evner å se hva som er en så big deal med denne merkingen i det hele tatt. Men nå er nå denne bestemmelsen som den er, og mine meninger rundt dette kan ikke sies å være det relevante i denne sammenhengen. – Eller.. Dvs. til en viss grad er de jo det..

 

foto: byas.no

 

For det kommer jo i bunn og grunn på den grad en vektlegger slikt som dette med manglende reklamemerking av innhold på de respektive kanaler, kontra det å ha forbrutt seg så grønnjævlig på Norges lover at en idømmes en bot på den nette sum av kr. 500 000,-. Altså en halv million norske kroner!

Altså; På den ene siden, blir kandidater blokkert over en lav sko grunnet manglende reklamemerking. – Hvilket i og for seg syntes greit nå som dette har vært påbudt såpass lenge at det bør ha blitt en vane. – Bare at nå hører vi ikke om en eneste blokkert kandidat med denne begrunnelsen lenger, selv om det i dag slurves med dette i tilsvarende grad det som lett må kunne tilskrives forglemmelser i 2018.. Men virkelig absurd blir det altså først når Sophie-Elise Isaksen får beholde sin nominasjon i kategorien for ‘Årets business’, av alle kategorier, til tross for at hun altså har brutt så til de grader med alt som heter god forretningsførsel at det står til en halv million i bøter!

 

 

En trenger ingen juridisk ekspertise for å være helt på det rene med at det så visst ikke er snakk om flisespikkeri når en idømmes en bot av en slik størrelsesorden! Da er det snakk om en kriminell handling i ordets fulle betydning!

Så selv om en måtte være aldri så positiv til den lovpålagte reklamemerkingen, så må da denne skjevheten som foreligger ved å blokke kandidatur for brudd på merking, mens dette kandidaturet til ‘Årets business’ blir stående, no questions asked, på tross at det er begått hva som klart faller inn under betegnelsen grov økonomisk kriminalitet!?

At kriminalitet lønner seg, later iallfall til å være tilfelle hva Vixen juryen angår!

Ikke noe prisverdig ved det!..

De nominerte for influencer-prisen Vixen er offentliggjort.. Å klikke inn for å få med meg disse, skulle jeg imidlertid aldri gjort, da dette skulle vise seg å få en særs dårlig innvirkning på humøret. – Og jeg er iallfall ikke noe mindre grinete nå, en 12-14 timer i etterkant! For i de kategoriene hvis utforming skulle ha vært en hyllest av meningers mot, bidrag til økt kunnskap og forståelse og den utrettelige kampen mot alle odds, så skal det ikke mye mot til for å være de talspersonene for det politisk korrekte som disse nominasjonene består av!.. 

 

 

For det første, kom det som en overraskelse på meg at TV-personligheter også er inkludert i dette her! Jeg mener.. Ikke bare har TV-bransjen sine egne priser, men når de som figurerer på blogg og SoMe skal måtte konkurrere med  TV-personligheter i en prisutdeling hvor nominasjonsutvelgelsen er basert på antall publikumstemmer, så sier det seg jo selv at det er en hinsides skjevhet i hht rekkevidde ut til dette nevnte publikum over det ganske land, for å si det sånn!

Men dette skulle jeg i det minste hatt en mulighet til å kunne forbigå i stillhet dersom det hadde vært noe prisverdig å spore i de oppførte kandidatene! For det som virkelig gnager hos meg i denne forbindelsen, er at jeg ikke evner å se noe som helst som kan ansees for å falle inn under hva jeg vil anse som ‘prisverdig’, verken for ‘Sterke meninger’, ‘Gullpennen’ eller ‘Årets influencer’..

Nå skal det imidlertid sies at kategoriene ‘Gullpennen’ og ‘Årets influencer’ ikke har noen slike rammebetingelser mht hvilket emneområde de respektive kandidatene opererer under, men jeg må jo si jeg lurer på hva som foregår inne i hodene på folk som f.eks syntes en moteblogger er den som har utvist den mest oppsiktsvekkende, prisverdige & ikke minst forbilledlige innflytelse på det norske folk i løpet av året som er gått! Fuck ildsjelene for et bedre samfunn og de som beriker oss som mennesker ved å gi oss en utvidet horisont og større perspektiv, for her ansees intet for mer verdifull påvirkningskraft enn det å breie seg ut på Instagram og OnlyFans med en minimal bekledning! – Og dersom man på toppen av det er overvektig og skamløs, så skal man jaggu ikke se bort i fra at det venter en Fredsprisnominasjon ved neste korsvei, i det tidens politiske korrekte oppfatning av hva som  i realiteten er en promotering av en usunn livsstil, jo er at de slår et ubetalelig slag for mangfold og kroppspositivisme!

