Moro med (nett)Troll!

Siden respektløse/ufine kommentarer, hersketeknikker som ‘name-calling, osv, ‘nettroll’, hets og regelrett mobbing på nett er et like stort problem i dag som det var i fjor og både året før der og der igjen, så har jeg også innkludert tidligere utgitt materiale i dette innlegget. At jeg så ikke bare har det i meg å forbli uanfektet av dette her, men til og med morer meg med de, er det grunnet i et mind-set hvis prinsipper unektelig vil ha en verdi for andre. – Så here we go, altså..

 

Ville du angitt ditt eget barn??

 

Aller først må det sies at ikke alle kommentarer som oppleves som ubehagelig eller provoserende automatisk er å betrakte som ‘trolling’ eller netthets. Vi som opererer på nett generelt, og de av oss hvis utgivelser i vesentlig grad består av meningsytringer spesielt, må faktisk tåle uttrykt uenighet- og kritiske spørsmål. – Også de som består av ulike hersketeknikker, sarkasme, o.l. I slike tilfeller, velger jeg som regel rett og slett å svare på kommentaren som om jeg var totalt blind for ironien. F.eks har innlegg der det stilles kritiske spørsmål rundt styresmakter en tendens til å trigge bruk av konspirasjonsteoretiker-kortet. Eksempelvis avstedkom innlegget jeg nylig la ut om illuminati med spørsmål om jeg også trodde på diverse fake-news som åpenbart ikke har rot i virkeligheten. Da svarte jeg bare benektende på det, med begrunnelsen av at jeg anser disse for motbevist med henvisning til at de er å anse motbevist av ubestridelige fakta. Der det ikke ble stilt spm. men kun besto av en påføring av den respektive merkelappen, så besvarer en bare med motspørsmålet hva i innlegget de anser konspirasjonsteoretisk, da alt var basert på å stille spørsmål som faller seg naturlige å stille rundt det bekreftede faktum at dette brorskapet som er kjent under betegnelsen Illuminati vitterlig er hermetisk lukket for innsyn kombinert med at det er fylt til randen av makt innen politikk, finans og næringsliv.

Som antydet over, krever det å operere på nett faktisk at en tåler en støyt. Og med det mener jeg at vi er nødt til å ha en greit over gjennomsnittet terskel for å la oss krenke, såre og/eller provosere.

Første bud i denne mestringsfølelsen, hvilket jeg anser som det grunnleggende i det mind-settet som har gjort meg til den ‘bautaen’ jeg er i hht dette her, er faktisk så enkelt det kan få blitt så snart det blir deg bevisst:

 

(ill: skoleaviser.no) Sørg alltid for å ha satt deg grundig inn i emnet du skriver om, slik at du er i stand til å svare utfyllende på det som ev. måtte komme av spm. i kommentarfeltet, og at du ev. kan oppgi kilder om så skal være. Videre bør enhver meningsytring, spørsmål og logiske slutning være grunnet i ubestridelige fakta. M.a.o sørg for at du ikke gir potensielle ‘troll’ noe de kan ta deg på.

 

Vi alle opplever jo fra tid til annen å være stuck i en konflikt, motta kritikk, osv i det daglige. Og felles for samtlige av disse settingene er at vi ønsker oss vekk fra situasjonen, ikke sant!? Tidvis lar dette seg fikse når dette foregår via telefon, hvorpå vi kan legge på/avslutte samtalen. Men dette vil jo kun gi en fred for en stakket stund, i det en da vil bli oppringt igjen- eller vil måtte face vedkommende ansikt til ansikt. Men om vi så forflytter oss over til nettverden, er det faktisk bare å fjerne seg fra situasjonen som ved et trylleslag! Et eneste klikk på PC eller telefon, og du befinner deg på et helt annet nettsted hvor du faktisk er umulig å oppdrive, -både på nett- og privat! Er det ubehagelige på din egen SoMe-konto eller blogg, står du helt fritt til ikke bare å slette kommentaren, men å blokkere vedkommende fra å kunne nå deg i fremtiden! Som regel holder det å blokkere den respektive kontoen, men der det opereres med et ubegrenset antall- eller man ikke er påkrevd en konto, er det bare å blokkere IP -adressen til vedkommende.

Uansett er greia her at konfrontasjoner en ikke ønsker på nett har den vidundelige fordelen at man bare kan eliminere vedkommende fra ens åsyn, just like that, i motsetning til i virkelighetens verden hvor en pent er nødt til å stå i det.

Videre, vil jeg anbefale å trene deg opp til å skape en distanse mellom ord og mening. -Altså at du rett og slett betrakter det som per i dag vil oppleves sårende, provoserende eller påvirke deg negativt på annet vis, kun er ord.

For hva er nå egentlig ord?  Ord er faktisk ikke annet enn et knippe lyder tatt fra det mangfoldige arsenalet den arten hvor vi har vår tilhørighet klarer å frembringe, uttrykt i en bestemt rekkefølge. Det er alt!

 

(ill: dreamstime.com) Om en ikke kan hindre nettrollene å spre ‘dritt’ i kommentarfeltene, kan du effektivt hindre de i å treffe deg.

