Kjente lesere var det største hindret..

I anledning årsdagen siden bloggens (temmelig spede) begynnelse, spretter minnene fra den gang opp som paddehatter, hvorpå det automatisk følger en sammenligning med hvordan ståa er pr. i dag. Utkommet av denne sammenligningen kan i mitt tilfelle enkelt sammenfattes i én setning; Den nåværende utgaven av denne bloggeren er en moderert utgave av den visjonæren som skred inn i bloggverdnen..  

 

 

..- Og med ‘moderert utgave’ mener jeg først og fremst at selve grunntanken, -det jeg ønsker med bloggen, er den samme; Å få en ‘stemme’ i det samfunnet jeg er en del av.  Men mens utgangspunktet var å lage en ren samfunns-/samtidsblogg, har utviklingen ført til en ‘rundere’ versjon i så måte, ved at det er funnet rom til å innkludere innslag fra hverdagslivet, så vel som at det er blitt et og annet ‘rosa’ innlegg nå og da..

Når det er sagt, er imidlertid det overordnede formålet med bloggen fremdeles å bli ‘hørt’ på de områder som ‘betyr noe’. Ønsket om å være en påvirker i samfunnsutviklingen er like tilstedeværende i dag som ved oppstart. Men samtidig har jeg også innsett verdien i å favne et bredere spekter i bloggingen. Men samtidig er jeg i samme grad som før opptatt av at det som kommer skal ha en viss substans  At jeg f.eks har innkludert slikt som hudpleie og make-up, er rett og slett fordi jeg har over ti års praksis som hudterapaut, og har sett nytteverdien i å dele råd og tips som gjelder for alle, uansett hudtype o.l. Derimot vil det eksempelvis hverken bli innlegg som viser utkommet av mine besøk i matbutikken, eller noe med interiør. Det første fordi det for meg syntes fullstendig meningsløst, og det andre fordi jeg overhodet ikke har noe å bidra med når det kommer til det huslige..

Ved siden av selve bloggingen som sådan, gikk jeg, som jeg har vært inne på i tidligere innlegg, svært langt i å finne ut av hva jeg (eventuelt) gikk til ved å begynne å blogge. Først og fremst, dreide dette seg om hva jeg ville risikere å få- og hva jeg kunne forvente å få m.h.t netthets, og hvorvidt jeg faktisk ville være så immun ovenfor dette som jeg så for meg å kunne være. Dette lar det seg selvsagt ikke gjøre å teste fullt ut, men ved bevisst å irettesette, og derav erte på meg de groveste kommentatorene på de mest utsatte sosiale media-profiler for å få de til å kyle dritten sin utover meg, gikk jeg rimelig langt utover gjennomsnittet i så måte, for å si det slik..  – Og selv om min tiltrekningskraft på nettroll til alt hell har vist seg være langt mindre enn det som vanlig er, har i allefall reaksjonene på det lille som har blåst min vei vært i hht forhåndsundersøkelsene..

 

[foto: nettavisen.no] Jeg var vel så forberedt som en får blitt i det jeg satte i gang med bloggingen, men en får alikevel aldri blitt 100% inneforstått med hva en går til i det en begir seg inn på nye veier..

 

Mens jeg visste meget vel hva jeg gikk til m.h.t den nevnte ‘dritten’, ble imidlertid heller ikke jeg ‘fritatt’ for overraskelser, og ting som opplevdes som skremmende ved å stikke hodet frem på denne måten. Det merkelige i så måte, var imidlertid at det som gav meg ‘noia’ -følelsen var tanken på kjentfolk som ville lese bloggen; Familie, venner, bekjente.. Det var faktisk så ille at det tok godt over et halvår før jeg annonserte innleggene mine på sosiale medier, for med det å unngå personlige bekjentskaper. – Ukjente, såvel som de jeg etterhvert ble kjent med gjennom bloggingen, derimot, rørte ikke ved så mye som ei nerve, uansett emne og utsagn, for å si det slik. Like fullt som at dette overhodet ikke henger på greip rasjonelt sett, kjenner jeg fremdeles på denne irrasjonelle ‘noiaen’ hva blogging for kjentfolk angår. Jeg har forlengst overvunnet aversjonen mot å annonsere innleggene for disse, det er ikke dét, men det er fremdeles tanken på å bli lest av venner og familie som får meg til å vurdere hvorvidt noe blir for pinlig å dele, for provokativt, eller på annen måte rett og slett for drøyt. Hvor dette kommer fra, har jeg overhodet ingen anelse om, da all fornuft vel må sies å skulle tilsi det motsatte..

