16 x GRYXEN-AWARDS!

Dersom du skulle ha gått glipp av noe under årets GRYXEN-AWARDS

Her har du samtlige av årets priser på ett brett!

 

 

Altså ble hele 16 plaketter gitt ut alt i alt, innkludert to dobbeltseire (i hhv årets mote- og skjønnhetsblogger og årets stjerneskudd) og to honerable mentions (til Kari Engesvik og Allan Kristensen (aka Allans verden)).

Videre, stakk Toms matprat og Bunny av med to priser hver, mens vår alles Mamma på hjul.stakk av med forbildeprisen, og Frodith’en ble beæret med årets æresgryxen.

GRYXEN-AWARDS 2023

Første utgave av GRYXEN-AWARDS i form av å være en reell prisutdeling er altså vel i havn etter at Årets ÆresGryxen ble annonsert med brask & bram på selveste julaften. Tiden er dermed inne for å foreta en oppsummering av den respektive bruduljen..

Hvilken følelse sitter vi, som arrangører igjen med? Hva er det vi er mest fornøyd med, og hva er det som kan gjøres bedre? Hva gikk som smurt, liksom hva var det som gikk galt, og ikke minst hva kan gjøres for å ‘booste’ GRYXEN-arrangementet ytterligere til neste år? 

Kort oppsummert, altså; Hva har vi lært underveis i denne debutsesongen??

 

Frodith’en føyde seg inn i rekken som den tredje i rekken som kan smykke seg med tittelen ‘ÅRETS ÆRESGRYXEN’ etter hhv Bunny og Mamma på hjul.

 

Først og fremst, må vi, Verdande og jeg, bare få takke så mye for det enorme engasjementet som er blitt utvist i forbindelse med årets GRYXEN-AWARDS. Det er DERE, som igjennom å  stemme frem deres favoritter har sørget for at dette arrangementet ble fylt til randen av spenning og nerve fra begynnelse til slutt. Uten dere, ville GRYXEN-AWARDS rett og slett rent ut i sanden uansett hva vi arrangører hadde gjort- og ikke gjort.

Videre, er vi også en gedigen takk skyldig til alle dere bloggere som igjennom alt fra delinger av innlegg- til publisering av egne valgkampanjer, takketaler, og ren promotering har besørget en massiv spredning av konseptet GRYXEN-AWARDS over det ganske land. Kort oppsummert, står 2023 igjen som året GRYXEN gikk fra å være min greie til å bli VÅR greie; Vår felles prisutdeling der samtlige bloggere er innkludert, og hvor samtlige kan stemme frem sine favoritter.

 

Fjorårets æresgryxen, vår alles mamma på hjul, ble i år stemt frem som Årets forbilde.

 

Men som seg hør og bør for debutsesonger, avstedkom ei heller vår feilfritt. Som så typisk er for førstegangsarrangører, var det også for oss en regelmessig forekomst av de feil og arrangementmessige svakheter som så skal utgjøre hovedtyngden av vår ærfaringsrelaterte lærdom..

Den i overmåte største svakheten i så måte, og dermed GRYXEN-arrangementets akilleshæl, var definitivt relatert til timingen. Å stå for et slikt massivt arrangement paralellt med en jobb i en  restaurantbransje der julebordsesongen pågår for fullt, viste seg å være borderline ‘mission impossible’. For at den kabalen i det hele tatt skal være gjennomførbar, er det ikke rom for det minste lille ‘rusk i systemet’ i form av ting som forhindrer at en ikke bare kan gå rett fra å ha ferdigstilt den ene posten på programmet til å igangsette den neste. Dette toppet seg da det dukket opp henvendelser som avkrevde utfyllende forklaringer og besvarelser paralellt med at jeg var inne i den aller mest hektiske perioden i restauranten og Verdande ble rammet av sykdom. Etter å ha gjennomført en tilsammen 20 timers arbeodsdag, for så kun å ha et par timer til rådighet før jeg atter igjen skulle tilbake på jonb den påfølgende dagen, var jeg rett og slett så kjørt at jeg ble nødt til å ta et par dagers pause, for så å ta igjen det tapte i form av å igangsette neste stemmerunde samme dag som en vinner var utnevnt. Hvordan dette skal løses ved neste korsvei, er det imidlertid for tidlig å si noe om, men en mulighet kan være at tidspunktet for arrangementet vil bli forskjøvet..