 

Den mening som avstedkommer fra disse lydseriene, er det faktisk DU, og du alene, som tilfører!

Nå er jio disse lydseriene blitt sine egne tegn til del, hvilket jo bla.a muliggjør at jeg kan kommunisere mine budskap ut til dere, til tross for at dere befinner dere langt utenfor hørevidde. Men like fullt, er det kun DU som ilegger de skrevne ord mening! For hva er det EGENTLIG en tekst består av?

– En serie merkverdige små tegninger som hver og en er gitt å representere en bestemt lyd. Men ikke desto mindre, er disse tegnene som jeg i dette øyeblikk hamrer ned på skjermen i et uendelig antall kombinasjoner og rekkefølger..

Men nå er det jo slik at disse lyd- og bokstavserier er gitt å referere til bestemte ting og fenomen, og disse betydningene sitter jo unektelig forankret i oss fra vi ankom planeten. Så da er jo spm. hvordan i granskauen vi i praksis kan klare å oppdrive den nødvendige distansen mellom ord og mening?

Som så mange andre tilsynelatende ‘mission impossibles’, er også løsningen på denne kommunikasjonssvikten pinlig banal.

For å få en full forståelse, og ikke ‘bare’ den rent intellektuelle, av det vi var inne på innledningsvis angående ord, så forestill deg et scenario der f.eks en iraner, kineser, finne, eller hva du nå måtte velge av folkeferd med nada språkfellesskap, skjelles ut på det mest smakløse vis av en nordmann.. Vær så grov og så knusende som fantasien din evner å gulpe opp, i det du går all in for å knuse dette fremmedspråkelige fantasifosteret du har fremfor deg! – Skrik av dine lungers maximale kraft, vær innbitt og truende, sarkastisk og latterliggjørende…

Hva vil så denne verbale/mentale mishandlingen av groveste sort ha for følger for denne fantasi-russeren, kineseren, eller hvor du nå har stedfestet den metaforiske geografiske tilhørighet??

– INGEN!!!!

For denne i utgangspunktet grovt mishandlede fantasifiguren kan jo ikke et ord norsk!! Så alt vedkommende har kunnet ta med seg fra tumultene, er å blitt belemret med en irriterende ‘¨retard’ som nærmest non-stop drev på å lagde den ene merksnodige lyden etter den andre med munnen, for så at h*n brått kunne finne på å brøle ut  guttorale lyder, fullstendig uten mål og mening, i kortere eller lengre perioder om gangen! Vedkommende har med andre ord ikke opplevd sin plageånd som noe annet enn en mistaenkt mentalt tilbakestående-, eller en idiot blottet for sosiale ferdigheter; Sikkert et irritasjonsmoment mens det sto på, og muligens smått urovekkende, men ikke verre enn at det umiddelbart ville blitt en hysterisk historie å gjenfortelle. Såret, provosert, redde, ydmyket eller fornærmet ville de iallefall ikke blitt!

Du, derimot, ville blitt fullstendig knust dersom du bare ble utsatt for halvparten av den verbale mishandlingen som ble den fremmedspråkelige til del.. – Og hvorfor det??

– Jo, fordi DU ilegger disse lydene som ble frembragt en mening, da de matcher de lydsammensetningene som benyttes for å ha en felles plattform for kommunikasjon mellom den menneskegruppen der du har din tilhørighet. Men selv om de matcher den komboen som benyttes for dette og hint innad i din gruppetilhørighet, så er det like fullt DU som velger å ta med deg denne meningen inn i den respektive settingen!

 

(ill: Alexander Pavlov / Shutterstock) Det er nærmest paradoksalt hvordan det faktisk er helt normale, ellers velfungerende mennesker som tas rett tilbake til huleboerstadiet når de logger seg inn på nett

 

For den fremmedspråkelige, som ikke har noen innlærte assosiasjoner til de fremførte lydkombinasjoner, vil disse ordene, hvis kraft nærmest kan syntes grenseløs, dermed kun oppfattes som det de faktisk består av; Nemlig en serie av de animalske lyder som er å oppdrive for individer tilhørende arten homo sapiens..

– Og det samme vil selvsagt være utkommet den andre veien; Altså ved å plassere deg selv i offerrollen for verbal mishandling (tilsvarende av verste, mest traumatiserende sort) på et språk som er deg fullstendig fremmed; Om en vietnameser skulle øse alt fra de groveste voldstrusler mot deg og din familie, eller en greker ‘gass-lighte’ deg til grunne, -dersom disse, for deg, guttotale lydene eller sammensuriet av bokstaver ved skriftelig kommunikasjon hadde gitt noen mening. Men det respektive språket er så fjernt fra det/de språkene du mestrer at du ikke engang evner å skille ordene fra hverandre, og dermed opplever du ingen hets. Alt du får av input fra vedkommende, er hhv en strøm av merksnodige lyder eller en meningsløs opptegning av bokstaver, eller en enda mer meningsløs serie av alt fra merksnodige miniatyrtegninger til absurde kruseduller, for den saks skyld.

Kort fortalt, innebærer dette at det faktisk er DU, og ingen andre, som gir de lyder- og/eller de små opptegningene den meningen/betydningen som oppleves vond/vanskelig! I det øyeblikket du evner å distansere deg fra den meningen som de typisk gir innenfor det begrensede området av verden der du har din tilhørighet, så er du ‘home free’.