 

 

Konstruert krise!

Fra den ene dagen til den neste, gikk Corona fra å være ølet som serveres med en limebit i flasketuten til å bli lansert som svartedauen a-la 2020. Nyhetsoverskriftene skriker KRISE, hvorpå de følger opp med bilder av innkapslede mennesker som bæres ut av fly, osv av helsepersonell iført hvite ‘romfartsdrakter’ for å doble det faktum at selv ikke den minste partikkel kan overføres fra den innkapslede konkongen til den annerledes utseende, men likeså tette ‘romdrakten’. Ordlyd og bilder er utformet som om dommedag er nær!

Men om en ser forbi presentasjonen, er disse dommedagsprofetier betydelig overdrevet..  

 

 

For all del.. Det er selvsagt svært alvorlig når nye og ukjente virussykdommer blusser opp fra intet! Det det ‘strander’ for meg, er imidlertid hvorfor nyheter og fakta vedrørende denne nyoppkommende sykdommen ikke kan bli servert i hht tingenes faktiske tilstand, hvilke da vitterlig er alvorlig nok, men blåses hinsides ut av sine proposjoner!?..

Forleden dag, ble det slått opp med krigstyper at det var blitt bekreftet et par nye dødsoffer, samt at utysket nå kunne (jeg presiserer; kunne) ha spredt seg både hit og dit (oppramsing av en haug av nasjoner).
Men i det en la presentasjonen til side, og kun tok for seg hva denne informasjonen faktisk besto av, ble det hele rett og slett tragikomisk. Saken som sådan, forholder seg nemmelig slik; Denne oppkomlingen av et virus, oppsto i en av Kinas største byer, -hvilket vil si en by med et gudjammerlig antall millioner mennesker i verdens mest folkerike nasjon. Blandt disse 1,2 milliarder innbyggerne i folkerepublikken Kina, hadde det i det uken tok til blitt påvist rundt 45 dødsfall + noen sykdomstilfeller som iallefall pr. d.d enten hadde klart å ‘ri av stormen’ eller fremdeles var i live med håp om nevnte utkomme. 45 døde i denne maurtuen av et land sier med all tydelighet at dette hverken er utpreget smittsomt eller svært dødlig! Hadde så vært, ville antallet minst ha måttet oversteget 45 millioner, forholdene tatt i betraktning!

Videre skulle det vise seg at et betydelig antall av de innkapslede flypassasjerer var hensatt til denne kokongtilværelsen på ubestemt tid etter å ha gjort kjent at de følte seg litt uvel/pjusk under reisen. – Hvilket noen nødvendigvis er nødt til å gjøre når antallet passasjerer teller flere hundre..
Dette er samme hysteriet som vi opplevde med fugleinfluensaen, ebolaviruset, osv, osv. Med andre ord, er det ut i fra de nåværende tilstander ikke stort mer som tilsier at dømmedag lurer rundt neste sving nå enn hva det var for en måned siden. Så bare slapp av, hold hodet kaldt, og nyt livet!

Insta-Fientlig!

Som de fleste andre, sørger jeg for å fremstå såkaldt ‘insta-vennlig’ i sosiale medier. Men som oftest er fremtoningen langt mindre vennlig i så måte. Når sant skal sies, er den vel heller ganske ‘Insta-fientlig’.. 

 

Virkelighetens mer eller mindre ‘Insta-fientlige’ selv.

 

Jeg husker da Instagram slo igjennom (om en kan bruke det uttrykket), og hva det i utgangspunktet ble gitt å være, er ganske så annerledes enn hva det er blitt. Instagram ble nemmelig presentert som en bildedelingstjeneste hvor folk fikk dele forevigede øyeblikk fra livene sine. – De virkelige livene!..