Hva kandidatene for ‘Årets sterke mening’ angår, så må jeg ærlig innrømme at det tippet fullstendig over, i det jeg satt å skjelte ut de latterlige valgene som var foretatt i hht de som skal ha gjort seg fortjent til en slik pris..

 

 

Ordlyden ‘Sterke meninger’ mener jeg vitterlig indikerer kandidater som på et eller annet vis har stått rakrygget igjennom en eller annen form for storm i forbindelse med det som er blitt fremmet; Det være seg om de har kjempet for å få satt noe (nytt) på dagsorden, har utvist det settet av ‘baller’ som kreves for å gå offentlig ut med syn som ansees kontroversielle, eller hva det ellers måtte være som gjør at de har utmerket seg ved å stå for noe som krever et vist mot og standhaftighet. Hva som derimot IKKE krever noe som helst, er å være talsperson for det politisk korrekte, og da gjerne med de trangeste rammene på toppen av alt! Ei heller har vi, som samfunn, det minste behov for folk som går i bresjen som reinspikkede revolusjonære i kampen for det rådende- og gjerne det eneste aksepterte synet hos det store flertallet! Jeg mener.. Hva faen er det som f.eks gjør at folk anser Kristin Gjeldsvik som kongerikets fremste i hht utvist meningers mot de siste 12 mnd!? Ja, hun mestrer unektelig kunsten å være høylytt til fingerspissene, og hva engasjementet angår, så får jeg assosiasjoner til propagandaminister Goebbels når hun fyrer seg opp for alvor! Men det hun fronter, er jo tidens mest fastsatte folkemeninger, med den følge at hun han hyle og skrike i full visshet om at dette vil avstedkomme med uforbeholden hyllest over hele linjen, uansett tid, sted eller anledning! Når det en fronter er av en slik karakter at det ørlille mindretallet som våger å tale og/eller handle i mot det hun fronter blir latterliggjort, utskjeldt og regelrett kneblet, så er det i mine øyne IKKE snakk om å utmerke seg i hht å stå frem som en person med meningers mot! – Snarere ‘anything but’, spør du meg!

 

foto: byas.no

 

Og hva faen Fredrik Solvang har gjort seg bemerket på i så måte, vil etter alt å dømme forbli et mysterium! Mannen er vitterlig den beste debattlederen som noensinne har operert på Norske TV-skjermer, i det han stiller folk til veggs med både vanskelige, utfordrende og regelrett kontroversielle spørsmål. Men å avkreve svar, og utfordre makteliten ved å stille de til veggs, er IKKE synonymt med det å gå ut med-. og fronte sine egne meninger og oppfatninger!

Hva angår de øvrige kandidatene i denne kategorien, liksom de andre to som er nevnt, er de så intetsigende at jeg ikke engang gidder ta meg bryet med å vurdere om de kunne være verdt å nevne..

Helt spesifikt, så betyr dette at jeg er grinete for at verken min ‘blogger in crime’, aka Bunnytrash ELLER årets influencer, by far, Mamma på hjul er å finne blant kandidatene i hhv ‘Årets sterke mening’ og ‘Årets influencer’. – Og dette har faktisk ikke sin årsak i at det dreier seg om venner av meg, men rett og slett fordi de er faen så mye mer velegnede operatører enn de listede kandidatene!.. Så etter å ha gitt Kokkejævel’en min stemme, så har jeg gjenopptatt boikotten av dette fesjået, i det jeg rett og slett anser det for under min verdighet å forholde meg til..

[Elkers kan nevnes at jeg også tidligere har gitt uttrykk for mitt syn på Vixen i dette innlegget]

Hæ!? – Aldri hørt om!..

