GRYXEN-oppdatering!!

DAGEN FØR DAGEN!! 

I morgen fyres det i gang, folkens! Da går nemlig avstemningen av den første kategorien, -altså ‘Årets Fotograf’ av stabelen!! 

Forøvrig, er denne uken vist seg å ha blitt regelrett snudd på hodet i forhold til det opprinnelig oppsettet, men nå er iallefall samtlige innkomne nominasjoner i de siste 5 kategoriene registrert og oppført!  

 

De 4 siste kategorier åpne for nominering!

 

Her følger så en oversikt over de blogger som altså er nominert i en av disse siste utlagte kategorier så langt, så får jeg heller følge opp med en full detaljert oversikt som inkl. antall nominasjoner så snart tiden strekker til her..

 

 

Ellers har det vært et par spm. ang. hvor lenge nomineringsvinduet er åpent, og svaret på det er inntil det er dags for den første avstemmingen innen hhv den første- og den andre bolken.

I praksis, vil altså dette si at det for de første seks utlagte er siste nomineringsdag i dag (siden første kategori skal stenmmes over i morgen), mens det for de fem siste er åpent for nominering frem til den 12.

 

GRYXEN-AWARDS; 5 nye kategorier åpnet for nominering!!

Da var tiden inne for å åpne slusene for nominering i de siste fem kategorier for GRYXEN-AWARDS 2023!! 

 

 

Nomineringen foregår altså ved at du oppgir bloggnavn + hvilken kategori vedkommende skal pkasseres i enten i kommentarfeltet eller på mail til:

[email protected]

OG KATEGORIENE ER:..

– ÅRETS BUSINESS

– ÅRETS MAMMA/PAPPABLOGGER

– ÅRETS STJERNESKUDD (altså nykommer med suksess)

– ÅRETS GLEDESSOREDER

– ÅRETS FORBILDE

 

I likhet med selve nominasjonene, kan også ev. spm. stilles i hhv kommentarfelt eller på mailadresse [email protected]

KNOCK YOURSELVES OUT!!

Miljøfientlig miljøverner!!

Etter endelig å ha hostet meg ferdig som følge av den kaffeslurken som i sin helhet gikk rett i vrangstrupen i det jeg får øye på overskriften om MDG (altså Miljøpartiet De Grønne) -toppen Rassmus Hansons forslag om båndtvang på katter. Begrunnelsen er den at det hender at katten, som det rovdyret den i utgangspunktet er, dreper ett og annet byttedyr.

Under forutsetning av at jeg ikke fullstendig har misforstått hva som ligger i dette miljøbegrepet, så er vel det Hanson her vil til livs, -altså at dette med at det er dyr, hvilke bla.a inkluderer kattedyr, som dreper dyr, strengt tatt et kjernepunkt i det miljøet den respektive partiorganisasjonen har erklært seg som yppersterepresentant i hht bevaringen av!? 

 

Smittebegrensning eller styrket immunforsvar??

 

Dette er definitivt et av de tilfeller der den respekten ovenfor mine meningsmotstandere jeg bestreber meg på å kunne utvise i enhver sammenheng virkelig blir satt på prøve, for å si det sånn.. Greia er nemlig at jeg også innehar en side ved min persona som innebærer at jeg er regelrett allergisk ovenfor idioti. – Og uansett hvordan jeg vrir og vrenger på det, så er- og blir det som fremgår av denne uttalelsen ren idioti. Her er jeg m.a.o bare nødt til å innse mine begrensninger, da det beste det er menneskelig mulig i hht respektfullhet i dette tilfellet, er å være konsekvent på at det er dette, spesifikke utspillet som er idiotisk, og ikke Hanson som er idiot..