Om mulig enda mer snodig, er det å tenke tilbake på hvordan Instagram i sin spede begynnelse ble sett på som en positiv plattform. Vi fikk vite at på dette nettstedet hadde de fått bukt med ‘nett-trollene’ ved kun å ha ‘likes’, og ikke ‘dislikes’..  Ja, ja, så feil kan man ta. – Men hensikten var nå god iallefall!.. Nett-trollene klarte som kjent å finne andre måter å spre negativiteten sin på enn å trykke ‘dislike’ på innlegg, og plattformen er blitt et eneste stort ‘show-off’. Om ikke alle retusjerer selve bildene, retusjerer folk selve livet over en lav sko. Og selv om vi alle interlektuellt sett vet at den virkeligheten som presenteres er forfalsket og forskjønnet, enten på den ene- eller den andre måten, -eller på begge, for den saks skyld, gir gjerne disse glorifiserte virkelighetsbildene oss en følelse av mislykkethet. Likeså bidrar vi selv til andres følelse av mislykkethet på samme viset..

Praktisk talt alle lar seg påvirke. mot bedre vitende, av den virkeligheten som presenteres på nett i større eller mindre grad. – Også jeg. – Og i likhet med mine jordiske samtidige, vil også jeg etter alt å dømme fortsette på samme viset i overskuelig fremtid. – Forstå det den som kan..

 

 

Klima-ekstremisme!

2019 var året Greta Tunberg gikk fra å være en anelse eksentrisk svensk skolejente til et verdensnavn i løpet av en snau toukersperiode. Hva som begynte som en kuriositet i slutten av nyhetssendingen, eksploderte i et inferno av streikende skoleelever med et unisont raseri mot alt fra energiutvinning til industri, og brått hadde en ny form for ekstremisme sett dagens lys; Miljø- /klimaekstremismen.. 

 

df-foto

 

Fra de innledningsvis nevnte skolstreikende elever, spredte Greta Tunbergs panikkrelaterte klimahysteri seg oppover i aldersspekteret, med den følge at en nye former for skam reiste seg fra asken etter den seksuelle frigjøringen; Flyskam og kjøttskam.

Klima- og miljø-ødeleggelsen er utvilsomt et av de mest alvorlige problemområder i verden anno 2020, og at endringer må foretas for å forhindre den destruktive utviklingen, er hevet over enhver tvil. Likeså er det så absolutt viktig at alle befolkningsgrupper blir hørt, -de unge såvel som de eldre. Men nå er det imidlertid kommet dithen hvor det nærmest er blitt for tabu å regne å motsi Tunberg og hennes tilhengerskare, og da er vi faktisk ikke noe nærmere konstruktive løsninger enn da ‘pampene’ var de eneste stemmene i sakens anledning.

For det er nå en gang slik at en som ungdom mangler den erfaring som må til for å kunne se ting i perspektiv. Slik de unge skolestreikende uttrykker det, skal alt fra industri- til energiutvikling legges ned eller rediseres til et eksistensminimum. Å gjennomføre dette, ville imidlertid vært ensbetydende med å føre oss rett tilbake til hulemann -stadiet.. Miljø- og klimatiltakene er faktisk nødt til å være bærekraftig! Vi har faktisk godt over 7 milliarder munner å mette dersom et liv skal fortsette å ha den verdi det har i dag, hvilket jeg går ut i fra er ønskelig hos et rimelig stort flertall.

Videre, tviler jeg faktisk sterkt på om Tunbergs disipler har tenkt igjennom sine paroler satt ut i praksis, da dette vile si å måtte ta forvel med alt fra mobil- og data til mote, shopping, feriereiser og smakfull mat. De fleste ville ha måttet gå til jobb/skole, eventuelt skviset seg inn i pintrange tog/tebanekupeer..

– Men ikke for det.. Det ville i det minste blitt av særdeles kort varighet, da gjødsling av jorder tar på klimaet, og man skal avstå fra kjøttmat.. Med kun det viltvoksende igjen å ta av, blir det meget stusslig på matfronten her på berget, for å si det sånn, da dette ville innebære årlige fasteperioder på en 8-9 måneder! – Og om du tenker det bare er å importere, må du huske på flyskammen, i tillegg til at fosilt drivstoff også er tatt ut av produksjon hva bil- og skipsfart angår.. Forhåpentlig, blir 2020 et år hvor vi får miljø- og klimadebatten vekk fra ekstremismen og til et bærekraftig alternativ.

