Dagens Bilde!

Dagens bilde er et minikonsept der blogg-dagen avsluttes med det beste på fotofronten inneværende døgn.

 

 

Klikk her for forrige bilde i denne serien!

 

Dagens bilde er rett og slett utkommet av et aldri så lite eksperiment der jeg har tatt et bilde av parfymeklassikeren Chanel nr.5 for så å legge til vannrefleksjonen i photoshop.

(NB; Bildet inneholder altså retusjert vann, hvilket er årsaken til dets klarhet vs. dette virkelighetens sølevann jeg vanligvis benytter meg av i forbindelse med fotografering av- og i vann..)

Survival of the dumbest??..

At prinsesse Martha Louises forlovede Durek Verrett har et temmelig spesielt syn på ting og tang, må vel kunne sies å være hevet over enhver tvil. Hvorvidt fyren er en svindler som skor seg på folks sykdom og tragedier eller om han faktisk driver sitt virke ut i fra egen hellige overbevisning, har jeg, liksom alle andre med begrensede evner innen tankeleserkunsten, imidlertid ingen forutsetninger for å si noe om. Det eneste jeg KAN si, er at det ikke er noen helsegevinst å oppdrive fra sånt som en medaljong. Men i og med han selger disse remediene, er det altså de som er dumme nok til å gå på det. – Og mitt spørsmål er om det ikke er på tide å slutte å beskytte disse hønsehodene mot seg selv? – Altså la idiotiet få utspille seg fritt og overlate det hele til det darwinistiske naturlige utvalg i det siviliserte samfunn??

 

Hva om shaman Durek var hvit?..

 

Som jeg vil tro alle har fått med seg, utgjorde den nevnte medaljongens påståtte helbredende egenskaper for mange den berømmelige dråpen som fikk begeret til å renne over. Ikke sånn å forstå at den godeste shamanens budskap og virke hadde gått ubemerket hen før denne tingsten kom på banen, men denne utlagt til salg for den nette sum av kr. 2000,- løftet kritikken av ham fra å være nettopp det; Kritikk, iblandet hoderystende oppgitthet og ditto ‘eye-rolls’, til erklært svindler som må stanses pronto.

For ethvert oppegående mennesker i den opplyste delen av verden skjønner jo at en investering av en slik sak er synonymt med kr. 2000,- ‘rett i dass’ for kjøper, for så å føye seg til Verrets hurtig voksende formue.

Som sagt, er jeg ingen tankeleser, og har derfor ikke noe grunnlag for å fremme noen påstander om hvorvidt dette salget, sammen med resten av hans i overmåte kontroversielle varer og tjenester, er bevisst utnyttelse av folk med en (åpenbart) lav- til ikke-eksisterende dømmekraft eller om han faktisk handler ut i fra egen spinnville overbevisning. Ei heller har jeg verken lest utgitt materiell, eller sett/hørt Verretts foredrag, så her er det heller intet å hente i så måte, for å si det sånn. Jeg har riktignok gått inn å sjekket hva som faktisk er blitt sagt i forbindelse med de annonseringer som er blitt blåst opp i pressen, men det gjør ikke noe fra eller til m.h.t å kunne bedømme fyren som menneske. – Jeg kan imidlertid heller ikke se at dette spørsmålet kan utgjøre noen forskjell; Hvorvidt mannen er svindler eller stein hakke gal er jo revnende likegyldig i hht hvorvidt det han selger av varer- og tjenester har den virkningen som de påstås å ha. For like sikkert som jeg kan si det finnes noe grasalt mye mer mellom himmel og jord enn hva som både kan sanses- og/eller forklares, finner en ikke løsningen på kreftgåten i en metalldings. Ei heller trenger jeg noen gentest for å kunne avkrefte mr. Verretts påstand om at han også har en artstilhørighet med noen slags reptil, liksom han verken evner å reversere tiden, eller ‘snu atomer’ (hva nå enn som måtte ligge i det) mer enn det jeg selv gjør hver gang jeg puster, spiser, eller endrer på en ting.. [- Nå kan dette også bety at protonene i kjernen bytter plass med elektronene i skallet, men siden atomet da vil gå fra å være materie til såkalt ‘antimaterie’, vil det elimineres umiddelbart i møte med vårt materiefylte univers, så..]

 

[foto: babak golkar /elevateyou/ntb] Prinsesse Martha Louise & Durek Verrett.