Når sant skal sies, sitter jeg faktisk til min overraskelse med følelsen av at jeg med dette opptrer bunnsolid i hht de nevnte prinsipper i form av den respektive skillelinjen, for den båndtvangen for katter som Rassmus Hanson tar til orde for er altså så gjennomgående idiotisk at den balanserer på grensen til hva som på engelsk betegnes som ‘disturbing’, da idiotiet faktisk favner flere områder enn ett;

 

Hva den spesifikke totalsummen av liv som går tapt grunnet den manglende båndtvangen for katt, kan jeg selvsagt ikke si noe om. Jeg kan kun uttale meg på vegne av ‘the furry five’, der totalslakten inneværende år består av 2 mus, ei rotte og en fugl som var hakket over småfugl i størrelse (jeg er nemlig ikke spesielt sterk på fuglearter), hvorav samtlige er kreditert Dolly 

 

For det første, er det nå unektelig så at det miljøet, -altså den naturen Hanson, i kraft av hans partipolitiske tilhørighet, påberoper seg å være blant de ypperste av foregangsmenn i hht vernet av, i vesentlig grad baserer seg på prinsippet om at det er noen dyr som lever av å spise andre dyr (-hvilket altså forutsettes at det drepes). Og innkludert i den fauna som opprinnelig råder fra naturens hold på vår geografiske lokalitet, finnes (bla.a) katt (det er faktisk en grunn til at disse kattene med den lange, tykke pelsen refereres til som NORSK skogskatt) og den hakket større gaupen. Videre, trenger en vitterlig ingen ekspertise innen biologi og zologi for å være fullstendig på det rene med hvor den har sin ‘plass’ i denne naturen, da den rett og slett er det nødvendige middel for å holde smågnagerbestanden (hvilket altså fortrinnsvis dreier seg om mus og rotter) i sjakk. Det hender riktignok det kan gå med en og annen ungfugl og dumdristig skjære, samt at det unntaksvis også hender det kan gå med et ekorn, og i ytterste konsekvens en kanin- eller hareunge, men get real.. Om så katten var forblitt et rent villdyr som var avhengig av å jakte byttedyr for å overleve, er den eneste bestanden den ville vært i stand til å påvirke på noe som helst slags vis mus- og rottebestanden. Så når Hanson altså klarer å lire av seg følgende, må jeg ærlig innrømme det å avstå fra noe så idiotisk som å brøle noe sånt som ‘jævla idiot!!’ inn i skjermen, krever sin mann, om en kan si det på den måten;

«– Det er nulltoleranse for at hunder fyker rundt og dreper dyr. Hvorfor lar vi kattene løpe fritt?» 

Nå har det seg jo sånn at i motsetning til katten, så jager hunden i flokk i sitt naturlige habitat. Følgelig, er de skrudd sammen så at de sikter seg inn på større byttedyr, da denne flokkjakten selvsagt også innebærer at det er et tilsvarende antall munner og mette! Ergo vil følgen av en hund ute på egne jaktmarker ha en lei tendens til å ende i livstruende skading av rådyr, hjort, og gud vet hva. Så vi har m.a.o en forskjell her som gjør at det å sammenligne katt med hund på dette området, peker i retning av en urovekkende ignoranse innen det som abngivelig skal være mannens spesialfelt.

 

Pepsi har, i likhet med Knert, faktisk til d.d ikke nedlagt et eneste byttedyr i løpet av sitt 6 år lange liv. Den nevnte pusefrøkna har til og med vist seg å være redd mus, tro det eller ei, så jeg kan garanmtere, med 100% sikkerhet, at enhver bestand vil forbli uendret med disse her i sin midte. 