Drukner i spam mens Analytics forsvinner sporløst!

Mens spammen i kommentarfeltet nærmest har eksplodert i løpet av de siste dagene, har Google Analytics -funksjonen (hvilket vil si oversikten over aktiviteten her på bloggen) atter en gang har forsvunnet sporløst fra den ene innloggingen til den andre. Slikt er særs irriterende for en blogger..  

 

df-foto

 

Som noen av dere antagelig husker, er det ikke så alt for lenge siden jeg hadde et innlegg omhandlende spam i kommentarfeltene. Innlegget den gang (hvilket kan leses her) var adressert til den domminerende spammeren, hvilket er et nettapotek som baserer seg på salg av viagra, og kaller seg Stevloni.

Som jeg nevnte i dette innlegget, kunne det til tider være såpass med spam fra denne aktøren at jeg misset reelle kommentarer/meldinger. I løpet av de siste dagene, har hva som tidligere var irriterende nok, eskallert kraftig, slik at det nå må sies å være på god vei til å bli et reelt problem. De siste gangene jeg har logget inn på bloggen, har det vært så mye som 40-50 nylig innkomne spam-meldinger! Ikke bare har spammen fra den nevnte Stevloni eksplodert i antall, men det er også kommet nye aktører på banen..

Jeg er imidlertid så langt i fra den eneste som sliter med dette problemet. Ei heller går jeg ut i fra at det begrenser seg til oss blogg.no -bloggere, men at utysket har spredd seg over hele plattformen (WordPress)..

 

nettavisen.no

 

Altså.. For dere som ikke blogger eller vet hvordan dette fungerer, er det kort fortalt slik at blogg.no, hvilket jeg tilhører, er utgiveren- og en slags felles sponsor av de blogger som figurerer under dette navnet. Selve verktøyet som benyttes ved selve bloggingen, er det imidlertid den internasjonale storaktøren WordPress som står for, ved at disse har inngått en typ kjøpsavtale med blogg.no (og andre utgivere/portaler) for bruk av deres verktøy. – Og det er nettopp dette med at vi er tilknyttet denne giganten av en plattform som i mine øyne gjør det så merkelig at denne spammingen er så utbredt som den er. En skulle jo tro en aktør av en slik magnitud ville være topp rustet til å holde disse aktørene ute!?..

Og som kjent, kommer ulykker skjeldent alene. – Ei heller denne gang.. For i det jeg endelig har fått rensket ut all spammen, og scroller meg nedover for å sjekke hvor aktivt det gar vært her på berget i løpet av det siste døgnet, oppdager jeg at denne sideoversikten, Google Analytics, atter en gang er forsvunnet fra kontrollpanelet! Hvordan denne funksjonen bare kan fordufte sånn uten videre, fra den ene innloggingen til den andre, er utenfor min fatteevne. Likså fullt, er det vannvittig irriterende! Hvorfor i himmelens navn kan ikke ting som er lagt inn forbli når intet er gjort som skulle tilsi at så ikke skulle være tilfelle!?..

 

 

 

Lærer aldri!

Etter sigende skal den laveste formen for bevisst tenkeevne være den rotter, i motsetning til f.eks insekter, utviser ved å forstå at de er nødt til å gå for en annen løsning/ vei dersom de stanger i veggen mange nok ganger. Jeg, derimot, syntes å være som flua; Jeg lærer aldri, da jeg fortsetter å skalle inn i den metaforiske veggen i det uendelige..   

 

 

Denne gang er det mitt personlige forbruk i desember som utgjør den nevnte metaforiske veggen, ved at jeg år etter år (etter år, etter år, etter år…) får det fore at jeg er søkkrik i det månedens utbetalinger er inne på konto. Herifra og ut, ligger forbruket på nivå med et afrikansk statsbudsjett, – hvilket i og for seg er en rimelig oppsiktsvekkende prestrasjon, om jeg får si det selv, med tanke på at jeg hater å gå i overfylte butikker. Men siden det meste kan kjøpes på nett i disse ulvetider, er det ingen bremsekloss ‘what so ever’..