Med andre ord, ville jeg, liksom ethvert annet tenkende individ, aldri kunnet finne på å bruke penger på slikt (mildt sagt) overpriset fjas. Men er det dermed sagt at Verrett ikke skal få muligheten til å selge det??

Om så skulle være at fyren er en svindler tvers igjennom som skor seg grovt på samfunnets mindre begavede i besittelse av den kjøpekraft som følger sånt som et borgerskap i kongeriket Norge, så lurer han jo faktisk ingen i form av at den varen som mottas ikke er nøyaktig den samme som annonseres! Jeg mener..  I vårt frie og opplyste samfunn, må en vitterlig kunne forvente at alle og enhver kan utelukke sånt som medisinske utkomme fra en metalldings. Og når vi i tilleggh har fått alt fra presse til sosiale medier til å renne over av folk som overgår hverandre i sine redegjørelser om hvor ‘far off’ virkelighetens verden shamanens bedrifter befinner seg, så må da samfunnet vitterlig ha gjort sitt!

Annonseringen av disse trolldomskunstene og magiske gjenstandene Verrett selger, er jo akkurat like idiotisk enn om han hadde solgt et pulver som opphevet tyngdekraften.. Når så de respektive retards hiver seg utfor alt fra toppetasjen på Oslo Plaza til Prekestolen med det selvsagte utkommet; ‘Schmock!’ i bakken med et brak, evner jeg faktisk ikke å oppdrive særlig med medynk. -Jeg mener.. -Er man så dum at en går på noe så idiotisk, så har de rett og slett seg selv å takke. Liksom jeg ikke kan se at en kan påberope seg å ha blitt lurt til å tro at en ved å få påstrødd et pulver kan gjøre en flyvedyktig som fucking Tingeling, mener jeg det kan sies at folk blir lurt når de kjøper en påstand som at en metalldings kurerer kreft.

 

[foto: nrk] Prinsesse Martha Louises kommende ektemann, Shaman Durek Verrett, hevder bla.a å ha sin artstilhørighet i en høyerestående art bestående av en krysning mellom reptil og menneske..

Poenget mitt er at det får være grenser for hvor langt samfunnet skal gå i hht beskyttelse av dets individer hvis mentale kapasitet ikke later til å overgå hva som kan forventes av en gjennomsnitts glassmanet. M.a.o mener jeg faktisk det er på tide vi lar idiotiet få fritt spillerom der det overskrider alle grenser for hva som må kunne forventes av voksne mennesker i et opplyst samfunn. Naturen er og blir styrt av den darwinistiske loven om ‘survival of the fittest’, og vi er faktisk til syvende og sist like bundet av planetens naturlover som enhver annen art. Og i vårt tilfelle vil ‘fittest’ i all hovedsak være ensbetydende med smartest, så her mener jeg faktisk at vi har nådd dit hvor idiotiet overlates til naturen å ta seg av..

United Colors…

Det er kun litt over et døgn til sommeren offisielt er gått over til høst, og det synes… 

 

Late bloomers!

Nordmenn som hater Norge..

Mannen som sto bak masseskytingen utenfor London pub i juni, Zaniar Matapour, har de siste klart kunststykket å fremstå som en enda større drittsekk enn den personifiserte ondskapen han presenterte for nasjonen den fatale sommerkvelden.  Fyren har nemlig gått ut i offentligheten med at han vil nekte ofrene sine bistandsadvokat! Samtidig overrasker han imidlertid ved å benekte at handlingen var knyttet til Pride-paraden som skulle gå av stabelen den påfølgende dagen. Skulle dette mot all formodning vise seg å være tilfelle, så er jo det nødt til å bety at handlingen var begrunnet i et hat for samtlige av sine medborgere, og ikke bare de homofile, hvilket om mulig gjør ham til et enda verre menneske!.. 

 

Hva må til for å kunne kalle seg en nordmann?

 

Nå vil jeg si vi har all grunn til å gå ut i fra at utspillet er løgn fra ende til annen. Jeg tror i bunn og grunn ikke på tilfeldigheter av den enkle grunn at det aldri er at handlinger som dette aldri er tilfeldige. Eneste tenkelige unntak i så måte, må være dersom gjerningspersonen er så ravende sinnsyk at vedkommende overhodet ikke har noen begrep om virkeligheten what so ever. Men selv i slike tilfeller er faktisk galskapen grunnet i ett eller annet som gjør at valg av tid, sted og/eller ofre ikke er tilfeldig valgt her heller.