 

Den klart mest overlegne seieren gikk til Toms matprat i kategorien Årets business.

 

-Og for i det hele tatt å kunne utnevne en vinner, er man jo selvsagt nødt til å foreta en opptelling, for så å dobbeltsjekke av de innkomne stemmer på hhv. mail og i kommentarfelt

Sett over ett, sitter vi med et inntrykk av at folk jevnt over ikke ser for seg hvor tidkrevende GRYXEN-arrangementet faktisk er. Bare det å personifisere prisene tar jo sin tid! Dette er jo noe som er umulig å få ferdigstilt før den respektive vinneren er kåret. -Og for i det hele tatt å kunne utnevne en vinner, er man jo selvsagt nødt til å både foreta en opptelling- og en dobbelttelling av de innkomne stemmer på hhv. mail og i kommentarfelt..

Her er vi så over på den andre hovedkilden til rusk i maskineriet; Nemlig stemmealternativene. Det har jo unektelig sine sider at det som fremkommer i kommentarfeltet er åpent for alle å se, mens epoststemmene ligger bak der og lurer som en slags dark horse som kan sette hele stillingen på hodet..

Men til syvende og sist, er det DERE som har det siste ordet i dette anliggendet: Hvordan har DERE opplevd dette arrangementet? Hva syntes dere har fungert, og hva syntes dere ikke har fungert?? Altså; Hva skal bestå, og hva bør gjøres annerledes i neste omgang?

Her er alle meninger og synspunkter hjertelig velkommen i kommentarfeltet. Og føler du deg ikke komfortabel med å ytre deg i kommentarfeltet, så benytter du bare epost, hvorav du sender det hele til GRYXEN-AWARDS’ egen epostkonto på adresse [email protected]

 

Gry & Verdande

jury

GRYXEN-AWARDS – ÅRETS ÆRESGRYXEN!!

Med heder og ære ble altså vår alles Mamma på hjul tildelt Årets forbilde-prisen i går, hvilket betyr at det kun gjenstår en eneste pris i årets GRYXEN-AWARDS. 

Prisen som juryen, altså Verdande og jeg, har trippet av iver etter å få annonsert i all den tid som er gått siden vi tok avgjørelsen i hht hvem som i dette herrens år 2023 skal få denne ultimate hedersbevillingen, ÅRETS ÆRESGRYXEN. 

Vedkommende tildeles denne prisen for sine utrettelige engasjement for miljøet her på blogg.no, sin innkluderende persona, sin urokkelige integritet, ufeilbarlige humor, sin finurlige måte å uttrykke sine standpunkt og verdier, og for i det hele tatt og være akkurat den one of a kind personligheten som hun er.

Og

ÅRETS ÆRESGRYXEN, 2023 ER: 

The one &only..

(klikk navneillustrasjonen over for et besøk på vinnerbloggen)

 

GRATULERER!!

 

Men så har det seg også slik at vi i juryen også syntes det var en kar som igjennom sin utrettelige smisk og smøring fra første nomineringsrunde har bidratt massivt til å få GRYXEN-konseptet kjent over det ganske land, for ikke snakke om at GRYXEN-awards 2023 har blitt den suksessen den har blitt, har gjprt seg fortjent til en HONORABLE MENTION;

Nemlig den one & only ALLAN KRISTENSEN, aka ALLANS VERDEN!

Juryen er nemlig unison i sin oppfatning om at smisk og smøring SKAL lønne seg, så..

GRATULERER!

 

Og med dette gjenstår det bare for oss i juryen å takke fra det dypeste av hjerteroten til ALLE som har klikket inn-, fulgt-, stemt-, og i det hele tatt bidratt til at GRYXEN-AWARDS, 2023 er blitt en suksess over absolutt all forventning, med et ønske om en riktig

GOD JUL!

GRYXEN-AWARDS! Årets forbilde, 2023!