Herifra, er det faktisk veldig kort vei til at det hele faktisk blir morsomt, slik det er for meg. For det første; Hva pokker skal du bry deg med hva sånt som en eller annen ‘noob’ av en bygdetulling måtte syntes og mene om deg og dine foretakende? – Og for det andre, hvilket i mine øyne er ‘the real beauty of it;  Når idioten har lagt listen, så har de med dette også frigjort deg for å legge bånd på deg!  For husk nå på at det er DU som er skribenten her, og derav har ordet såpass i din makt at det du gir ut gjerne leses av hundrevis, -ja til og med av tusenvis av mennesker hver eneste uke! – Ergo; Det er DU som har de største metaforiske musklene i denne kampen! DU har etter alt å dømme det som skal til for å pulverisere troll-dotten med et enkelt håndslag, -og det uten så mye som en antydning til den typen infantile ufinheter som ble deg til del..

Dagens Bilde!

‘Dagens bilde’ er et aldri så lite ‘bli kjent’-konsept bestående av at blogg-dagen avsluttes med at det legges ut et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

Noen av dere vil kanskje huske at jeg la ut dette landskapsbildet, tatt ved inngangen til skogholtet bakenfor boligfeltet her for en tid tilbake? Det er jo herfra brorparten av bildene mine blir tatt, -selv om de færreste jo er i landskapskategorien, men snarere dens motstykke, for å si det sånn. Men dann og vann, så trår altså selv jeg ut av egen nisje for en stakket stund, og den her gangen, hvor jeg altså var inne på hvordan et landskap fullstendig endrer karakter etter årstidene, så fikk jeg ideen om å ta et tilsvarende bilde, .-altså hvor jeg så godt det går, står på nøyaktig samme sted og fotograferer det eksakt samme motivet fra en identisk vinkel min. en gang for hver av de fire årstider, for så å sette de sammen til en helhet til slutt.

Og i dag har jeg altså fått vårutgaven i boks.

Nå er jo denne typen bilder som sagt sånn +/- et lysår unna mitt nisjeområde, men non the less tenkte jeg altså at det kunne være artig å prøve ut dette her med fire bilder der eneste forskjellen er at det respektive landskapet er ikledd de fire årstidenes ulike ‘drakter’..

 

Fortsetter der vi slapp..

Regnet som avstedkom med søndagens klissvåte innlegg har vært innom et ‘full blown’ snøfall før nedbøren så gjeninntok sin væskeform. Og når det bøtter ned over den metaforiske presten, så drypper det ditto innlegg på klokkeren, for å si det sånn! – Vi forblir m.a.o i vanndammenes verden igjennom nok et innlegg.. 

 

 

Barndommen er opptrening til å fungere i verden, ikke å få 18 år i Eventyrland!

Det nylig avholdte russetreffet i Halden endte som det måtte gå for x-antall kjeledresskledde; På sykehus etter å ha fått i seg ett eller annet mot sin vilje. Å få en dose såkalt ‘voldtektsdop’ smuglet i drinken kan så absolutt skje den beste, bare at sjansene for at så skal skje er så ekstremt mye mindre, da ‘den beste i denne sammenhengen refererer til en som har lært det grunnleggende i hht å ta vare på seg selv. Følgelig er muligheten ditto større for å utsettes for fatale opplevelser når en har levd tilnærmet skjermet for verdens realiteter igjennom hele den barndommen som er ment å være en opplæringsperiode til å kunne fungere i den!… 

 

B(e)rusende ølkrise! 

 

Én ting er å sette fra seg ølflasken i det tomme teltet for så å bli borte i 10-15 minutter slik tilfellet var for den ene jenta hvis historie jeg har fått med meg. Dumt, ja så avgjort! Men denne dumskapen blekner så til de grader at det nærmest fremstår som et hendig uhell som kunne skjedd den beste i forhold til den neste historien som ble gjenfortalt i Aftenpostens nettavis.

Her var det nemlig en ung, blåkledt herremann, avbildet halvt liggende i ei sykehusseng som kunne fortelle at han ble forgiftet etter å ha tatt imot drikke av noen totalt ukjente. Denne ultimate fadesen forklarte han så med at ‘de virket jo bare så hyggelige!’ – Og den her blårussen var såvisst ikke alene om å utvise et så til de grader fravær av ‘street-smarts’ og innsikt i verdens metaforiske snubletråder. Han representerte ikke engang de verste! For disse historiene om fataliteter i russefeiringen er rett og slett gjennomsyret av en tilnærmet total mangel på innsikt i livets realiteter, og hvordan virkelighetens verden faktisk fungerer. Følgelig, syder det av brudd på slike grunnleggende prinsipp i hht ‘do’s & dont’s som f.eks jenter som mo spik alene blir med totalt fremmede menn ut i ensomheten eller på kjøretur, folk som lar tilfeldige personer bak de i køen holde drikken deres mens de gjør sitt fornødne på toalettet og ‘knuller’ totalt ubeskyttet rundt med tilfeldige bekjentskaper ‘like there was no tomorrow’, bare sånn for å nevne noe..