 

Dernest, har vi det aspektet som går på å se seg selv i speilet.. For en kommer jo bare ikke utenom at Hanson, -i likhet med deg og meg, har vår tilhørighet i den arten som er ethvert annet rovdyr overlegent i hht dette med å drepe dyr. For guds skyld.. Vi flasker jo til og med opp bevisste dyrearter ene og alene av den hensikt å skulle drepe de så snart de inntar forskriftsmessig størrelse! – Og vi har ikke engang skam nok til å utvise de individ vi på de mest bestialske vis slakter ned det minstemål av respekt at vi i det minste sørger for at det respektive utkommet blir spist!!! – Og la oss ikke engang begynne å ta for oss den indirekte drepingen, hvilket består av hele arter, som mennesket besørger bare ved den totalt manglende evnen til å ta grep i hht egen populasjon! Det er jo ikke lenger bare snakk om å kaste stein i det berømmelige glasshuset, men å gå bananas med automatvåpen, dynamittkubber og håndgranater, hvilket altså gjør det respektive utspillet så til de grader pinlig å bevitne at det faktisk er fysisk smertefullt.

Stemning på frysepunktet!.

Fra en aldri så liten svipptur i  himmelriket faller vi rett ned til landjorden igjen i det det skal dreie seg om hvordan en bokstavelig talt kan se frosten komme innover det ganske land..

 

Som det fremgår av bildene, ser en altså isfrosten komme krypende over land og, om ikke sjø, så iallefall vanndammer..

Her hadde jeg faktisk glemt å gjøre om lyssettingen fra månefotograferingen, og ble derfor overrasket da jeg fikk se at de faktisk ble litt kule allikevel..

EXTRA NYHETSINNLEGG; Ny GRYXEN -skandale!!

EKSTRA NYHETSINNLEGG!!

 

 

GRYXEN-AWARDS RAMMET AV NOK EN SKANDALE!

Den fremmadstormende bloggerprisen GRYXEN-AWARDS hvis grunnlegger er ingen ringere enn den kontroversielle skandalebloggeren Gry Henriksen er altså nok en gang ute i hardt vær grunnet det faktum at den nevnte grunnleggeren rett og slett syntes ute av stand til å ‘passe kjeften’ sin.
Det inntrufne skal, etter det GT erfarer, ha funnet sted i forbindelse med gårsdagens oppdatering over de innkommende nominasjoner til årets utdeling, som seg hør og bør vil gå av stabelen i Desember.
I det Henriksen, som, grunnet sin stilling, valgte å publisere sine første nominasjoner for offentligheten i det første kommentarfeltet som fulgte årets GRYXEN -lansering, ønsket å føye til ytterligere et par bloggere, valgte hun å gjøre dette i denne siste oppdateringen. – Hvilket er helt og holdent i tråd med rådende policy og protokoll, hadde hun bare hatt vett nok [red.anm.] til å stoppe der, for ikke snakke om å være seg sin rolle bevisst, og derav fremstå med den seriøsitet som man må kunne forvente av en kvinne i hennes stilling.

 

Bloggerprisen GRYXEN har slått seg stort opp i løpet av få år.

 

I stedet velger Henriksen å gå helhjertet inn for et forsøk på å være morsom, og dette på toppen av det hele i den samme kommentaren som hun altså lanserte de respektive tilføyelsene til hennes nominasjoner. – Og dette på en slik en så plump måte at det grenser til nedrig måte som om hun med vitende og vilje går inn for å undergrave seriøsiteten til hva som etter sigende skal være hennes hjertebarn, -altså GRYXEN -bevegelsen. For det hun altså velger å tilføye ved siden av de respektive nominasjoner, er en fiktiv ‘rant’, -eller [pinlig] uttrykt misnøye over ikke å ha blitt nominert i de to kategorier hun vel må sies å være aller minst hjemmehørende i av samtlige; Nemlig de for årets DIY (‘do it yourself’)- og årets matblogger.