Men som sagt; Utspillet overrasker meg..

For det er faktisk én ærverdig kvalitet som har gått igjen hos de skyldige i ethvert terrorangrep meg bekjent, og det er at de i det minste har hatt ‘baller nok’ til å stå for både handling og motiv i etterkant. Så hva i granskauen er grunnen til at Zaniar Matapour brått går ut å benekter at angrepet ikke var motivert av den påfølgende Pride-festivalen!?

Alternativ A er at mannen, i samråd med sin forsvarer,  faktisk har planer om å gå for sinnssyk/sinnssyk i gjerningsøyeblikket, og om så er, så vil de garantert dra det posttraumatiske stress -kortet. I utgangspunktet virker jo en slik forsvarsstrategi direkte latterlig, men jeg vil være forbannet forsiktig med å undervurdere forsvarerteamet i denne saken. En kan nemlig trygt si at Matapours forsvarerteam er det beste av sitt slag, da de mildt sagt har rikelig med både erfaring og suksess hva muslimske terrorister angår. Zaniar Matapoour representeres nemlig (som seg hør og bør) av advokatkontoret Elden, med sjefen selv, John-Chr. Elden i spissen, hvilket er det samme teamet som har besørget uforholdsmessig lempede dommer for bestekompisen, den viden kjente IS -terroristen Arfan Bhatti.. Men ikke desto mindre, får jeg bare ikke et slikt forsvar til å adde opp med en terrorhandling av denne typen, da dette unektelig vil underminere selve formålet med handlingen; Nemlig å komme ut med sitt forkvaklede motiv..

 

(foto: politiet via overvåkningskamera) Siktede i masseskytingen utenfor London pub i Oslo sentrum natt til lørdag 25 juni, Zaniar Matapour.

 

Alternativ B er oppmerksomhet. Om så er, så lykkes han jo i utgangspunktet med dette da utspillet avstedkom plenty av overskrifter hos landets ledende formidlere. Men i terrorbransjen er jo, som sagt, denne higen etter oppmerksomhet begrunnet i et mål om å gjøre det hatet som utgjør motivet kjent for verden, så denne vil jo ikke tjene noen hensikt dersom den benyttes til å benekte det respektive motivet! – Av den grunn, så må altså utspillet, så langt jeg kan se enten være grunnet i at Matapour faktisk ikke har ‘baller’ til på stå løpet ut. Jeg vil imidlertid si noe slikt er svært lite sannsynlig, da det logiske handlingsmønsteret for en med anger, kalde føtter og noia snarere ville vært å holde en så lav profil som overhodet mulig.

Ergo, kan jeg altså ikke skjønne annet enn at vi må åpne for muligheten for at masseskytingen faktisk ikke var rettet mot Pride-paraden som sådan, men at valget av tid, -og forsåvidt også sted, snarere var grunnet i den forventede menneskemengden som kom til å befinne seg ved utestedene denne kvelden. – Og dersom så skulle være at ugjerningen ikke var motivert av et hat mot homofili/homofile, så innebærer dette at den istedet var grunnet i et hat mot norge- og nordmenn som sådan! – For så at den økte muligheten for at de rammede skulle være homofile som fulgte valget av sted snarere var å anse som en bonus.

Nei, gud vet hva som rører seg inne i hodet på en mann som med (antatt) vitende og vilje går ut i folkemengden og plaffer ned tilfeldige ofre. At det kun var to som mistet livet er intet mindre enn et mirakel å regne. Men dersom jeg skulle satt pengene mine på noe, ville det vært en slags light-utgave av det siste alternativet; At handlingen var grunnet i et hat- og en forakt mot vesten og Norge generelt og et ønske om å ramme de homofile spesielt. Uansett, er Matapour en yppersterepresentant for de holdninger vi burde ilegge langt mer ressurser for å forhindre innpass hit til landet.

 

 

Dagens Bilde!

Dagens bilde er et minikonsept der blogg-dagen avsluttes med det beste på fotofronten inneværende døgn.

 

 

Klikk her for gårsdagens bilde!

 

Det er rart hvordan selv de mest banale ting kan utgjøre de kuleste fotomotiv bare lyset treffer på rett måte..

Vil denne loven også gjelde menn??