Jeg mener.. Jeg var unektelig sånn ca +/- et lysår unna den verdensvante ‘know-it-all’en som mitt i overmåte grandiose selvbilde tilsa. Som voksen, har det jo vært intet mindre enn sjokkerende å minnes den naiviteten, uvitenheten og manglende konsekvenstenkningen som var tingenes sanne tilstand i tiden som tenåring og ung voksen. Ikke for dét.. Nå skal det jo i all rettferdighet sies at jeg tilhører selve kjernen av den generasjonen som er unik på den måten at den aldri er blitt voksen. Selv som barnløs, har det jo vært åpenbart hvordan min generasjon har ikke bare har ‘strandet’ i russetiden med den følge at det for første gang er tilnærmet blottet for generasjonskonflikt mellom foreldre og deres avkom. For vi både fester som om vi var 20, og vi har one-night stands over en lav sko. Faktisk er den oppvoksende slekt langt mer ‘voksen’ i hht det å knytte varige relasjoner enn hva vi noensinne vil evne å bli.

MEN.. Det er én fundamental forskjell på min generasjon- og barn og unge anno 2023; Min generasjon er nemlig de aller siste som fikk vokse opp uten å bli skjermet og overbeskyttet. – Vi som rakk å ankomme planeten før første halvdel av 80-tallet var passé er så de aller, aller siste som fikk risikere oppskrubbede albuer og knær, få kuler- og ‘hull’ i hoder, og i verste fall brukket et lem i fri lek. – En lek som er nødvendig for en optimalt fungerende fysikk som voksen. Videre er vi like forbannet de aller, aller siste som fikk vokse opp i hjem der det ble rengjort en gang i uken, som fikk gå igjennom en halsbetennelse uten at man rant ned dørene hos nasjonens leger for penicillin, som ble utsatt for smitte av barnesykdommer med begrunnelsen ‘dette er noe en bør bli ferdig med før en når voksen alder’, og hvis feber ble fikset med et glass med utblandet dispril e.l sammen med cola på sengen og et Donald-blad.

Samtidig med at vi altså gjennomgikk hva som i dag er for en hasardiøs barndom å regne, hvorav våre foreldre ville vært innrapportert til barnevernet for omsorgssvikt før vi fylte tre, så avstedkom det hele med forbløffende få skader. Og forklaringen på dette, er helt enkelt at vi, samtidig som vi fritt fikk rase ned både bakkar & berg på sykkel med håret på våre hjelmfrie hoder flagrende i vinden, klatret til topps på både tak- og trær, eller sto på skøyter på elven vintyerstid, fikk klare beskjeder om hva som ikke var tillatt fordi det var farlig, og hvorfor.

 

 

Om vi f.eks tar den frosne elven, hvor det voksne tilsynet i så måte besto av mutter’n som satt på kjøkkenet slik at hun kunne kaste et blikk på oss fra vinduet med jevne mellomrom. Slik var det så langt tilbake jeg er i stand til å huske, hvilket altså vil si i god tid før skolepliktig alder. – Og dette til tross for at det så langt i fra var risikofritt å gå på skøyter o.l på denne elven. Det var nemlig kun bunnfrosset frem til den såkalte ‘møllabakken’, hvilket vil si der det blir brådypt, og med dypet, så kom også strømmen, og da snakker vi en såpass strøm at den kun tillot et tynt islag, som vi fort kunne falle igjennom. – Og falt vi igjennom, ville vi ikke engang hatt en snøballs sjanse i helvete i den strømmen. Men så har det seg heldigvis sånn at det går et klart og tydelig skille på isen der den går fra bunnsolid til livsfarlig bare noen få steg utenfor, – Og i løpet av hele min barndomstid var det INGEN av oss ungene som NOENSINNE krysset den linjen. Vi hadde nemlig fått forklart faren ved å gjøre dette ned til minste detalj, slik at uansett hva av pucker, hockey-koller eller sparkstøttinger for den saks skyld, som måtte havne utenfor den linjen, -om så bare rett utenfor rekkevidde, så var det bare å la det bli værende, for da skulle vi bare få kjøpt nytt.

Og denne policyen rådet over hele linjen, for å si det sånn, slik at vi, som også var den første ‘internettgenerasjonen’ umiddelbart tok følgende av den beskjeden om aldri å møte noen en ble kjent med på nett, liksom å ikke gi ut personopplysninger etter at det ble klart hvilken risiko som avstedkom dette her.  Videre, har jeg og mine samtidige utvilsomt unngått talløse overgrep, ran og det som verre er ved å ha blitt fortalt hvordan en skal forholde seg, hvor en fritt kan gå- og hvor det er fare på ferde. Jeg visste bedre enn å haike, da dette ville gjøre en til et lett bytte for både voldtekter og det som verre er, og altså ikke minst å passe på drikken, ikke ta imot drikke fra fremmede, og for guds skyld ikke gå avgårde alene med fremmede menn..