Da har vi altså stemt frem den aller siste vinneren av GRYXEN-AWARDS, 2023, da det kun er Årets ÆresGryxen, som altså blir annonsert i morgen, på selveste julaften som gjenstår. 

Etter en fantastisk oppslutning på denne siste stemmerunden, har jeg den glede av å annonsere at 

VINNEREN AV GRYXEN-PRISEN FOR ÅRETS FORBILDE ER:..

(klikk navneillustrasjonen for et besøk på vinnerbloggen)

GRATULERER!!

 

Gry & Verdande

jury

 

GRYXEN-AWARDS! Stem frem Årets Forbilde!

Med gårsdagens utnevnelse av Årets gledesspreder vel i havn, har vi faktisk kommet til veis ende i GRYXEN-AWARDS 2023, da vi nå står ovenfor den aller siste, dog alt annet enn den minste kåringen; Nemlig 

ÅRETS FORBILDE!

– Hvilket er en pris vi i juryen har lagt opp til skal være DERES ærespris, og derav være like høythengende som selveste æresgryxen. 

OG DE NOMINERTE ER:

(i alfabetisk rekkefølge)

•  FOTAVTRYKKET

•  FRILUFTSHEIDI

•  GRY (GRYENDE) HENRIKSEN

•  MAMMA PÅ HJUL

•  METTE JOSTEINSDATTER

•  MONICA VEDERHUS

•  SOLLIV

•  UT I FRILUFT

•  VIBBEDILLE

 

Som vanlig, står du altså fritt til å velge hvorvidt du ønsker å avlegge din stemme i kommentarfeltet nedenfor, eller på epost til følgende adresse:

[email protected]

Stemmelokalene er åpne frem til i morgen, lørdag 23.desember kl 16:45.

GODT VALG!!

 

Gry & Verdande

jury

GRYXEN-AWARDS! – Årets Gledesspreder 2023 er…

Stemmeurnene er atter en gang fylt opp, hvorav vi altså har en vinner av utmerkelsen ÅRETS GLEDESSPREDER!

Mens kommentarfeltet gjennomgående har vært toneangivende m.h.t stemmeavleggingen i dette arrangementet frem til nå, var det denne gang epostboksen som viste seg å være alternativet de fleste av dere hadde gått for. 

Ikke desto mindre, er de avlagte stemmer talt opp & summert, og 

VINNEREN AV GRYXEN-AWARDS 2023 FOR ÅRETS GLEDESSPREDER ER:..

(klikk navneillustrasjonen over for et besøk til vinnerbloggen)

 

 

GRATULERER!!

 

 

Gry & Verdande

jury

 

GRYXEN-AWARDS! STEM frem din favoritt til prisen for ÅRETS GLEDESSPREDER!

Med nykommerprisen, Årets stjerneskudd vel overstått, er vi kommet til de VIRKELIG store gromprisene i årets GRYXEN-AWARDS; De kategoriene der det i utgangspunktet er alle mot alle, og kriteriene også sier en hel del om mennesket BAK den respektive bloggen. 

Juryen, altså Verdande og jeg, har riktignok forbeholdt oss retten til den aller siste; Årets æresgryxen, men til gjengjeld ønsket vi å gi DERE de to foregående som skulle henge like høyt. Her følger altså den første av disse to, nemlig 

ÅRETS GLEDESSPREDER!

OG DE NOMINERTE ER:

(I alfabetisk rekkefølge)

•  ALLANS VERDEN

•  BUNNY

•  FRODITH

•  HAPPY

•  KARIDANSEN

•  SOLLIV

•  STRIKKEKJERRING

•  UT I FRILUFT

•  VIBBEDILLE

 

Dette er m.a.o DERES sjanse til å stemme frem DERES ÆRESGRYXEN anno 2023, hvilket burde være mer enn grunn nok til å oppgi ‘hjemmesitterstatusen’, og STEMME!! Og her trenger dere jo ikke engang å forlate huset for å oppgi ‘hjemmesitterstatusen’, så det er m.a.o INGEN unnskyldning for ikke å stemme på din favoritt i hht å spre hverdagsglede i bloggs form.

