En Bloggers Betroelser..

Som følge av det bortfallet av en fast spalte som følger i kjølvannet av den annonserte sesongavslutning av ‘Hvis jeg var deg’ (hvilket involverer en gylden mulighet du kan lese deg opp på HER), tenkte jeg å lodde stemningen for å få et innblikk i hvordan livet fortoner seg inne i den ‘blogger-boblen’  som vi bloggere er kapslet inni når vi befinner oss i dette noe spesielle blogger-universet.. 

Tanken bak, er at de av dere som er mine medbloggere har noe å flire gjenkjennende av, alternativt fremskaffer lettelsens sukk over i det minste ikke å være SÅ gal, mens de av dere tilhørende befolkningen for øvrig kan la dere underholde av hvordan hverdagen fortoner seg i bloggernes gale verden..  

 

 

FAEN!!!

Helgen som fikk en elendig start i det gårsdagen skulle bli en av de dagene da absolutt alt går til helvete, gir så visst ikke noen indikasjoner om lysere tider i det jeg finner bloggen nede på en 22 eller 23 plass med et ditto elendig antall sidevisninger!

Om jeg er aldri så godt kjent med egen krisemaksimering, så er jeg tilsvarende inneforstått med at denne ikke lar seg temme, med det utkommet at jeg gjør det eneste jeg kan gjøre i en sådan stund; Rømme åstedet (les; klikke inn på YouTube) for med det å kunne gjenvinne såpass med sans og samling at jeg vil kunne returnere i en relativt rasjonell tilstand. Og dersom du skulle lure på hva som ligger i begrepet ‘rasjonell’ i denne sammenhengen, så er det å kunne klore seg fast i den erfaring og visshet som tilsier at dette ikke er synonymt med at det jeg nå bivåner, er øyeblikket da alt rakner og bloggen brått befinner seg i dritt fall mot avgrunnen (og det som verre er).

 

 

Dette er nemlig en side som gav seg til kjenne i løpet av min tid som selvstendig næringsdrivende (hud- og kroppsterapaut), hvorpå den også skulle være blant de faktorene som gjorde at jeg bestemte meg for å selge etter en ti års tid. For i det denne krisemaksimeringen hadde fått herje fritt i et helt tiår ttil ende, med alt det innebærer av å dra på jobb uansett sykdom, og den lille ferien jeg anså meg forunt besto av et eneste langt ‘hodekjør’ fylt av dommedagsscenarier av verste sort fra begynnelse til slutt, så var jeg rett og slett utslitt av hele greia..’

Heldigvis er det i det minste en light-versjon som kommer til uttrykk i bloggsammenheng  Derfor lettes iallfall noe av trykket at jeg kommer på at jeg tross alt kun utkom med et nytt innlegg i løpet av denne satans fredagen (hvis besøkstall ligger til grunn for den respektive listen). Utover dette, var det jo kun en re-post angående den utlovede mulighet for hevn for mine sprell på mine medbloggeres bekostning i ‘Hvis jeg var deg’ -konseptet..

Men ikke desto mindre så er jeg såpass grinete at jeg avstår fra å foreta flere besøk på hjemmesiden med hva dette innebærer av påminnelse om elendigheten, enn nødvendig. Bedre er jeg dessverre ikke, for uansett hvor beskjemmet det er å erkjenne, så er sannheten like forbannet den at jeg faktisk er så forbannet smålig og navlebeskuende som jeg nå etter alt å dømme vil vise meg skamløs nok til å kringkaste ut i internettets uendelige univers. I så måte, så er det jo nærliggende å stille spørsmål om hvorvidt jeg er vel bevart, hvilket jeg anser det for trygt å besvare med et ‘nei’, i det jeg har kommet dithen hvor det ikke lenger er noen spørsmål hvorvidt jeg ikke er riktig naglet, men snarere i hvilken grad den velkjente metaforiske skruen er løs.. Her følger også den manglende evne jeg har vist meg å ha til å se tingenes tilstand i lys av det faktum at vi ikke skal lenger tilbake enn til årsskiftet for at dagens listeplassering og opptalte sidevisninger var for utopiske å regne..