Greia er altså at selv om jeg, med dagens livserfaring til målestokk, anser meg selv som et naivt fjols med begrenset evne/vilje hva angår konsekvensanalyse, o.l, så var jeg allikevel så hinsides mye bedre skikket til å klare meg på egen hånd i 18-20 årsalderen enn disse overbeskyttede astma- og allergibombene som tar sine første steg ut av den kongkongen de har levd i sine første to tiår på planeten, totalt blottet for innsikt i livets realiteter, uten å være gitt det grunnleggende selvbildet og realistiske menneskesynet som er påkrevd for å bevare en noenlunde mental helse i møtet med den ugjennomførbare perfeksjonen som hagler mot en fra reklame, TV-serier og SoMe, og et fullstendig skakkjørt immunforsvar som følge av at livet i et nærmest sterilt og støvfritt innemiljø ikke lar det få tilført den daglige dosen av bakterier og dritt som er nødvendig for at også dette skal kunne trenes opp til å fungere forskriftsmessig.

At ingen ser hvor svekket dette har gjort de som ikke rakk å fødes før overbeskyttelsen tok til kontra oss som rakk ut i tide, er meg fullstendig ubegripelig..

Dagens Bilde!

‘Dagens bilde’ er et aldri så lite ‘bli kjent’-konsept bestående av at blogg-dagen avsluttes med at det legges ut et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

Enkelte av dere husker kanskje at jeg for noen dager siden la ut et lignende ‘spooky’ nattebilde, hvorav jeg delte min irritasjon over ikke å skjønne hvordan en får tatt skikkelige månebilder med konturene og alt..

Vel.. Det har fremdeles ikke latt seg gjøre å få tatt et skikkelig bilde av månen nattestid, men i dette bildet fikk jeg nå i den i det minste hakket mer avgrenset i formen, for å si det sånn! Dessuten må jeg si meg fornøyd med bildet forøvrig, da jeg har fått til å gjenskape den stemningen jeg ønsket. Det er jo iallefall noe!

Lysets innvirkning på motivet i bilder blir virkelig bare mer og mer fascinerende etterhvert som en eksperimenterer seg frem til nye ting (hvilket i mitt tilfelle i stor grad kan tilskrives tilfeldigheter, men non the less, altså..)

Når edrueligheten blir dummere enn meg i fylla…

.. – Så sier det alt om omfanget av de dumheter som i disse dager går som en farsott over planeten. Norge må vel sies å ha hengt litt etter våre transantlantiske beskyttere, (store)brødre og forbilder i så henseende, men takket være et massivt omfang  utført/vedtatt idioti av ypperste klasse de siste årene, har vi virkelig halt innpå, for å si det sånn. – Men på denne dag, – mandag den 24 april i det herrens (u)år 2023, kom altså nyheten som jeg vil tro fører oss helt opp på siden av vår kjære Uncle Sam i vest hva menneskelig lavpannethet angår. Og æren for å ha ført oss helt frem til toppens ypperste tinde i så måte, tilfaller sjenkekontrollen i Stavanger i det de erklærer tomme vinflasker til bruk som lysestaker i en pub (-altså i en PUB, av alle steder) for alkoholreklame.. 

 

Skremmende fakta om Illuminati

 

Jeg mener.. Takke faen for at det rakk å bli en menneskerett å få identifiseres fritt etter eget ønske og forgodtbefinnende før dette her ble gjort et issue av, slik at jeg iallefall rakk å få kvittet meg med min medfødte menneskelige artstilhørighet (hvilket er redegjort for i dette innlegget) før dette skjedde!..

For at samtlige skal være helt på det rene med hva dette dreier seg om, så er det altså følgende lysestake-transformerte vinflasker som utgjør sakens kjerne:

(foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK)

 

Disse her var altså plassert på bordene som en, iallefall i mine øyne, kul- og svært så passende dekorasjon i et publokale, inntil  skjenkekontrollen altså dukket opp på ett av- hva som for meg fremstår som meg fremstår som i overmåte hyppige besøk i den relativt nystartede Matros bar i Stavanger.

Og borderline smålig som jeg er, så kan jeg, i forbindelse med at det i disse ulvetider er en så utbredt oppfatning at meninger og oppfatninger om dette og hint burde vært forbeholdt de som kan skilte med en relevant profesjon, bare ikke la være å påpeke at jeg, i kraft av min mangeårige stilling som servitør på hhv Restaurant Øst og Corner event, faktisk har min rettmessige tilhørighet blant de med rett til ytring. Nå vil imidlertid ethvert menneske med et viss intellekt kunne trekke de samme konklusjoner som meg, liksom jeg kan trekke logiske konklusjoner ut i fra de fremkomne opplysninger i de saker som er relatert til andre profesjoner. Men grunnet den utbredte sneversynthet som råder, så skal det iallefall min rettmessige ytringsfrihet i samtliges øyne være klinkende klar når det spå skulle falle seg slik..

For hver dag som går, så syntes det som om idiotiet, naiviteten, flokkmentaliteten og sneversyntheten får et hakk sterkere grep om verden. Eksempelvis, er det i skrivende stund igangsatt intet ringere enn en (hold deg fast!) antirasisme -kampanje av globale proposjoner mot det elgamle, og allment kjente spillet sjakk! For her er jo spilleren med de hvite brikkende gitt en fordel vs. sin respekive sort-spillende motstander i form av regelen om at det er innehaveren av de hvite brikkene som er gitt det første trekket, må vite!

