Bevis for at det FINNES utenomjordisk liv!

Så da var tiden inne for å bekjentgjøre hva som har vært min største såvel som særeste lidenskap så langt tilbake som jeg kan huske: Astronomi. Jeg var en av de kidsa som i dag frekventerer alskens talkshows hvor de briljerer med en hinsides det naturlige kunnskap på ett el annet område, det være seg fra biler til dinosaurer, og derifra til amerikanske presidenter. Hva som trigget denne interessen og når kan jeg desverre ikke svare på, men har ved hjelp av mine foreldre kunnet trekke den så langt tilbake som til 4-5 års alderen, hvor vi startet med familieturer til biblioteket annenhver uke. Jeg kan ikke engang begynne å forestille meg hvor sært det må ha fremstått med denne lille jentungen hvis lånekvote ble fyllt opp av astronomi bøker fra vitenskapsseksjonen primært, og barne/eventyrbøker sekundært.. Disse fikk oxo førstepri hva lesestunder på sengen, etc angikk, og jeg slukte det rått. Resultatet ble som seg hør og bør en barnehage/førskole-.unge med full kåll på sånt som solsystemets planeter, ulike galaksetyper, for ikke snakke om ulike fenomen som supernova (eksplosjon), sorte hull & gammaglimt. 

Det har imidlertid stått helt klart for meg at dette her var rimelig spesielt (mildt sagt!), og det ble vel knapt nevnt i selskap med gjevnaldrende, for det jeg kan huske. – I tenårene husker jeg imidlertid at jeg var bevisst på ikke å la det slippe ut at jeg visste noe som helst utover elementær skolelærdom, da astronomi som kjent i stor grad er med på å definere en ‘nerd’, -og¨på den tiden, var statusen ‘nerd’ i beste fall ensbetydende med sosialt utskudd.. 

Som voksen, er jeg imidlertid svært så stolt av denne interessen, for ikke snakke om kunnskapen jeg har tilegnet meg -innen  astronomi generelt & kosmologi spesielt, og deler mer enn gjerne min kunnskap med enhver interessent! I tillegg deler jeg titt & ofte emnelinker, etc for gode faktaforklaringer, så vel som nyoppdagelser i sosiale medier. 

Når det er sagt, har jeg imidlertid tatt med meg bevisstheten om at jeg innehar en interesse og derav kunnskapsnivå hinsides over ‘normalen’, hvilket jeg i dag tror hjelper meg til å genuint sette pris på alle de spm som kommer min vei, og besvare de ut i fra det kunnskapsnivået som foreligger hos den respektive personen. For at interesse skal kunne skapes/trigges, må forståelse foreligge, så enkelt er det, -og det må ikke forveksles med ignoranse når folk har spm om sånt som størrelsesforholdet mellom planetene.. 

Det er imidlertid ett spørsmål som til stadighet dukker opp hvor alle gode prinsipper blir blåst av banen.. Dette er faktisk et av de hyppigste/vanligste spm innen astronomien, for ikke snakke om at det (utrolig nok) selv blandt forskerne er de som behandler dette som et spørsmål. – Like fullt er det ikke å anse svaret på dette spm så opplagt & hinsides åpenbart der grensen for hva jeg klarer å forholde meg til med respekt. Det er bare ikke til å komme fra at en manglende evne til å kunne besvare et spm som dette, hvorav det knapt kan tenkes en sterkere/større & mer overbevisende bevismengde enn de fakta som foreligger her, er ensbetydende med manglende intelligens. 

Spørsmålet?.. Hvorvidt det finnes liv andre steder i universet.. 

No more beating around the bush.. -Svaret er JA, og de nevnte bevisene som foreligger lyder som følger:.. 

** Antall stjerner i det ‘synlige univers; En galakse innehar i gjennomsnitt ca 150 milliarder stjerner, mens anslått antall galakser i følge den senere tids oppdagelser har blitt skrudd kraftig opp fra det tidligere oppgitte drøye 100 milliarder. Det anses nå som mest realistisk å anslå det til svimlende 1000 milliarder, -en billion!  (‘just for the record’ så ville ‘bare’ de tidligere antatt drøye 100 milliardene ville faktisk avstedkommet med et antall stjerner som overgår antall sandkorn på jorden..

Altså.. 

[ant. stjerner pr. galakse] x [ant. galakser] = Antallet stjerner i (det synlige) universet.

Hvilket oppsett gir følgende tallverdier:..

150 000 000 000 x 1000 000 000 000 = 150 000 000 000 000 000 000 000(!) 

** Antall Planeter, hvilket i dag oppgis i form av et anslått gjennomsnitt pr stjerne (ut i fra de funn som er foretatt innen en gitt sektor) har oxo blitt et emne for (hyppig) utregninger og anslag i løpet av de siste par tiårene, da det som kjent har dukket opp nyoppdagelser på løpende bånd i løpet av denne korte tiden. Fra vi for kun 30 år siden fremdeles jaktet på vårt første planetfunn utenfor vårt eget solsystem, har vi i dag kommet opp i et antall funn som tilsvarer at hver av disse stjernene i  gjennomsnitt har hele 2 planeter! – Og ikke bare er dette et tall som er på full fart oppover, -vi har jo ikke engang begynt på månene oppe i dette her! 

Bare i vår galakse, Melkeveien, alene, er det anslått å være så mange som 20 millioner(!) planeter i ‘beboelig sone’ både m.h.t avstanden til stjernen & stjernesystemers plassering i galaksen som sådan. I tillegg kan nevnes at den vellykkede satsingen rundt asteroidenes hemmeligheter gir en stadig større sannsynlighet for at den aminosyre-coctailen som beviselig har trigget utviklingen av liv her på berget, later til å ha blitt servert i bøtter & spann for aktuelle verdner i dannelsen av vårt solsystem. -Og det er overhodet ingen grunn til ikke å kunne gå ut i fra at det er det samme sett ‘regler’ som gjelder ved dannelsen av andre stjernesystem. En annen elementær komponent i tilblivelsen av det livet vi kjenner til, -vannet (H2O), later til å være like vanlig rundt om i universet som husfluer på sensommeren.. 

Det er med disse faktaopplysninger i hende, at jeg faktisk går så langt at jeg anser forekomsten av utenomjordiske livsformer (-og herav et utall hinsides over vårt intellekt & utvikling) for mer sannsynlig enn min egen! -Det er faktisk så åpenbart at jeg har større tro på skrullete teorier om at vi mennesker ikke er annet enn avatarer i en superintelligent arts dataspill, og derav ikke eksisterer (ha ha) -Og jeg håper og tror at du etter å ha lest dette ser det på samme måten..(?)