Skandalebloggeren slik hun fremstår fra sin aller beste side

 

GV vil faktisk gå så langt som å hevde hun er mer hjemmehørende i kategorien for mote & skjønnhetsbloggere i kraft av at hun tross alt er iført klær, i tillegg til å utvise en fremtoning som vitner om et viss forbruk av skjønnhetsprodukter på de bilder vi har sett av henne inneværende år. – Hvilket selvsagt ikke gjør henne til kandidat for prisen for årets bligger i den respektive kategorien, men snarere er tilføyd for å illustrere hvor lite hjemmehørende hun er i de kategorier hun altså har plassert seg selv i. Ut i fra hva GV erfarer, ville vel dette sannsynligvis ha kunnet passere uten å avstedkomme nevneverdige problematiske følger dersom hun bare hadde nøyd seg med å påpeke de manglende oppføringer i de respektive grupperinger i følge med de påfølgende latter-emoji’s. Men når hun istedet går for å til fulle å ta i bruk sin oppsiktsvekkende evne til å presentere saker fra en helt  annen vinkel enn slik de fremstår til vanlig, kombinert med sin evne til å overbevise, -hvilke to spesialiteter vel er de som må sies å være hennes varemerke som i vesentlig grad har ført henne dit hun er i dag, er imidlertid skandalen et faktum;

Det skal nemlig vise seg at det pga uttalelsens natur følger en rekke nominasjoner hvilke det er umulig å kunne fastslå hvorvidt er reelle, eller tilsvar fra lesere som er inneforstått med at den angivelige misnøyen Henriksen gav uttrykk for ikke var sannferdig, men en fleip fra ende til annen. Følgelig, står altså GRYXEN-administrasjonen på randen til at hele den, frem til den fatale kommentaren ble publisert, knirkefritt forløpende nominasjonsprosessen ender i et eneste kaos! Enkelte har til og med uttrykt uro for at dette faktisk kan ende i at man ser seg nødt til å avlyse hele utdelingen! – Og om så skulle skje, vil det etter alt å dømme bli kroken på døren for godt for bloggerutmerkelsen GRYXEN.

 

Basen for årets GRYXEN-utmerkelser, hvilken vil bli tilføyd et costum made design med henvisning til de respektive kategorier.

 

Når det er sagt, har GRYXEN-administrasjonen til alt hell innhentet førsteklasses administratorhjelp utenfra i forkant av årets utdeling i form av den særs anerkjente bloggkommentatoren som for offentligheten er kjent under navnet VERDANDE, hvilken er identisk med fjorårets vinner av spesialprisen for beste bidragsyter til blogg-Norge utenifra, I henne har altså GRYXEN-administrasjonen til alt hell en person i sine rekker som etter alt å dømme vil kunne rydde opp det kaoset hennes skandaløse makker har forårsaket.

GV vil holde dere løpende oppdatert ppå den videre utviklingen i denne saken.. 

Dagens GRYXEN -oppdateringer!

 

 

Jammen står vi ikke ovenfor atter en helg, folkens! Og denne gangen innebærer dette at vi også tar fatt på den aller siste uken hvor dere kan nominere deres bloggfavoritter i de ønskede kategorier, før det brakes løs med stemmegivning for den første kategorien den første! 

Til deg som eventuelt måtte være ny- og ukjent med dette konseptet, vil jeg tro du får den nødvendige innføring ved å klikke på bildet under.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

Dette innebærer altså at det bare er å ruste seg opp for et nytt nomineringsraid, da de resterende kategorier står på trappene til å åpne slusene, for å si det sånn! M.a.o får dere benytte den kommende natten til å få tatt en velfortjent pust i bakken, for det er alt dere får før det altså braker løs med brask og bram atter en gang..

Og som seg hør og bør for en oppdatering, så har vi da selvsagt den oppdaterte listen, som altså viser de nominerte, sammen med antall nominasjoner i den respektive kategori pr. 23.11.2023, klokken 23:00

 

 

Som dere ser, så er det fremdeles plass til flere kandidater til de som måtte ha ‘unfinished business’ i så måte, så er er det bare å kjøre på mens dere fremdeles har muligheten!

Mvh GRYXEN-jury’en,

Gry & Verdande

 

Max smittebegrensning eller styrket immunforsvar??

Jeg er forvirret. – Og det noe så til de grader.. 