En ny sesong av ‘Skal vi danse’ står for døren, og med årets cast, har de utrolig nok klart å toppe andelen av deltagende kjendiser jeg ikke har den ringeste anelse hvem er.  En del av forklaringen ligger selvsagt i min generelt lunkne interesse og labre fascinasjon for dette med kjendiser. – Men er det bare meg, eller har de senket listen ned til lavest mulige nivå i hht kjendisfaktor for å få fylt opp deltagerkvoten?.. 

 

 

Altså.. Greit nok at jeg har vist meg å ha betydelige svekkelser på det genet som gjør at mennesker rangerer hverandre høyere ut i fra grad av kjendisfaktor og yrkesrelatert- så vel som familiær anseelse. Følgelig, er sånt som idoldyrkelse et fenomen jeg aldri har evnet å forstå meg på. Ikke sånn og forstå at jeg ikke har sett opp til noen, men i motsetning til den rene persondyrkelsen andre bedriver, har det for meg vært relatert til beundringsverdig talent og/eller dyktighet. Videre, så er jeg jo ikke noen eremitt, liksom jeg har denne greia med ikke å ha vokst fra ‘trash-TV’ som Paradise hotel og Ex on the beach, så jeg mener da iallfall selv at jeg burde få med meg det grøvste!

– Jeg kan iallfall ikke se hvordan det kan være så til de grader ute m.h.t folk som tilsynelatende skal være kjent over det ganske land som fremgår av bildet av årets cast (bildet under)..

(foto: tv2) 

 

Altså.. Når det kun er 4(!) av de 12 som jeg kan si er kjente ansikter, i tillegg til to som nylig ble googlet opp i forbindelse med deltagelse i andre TV-program, så vil jeg jo si dette er direkte urovekkende dersom dette bare skyldes ‘meg’! – Altså.. Dersom folk gjengs over kjenner til noe sånt som fra 10 av 12 – 12 av 12, så må jeg jo si det vitner om en pinlig ignoranse kun å ha kjennskap til 4 til 6 av 12!

Ikke sånn å forstå at kjendisdyrking er en egenskap jeg på noen måte ønsker, i det jeg, når sant skal sies, har problemer med i det hele tatt å respektere fenomenet! Det er snarere rotfestet i det å ha en noenlunde snøring på det som foregår rundt meg, i samfunnet og verden!

Så nå krysser jeg fingre i håp om at denne casten faktisk består av en uvanlig høy andel totalt ukjente kjendiser! Alternativt, ser jeg ikke noen annen mulighet enn at jeg må begynne å lese meg opp på emnet i Se & hør, Her & nå, og gud vet hva de heter, disse kjerringmagasinene i bladhyllene.. Så måtte herren være meg nådig, slik at det ikke vil gjøre et så alt for stort innhugg i de stakkars hjernecellene mine! Det er underbemannet nok som det er oppi der..

Så dumt kan det bli!..

Brått så slår det meg at det er jo en evighet siden siste foretatte dykk ned i idiotiets hav, Kvinneguiden, for å finne frem til de topp tre ALLER dummeste. – For topper en idiotmeteret på Kvinneguiden.no, da topper du rett og slett idiotmeteret over alt!.. 

 

 

Førstemann ut, representerer årsaken til at jeg rett og slett ikke evner å kategorisere menneskeheten som art en ‘intelligent livsform’.. Jeg mener.. ehh.. 

Mannen min onanerte på spa!