Konsekvensen blir, som seg hør og bør, at det nok en gang er sløst over evne, med tanke på de utgifter som spyr inn i løpet av årets første måneder. – De utgifter som en vet kommer, og som en med et snev av tenkeevne dermed vil ta høyde for når de høye utbetalingene strømmer inn i det foregående årets sluttfase. Men følger jeg disse enkle, og så til de grader opplagte økonomiske grunnprinsipper? – Å neida!

Her gjør vi som vi alltid har gjort; Følger den metoden som overhodet ikke fører frem, slik at atter et år begynner i sparsommeligheten og det dørgende kjedelige måteholdets tegn.

– ‘Same procedure as last every year..’

 

Kvinneguidens topp 3

Juleferien har gått over i historien sammen med andre tiår i det 21 århunderet, men Kvinneguiden leverer like fullt! Her følger denne rundens ‘topp 3’ av det galeste av det gale i dette galskapens diskusjonsforum.  

 

 

⇒  ‘Kan man få sparken for dette?..’ 

Jeg siterer: 

Jobber ved en kafé. Om jeg har den tidligste morgenvakten pleier jeg etter å ha smurt rundstykker, baguetter ol å kjøpe et rundstykke uten pålegg og forsyne meg med smør, pålegg og topping siden det uansett står fremme. Kan man få sparken for dette?

Jeg mener:.. Vedkommende må jo være ‘mindre begavet’ når det utvises en såpass mangelfull innsikt i rett og galt, så vel som hva mellommenneskelige relasjoner angår! Uansett hvorvidt dette gir nok grunnlag for oppsigelse eller ei, vil jo forholdet til arbeidsgiver være herpet ‘beyond repair’ når dette kommer for en dag. Føler en at noe ikke kan gjøres åpenlyst, skal det heller ikke gjøres! -Vanskeligere er det ikke. For disse varene er faktisk ikke gratis i innkjøp for bedriften, og det er faktisk noe som heter vareopptelling og svinn også for slike varer. At det hele tiden tas fra beholdningen, gir dermed et merkbart svinn på sikt, og VIL dermed bli avslørt på et eller annet tidspunkt!

 

 

⇒  ‘Han klarer ikke mer enn 5-6..’  

Jeg siterer:

Altså jeg er kåt hele tiden, og kjærsten klarer ikke mer enn 5-6 ganger om dagen, det er på weekend, på vanlig dager kun 3 ganger. Er jeg syk eller? Han tilferestiller meg bra får 1-2 orgasmer hver gang. Snakket med vennine og hun sier det er ikke vannlig, sååå. Jeg vil har mer.

..- Og jeg klarer ikke å finne noen ord som formidler min reaksjon på dette ‘problemet’, så det får rett og slett bare tale for seg selv..

 

 

⇒  ‘Hva tenker dere om disse jentene?..’

Jeg siterer: 

Nå er det snakk om de jentene som forelsker seg i utlendinger og blir sammen med de. Med utlendinger mener jeg ikke svensker, italienske, engelske osv…😂 Mener ikke vestlige utlendinger. Muslimer og den typen der. Ser dere ned på disse jentene som jeg gjør? Mann her btw

Ehh.. Nå burde det vel være allmenn viten i et opplyst samfunn at en muslimsk bakgrunn/religiøs tilhørighet ikke er synonymt med hverken fundamentalisme eller voldelig psykopati, men svarene viser med all tydelighet at så er det vitterlig ikke!
Jeg siterer:

“Ser selvsagt ned på disse “kvinnene”. De er ikke verdt å snakke til engang”.

“De er vel som menn med Thaidamer?”

“Folk som er sammen med noenlunde jevnaldrende med noenlunde samme ressurser tenker jeg ikke noe over. Men jeg tenker mitt om 50 år gamle nordmenn med unge damer fra Thailand eller 40 år gamle norske kvinner med afrikanske tjueåringer. Det gjør jeg. ”

“Sidestiller de med menn som må til Asia for å få seg dame, og som argumenterer med at de asiatiske damene er best fordi.. Akkurat slik norske damer argumenterer med at tyrkere er best fordi….Patetiske begge grupper”.