 

(foto: dav vivid)

 

I denne borderline narsissistiske boblen som denne tilstandsrapporten har sitt utspring, så befinner nemlig inngangen til dette inneværende året seg uendelig langt tilbake i tid.. For i denne galskapens midte er det nemlig heller ikke nevneverdig rom for å kunne hvile på sine laubær, i det ethvert nytt steg fremover avstedkommer med en tilsvarende standarøkning m.h.t hvor listen legges for en aksept av egen innsats som helt OK.

Hva som så kreves for å være fornøyd?  – Da snakker vi tangering av personbeste, det være seg i form av antall sidevisninger eller listeplassering..

 

Slik styres tankene dine!

Som jeg har vært inne på ved flere anledninger angående COVID-19 anliggende, så styres det store flertallets meninger, oppfatninger og i det hele tatt virkelighetsbilde av måten nyheter og samfunnsfenomen presenteres. I denne videoen fra 2018, forklares dette fenomenet som vel aldri har vært mer relevant enn i disse ulvetider på et lettfattelig- og ikke minst underholdende vis. – Et fenomen jeg anser for å være særs viktig å være seg bevisst, da denne bevisstheten er eneste måten en kan klare å se forbi presentasjonen for med det å oppnå et mer korrekt bilde av situasjonen enn det manipulerte du ellers vil ende opp med.. 

 

Ikke noe prisverdig ved det!..

De nominerte for influencer-prisen Vixen er offentliggjort.. Å klikke inn for å få med meg disse, skulle jeg imidlertid aldri gjort, da dette skulle vise seg å få en særs dårlig innvirkning på humøret. – Og jeg er iallfall ikke noe mindre grinete nå, en 12-14 timer i etterkant! For i de kategoriene hvis utforming skulle ha vært en hyllest av meningers mot, bidrag til økt kunnskap og forståelse og den utrettelige kampen mot alle odds, så skal det ikke mye mot til for å være de talspersonene for det politisk korrekte som disse nominasjonene består av!.. 

 

 

For det første, kom det som en overraskelse på meg at TV-personligheter også er inkludert i dette her! Jeg mener.. Ikke bare har TV-bransjen sine egne priser, men når de som figurerer på blogg og SoMe skal måtte konkurrere med  TV-personligheter i en prisutdeling hvor nominasjonsutvelgelsen er basert på antall publikumstemmer, så sier det seg jo selv at det er en hinsides skjevhet i hht rekkevidde ut til dette nevnte publikum over det ganske land, for å si det sånn!

Men dette skulle jeg i det minste hatt en mulighet til å kunne forbigå i stillhet dersom det hadde vært noe prisverdig å spore i de oppførte kandidatene! For det som virkelig gnager hos meg i denne forbindelsen, er at jeg ikke evner å se noe som helst som kan ansees for å falle inn under hva jeg vil anse som ‘prisverdig’, verken for ‘Sterke meninger’, ‘Gullpennen’ eller ‘Årets influencer’..

Nå skal det imidlertid sies at kategoriene ‘Gullpennen’ og ‘Årets influencer’ ikke har noen slike rammebetingelser mht hvilket emneområde de respektive kandidatene opererer under, men jeg må jo si jeg lurer på hva som foregår inne i hodene på folk som f.eks syntes en moteblogger er den som har utvist den mest oppsiktsvekkende, prisverdige & ikke minst forbilledlige innflytelse på det norske folk i løpet av året som er gått! Fuck ildsjelene for et bedre samfunn og de som beriker oss som mennesker ved å gi oss en utvidet horisont og større perspektiv, for her ansees intet for mer verdifull påvirkningskraft enn det å breie seg ut på Instagram og OnlyFans med en minimal bekledning! – Og dersom man på toppen av det er overvektig og skamløs, så skal man jaggu ikke se bort i fra at det venter en Fredsprisnominasjon ved neste korsvei, i det tidens politiske korrekte oppfatning av hva som  i realiteten er en promotering av en usunn livsstil, jo er at de slår et ubetalelig slag for mangfold og kroppspositivisme!