Jeg er helt nedbrutt nå og vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har vært sammen med mannen min i litt over et år. Jeg er seks måneder gravid og fant ut for noen uker siden at mannen min har vært utro med to forskjellige. Jeg tilga ham, men tok han i fersken litt senere hvor han tok på seg selv mens en annen dame tok på seg selv. Dette foregikk ved at mannen min satt forran dataen. Mannen min mente dette ikke var utroskap, men jeg sa klart ifra at dette ikke var greit. Han lovte å ikke å gjøre det igjen fordi han elsket meg. Nå er det dukket opp en regning på Mastercardet mitt på 1 800 NOK fra et nettsted som heter LiveJasmin så han har brukt kortet mitt til å betale en dame for å ta på seg selv. Jeg synes det burde vært ulovlig. Foreldrene mine har også betalt 68 000 NOK for å nedbetale Mastercardet til mannen min, men nå har han – 12 000 NOK på Mastercardet sitt og jeg føler at det er svik mot mamma og pappa.
Men etter alle disse økonomiske og sex-relaterte problemene så inviterte mannen min meg med på Spa.
Da vi satt i boblebadet tok han hånden min på tingen sin. Jeg ble sur og dro hånden tilbake. Da satt han og onanerte i boblebadet. De fleste la heldigvis ikke merke til ham, men jeg er ikke i tvil om at han onanerte. Jeg gikk opp og det var en dame som satt ved siden av ham som også gikk da hun skjønte hva mannen min gjorde.  Dette er så flaut at jeg ikke kan snakke med noen om det. Mannen min sier at jeg er overfølsom på grunn av hormoner og at dette er normalt hos menn. Han sier at jeg er mer intelligent enn andre damer og derfor finner ut mer om menn.

Finnes det behandling for denne typen sex-avhengighet eller er det sånn menn er?

 

Andre mann ut, viser at nysgjerrigheten overgår skammen ‘any day’..

Ikke mye man kan få gjort med det?

 

Sist men så avgjort ikke minst, har vi også et spørsmål av den mer særegne sorten, vil jeg si..

Hei, i går skulle jeg og samboeren ha sex, men så avsluttet jeg midt i akten fordi det ikke var noe jeg ville likevel i går. Så jeg kledde på meg, og gikk i stua. Når samboer kommer ut forstår jeg at han har tømt seg og gjort seg ferdig selv, noe han selvfølgelig skal få lov til, MEN Etter litt får jeg vite at han hadde runket i sengen med dyna over seg og bare sprutet i det. Altså sprutet i sengetøyet! Jeg gikk for å se og det var en stor flekk der.
får deres kjære sprute i senga og i sengetøyet???

 

Bloggerne uten en Blogger!

Mens jeg i fjor gav uttrykk for at castingen til TV2 Lifestyle -serien, Bloggerne, umulig kunne bli mer idiotisk i forhold til programtittel og ditto konsept i innlegget Bloggerne blogger jo ikke! så viser det seg jaggu at jeg tok feil. – Den både kan bli- og har blitt mer idiotisk enn noensinne..

 

 

At jeg kun har hørt om et ørlite mindretall av de, får så være. Jeg er nemlig temmelig blank på dette med kjendiser som befinner seg utenom mine interessefelt og preferanser innen underholdning. Problemet er, så vidt meg bekjent,  at ingen av de som er castet til TV-serien ved navn ‘Bloggerne’ faktisk blogger! Det nærmeste en kommer en blogger, er, iallfall ut i fra hva jeg kjenner til, Iselin Guttormsen, som faktisk fremdeles innehar sin blogg her på blogg.no der hun legger ut sånn ca 1 innlegg i halvåret, eller noe..

Og hvordan kan så en bloggerne-cast der i realiteten ingen av de er bloggere, bli enda fjernere fra den gruppen de faktisk er castet for å portrettere!? – Jo, man bytter ut Linnea Myhre og Joakim Kleven med sangartist Alexandra Joner!

Jeg mener.. Linnea Myhre var nå i det minste blogger en gang i tiden (for ganske lang tid siden, må sies, men ‘never the less..), og Joakim Kleven, som.. ehh.. – nei, nå vet jeg sannelig ikke hva denne Joakim Kleven sysler, -eller syslet med for å bli innlemmet i den respektive stallen i sin tid, men han er nå i det minste en nær venn av Sophie-Elise Isaksen, som jo ble kjent gjennom bloggen hun engang driftet!.. Alexandra Joner, derimot kan vel knapt sies å være en sosiale media-profil, i det hovedvekten av følgerne avstedkommer fra hennes rolle som artist..

 

[foto: tv2] Bloggerne-casten fra inneværende sesong. I den runden som skal vises til høsten, bortfaller Linnea Myhre og Joakim Kleven, mens artist Alexandra Joner er bekreftet å være en av erstatterne.

I så henseende, så fremstår brått sånt som f.eks YouTuber Emma Ellingsen som blogger med stor ‘B’, et foretagende jeg forsåvidt også har klart å google meg frem til innehas av siste sesongs nykommer; Eveline Karlsen.