– Og jeg kan faktisk ikke si annet enn at skjenkekontrollen i Stavanger er right up there med sin hardnakkede påstand om at de respektive pubdekorasjonene er synonyme med å reklamere for alkohol, med det påfølgende pålegg om å få de fjernet. For dette her ville jo vitterlig ha vært hinsides idiotisk i enhver sammenheng, men det at det på toppen av alt dreier seg om et publokale, tar vitterlig det hele til et helt nytt nivå.. Greia er jo, som jeg antar dere alle er fullt inneforstått med, at en pub (aka bar) er et utested som i all hovedsak er basert på alkoholsalg over disk som inntas på stedet. Følgelig innebærer jo dette at det respektive utvalg av alkoholvarer er synlige for gjestene som befinner seg ved bardisken for å foreta sine valg. – Folk må kunne se hvilket vareutvalg som er å finne der de skal handle! – Hvilket gjelder alkoholholdige varer på samme vis som for alt annet. – Og den respektuive synligheten i hht hva som er å få kjøpt og hva som befinner seg i hvilke flasker er like forbannet en nødvendighet på et utested som den er for ølsalget i dagligvarebutikken, så vel som vinmonopolets utsalg for varer hvis alkoholprosent overgår ølets 4,5 – 4,7 prosent. Ergo er det faktisk klin hakke umulig å unngå alkoholreklame på et utested, i det den nevnte synligheten i realiteten kun er gjennomførbar ved at selve varene er fremsatt til fullt display, med alt det dette innebærer av fargesprakende etiketter, fancy flasker og fargerikt innhold!

Nå gadd rett og slett ikke jeg å gå i gang med noen nevneverdig leteaksjon etter bilder av barene på jobben, da jeg går ut i fra at samtlige er på det rene med hvordan de respektive vareutvalg syntes på hyller, logoer på tappekraner og glassdører i skap- og kjøleskap. Men sånn for syns skyld, har jeg nå i det minste tatt meg brydderiet å få lagt ved et aldri så lite innblikk i hvordan det respektive displayet er oppsatt der jeg altså har mitt virke..

Hva som så utgjør forskjellen på det man her kan se av berusende fristelser (-hvilket jeg går ut i fra ikke skiller seg nevneverdig fra det displayet som møter øyet til de som gjester ‘Matros’ i Stavanger) og de respektive tomflasker med lys i, må jo isåfall kun være at de omgjorte flaskene som sto på bordene er tomme, i motsetning til de som befinner seg i baren! Om en skal følge denne “logikken” til døren, så vil det da si at de som så sitter ved disse bordene og hygger seg med sine flasker og drinker, -som seg hør og bør når en gjester et utested, også må fjernes grunnet de etikettene- og fancy glassenes (som overlater fint lite til fantasien) salgsfremmende design! – Og disse enheter er jo ei heller tømt for innhold, slik at fristelsen dermed er gitt å måtte øke ved synet av de! Følgelig, er jo dermed hele konseptet en eneste stor alko-reklamering som må forbys!

– Det skulle faen ikke forundre meg om man står på trappene til at pub-konseptet ble erklært rasistisk også.. Sånn ‘from the top of my head’, ville jeg satt pengene mine på at det vil gjøres med utgangspunkt i begrepet ‘brun pub’. Men for all del.. – Her finnes garantert uante muligheter for de urovekkende mange som syntes å ha dedikert livene sine til at idiotene skal få det totale verdensherredømme. Ironisk nok, tilsier den grad de faktisk er i ferd med å lykkes at de må genierklæres innen sitt hjernesprengte virke!..

Blame it on the rain..

Duoen som en gang i tiden gjorde en monsterhit ut av låten ‘Blame it on the rain’ kunne hverken skylde på regnet eller at ‘stjernene ikke skinte den natten’ da det ble avslørt at de to gutta som prydet coveret ikke var identiske med de som faktisk sang den, og skandalen derav var et faktum. 

Jeg, derimot, har mitt på det tørre (paradoksalt nok) når jeg klandrer det (mildt sagt) fuktige været for at vi forlater vårblomstene for å returnere til det våte element. Det er nemlig duket for nok et dykk ned i det gjørmete sølevannet..

 

Skremmende fakta om illuminati!

Intet er vel mer myteomspunnet enn dette fenomenet som går under betegnelsen Illuminati, aka ‘The new world order’. Jeg er dessverre like clueless i hht hva som er fakta og hva som er oppspinn rundt dette her som resten av verdens uinnvidde, men det som lot seg ‘grave opp’ av opplysninger, var iallefall mer enn nok for å uroe meg!!

 

Kroppsnegativisme

 

Illuminati, eller den nye verdensordenen, som fenomenet også er kjent under, er både kilde til fascinasjon og uenighet. For mens man på den ene siden hardnakket hevder det som fremkommer ang. den myteomspunnende organisasjonen kun er konspirasjonsteorier QAnon-style, så er man på den andre overbevist om at det er herfra man faktisk styrer verden! -Og den styres etter sigende i retning av at menneskeheten skal underlegges en helt ny verdensorden..