Hva kandidatene for ‘Årets sterke mening’ angår, så må jeg ærlig innrømme at det tippet fullstendig over, i det jeg satt å skjelte ut de latterlige valgene som var foretatt i hht de som skal ha gjort seg fortjent til en slik pris..

 

 

Ordlyden ‘Sterke meninger’ mener jeg vitterlig indikerer kandidater som på et eller annet vis har stått rakrygget igjennom en eller annen form for storm i forbindelse med det som er blitt fremmet; Det være seg om de har kjempet for å få satt noe (nytt) på dagsorden, har utvist det settet av ‘baller’ som kreves for å gå offentlig ut med syn som ansees kontroversielle, eller hva det ellers måtte være som gjør at de har utmerket seg ved å stå for noe som krever et vist mot og standhaftighet. Hva som derimot IKKE krever noe som helst, er å være talsperson for det politisk korrekte, og da gjerne med de trangeste rammene på toppen av alt! Ei heller har vi, som samfunn, det minste behov for folk som går i bresjen som reinspikkede revolusjonære i kampen for det rådende- og gjerne det eneste aksepterte synet hos det store flertallet! Jeg mener.. Hva faen er det som f.eks gjør at folk anser Kristin Gjeldsvik som kongerikets fremste i hht utvist meningers mot de siste 12 mnd!? Ja, hun mestrer unektelig kunsten å være høylytt til fingerspissene, og hva engasjementet angår, så får jeg assosiasjoner til propagandaminister Goebbels når hun fyrer seg opp for alvor! Men det hun fronter, er jo tidens mest fastsatte folkemeninger, med den følge at hun han hyle og skrike i full visshet om at dette vil avstedkomme med uforbeholden hyllest over hele linjen, uansett tid, sted eller anledning! Når det en fronter er av en slik karakter at det ørlille mindretallet som våger å tale og/eller handle i mot det hun fronter blir latterliggjort, utskjeldt og regelrett kneblet, så er det i mine øyne IKKE snakk om å utmerke seg i hht å stå frem som en person med meningers mot! – Snarere ‘anything but’, spør du meg!

 

foto: byas.no

 

Og hva faen Fredrik Solvang har gjort seg bemerket på i så måte, vil etter alt å dømme forbli et mysterium! Mannen er vitterlig den beste debattlederen som noensinne har operert på Norske TV-skjermer, i det han stiller folk til veggs med både vanskelige, utfordrende og regelrett kontroversielle spørsmål. Men å avkreve svar, og utfordre makteliten ved å stille de til veggs, er IKKE synonymt med det å gå ut med-. og fronte sine egne meninger og oppfatninger!

Hva angår de øvrige kandidatene i denne kategorien, liksom de andre to som er nevnt, er de så intetsigende at jeg ikke engang gidder ta meg bryet med å vurdere om de kunne være verdt å nevne..

Helt spesifikt, så betyr dette at jeg er grinete for at verken min ‘blogger in crime’, aka Bunnytrash ELLER årets influencer, by far, Mamma på hjul er å finne blant kandidatene i hhv ‘Årets sterke mening’ og ‘Årets influencer’. – Og dette har faktisk ikke sin årsak i at det dreier seg om venner av meg, men rett og slett fordi de er faen så mye mer velegnede operatører enn de listede kandidatene!.. Så etter å ha gitt Kokkejævel’en min stemme, så har jeg gjenopptatt boikotten av dette fesjået, i det jeg rett og slett anser det for under min verdighet å forholde meg til..

[Elkers kan nevnes at jeg også tidligere har gitt uttrykk for mitt syn på Vixen i dette innlegget]

HVIS JEG VAR DEG – PAYBACK TIME!!

Hevnens time er kommet!!

 

I drøye tre måneder til ende, har jeg uhindret fått kuppe den ene bloggerpersonligheten etter den andre her på plattformen; Her har egenarter blitt dratt ut til det ekstreme, fiktive reiser, turer, handlinger og meninger er blitt spredt utover internettet under falsk navn med alt hva disse hårreisende episodene vil kunne gjøre av forringelse av de uskyldige ofres navn og rykte, liksom de store poeter så vel som fotokunstnere har fått sine navn knyttet til makkverk uten sidestykke.. Og på toppen av det hele, så har den utviste skamløshet vært så total at jeg i brorparten av tilfellene har flettet særs glorifiserte utgaver av meg selv inn i all løgnaktigheten.. 