Om du ikke føler deg komfortabel med å avgi din stemme i kommentarfeltet under, kan du jo istedet gjøre dette fullstendig utenfor offentligheten ved å stemme via epost! Bare skriv navnet på den utvalgte bloggen, og send til følgende adresse:

[email protected]

Stemmelokalene er åpne frem til i morgen, fredag 21.desember kl. 14:45

 

GODT VALG!!

Gry & Verdande

jury

 

GRYXEN-prisen for ‘Årets Stjerneskudd’ går til…

Det har vitterlig vært jevne kamper i årets GRYXEN-kåringer, hvilket nådde sin foreløpige topp med dobbeltseier i Mote & skjønnhetskategorien. 

Men i denne avstemmingen har dere VIRKELIG overgått dere selv!! 

Hva som fremgår av stemmeavgivningen i kommentarfeltet, viste seg nemlig å være et ganske så nøyaktig bilde av situasjonen når også epoststemmene var talt opp. Følgelig står vi ikke bare igjen med nok et uavgjort resultat, og derav to vinnere, men det var et regelrett latterlig lite antall stemmer som skildte de to på topp fra de øvrige nominerte. 

OG VINNERNE AV PRISEN FOR ÅRETS STJERNESKUDD ER…

(Klikk navneillustrasjonen for å besøke de respektive vinnerbloggene)

 

GRATULERER!

 

Gry & Verdande

gryxen-adm.

 

GRYXEN-AWARDS! Stem frem din favoritt til prisen for Årets nykommer!!

Da, kjære godfolk; – Ladies & Gents over det ganske land, var den aller siste av genre-prisene i årets GRYXEN-AWARDS vel i havn med gårsdagens utnevnelse i kategorien for mamma/pappabloggere. Følgelig, er vi altså kommet frem til siste fase av GRYXEN-AWARDS 2023, i det vi nå skal gå løs på de mer generelt omfattende kategoriene. Dette innebærer at det er totalopplevelsen innenfor de gitte rammer som altså har lagt til grunn for de respektive nominasjoner, og som nå skal stemmes over.

Og først ute i så måte, er altså kåringen av årets nykommer, – eller stjerneskudd, som kategorien er tittulert i GRYXEN-øyenmed. Her er det altså den nykommeren (hvilket også innkluderer come-back etter å ha ligget brakk på utgiverfronten over såpass med tid at vedkommende ei lenger kan betegnes som blogger) som har utmerket seg mest- og best i løpet av 2023 det skal stemmes over.

 

 

OG DE NOMINERTE I KATEGORIEN ‘ÅRETS STJERNESKUDD’ ER:

(opplistet alfabetisk)

•  CHANETTS TANKEBOBLE

•  FOTAVTRYKKET

•  GODE SKO

•  PAPPAHJERTE

•  SKOGFRUE

 

Dersom du har en favoritt blant årets nykommere, er DIN stemme avgjørende i hht hvorvidt vedkommende skal kunne melde seg på i kampen om det gjeve trofeet.

Stemmeavgivningen foregår altså ved at du kan velge hvorvidt du ønsker å avlegge din stemme i kommentarfeltet under, eller på epost til følgende adresse:

[email protected] 

Stemmelokalene er åpne frem til i morgen, tirsdag 19.desember kl. 16:00. 

 

KNOCK YOURSELVES OUT, FOLKENS!

 

Gry & Verdande

(GRYXEN-adm.)

GRYXEN-AWARDS! – Vinneren av prisen for ‘Årets Mamma/pappablogger er…

Etter en aldri så liten avstikker i så måte, har vi tatt opp tråden med de særdeles jevne valgkampene med kniving om seieren til siste slutt i det turen var kommet til å kåreårets GRYXEN-vinner i kategorien for ‘Årets mamma/pappabloggere’. Kun EN ENESTE stemme skildte vinneren fra andreplassen i den her avstemmingen. Og

VINNEREN AV ÅRETS GRYXEN I KATEGORIEN FOR MAMMA/PAPPABLOGGER, ER…

* Klikk navneillustrasjonen over for et besøk på vinnerbloggen!

 

GRATULERER!

 

Gry & Verdande

GRYXEN-adm.