Først og fremst må det slås fast at denne organisasjonen, foreningen, eller hva en skal kalle det, er reell. Illuminati finnes m.a.o i virkelighetens verden, – og makten som finnes innenfor denne grupperingen er også hevet over all tvil.

En del av meg forbanner den siden av meg som er ute av stand til å la noe ligge, – som på død og liv må grafse etter å finne ut av alt mulig. – Selv de områder der jeg så avgjort ville levd best i lykkelig uvitenhet..

Men på den annen side, så ville disse skremmende og/eller ubehagelige realiteter like fullt ha eksistert uavhengig av min ev. kjennskap til de. Og sett fra den siden, så snus det hele på hodet, for å si det sånn, i det følgene av det respektive fenomenet inntrer. For da er det unektelig en umåtelig stor fordel å stille forberedt på det som måtte komme.

Dette paradokset gjorde seg altså virkelig gjeldende i hht hva jeg har klart å grafse frem av faktaopplysninger etter jeg begynte å gå illuminati-fenomenet nærmere etter i sømmene. For det her er virkelig ‘disturbing shit’, for å si det sånn!

 

Den berømmelige logoen til det hinsides mektige brorskapet som er kjent under betegnelaen ‘Illuminati, the new world order’.

 

Vel.. Jeg har sammenfattet det vesentlige her, og så snart du har latt det få ‘sunket inn’, og du ser hva dette og hint innebærer, vil du etter alt å dømme dele min uro;

– Illuminati har sitt utspring i Tyskland, men har hatt sin base ved det kjente amerikanske universitetet Yale.

– De verver så sine nye medlemmer ut i fra de studenter som de anser som ‘top of the pops’ i hht en samlet vurdering. – En vurdering hvis kriterier består av egnethet for å kunne nå de ypperste av posisjoner innen politikk og næringsliv. Og med tanke på brorskapets renomé, så er et medlemsskap her den ultimate døråpner til det som måtte være av toppstillinger innen politikk, finans og næringsliv. Dette kombinert med de respektive studenters ambisjoner og familierelasjoner, så blir naturlig nok utkommet at en satans mye makt befinner seg innenfor dette brorskapet. Her bør det så presiseres at dette brorskapet er vitterlig ikke en sånn der ‘frat-club’ amerikanerne typisk joiner i studietiden, for så at en automatisk løses fra de respektive bindinger til disse i det en er uteksamisert. – Hva Illuminati angår, forblir man like bundet i sitt medlemskap livet ut.

– I dette ligger altså sånt som f.eks at  tilsynelatende politiske erkerivaler, – hvilket topper seg med presidentkandidater på hver sin side, er med i dette brorskapet. – Et brorskap hvorav medlemmenes lojalitet overgår alt annet (- La den få synke inn før du fortsetter..)

Dette her adder fullstendig opp med et spørsmål som ble gitt nettopp en toppolitiker med presidentambisjoner som jeg kom over for en tid tilbake; Vedkommende ble nemlig konfrontert med det felles brorskapet til sin politiske erkerival, hvorav de på toppen av det hele var av samme årskull, og dermed innlemmet samtidig.. Brått skiftet da stemningen i intervjuet fra lett og ledig til at ansiktet til det respektive objektet lukket seg pronto, hvorav han med fast og bestemt mine slo fast at det som skjedde innenfor der, forble innenfor der!.

– Man vet ikke eksakt når det ble startet, men det man vet i så måte, er at grupperingen har eksistert i minst 180 år.

– Det opprinnelige navnet er ‘The brotherhood of death, skulls & bones.

– Brorskapet har sikret seg for lekkasjer og frafall på det mest effektive vis; Medlemmene forplikter seg nemlig til å foreta såkalte confessions med jevne mellomrom, hvilke blir nedskrevet til minste detalj, for så å oppbevares i hvelvet til evig tid. Altså er greia her at de involverte er pliktig å tilstå alt det shady de måtte ha foretatt seg, – på samtlige av livets områder. Underforstått, syntes det å bestå i at du enten forteller det selv, ellers er det andre som avslører selv dine mest private ekskapader på typ 5 min som vil fortelle det for deg.. Her vil det m.a.o være mer enn nok av alt fra lovbrudd til seksuelle krumspring til å være garantert at ingen våger å åpne kjeften, vel vitende om hva som da vil skje..

– Logoen deres inneholder bla.a det ‘magiske’ tallet 322, som er gitt å representere hele menneskeheten som sådan. Ikke sånn å forstå at det står skrevet inn svart på hvitt, men det skal etter sigende være meislet inn på ett eller annet kryptisk vis en enkel, ‘rett frem’ kind of person som meg antagelig ikke ville vært i stand til å se- eller skjønne bæret av om så det ble brettet ut med detaljforklaring i farger forran meg..  Men non the less, altså, skal dette tallet representere den dualismen som følger mennesket på alle måter; Kroppslig (to armer, bein, sider, osv), våre to kjønn, våre relasjoner bestående av parforhold, osv, osv. I tillegg skal 3-tallet være representativt for noe sånt fødsel/begynnelse -greier.

I mine øyne, syntes dette imidlertid bare ä være en litt sånn artig kuriositet, for…

– Langt mer urovekkende enn 322 i logoen, føler imidlertid jeg det er at mottoet deres; ‘New order of the ages’ står på den amerikanske dollar-seddelen, -hvilket er intet mindre enn den mest betydningsfulle pengeseddelen på planeten..