 

 

Årsaken til at denne første runden nå har kommet til veis ende, er at de resterende som figurerer på listen enten er døde blogger, for nye til at jeg kjenner de godt nok til å kunne finne den røde tråden som gjør en slik imitasjon mulig, eller temablogger hvor det etter å ha blitt gjort en gang ikke kan bli annet enn gjentagelser.

Med den overveldende mottagelsen konseptet har fått, så er det imidlertid kun snakk om en avslutning av første runde! Planen er dermed å starte oppad igjen rundt jule-/nyttårstider. Men ikke desto mindre, må denne sesongavslutningen, om en kan kalle det dét markeres, og det er jo vitterlig en som i aller høyeste grad fortjener å få sitt pass påskrevet; MEG! – Liksom plattformen er full av bloggere som virkelig fortjener muligheten ril å få utført sin hevn i hva jeg tenker vil kunne bli en grand finale i ordets fulle betydning!..

I praksis, så er altså dette tenkt å forløpe på følgende vis: 

1)  Gi deg ut for å være meg i ekte ‘Hvis jeg var deg’ -ånd i et innlegg på bloggen din innen fredag om en uke (altså fredag 1. oktober).

2)  Post en link til det respektive innlegget i kommentarfeltet under.

3)  Dernest vil disse linkene samles i en kavalkade av et innlegg der man forhåpentligvis vil finne flust av versjoner av ‘yours truly’ i fri utfoldelse, for å si det sånn!

 

Liksom intet har vært off limit i min behandling av dere, er det selvsagt en tilsvarende intet er off limit -policy som må få råde i denne hevnens time..

 

Knock yourselves out!!

 

 

 

HVIS JEG VAR DEG! – sofie caroline nilsen (2)

Fordi det er tidkrevende å innta en annens personlighet, strekker dette konseptet seg over to dager, der man på dag en blir utropt som vinner, mens innlegget som utgis i vedkommendes ånd ferdigstilles den påfølgende dagen.

 

Så nå skal det altså komme for en dag, for dere så vel som for meg selv, hvorvidt jeg evner å være noen andre enn meg selv!..  Den første delen av denne runden, åpenbarer seg  umiddelbart om du klikker   

           –>>> HER! <<<–

 

 

SOFIE C. NILSEN! 

 

Da skal jeg altså til pers i form av å ikle meg personligheten til Sofie Nilsen; En av de ytterst få som faktisk er blitt værende i en bransje som en uhorvelig stor andel av landets unge reality-deltakere har som overordnet mål med den respektive deltagelsen.. I motsetning til nær sagt alle de som har sett seg ut blogg som hovedplattform opp igjennom årene, har Sofie klart å stå i all den stormen av nettroll som har vært ‘rosa-bloggere’ generelt, og ‘rosabloggende’ realitydeltagere spesielt til del. – Og i Sofies tilfelle, så må selv jeg, som i utgangspunktet mener det å takle netthets faktisk er en egenskap som en er påkrevd å inneha om en skal operere på nett, si meg imponert over den utviste viljestyrke og standhaftighet i så måte. Årsaken er helt enkelt at Sofie Nilsen er en Utøya-overlevende med alt hva dette innebærer av post traumatiske issues, hvorpå den ‘trollingen’ som har blitt henne til del også har inkludert hets hvor dette er blitt tatt utgangspunkt i på det verst tenkelige vis.. Dessverre har bloggen til Sofie utviklet seg til å bli en reinspikket reklame-kanal i løpet av det siste halve året, så det er med håp om et snarlig gjensyn med bloggeren Sofie Nilsen jeg føyer meg inn i rekken av reklameinnlegg; Denne gang for en helt ny sponsor, hvis firma vel må sies å være noe spesielt, for å si det sånn..