Et snaut år er gått siden første gang jeg bragte dette med lovpålagt samtykke for sex på bane i innlegget Sex- og samtykkekontrakt. Siden det så ikke ble mer snakk om dette her, var jeg dum nok til å gå ut i fra at idiotiet var blitt nedstemt. Jeg burde vitterlig vite at idioti aldri blir nedstemt! Som seg hør og bør, er temaet selvsagt atter igjen bragt på bane, i det regjeringen kritiseres for ikke å ha gjort sitt i hht å få innført det respektive tillegget til straffeloven så fort som råd er.  Så at vi i løpet av kort tid vil få en lov som likestiller sex uten samtykke (hvilket det tydelig fremkommer er snakk om et verbalt samtykke etter direkte forespørsel) med voldtekt, anser jeg like sikkert som Amen i kirken. Jeg er imidlertid langt mer usikker på hvor langt praktiseringen av denne loven vil gå i hht underminering av menns rettssikkerhet!..

 

 

Let’s face it; Det er et ubestridelig faktum at en betydelig andel av de seksuelle samkvem som finner sted over det ganske land foregår utenfor et bindende partnerskap, -altså enten i form av rene ‘one night -.stands’ eller i typ ‘friends with benefits’ -relasjoner. Disse er typisk ‘a spear of the moment kind of thing’ der ett eller annet rusmiddel i mer eller mindre grad gjerne har gjort sitt i hht å svekke impulskontrollen. Det er ikke dermed sagt at det er snakk om å være ruset fra sans og samling! – Kun en reduksjon i hht hemninger i en slik grad at en har det med å gi etter for øyeblikkets lyster og begjær, for å si det sånn..

Som jeg tok opp i innlegget som er linket over, er tanken på hvordan overholdelsen av denne samtykkeplikten skal utspille seg i praksis intet mindre enn absurd. Av den grunn, vil det etter alt å dømme enten ende med at kleinheten overtar for begjæret slik at det ikke blir noe av, eller så vil man som før være oppslukt av å rive av hverandre klærne, -hvis handling utført av begge parter i mine øyne må kunne betraktes som et samtykke så klart å tydelig som det er mulig å få blitt. – Og det er det brått kan bli riktig så snedig i hht dette her med påkrevd samtykke; For dette med det manglende samtykket gjelder jo da vitterlig like fullt for begge parter, og ikke bare for kvinnen i forhold til mannen!  Så det ultimate idiot-scenarioet jeg ikke kan hjelpe for at jeg håper jeg for oppleve å bevitne når vi først skal belemres med en slik lov, er at begge partene anmelder hverandre for å ha gjennomført det respektive samtykkeløse samleiet.. Jeg mener.. Det bevises altså atter igjen at intet er så galt at det ikke er godt for noe, i det dette lovtillegget unektelig tilrettelegger for at juridisk absurditet skal kunne tas til et helt nytt nivå..

 

Uansett er respektive lovtillegget ensbetydende med å overøse rettssystemet med ord mot ord -saker, der den anklagede parten selvsagt vil ta til motmæle med at det respektive samtykket så visst var blitt innhentet. Og det er her jeg ikke kan se noe annet utkomme enn at mannens rettssikkerhet i hht likebehandling/likhet for loven er gitt å gå lukt til helvete. Når det fra lovgivernes hold sies med rene ord at dette er et lovtillegg hvis hensikt er å beskytte kvinnen, så er jo vitterlig scenen satt i forhold til at kvinnen vil gå inn i de respektive tvister med en hinsides større troverdighet i utgangspunktet enn hva tilfellet vil være for mannen. For om så det pr. i dag ikke er gitt å få igjennom en voldtektsanklage sånn uten videre, så er jo oppkommet av dette lovpålagte samtykket en tydelig føring i hht lemping av kravene for at kvinner skal få medhold i overgrepssaker.

Fra mitt ståsted, evner jeg derfor ikke å se annet utkomme enn at kvinnens ord vil veie tyngre enn mannens i et urovekkende stort flertall av de rettstvister som vil avstedkomme det respektive lovtillegget. – Og som om ikke det var mer enn nok, er tanken på at en mann skal kunne komme noen vei med en påstand om manglende samtykke direkte latterlig. Jeg kan ikke engang begynne å forestille meg den bevisbyrden som følger for at en mann skal kunne vinne frem med en slik anmeldelse!