Nå er ikke dette innlegget sånn å forstå at hvem Bloggerne er- og vil bli bestående av gjør noe fra eller til på tilværelsen min. Her må jeg nemlig ærlig innrømme at det i mine øyne var så kjedelig at det ikke engang ble se-bart etter et år med lock-down (Hvilket sier sitt, da det ikke tok mange månedene før kjedsommeligheten til og med klarte å bryte ned mine motforestillinger ang. familien Kardashian som kilde til underholdning, hvilket traume du kan lese deg opp på her).  Jeg syntes bare det er påfallende at det ikke følger en viss forpliktelse, -om ikke annet, så iallfall moralsk, å sørge for at det foreligger en viss sammenheng mellom programtittel og innhold. Slik det fremstår, så blir det som om programtittelen ‘Skal vi danse?’ viste seg å være en sangkonkurranse, der eneste referansetil dans var den bevegelse sangeren eventuelt måtte foreta seg under opptredenen! Ergo; Det blir bare for dumt, rett og slett..

Raising angel!..

Som jeg for et par dager siden tok opp i DETTE innlegget, har jeg grunn til å frykte at en gryende schizofreni er i emning, da jeg på flere områder har gått helt på tvers av mitt normale ‘selv’ i løpet av det siste året. Ikke bare har jeg begynt å følge familien Kardashians gjøren og laden. Jeg har tydeligvis blitt Eurovision-entusiast også, -med de utkomme du kan lese om HER og HER. Det må selvsagt tas grep her, før jeg går fullstendig i frø. – Men når det er sagt, så kunne det iallfall ikke passet bedre med denne (forhåpentligvis) midlertidige Grand prix -dilla enn i år, så her skal iallfall ingen grep påbegynnes før jeg har fått deltatt snart forestående Tix-festen sammen med mesteparten av landets øvrige innbyggere!.. 

 

 

For uansett hva som den resultattavlen vil vise til slutt, så har Norge vunnet. Andreas ‘Tix’ Haukland dro til primært til Nederland med det mål for øyet å kunne spre håp, og bidra til at så mange som mulig kunne få det bedre med seg selv. – Og dette er så uendelig mye større- og viktigere enn en sangkonkurranse som vil være passé og gått i glemmeboken om et par-tre måneder!

Haukland vet å benytte sin posisjon i det godes tjeneste. Som kongerikets fremste idol blant den oppvoksende slekt, innehar han faktisk en innflytelse som er sterk nok til å kunne bekjempe mobbing på skole og blant unge på SoMe. For i det et idol av en slik størrelse i tillegg til å være såpass tilgjengelig som denne karen her, så blir budskapet så mye sterkere enn det ellers ville blitt.. Med andre ord, så gjør det langt sterkere inntrykk på de unge når idolet tropper opp på skolen osv og snakker med de ‘in person’ enn om budskapet mottas gjennom TV-skjerm og YouTube. Når selveste Tix bøyer seg ned, ser de inn i øynene, og forteller de at mobbing ikke er kult, så vil det etter alt å dømme skje en endring i mind-settet deres som tilsier at mobbing er en uting..

 

 

Det som imidlertid er så unikt ved Andreas Haukland, er at han favner så mye videre enn de yngste aldersgruppene. Mannen appellerer like mye til de på 100 som de på 10, og budskapet hans favner like bredt!

Så la oss heve både glass, flagg og faner, folkens, for i år har vi tatt en MGP -seier som uansett sluttpoeng vil sette alt annet i skyggen!.. Tix er såvisst ikke noen fallende engel, men en engel som fosser opp og frem både i Norge og Europa forøvrig.

Skikkelig nervøs!..

Jeg er stygt redd jeg er i ferd med å bli schizofren eller noe her, for jeg er nemlig skikkelig nervøs i forkant av kvalifiseringsrunden til Eurovision -finalen som går av stabelen om noen timer. – JEG(!) som ikke har brydd meg døyten om Melodi Grand Prix siden begynnelsen av tenårene en gang!.. 