 

 

STYGG-PENT OG SUPERKULT FRA SMELLY.KÅM

 

Hei fininger!! Jeg er bare så superivrig etter å endelig få presentere min nye samarbeidspartner som jeg bare er så utrolig stolt av å få representere! Smelly.kåm har altså gått all in for å endelig få innført den udødelige ‘heroine chic’ -stilen til Norge, etter at den har blitt boikottet og nektet innpass helt siden den først ble lansert på 90 -tallet en gang!

Derfor syntes jeg det er ekstra moro at de har gjort henne som virkelig ble rammet av den norske motebransjens ettergivelse for politikerpress, og gikk til total-boikott av den stilen som har herjet resten av verden utenfor Skandinavia frem til nå; Nemlig dama som den gang ble oppdaget og hyret inn til et av landets ledende modellbyråer med det åpenbare mål for øyet å skulle være en av Norges frontfigurer for denne looken; Nå er hun imidlertid mest kjent som bloggeren Gry Henriksen. Jeg har snakket med henne noen ganger på min blogg, men jeg har faktisk ikke visst at hun var blogger selv før nå *flaut!*

Denne stilen er alså sååå kul!!! Bare sjekk ut dette her!

OVERSIZED TOP -30% RABATT  SMYKKER/ACCESSORIES -25% RABATT

SKJØRT -30% RABATT   SKO -15% RABATT  TOPP -25% RABATT

 

TOPP I LEOPARD-/TIGERMØNSTER -25% RABATT   LIP-KIT -15% RABATT  MAKE-UP PALETT -15% RABATT

 

(Rabattene gjelder ved å oppgi kodeordet SOFIENILS1 frem til 1/10 2021)

 

‘Bitch-slap’ a-la meg!!

Som jeg antar en del av dere har fått med dere, hender det jeg tar turen innom dette galehuset av et nettsamfunn ved navn Kvinneguiden i den hensikt å finne frem til de tre aller mest absurde trådene for så å legge de frem her på bloggen. Det er nå en god stund siden siste kåring, så selv om det ble for sent for et slikt innlegg i dag, tenkte jeg å bare svippe innom for å se om jeg slumpet over noen ‘gromsaker’ for eventuelt å gjøre det respektive innlegget i morgen. Men så skjer det at jeg bommer på den linken jeg mente å klikke, slik at jeg i stedet ender opp i ‘trash-tråden’ dedikert Caroline B. Eriksen (altså Fotballfruen). Jeg driter jo langflatt i CBE’s gjøren og laden, i det hun og jeg ikke akkurat kan sies å ha noe særlig med felles interesser, for å si det sånn, så jeg drar derfor markøren oppover siden med kurs for retur-tasten. Men i det jeg følger denne markøren med blikket, så fester det seg i det som fører til en gjentagelse av den sprekken med påfølgende ‘bitch-slap’ som er beskrevet i DETTE innlegget..

 

 

Altså.. Sitatet er av posten som begynte body-shamingen. Den dere ser her, er altså bare den første i rekken av x-antall med tilsvarende sjokkerende uakseptabel dritt. – Og dernest, så følger altså utkommet av at jeg nå atter en gang har latt meg rive med og tatt del i en tråd av typen jeg har ansett for å være så alt for langt under min verdighet til å verdige de så mye som et blikk, -og langt mindre et tilsvar!.. Men for all del.. Jeg angrer så visst ikke på uttalelsen, det er bare at det jo er fullstendig fåfengt å skulle nå frem til folk hvis IQ later til å tilsvare det en kan forvente av en gjennomsnitts glassmanet..

Men ‘non the less’.. Her er mitt bidrag til diskusjonen vedrørende hvorvidt CBE er heslig å se på:..

4 hours ago, Minnie Mus said:
Det er uansett ikke noe pent når knoklene stikker opp og ut overalt, og langt mindre noe å “påvirke” andre med. CBE er en farlig påvirker 🙁 Håper virkelig unge og sårbare jenter styrer langt unna og at de forhåpentligvis ikke vet hvem denne dama er.