Kort oppsummert, står vi altså ovenfor oppkommet av en lovbestemmelse som er garantert bli diskriminerende i forhold til mannen, hvilket er alt annet enn greit. Faktisk kan jeg ikke se at det kan være mer akseptabelt med en lov som åpenbart vil svekke menns rettssikkerhet, enn det er å pålegge kvinnen om å dekke seg til med hijab og heldekkende gevanter i ikke-familiært påsyn. Kjønnsdiskriminering er nemlig like fullt kjønnsdiskriminering, og derav fullstendig uakseptabelt, uansett hvilken vei det går..

Dagens Bilde!

Dagens bilde er et minikonsept der blogg-dagen avsluttes med det beste på fotofronten inneværende døgn.

 

Klikk her for det forrige bilde i denne serien!

 

Dagens bilde er rett og slett et utkomme av å ha lest Britt, aka Kjerringtankers innlegg om hvordan ‘food is the new pink’ i bloggverdenen. Jeg må jo være fullstendig idiot, tenkte jeg! Her jobber jeg på typ verdens beste restaurant, også benytter jeg meg ikke av det! – Nei, her må det fristes, det skal være sikkert og visst!..

Her har du Agenda 21 i sin helhet!!

Først mer eller mindre avfeide jeg den som en konspirasjonsteori uten (nevneverdig) rot i virkeligheten. Men etterhvert som tiden går, og det baller på seg med selvmotsigelser og paradox i Covid-19 -anliggende, kunne ikke lenger eksistensen av FN-planen ‘Agenda 21’ avskrives.. For å kunne finne ut av hva denne planen faktisk består av- og hva som er rent oppspinn, var jeg imidlertid nødt til å skaffe den til veie, hvilket skulle vise seg forbannet mye lettere sagt enn gjort! 

Men til alt hell skulle det altså vise seg at den som bare graver dypt nok, -den finner! – Og du kan selv laste ned dokumentet i sin helhet ved å klikke linken under: 

AGENDA 21

 

Om bare jeg hadde fått bestemme!

 

Jeg har ikke hatt all verdens med tid til å studere dokumentet selv, men i utgangspunktet så har jeg ringet rundt kapittel 5, da det er her den åpner ballet hva overbefolkningsproblemet angår:..

 

 

I all den tid som har gått siden jeg begynte å grave etter plausible forklaringer på den endeløse rekken av selvmotsigelser og logiske brister i COVID-19 -anliggende, har den, etter innsatsen å dømme, beskjedne mengde jeg har klart å grave frem vært relatert til denne (i utgangspunktet angivelige) FN-planen ved navn Agenda 21. Men selv om søkene har gått ensidig i den retningen, har jeg såvidt nevnt dette prosjektet som en mulighet i hht hvor en, helt eller delvis, kan finne forklaringen. Å komme med påstander uten å ha kildematerialet og/eller vitenskapelig beviste fakta 100% på stell, er for meg helt uakuelt, og når det jeg går ut med i tillegg er så kontroversielt som hva det iallefall var det første året, har det ikke å si noe en ikke kan vise til med 100% sikkerhet vært viktigere enn noensinne. Ergo var en kopi av de aktuelle punktene det minste som måtte skaffes til veie, – hvilket, som nevnt, altså skulle vise seg å være borderline umulig.

 

 

Så vrient var det å finne noe sikkert kildemateriale på dette her at det ble stadig mer usikkert om det i det hele tatt fantes noen slik plan, -og langt mindre at den inneholdt det den ble sagt å skulle inneholde!.. Men da det angitte hendelsesforløpet som ble sagt å skulle følge umiddelbart etter C19 skjedde fyllest i form av hhv en absurd prisøkning på strøm, fulgt av mat- og boutgifter (primært i form av en vanvittig økning av utlånsrenten i løpet av kort tid), ble brått saken en ganske annen! For at et opphauset virusoppkomme kunne skvises inn i noe sånt, er én ting, for det dukker jo til stadighet opp nye sykdommer som gis store dommedagsoverskrifter. Men når det i utgangspunktet absurde hendelsesforløpet som ble angitt å følge i kjølvannet av pandemiutbruddet brått går troll i ord, blir det brått noe ganske annet..