Her er det utrolig nok også verdt å ta med et motsvar i denne idiotiets sammenheng!

Jeg siterer:  

“Skjønner godt de norske jentene faller for muslimske menn. De er bedre i senga, og siden de er omskjært (ingen forhud) slipper jentene å få den uhyggelige overraskelsen de kan få med etnisk norske, nemlig kukost”.

Vakker rasisme!

Tro det eller ei, men denne overskriften er faktisk ikke en usmakelig click.bait. Det har seg nemmelig slik at make-up artisten og Instagramprofilen Ghadeer Sultan beskyldes for hets, rasisme og det som værre er etter at hun la ut bilder av seg selv sminket fra sitt hvite/europeisk utseende ‘selv’ til en sort kvinne. Om denne logikken skal følges, er det nå ikke lenger ‘lov’ å erkjenne at det faktisk er slik at noen mennesker er mørkere i huden enn andre.. 

 

 She responded with a second shot of herself in blackface

 The social media star has managed to build over two million followers with her make-up selfies

(Foto: Ghadeer Sultan)

 

Her ser man altså hvordan Sultan, ved hjelp av sine eksepsjonelle evner innen make-.up, evnet å endre sitt etnisk nord-euroopeiske utseende til et afrikansk. – Og hva som kan være krenkende ved den fremtoningen her, er utenfor min fatteevne. Ghadeer Sultan portretterer en skjønnhet uten sidestykke. – Men siden det er en sort skjønnhet som fremstilles, tilsier jo logikken at det er krenkende å erkjenne eksistensen av denne etnisiteten!

Jeg kan jo selvsagt bare svare for meg selv, men ikke desto mindre, ville jeg faktisk latt meg fornærme av de som åpenbart ikke ser noe kompliment i det som her er gjort. – Og jeg er virkelig ikke en som lar meg lettest fornærme! Men ikke desto mindre, tilsier ‘slaktet’ av denne make-over’en at en farget skjønnhet ikke skal kunne anerkjennes på samme vis som en hvit, og det er da vitterlig ikke greit!

I denne forbindelse, må jeg også nevne at jeg har faktisk selv foretatt en lignende etnisk ‘swap’. Dog ved hjelp av Photoshop, og langtfra like flott utført, men ikke desto mindre, ble det gjort i forbindelse med et blogginnlegg som gikk på at alle bør behandles på samme vis, uansett rase/etnisitet.

 

‘It doesn’t matter if you’re black or white’. – Or at lest it shouldn’t..

 

Dette ‘rasisme-politiet’ er jo enda værre enn ‘mamma-politiet’ og ‘klima-politiet’, og det sier da virkelig sitt! Ved å holde på på dette viset, ødelegger en snarere enn fremmer kampen mot rasisme, spør du meg.

Bloggen har bursdag!

Det skjedde i det herrens år 2018: Harald V var kongen av Norge, kongens beslutninger ble tatt av Erna Solberg på 5. året, og de ‘Gryende tider’ så dagens lys..  

 

 

De ‘Gryende tider’ ble imidlertid ikke innført ‘just like that’. De første månedene, glimtet de bare til gjennom sporadiske innlegg, og bloggen som sådan en pur samfunns-/samtidsblogg. Men etterhvert som våren skred mot en sommer som huskes for sin tropevarme og nådeløse oppror mot det (inntil da) rådende kroppspress og normalisering av kosmetiske inngrep, ble innleggene hyppigere, og leserne flere.

Men fremdeles var de ‘Gryende tider’ noe de færreste hadde merket seg, inntil dette fenomenet skulle få sin første ‘boost’ utpå sensommeren. For til alt hell, fant nemmelig undertegnede det for godt å slå et slag for skamløsheten gjennom å trå til med sin dikter-debut i årets blogger-konkurranse i regi av nasjonens ledende blogg-portal, -og endte opp som vinner i kategorien ‘Sommerkoppen’.