På den ene siden, maner nemlig nyhetsartikkelen jeg klikker inn på å senke terskelen for å bli hjemme ved begynnende luftveissykdom i den hensikt å redusere smittefaren til et minimum. På den andre siden, inneholder så denne artikkelen en link til en artikkel som redegjør for årsakene til at noen i langt større grad unngår sykdomssmitte enn andre, hvor hovedvekten er lagt på det at desto større likhet det er mellom det respektive viruset og virus immunforsvaret har erfaring med fra tidligere, dess raskere- og mer effektivt vil det være i stand til å hanskes med det. – Hvilket herav innebærer en vesentlig faktor i hht alvorlighetsgrad av sykdommen. Og jeg evner ikke å se disse to faktorer som annet enn et gedigent paradoks..

 

Feil mening kan koste deg jobben!

 

For mitt vedkommende, innhentes altså de daglige nyhetsoppdateringer stort sett via NRK og TV2 sine nettsider, og i den forbindelse klikket jeg inn på NRK’s artikkel om at det var anbefalt å senke terskelen for å bli hjemme ved begynnende luftveissykdom pga. smittefaren. I det jeg selv jobber i restaurantbransjen var dette svært relevant, da dette bla.a ble satt opp i mot hensynet til å unngå underbemanning og den slags. Nå skulle det imidlertid vise seg ikke å følge noe nytt under solen med den artikkelen, for å si det sånn. Men ikke desto mindre, var budskapet her at en altså manet til å bli hjemme ved begynnende luftveisinfeksjon, for med det å redusere den generelle smittefare så langt dette i det hele tatt lar seg gjøre.

Så langt er det m.a.o udiskutabelt grei skuring i hht å ha oppfattet den beskjeden som var formålet med artikkelen.

Problemet oppsto først i form av at en av de linker til relaterte saker som seg hør og bør er lagt til i denne artikkelen viste seg å vekke min interesse, med den følge at jeg etter å ha fullført den inneværende- klikker inn på den respektive overskriften.

Her var det nemlig snakk om en redegjørelse for årsaken til at noen blir langt oftere rammet av smittbare sykdommer enn andre- for ikke snakke om forskjellene som foreligger i hht alvorlighetsgraden av de respektive sykdommer. – Hvilket for mitt vedkommende ikke minst vekket interesse pga at jeg selv har vist meg å være blant de heldige som knapt opplever å bli lettere forkjølet i så måte.

I det man her så bort i fra det som avstedkommer underliggende sykdom og helseutfordringer, var hovedfokus lagt på det faktum at desto større likhet det er mellom det respektive viruset og virus immunforsvaret har erfaring med fra tidligere, dess kjappere- og mer effektivt vil det være i stand til å hanskes med det virus det nå står ovenfor. – Hvilket umiddelbart sendte meg tilbake til den gang jeg, i hva som må ha vært i barneskolealder en gang, først ble gjort kjent med dette fenomenet som forklaringen på hvorfor f.eks jungelbefolkningene ‘i Afrika’ (hvor det meste fremmedartede- og gjerne primitive ble plassert geografisk den gangen) ble dødssyke av virus som ikke avstedkommer mer enn en lettere forkjølelse hos oss. Dette var nemlig grunnet i at det ikke fantes forkjølelsesvirus i jungelen, slik at kroppen deres ikke hadde den ringeste anelse av hvordan den skulle gripe an den her formen for infeksjon. Når vi smittes av et virus eller en bakterie som er helt ulik noe en har vært utsatt for tidligere, vil dette rekke å få spredd seg mer, og derav gjort større skade (les; ført til en sterkere grad av sykdom) før immunforsvaret finner ut av hvordan det skal gripes an.

 

 

Nå skal det imidlertid ikke gå lenger enn den reduksjon i smitte som generelt avstedkom koronatiltakene (munnbind, en metersregler, håndsprit, osv, osv) for at det oppstår en svekkelse i denne gjenkjennelsesevnen. – Ikke sånn at vi stiller på bar bakke og dermed bvil sveve i livsfare ved et vanlig forkjølelsesvirus, -for all del! Men dog såpass at det i fjor vinter, -altså den første vinteren etter to år med tiltak, ble advart mot hhv økt mottakelighet for smitte, samt økt risiko for alvorlig sykdom av den enkle grunn at immunforsvaret rett og slett var litt ute av trening.