Her var det m.a.o bare å intensivere ‘gravearbeidet! – Og så sannelig skulle det altså ikke vise seg at den som leter, den kan finne det utroligste! – Eller det mest korrekte i den her sammenhengen, er vel snarere den som graver dypt nok…

Hvor mye av det som har skjedd de siste 2 1/2 årene som kan tenkes å ha sitt utspring i denne dyptgående globale handlingsplanen til de forente nasjoner, overlater jeg til den enkelte å danne seg en formening om. Det eneste jeg kan si i så måte, er at sjansen for at det her verket satt ut i praksis skal kunne skje fyllest uten at det avstedkommer med nevneverdige/merkbare ringvirkninger, er tilsvarende en snøballs sjanse i helvete.

 

 

 

Hva kreves for å kunne kalle seg norsk?

Lederen for partiet Demokratene, Geir Ugland Jakobsen har skapt betydelig ståhei i det han har tatt til orde imot at de to norske statsborgerne som ble drept i terrorangrepet i Mogadishu i Somalia ble referert til som ‘nordmenn’.  Ifølge Ugland Jakobsen, er det ikke statsborgerskapet som sådan som gjør en nordmann til en nordmann.. 

I kjølvannet av dette, slo det meg; Hva ER det nå egentlig som kreves for å kunne defineres som en vaskeekte nordmann??

 

Stop the madness!!

 

Jeg kan faktisk være enig med den respektive partilederen om at et statsborgerskap i utgangspunktet kun er for en formalitet å regne, slik at dette i seg selv ikke er hva som gjør en nordmann til en nordmann. For jeg mener også det ligger en dypere tilhørighet til land og folk i dette begrepet. Men til tross for benektelser ved direkte konfrontasjon, levnes det ingen tvil om at det fra Ugland Jakobsens ståsted også kreves at en er etnisk norsk for å kunne omfattes av begrepet ‘nordmann’, og der stopper enigheten. For slik jeg ser det, har det å gjøre med nasjonal tilhørighet å gjøre, snarere enn etnisitet. Jeg mener.. En person kan være så melkehvit en kan få blitt som en direkte etterkommer av Harald Haarfagre for all I care; Dersom vedkommende har konvertert til Islam, og støtter IS, er h*n ikke mer nordmann i mine øyne enn en hvilken som helst annen terrorist hvorhen de måtte befinne seg i verden. På samme vis, er vel intet vakrere enn synet av folk hvis etniske opphav er annetstedsfra ikledd bunad på 17 mai, for ikke snakke om da en tydelig beveget Zerei Kbrom Mezngi løp æresrunden med det norske flagget etter å ha løpt inn til et sensasjonelt EM-sølv på 10 000m i Munchen!

 

(foto: nrk) Norsk som noen: Zerei Kbom Mezngi med det flagget på æresrinden etter å ha løpt inn til EM-sølv på 10 000m i helgen 

 

Om Kbrom Mezngi er aldri så mye innvandret fra Eritrea, – om så hadde vært at han ankom kongeriket i forrige uke, for den saks skyld, så er han i mine øyne like norsk som Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, eller hvem det nå skulle være. For liksom Warholm, Ingebrigtsen, bar Mzengi det norske flagget med den største ære, da det vel ikke er noe som er større enn det å vinne med flagget på brystet. Så i mine øyne, er m.a.o etnisiteten i seg selv like irrelevant i så måte som statsborgerskapet.

Ergo, kan jeg altså konkludere med at min definisjon av en ‘nordmann’ går på det indre; – Altså følelsen av tilhørighet til land og folk. Med andre ord, er det det indre som teller også her..

 

Et felles ansvar!!

For en rekke barn og ungdom er skolen synonymt med helvete på jord, til tross for alle de tiltak og ressurser som er lagt ned for å bekjempe dette problemet. 

I den anledning, har jeg finpusset litt på et slags dikt som først ble lagt ut da jeg som nystartet blogger tok del i en event som fant sted så langt tilbake som i 2018.. 

 

 

Der går en liten stakkar,

og gråter for seg selv. 

Han blir bestandig mobbet, 

og gruer seg hver en kveld. 

Til det vonde i vente neste dag, 

av skjellsord, hån, av spark og slag.  

 

Det går ei lita jente, 

og grubler på vei hjem.  

For hun kan ikke skjønne

hva galt hun gjort mot dem, 

Hun er så klart for stygg og sær, 

en ‘waist of space’ på jord hun er.

.   

Om du møter en langs veien, 

som kan være en av dem.

Så må du bare vite, 

med trøst og en god klem. 

For med godhet å velte den plan de har;   

om adjø til jorden og børen de bar.