 

Første ‘header’ -bilde

 

Dernest fulgte måneder med en ganske så gedigen opptur, før november kom som den første gedigne nedtur i form av portalens plattformbytte og tap av forsidepublisering av innlegg inntil turen var kommet til overføring av min blogg ved juletider.  Her kunne det faktisk meget vel blitt slutten på de ‘Gryende tider’, da det skulle vise seg å foreligge en utvelgelse blandt de blogger som figurerte under portalen m.h.t hvem som fikk være med videre, og derav fikk fortsette som blogg.no -bloggere. Som hell var, ble imidlertid denne evaluert og funnet god nok, og da  en først var tatt med på flyttelasset, skulle det nye konseptet vise seg å ha noen klare fordeler i hht det å bli sett: Færre blogger, har nemmelig den gunstige konsekvens at  det blir betydelig færre om beinet. I praksis vil dette metaforiske beinet si at innleggene fikk betydelig lenger tid på forsiden av portalen, i tillegg til å bli generelt mer synlig i det nå betydelige mindre selskap.

 

df-foto

 

Selv om dette la grunnlaget for en gjevn og trutt vekst i den påfølgende tiden, er det fremdeles et godt stykke igjen før en kan snakke om at de ‘Gryende tider’ kan sies å være merkbare, for ¨si det slik. For selv om kravene til innhold er firet i hht den strikte samtidsblogg den i utgangspunktet var gitt å skulle være, slik at den i dag må sies å være en blogg preget av stor variasjon, drevet av en ‘noe for enhver smak’ -filosofi, er det visse prinsipper som gjelder like fullt.. – Prinsipper som er ensbetydende med at den valgte vei ‘opp og frem’ er ‘the hard way’.. Kort oppsummert, går dette på aldri å legge ut noe kun for å legge ut, at det store flertall av innleggene skal ha en substans og en mening utover det rent tabloide, og ikke minst; Aldri å benytte såkaldte ‘click baits’ for å ‘lure’ til seg klikk/sidevisninger under mer eller mindre falske forutsetninger. Ti genuint interesserte lesere veier faktisk tyngre enn 1000 som ‘snur i døren’. Da jeg i tillegg er blandt de som har en jobb utenom bloggingen, og ei heller har noen realitydeltagelse eller annen ‘kjendisstatus’ til å ‘booste’ mitt navn, sier det seg selv at de ‘Gryende tider’ ikke innføres gjennom noen revolusjon, men forhåpentlig gjennom en fortsatt gjevn og trutt vekst i kraft av å være et kvalitativt produkt.

Falskt som faen!

25. desember 2019 skulle bli den siste i Ari Behns liv,  hvilket forsmedelig nok også skulle vise seg å bli hans første dag som anerkjent kunstner, forfatter, -og menneske.. 

 

 

 

Jeg kjente ikke Ari Behn, men jeg digget annerledesheten hans. Før nyheten om hans tragiske bortgang 1. juledag, syntes det imidlertid ikke å være særlig mange som delte min begeistring for mannen. Nå derimot, er det ikke måte på til anerkjennelse som strømmer på, både ovenfor hans virke og ham som person. I mine øyne, blir all denne lovprisningen og hyllesten rett og slett kvalmende falskt.

 

foto: facebook

 

Jeg mener.. Inntil nyheten om hans død falt som ei bombe over det norske folk den 25 desember, har det knapt vært ytret et positivt ord om mannen siden forfatterdebuten med ‘Trist som faen’. Behn har imidlertid hatt noen trofaste venner og støttespillere som har stått last og brast ved hans side uansett hvor hardt det har stormet rundt ham. Blandt disse, finner vi kongefamilien, hvilket kongen fikk vist til fulle gjennom årets nyttårstale..

Det er ikke sånn å forstå at en ikke skal kunne bli opprørt av et dødsfall som dette uten at en nødvendigvis var ‘blodfan’ av vedkommende. -Jeg mener bare at en da får spare på superlativene, slik at ens uttalte syn etter hans død i det minste samsvarer sånn noenlunde med det som ble uttrykt mens han enda var i live. -Også overlate superlativene til de som har stått inne for disse hele veien! For det vi nå ser, er rett og slett ‘Falskt som faen’..