Og det er altså her det strander for mitt vedkommende;

For på den ene siden, ligger det altså en klokkeklar oppfordring til at enhver gjør sitt ytterste for å redusere smitte. Min personlige oppfatning av det vi her får foreskrevet, er at det går så langt som til at man ideelt sett vil finne frem både munnbind og desinfeksjonsmidlet så snart en blir gjort kjent med at en har vært i kontakt med en smittekilde i det tidsrommet vedkommende antas å ha vært en spreder. Om så det i praksis vil være langt i fra alle som går til slike skritt, innebærer nå dette her allikevel en vesensforskjell i hht det å redusere smittbarhet enn hva tilfellet var før pandemien. Og følgelig innebærer dette selvsagt en redusert risiko for å komme i kontakt med en smittekilde, og derav bli infisert. Men ut i fra det faktum at en reduksjon i hht den dosen av ‘dritt’ vi utsettes for i så måte øker risikoen for sykdom, -for ikke snakke om alvorlig sykdom for de som befinner seg i en eller annen risikogruppe, får jeg bare ikke dette her til å adde opp. Fra mitt ståsted, er- og blir disse to faktorer to uforenelige motpoler hvorav en ikke kan nyte godene fra det ene, uten å måtte face konsekvensen av det andre som følge av dette.

Ergo koker det hele ned til spørsmålet om hvilke av de to en til syvende og sist vil være best tjent med å gå for. – Personlig holder jeg utvilsomt en knapp på å holde immunforsvaret ‘up to speed’, da jeg heller tar en og annen småforkjølelse enn å til slutt ende opp med å bli skikkelig syk når den dagen kommer hvor ett eller annet utyske greier å finne veien inn i denne skrotten. Men samtidig vil jeg tro at svaret på dette beror på den enkeltes utgangspunkt og livssituasjon inntil det eventuelt foreligger et vitenskapelig grunnet fasitsvar.

Offer eller Overgriper??

I det den årlige nestekjærligheten ovenfor de som har ‘falt utenfor’ samfunnet er under opprulling får det norske folk servert den reneste prototypen av et offer av selveste Tore Strømøy på statskanalen; 

‘Bamsegutt’.. 

En fyr som ifølge fremstillingen er det ideelle offer, med det utkommet at folk går regelrett bananas i sin giverglede på den respektive spleisen til inntekt for denne stakkaren m/fam som er besørget igangsatt i forbindelse med at programmet sendes utover eteren.

Så faller bomben, og ‘bamsegutten’ går rett fra nasjonal ‘god-gutt’ -status til ‘pedo-svin’.. 

 

Hva er man så i offentligheten om ikke en person!?..

NRK med Tore Strømøy i spissen.. Et konsept som har tattovert seg inn i bevisstheten til det norske folk som bunnsolid i hht kvalitet og troverdighet. Når dette brått viser seg ikke å stemme, blir selvsagt fallhøyden deretter.. (foto: Audun Braastad / NTB) 

 

I utgangspunktet var det for mitt vedkommende for en selvsagthet å regne at dette anliggendet skulle få passere i stillhet fra den her kanten. For det første, hadde jeg kun sett +/- 5 min av den respektive dokumentaren, hvorpå det som på toppen av det hele vekket min nysgjerrighet var at jeg leste feil. Jeg var nemlig i ferd med å begynne å gjøre meg i stand til jobb i det jeg i sidesynet fanger opp noe fra skjermen jeg misoppfatter som en stakkar hvis teddybjørn (altså en ‘bamse’) av en eller annen grunn har gått tapt på Filipinene..