Sum à summarum innebærer altså dette at jeg pr. d.d ikke har noe håndfast hva angår spm. hvorvidt det er et typ Matrix i form av en virkelighet som bryter fundamentalt med den som utgjør det rådende virkelighetsbildet i hht hvordan verden fungerer, eller om det ‘kun’ opereres innenfor de samme rammer som utgjør verdensbildet som oss andre. Men når det er sagt, er det altså noe ved disse politiske erkefiendene som, når alt kommer til alt, først og fremst er deler av et felles brorskap som innebærer en lojalitet til dette, -og derav til hverandre, som overgår absolutt alt annet og alle andre… I den forbindelse, står familien Bush frem som ‘Illuminati-familien’ over alle i vår tid. Denne familien har i lang tid representert det respektive brorskap i rikt monn. – Og som kjent har både far og sønn George Bush (hhv. sr og jr) innehatt presidentembetet i USA i hhv én- og to perioder. Nå skal det imidlertid sies at seniors presidentskap neppe ville blitt husket av andre en spesielt interesserte om det ikke var for at sønnens 8 årige presidentskap noen perioder senere avstedkom som anything but. Men ikke desto mindre, innebærer det å inneha det amerikanske presidentembetet at en for folk flest er for verdens(!) mektigste person å regne. (Personlig vil jeg nå si at NATO -lederen, – hvis tittel lyder ‘The secretary general of the North Atlantic Treaty Organization, er vel så mektig, men non the less, altså..)

 

Her ser du altså hvordan det respektive brorskapet preger verdens mest betydningsfulle pengeseddel, da både logo- og motto pryder den amerikanske dollarseddelen!..

 

Bush-familiens tilknytning til ‘The brotherhood of death, skulls & bones’, og da fortrinnsvis George W. jr. tas imidlertid til et helt nytt nivå i det en adder hans valgkampmotstander i 2004, John Kerry, til denne miksen. For Kerry er nemlig også med i dette brorskapet!!

Ikke bare er dette mildt sagt oppsiktsvekkende i hht at den atmosfæren/stemningen som ble frontet mellom de to i denne valgkampen var alt annet enn broderlig. Det faktum at de to kamphanene fra den gang faktisk har svoren sin uforbeholdne lojalitet til det samme brorskap setter så det allerede så paradoksale faktum bestående av at Kerry faktisk stemte for det angrepet på Irak før han så gjør en angivelig motstand mot dette angrepet til en hovedsak i valgkampen, i et ENDA mer shady lys enn det som var i utgangspunktet! – Og disse to er så langt i fra de eneste som deler dette tilsynelatende paradoksale båndet. Her er det nok å ta av for å si det sånn! Jeg kunne m.a.o lagt ut eksempler på mektige medlemmers påfallende interactions i så måte, men nå er nå dette kun et blogginnlegg og ikke en bok, så..

Men non the less, altså.. Her er det noe som skurrer, spør du meg!! Hva det er, og i hvilket omfang, kan jeg som sagt ikke si noe om, men jeg kan jo ikke si annet enn at en mä være hinsides naiv om en går rundt og tror at dette her, med disse talløse paradoksale lojalitetsbåndene kombinert med den ufattelige makten som befinner seg innenfor dette brorskapet ikke innebærer en reell makt som, i en eller annen grad, styrer verden under andre prinsipper enn de som er inkludert i det allmenne virkelighetsbildet..

Dagens Bilde!

‘Dagens bilde’ er et aldri så lite ‘bli kjent’-konsept bestående av at blogg-dagen avsluttes med at det legges ut et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

Det skal iallefall ikke stå på forutsigbarhet og mangel på variasjon i denne spalten! Her går vi altså rett fra gårsdagens mørke ‘spookiness’ til to aav verdens 5 vakreste puser’s (heelt objektivt, dette her, altså) i form av radarparet Tufsa (f.v) og Dolly.

I dag har jeg, for en gangs skyld, ikke hatt en dritt å si! En del av skylden kan nok legges på været, da store deler av dagen har vært tilbragt utendørs. – Og når jeg er ute, -da kommer ‘the furry 5’ diltende etter som andunger følger på rekke og rad etter andemor. Det er vel unødvendig å poengtere at slikt gjerne blir lagt merke til bare når det er snakk om to, -for ikke snakke om de gangene samtlige blir med!

Heldigvis, må det være lov å si, skjer ikke det så ofte, -og Pepsi våger seg uansett ikke mer enn noen meter forbi postkassestativet. Men non the less er det såpass sært med bare de tre faste; Altså disse to her i tillegg til sjefen selv, altså Rusken, at jeg har utviklet en regelrett angst for at det brått skal stå en fyr i busserull utenfor døren her med en mikrofon merket med ‘Norge Rundt’ og et kamerateam i bakgrunnen..

 

Flower-Shower!


I det vi returnerer til bakkeplan etter å ha tatt turen opp i trærne for innlegget Gåsunger uten egg, så markerer vi rett og slett den vellykkede landingen med en real ‘flower-shower’..