I det jeg nå er i ferd med å hamre ned mitt tredje innlegg om denne tidligere ignorerte eventen (hvorpå de to foregående kan leses HER og HER), så må jeg jo si det er all grunn til uro.. Eller.. Det ville iallfall vært grunn til uro dersom det hadde vært en hvilken som helst annen artist med en hvilken som helst annen sang som hadde representert konge og fedreland.. 

 

 

Årets norske bidrag i dette fesjå, er nemlig så mye mer enn en Grand prix-låt. Andreas ‘Tix’ Haukland har så mye mer med seg i den metaforiske kofferten til Nederland enn låten Fallen angel, englevinger, pannebånd og solbriller; Han har nemlig først og fremst med seg et budskap som jeg vil gå så langt som til å si at verden vil tjene på at når frem til så mange som mulig.

Eurovision song contest, har jo blitt abnormt mye større enn den europeiske greia som av en eller annen grunn inkluderte Israel som det i utgangspunktet var. Ikke bare er Australia blitt lagt til deltagerlendene, men konkurransen følges også med stor interesse både i USA og i en rekke andre land. Så følgen av dagens kvalifisering, hvor det skal avgjøres om Norges bidrag blir å se i finalen eller ei, er at det står om hvorvidt Tix’ budskap i beste fall når ut i Skandinavia, eller om det når ut til store deler av verden.

I og med at musikkvideoene til de respektive låtene nå lanseres slik at folk også har disse å forholde seg til i det de skal avgi sine stemmer, kan jeg i grunnen ikke skjønne annet enn at denne ‘kvalliken’ skal være grei skuring, for å si det sånn, men man vet jo aldri.. Vi kan iallfall ikke annet gjøre enn å håpe på det beste. -Både når det gjelder Tix’ kvalifisering til hovedfinalen, og at jeg ikke er på randen til å bli stein hakke gal!..

Dette er Skandale!!

Glem Paradise hotel og Ex on the beach! Disse blir som kristne barneprogram å regne i forhold til skandalekonseptet over alle; The one and only Temptation island! For mer spekulativ galskap enn dette, får det rett og slett ikke blitt.. 

 

 

Her går plottet kort og godt ut på å sende 4-5 par ned til ett eller annet sydhavsparadis, hvorpå de splittes opp i hhv en jentevilla og en guttevilla. Her blir de møtt av en herskare ‘fristelser’ av motsatt kjønn som de skal date og sende hjem til de står igjen med en hver som de velger for overnattingsdate. Underveis, blir det lagt opp til utroskap -og derav ‘parsplit’ etter alle kunstens regler. – Og da mener absolutt ALLE kunstens regler! – Ikke bare i forholdet til den single de bond’er med, men også ved hjelp av regelmessige samlinger underveis hvor de får se spekulativt klippede videosnutter av sine (i utgangspunktet) bedre halvdeler)..

 

(foto: renewcanceltv.com)

 

– Og det verste er at dette så visst ikke er et nytt konsept! Temptation island ble nemlig først lansert i kjølvannet av de enorme seertallene som i sin tid ble Big-brother til del, og den norske versjonen sørget for å normalisere knulling på TV etter snaue 36 timer i huset. Det ble til og med gjort en skandinavisk versjon, med et par fra Norge, et fra Sverige og et fra Danmark! – Og ut i fra det jeg har sett, fortoner det hele seg på nøyaktig samme vis som jeg husker det fra dets opprinnelse en gang på 2000 -tallet. Årsaken til at dette ikke er blitt noe drøyere enn det i utgangspunktet var, er enkelt og greit at det ikke får blitt noe drøyere enn dette her!..

 

(foto: screen rant)

 

Temptation island har en effekt på en som best kan beskrives som tilsvarende den som rett og slett tar over styringen av en i det man kommer over en brann, ulykke, e.l, slik at vi bare MÅ stoppe for å se og finne ut mest mulig. Hva denne realityen angår, er en helt på det rene med at dette er et ødeleggende/giftig konsept en bør holde seg for god for, men som en så alt for ofte ikke evner å holde seg for god for..

Nedrig som jeg er, må jeg ærlig innrømme at jeg er blant de som gir det antallet seere for at TV2 kjøper inn de nye sesongene etterhvert som de går av stablen i USA. Bedre er jeg altså ikke..

 

 

Landets beste influencer!