Det blir så til at dette får rulle og gå noen minutter før jeg altså forlater stuen til fordel for baderommet. Hvorvidt jeg så ville tatt opp tråden og sett hele dokumentaren etter å ha returnert til hjemmets hule, kan jeg rett og slett ikke svare på, da nyheten om de utelatte opplysningene var sluppet- og derav det påfølgende bråket i full gang i løpet av den tiden jeg var fraværende. Da ble det jo uansett utelukket å bruke tid på dette programmet.

Men så har dette her altså eskallert så til de grader, og som seg hør og bør når det hersker en sådan lynsjestemning i et anliggende, blir jo jeg pokka nødt til å gå det hele nærmere etter i sømmene om så jeg vil eller ikke..

For her har vi jo på den ene siden en dom for overgrep på hele seks unger, mens en på den andre har det faktum at denne domsavsigelsen fant sted i på den tiden det rådet et sant hysteri i forhold til dette med overgrep mot barn. Følgelig rådet en heksejakt uten sidestykke der angivelige pedofile ble utpekt left, right & center, hvilket som kjent toppet seg i form av den velkjente Bjugn-saken. Følgelig flommet det nærmest over av grunnløse overgrepsanklager i det aktuelle tidsrommet, hvorav det selvsagt også var en del som ble dømt.

På bakgrunn av dette, reagerte jeg på hvordan folk utelukkende lot til å ta den respektive dommen som synonym med skyld, og derav at fyren er en pervo, i ordets fulle betydning. For i forbindelse med dette her, fremgikk det jo opplysninger som pekte i retning at det kunne dreie seg om en sådan uriktig domsfellelse, ved at det dreide seg om at han hadde løftet på noen unger, hvorav det som heftet seg ved dette her var dette mildt sagt diffuse ang. manglende evne i hht dette med grenser.

Ergo var det brått blitt et spørsmål om hvorvidt denne ‘bamsegutten’, hvis navn er Jan-Egil Granfoss, kunne være i ferd med å bli offer for heksejakt nummer to som følge av dette her, eller om den respektive dommen i bunn og grunn må sies å være korrekt.. – Og da var det ikke annen råd enn å ty til egen tenkeboks med de data som følger, hvorav jeg i dette tilfellet endte opp på samme side som flertallsbefolkningen. – Bare at jeg har gått noen ekstra runder for å komme dit, hvilket jeg anser like forbannet nødvendig nå- som det jeg anså det for å være i utgangspunktet, selv om jeg altså skulle ende opp på samme side.. Det å tenke igjennom ting- og stille spørsmålstegn ved det en får forelagt, er ikke ensbetydende med å skulle mene på tvers av flertallet, men å ikke passivt følge flertallsoppfatningen ‘no questions asked’.

Det som ble det avgjørende i min vurdering, var rett og slett de valg Granfoss foretok i kjølvannet av den respektive domsavsigelsen..

For det første, har vi aksepten av dommen;

 

(f.v) Jan-Egil Granfoss, aka ‘Bamsegutt’ & programleder Tore Strømøy. (foto: NRK)

 

Om vi sammenligner med hhv Ulf Hammern fra Bjugn- og ikke minst justismordet over alle justismord; Viggo Kristiansens sikringsdom i Baneheiasaken, så fremkommer det med all tydelighet hvordan disse kjempet med nebb og klør. Nå fikk en jo forsåvidt stanset galskapen i Bjugn før det rakk å få kommet så langt som til en domsavsigelse, men det hersker allikevel ingen tvil om at Hammern ville ha fortsatt den respektive kampen til han så tok sin død av det om så skulle være. Ikke desto mindre, kommer jo dette her virkelig frem når en ser på hvordan Kristiansen tviholdt på sin uskyld i all den tid han faktisk var intet mindre enn Norges mest forhatte mann, hvorav INGEN(!) – selv ikke hans nærmeste familie, trodde ham. – Og det samme gjentar seg så over hele fjøla der det er snakk om feilaktige anklager- og domfellelser.