Uansett så er CBE iallfall lysår unna å være så forbannet giftig, og ikke minst nedrig som den body-shamingen som gjøres her!! Fullstendig usmakelig, og jeg mister absolutt all tenkelig respekt for de som ikke har annet å booste selvfølelsen sin med enn patetiske forsøk på å plassere et menneske som vitterlig har et oppsiktsvekkende vakkert utseende i den motsatte enden av skalaen..

News-flash; CBE forblir faktisk like forbannet vakker utseendemessig uansett hvor iherdig du og dine likemenn forsøker å overbevise deg selv og andre om det motsatte!

Mine Merkelige Matvaner!

Det finnes mennesker som har de merkeligste matvarepreferanser, og jeg er et slikt menneske.. Her følger de av mine matvaner som andre har vanskelig for å forstå seg på.. 

 

Det er så visst ikke sært å like sushi, men det er imidlertid veldig sært å spise sushi med kniv & gaffel, eventuelt skje..

 

 • Jeg foretrekker brusen lunken fremfor kald, liksom jeg liker kaffen lunken fremfor varm.
 • Det samme prinsippet gjelder nær sagt alt i matveien; Kjøleskapsmat må stå ute å ‘varme seg’ før jeg spiser, liksom varmmaten må kjølne seg først.
 • Syltetøy og brunost er i mine øyne en fortreffelig kombinasjon. Dette er også det eneste, sammen med pommes frites jeg kan få ned når jeg er syk.
 • Jeg har til dags dato enda ikke klart å ta en bit med egg i munnen, kokt så vel som stekt, uten å kaste opp. Eggerøre går imidlertid greit nå i voksen alder. Egg er dermed det eneste som tvinger meg til å bryte høflighetsprinsippet jeg har om alltid å spise det jeg får servert borte.
 • Jeg er ikke spesielt begeistret for smakene surt og bittert. Surt smågodt er derfor ikke godt i det hele tatt, mens jeg elsker dets salte motstykke.
 • Dette har også ført til at jeg sukrer syltetøyet (for bringebær er dette et absolutt ‘must’).
 • Jeg syntes billigbrødene er langt å foretrekke fremfor de øvrige.

 

Jeg blir aldri lei hamburger. Det er faktisk en av mine absolutte favoritter i matveien.

 

 • Jeg har aldri vært noe glad i matvarer som gir mye tyggemotstand (dvs. seigt å tygge), hvilket stort sett inkluderer det som er av kjøtt fra svin og storfe. Koteletter og ribbe er dermed ikke noe jeg spiser uten at jeg ‘må’ (les: får servert), mens biffen må være av møreste sort. Etter jeg begynte å jobbe i restauranten, er dette blitt synonymt med biffen til ‘Onkel’ (kokken vår). Dette vil også si at jeg heller ikke er spesielt begeistret for vingummi, o.l, mens sukkertøy derimot er toppers.
 • Jeg syntes nærmest å være det eneste voksne mennesket nord for Ekvator som elsker burgerne fra mc Donalds. Spesielt cheeseburgerne går rett hjem hos meg. Dette innebærer at nå som nærmeste mc Donalds restaurant befinner seg en halvtimes kjøretur unna, hamstrer jeg en 10-15 stk. som er fortært i løpet av et par timer, slik at jeg bestandig angrer at jeg ikke kjøpte fler..
 • Jeg må bestandig mose potetene i sausen. I de settinger hvor dette ikke ‘sømmer seg’, er måltidet rett og slett forringet, hvilket vil si at det ikke smaker så godt som det ellers ville ha gjort.
 • Når det kommer til leverpostei, er denne absolutt å foretrekke oppvarmet (til middagstemperatur) med en ‘dæsj’ remulade (ev. majones) på.
 • Jeg elsker mandariner/klementiner, men i form av ‘peelede’ båter på catering-smørbrød o.l, er de derimot ‘anything but’.
 • Bort i mot alt mitt inntak av frukt og bær skjer etter å ha mixet de sammen til en smoothie. Årsaken er at alt av skall, steiner og annet rusk da er eliminert, pluss at det for en del frukter også er relatert til det nevnte issuet med tyggemotstanden.