Som noen av dere kanskje husker, berømmet jeg Norges Eurovision-finalist Andreas ‘Tix’ Haukland for den fantastiske figuren han gjorde i den norske finalen i DETTE innlegget. At selve opptredenen gikk som smurt, er nå én ting, men det som virkelig gjorde susen, var måten han benyttet seg av den enormt store plattformen han var i besittelse av på den scenen til å rette fokus på mental helse. I videoen til det respektive MGP-bidraget som ble lansert i går, tar han dette til et helt nytt nivå i det vi får se hans egen traumatiske oppvekst som mobbeoffer utspille seg på skjermen.. 

 

 

Følgene av at nettopp ‘Tix’ går ut med sin historie som mobbeoffer, er mange og positive. For det første, vil han være et levende eksempel for de som har en tilsvarende vanskelig skolehverdag i dag, at det så absolutt er lys i enden av tunellen. Videre, vil det unektelig ‘booste’ selvfølelsen deres i det de har landets kuleste artist å identifisere seg med. I tillegg, har en artist av denne kaliberen en enorm innflydelse hos barn og unge, slik at hans avstandtagen fra mobbing etter alt å dømme påvirker holdningene deres, slik at mobbing blir allment anerkjent som den utingen det er. Når selveste Tix kommer og sier at mobbing ikke er kult, så har dette faktisk såpass stor innvirkning på de unges sinn at ‘hans ord blir lov’.

Jeg mener.. Det er tross alt ingen ringere enn fyren som har gjort seg legendarisk ved å kauke ut at ‘i kveld så er det lov å være hore!‘ vi snakker om her! – Mannen som har lagt seg opp et image bestående av dyre biler, ‘kakse-frakk’ i Hollywood-skala, uber-kule briller og ‘ræva full av gryn’.. – Rik og rappkjeftet, hvordan kan det få blitt kulere enn det?

Slik jeg ser det, har den i utgangspunktet overfladiske og ‘flåsete’ imagen som har vært kjennetegnet for artisten ‘Tix’ inntil nylig, etter alt å dømme gjort at han kommer enda sterkere ut og frem i det han åpner opp om den sårheten han har skjult i all den tid som er gått siden han slo igjennom som russelåt-skriver/artist. For at det er en kontrast mellom kakse-imaget og det såre mobbeofret er jo klart som dagen! Hvorvidt det på noe tidspunkt i karrieren har vært spekulert i å ‘maxe’ kulheten, for så å kunne komme enda sterkere ut som holdningskapende mot mobbing, aner jeg selvsagt ingenting om. Men like fullt, så er svaret på det spørsmålet irrelevant, da utkommet uansett vil være det samme positive.

Hva musikkvideoen angår, er Andreas ‘Tix’ Haukland hverken den første som har gått ut med en mobbehistorie, eller den første som har laget musikk/musikkvideoer om emnet. Det som for mitt vedkommende gjorde at denne videoen grep meg på en helt annen måte enn hva jeg tidligere har sett innenfor denne tematikken, var at det i denne var inkludert detaljer som  gjorde det åpenbart for alle og enhver at den historien som utspilte seg var hentet fra virkeligheten. Av eksempler kan nevnes at det gjøres klart at mobbingen hadde sin årsak i lidelsen Tourettes syndrom, i sekvensen hvor pannebåndet dukker opp i forbindelse med at han ikke får fjernet skriblerier fra pannen, m.fl. Når de i tillegg klarer å finne en som er så lik artisten at det nesten er skremmende til å spille den unge versjonen, så får man en ‘master-piece’.

Uansett hvordan det går med Tix og låten ‘Fallen angel’ i Nederland, eller hvor nå pokker det var den internasjonale finalen går av stabelen, så har jeg aldri kjent på en slik stolthet over det norske bidraget i dette ‘fesjå’et som jeg gjør i år. Om det så skulle gå lukt til helvete, og den ikke engang kvalifiserer seg til hovedfinalen, så vil det budskapet som sendes ut gjennom denne låten uansett så hinsides mye større enn en MGP-finale, og det er derfor ingen annen låt jeg heller ville valgt til å representere konge og fedreland enn nettopp ‘Fallen angel’ med Andreas ‘Tix’ Haukland!..