Granfoss, derimot, velger istedet å flagge raka vegen, one way ticket, til Filipinene, av alle steder! Ikke bare rømmer fyren fra både dommen som sådan, og barnevernets varslede ankomst som følge av dette, istedet for å gå all in for å revaske seg, som har vist seg som gjennomgående praksis for de urettmessig anklagede. – Han drar altså til Filipinene, -hvilket vil si midt i selveste Mekka hva pedovirksomhet angår..

Når så det hele topper seg 10 år etter avreise, hvorav ungen har rukket å bli voksen, og barbevernet derav ikke lenger utgjør noen trussel, setter igang en ‘pipekonsert’ så til de grader i hht å ville hjem igjen at det ender opp på riksdekkende fjernsyn, så er det kjørt for mitt vedkommende. Det eneste jeg ikke kan klandre ham for, er tilbakeholdelse av informasjon i så måte, da det tross alt er NRK og Strømøy som foretok det valget, og ikke Granfoss.

GRYXEN-oppdatering!

Her er en oppdatering over de foreløpige nominasjoner til

GRYXEN-AWARDS

2023! 

 

 

I oversikten under, er samtlige inkomne nominasjoner, -altså både fra kommentarfelt og via e-post, i de seks første kategoriene til årets GRYXEN-AWARDS innkludert.

Der flere personer har nominert samme blogger innen en kategori, er antallet markert (i form av de strekene dere ser er tilføyd ved enkelte av de opplistede) ved opplistingen av den respektive bloggeren.

 

For ev. nykommere, kan det opplyses at en kan velge mellom å nominere ens kandidater i kommentarfeltet, eller via e-post til følgende e-postadresse:  

[email protected]

De første 6 kategoriene er altså åpnet for nominering, og her følger en oversikt over de foreløpig nominerte som vil bli løpende oppdatert i tiden frem til avstemningen begynner; 

 

.

Dersom du ikke finner alt du trenger å vite i forhold til nominering, stemmegivning og kåringer i forbindelse med årets GRYXEN-AWARDS ved å klikke bildet under, kan du stille de respektive spørsmål i kommentarfeltet eller på følgende e-postadresse:

[email protected].

 

 

Månefylla!

Tar en aldri så liten, men dog velfortjent pause fra den gråtunge novembertragedien som har holdt stand i uker til ende med å ta frem det ene bildet av de talløse forsøk som ble ‘keep-sake’n ved siste fullmåne.. 

Dessuten føltes det borderline nostalgisk å se dette her, hvorav de respektive sprekker i skylaget skal være det siste jeg så av himmelen før det tetnet seg til det blytunge grå skylaget som har klort seg fast i all den tid som er gått i etterkant.. 

 

Å få ett eneste ‘verneverdig’ resultat ut av et uendelig antall knips lyder jo unektelig i overmåte stusslig i utgangspunktet. Men når en tar det med i betraktningen at det tok årevis med utelukkende mislykkede forsøk på et månebilde der jeg fikk med konturene, og ikke bare utkom som en lysende ‘klump’ som vist på bildet under, så er selv 1/1000 for braksuksess å regne..

..- Og dette er faktisk blant de månebildene som ble ansett for å være de mest ‘vellykkede’ i så måte, -og det sier jo sitt!

 

Det som skulle til for å i det hele tatt å ha muligheten til å lykkes, viste seg å være et sånt nedlastbart kamerateleskop. – Dessuten hjalp det vel også litt på at det dreide seg om supermånen som var tidlig på høsten.

Nå skal det imidlertid sies at jeg har optimalisert skarpheten, samt boostet tydeligheten ytterligere ved å bygge på med halvtransparente versjoner. Men ikke desto mindre, fikk jeg i det minste noe som kunne forsterkes! – Og det er iallefall hinsides mye mer enn en kan si om den lyskulen på bildet over, hvor det ikke var et skvatt som kunne gjøres hverken fra eller til..