Ville du skutt baby-Hitler??

Et av de aller mest fascinerende tankeeksperiment som er blitt meg bekjent, er spørsmålet om hvorvidt en ville tatt livet av ‘baby-Hitler’ om en med 100% sikkerhet visste at denne babyen ville vokse opp til å bli menneskehistoriens ondeste, dersom en var garantert å slippe unna med det?..
Selv om dette scenarioet er fullstendig umulig i virkelighetens verden, og derav aldri kan bli annet enn et tankeeksperiment, er det etiske dilemmaet som reises faktisk reelt! For det finnes nemlig mennesker i blant oss som en kan si vil foreta grusomme handlinger med en tilnærmet 100% sikkerhet dersom noe ikke gjøres! – Og et eksempel på dette, drepte for kort tid siden 5 personer i Kongsberg..

 

 

Vel.. Nå bør vel jeg være litt forsiktig i hht å begynne å diagnostisere folk her, så det blir i overkant drøyt å påstå at Espen Andersen Bøhler var gitt å ende opp som morder. Men ikke desto mindre, så trenger en ikke noen ekspertise innen psykologi for å kunne slå fast at fyren var en tikkende bombe!

Jeg mener.. Når en person opptrer på et vis som medfører at de får PST på døren, -og det ved flere anledninger, så er det faktisk mer enn nok for mitt vedkommende. Da har man lagt listen der den hører hjemme, det er ialle fall sikkert!

– Altså PST.. – Politiets sikkerhetstjeneste, -eller for å si det på godt norsk; Terrorpolitiet!.. Denne etaten utgjør motpolen av de karriæretaperne som de sender ut for et mulig beslag på halvannet gram speed og den slags fjas med illusjonen om at det de gjør skal ha noen betydning for samfunnet. – Her snakker vi the top of the pops her, i form av etaten som tar seg av selve rikets sikkerhet! Disse rykker ikke ut i anledning et potensielt beslag på en ‘hekker’ med hasj, for å si det sånn! Så når de dukker opp på husbesøk hos en enkeltperson slik som i dette tilfellet, så er det vitterlig alvor, og det i ordets fulle betydning! Hadde jeg fått vite at PST hadde vært på hjemmebesøk i nabolaget mitt, så ville det faktisk vært såpass alarmerende at jeg hadde valgt å flytte fra området..

Og som om dette ikke var nok, så er de psykologisk sakkyndige skjønt enige om at her var det en eller annen form for faenskap i vente!

Nå mener jeg selvsagt ikke at en skal ta stilling til hvorvidt man burde tatt livet av Andersen Bøhler før han fikk forvoldt det forventede skadeverk! Når det kommer til virkelighetens verden, blir det i stedet et spørsmål om hvorvidt det bør åpnes for tvungen/idømt psykiatrisk behandling der det foreligger diagnoser og da gjerne kombinert med utvist adferd som innebærer en tilnærmet garanti for fremtidige voldsforbrytelser?

Det samme spørsmålet gjør deg så om mulig i enda sterkere grad gjeldende der det er påvist alvorlige personlighetsforstyrrelser, altså psykopater, for å si det på godt norsk! Her er en i tillegg nødt til å forholde seg til at det iallfall per i dag er bred uenighet, -og dermed usikkert om det lar seg gjøre å behandle personlighetsforstyrrelser av dette kalibret! – For ikke snakke om at de med høyest score på den skalaen som utgjør graden av psykopati, er de jeg refererte til innledningsvis hvor det var snakk om å kunne forutsi med tilnærmet 100% sikkerhet at de vil gjøre seg skyldig i grove voldsforbrytelser dersom de får bevege seg fritt i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen.

 

 

Altså; På den ene siden, vet man at det kun er et tidsspørsmål før vedkommende enten vil påføre noen alvorlig skade- og/eller i verste fall drepe noen.

På den andre siden, har vi det vi anser for å være grunnleggende prinsipper hva rettssikkerhet angår, i form av at ingen skal kunne straffes uten at det foreligger en rettskraftig dom der beviskravet er så strengt det får blitt!

Så det vi står ovenfor, er med andre ord spørsmålet om hvorvidt;

A) Man skal åpne for en form for forhåndsdømming for fremtidige forbrytelser en mener å kunne forutsi med nær 100% sikkerhet vil bli begått dersom vedkommende ikke underlegges en eller annen form for vakthold eller innskrenkning av bevegelsesfrihet?

eller

B) Må se seg nødt til å ‘sitte på gjerdet’, da det motsatte innebærer et brudd på det mest grunnleggende av prinsipper for hva som definerer rettssikkerhet, og dermed er noe vi ikke kan gjøre oss bekjent av. – Uansett?

– Så.. Hva ville du ha valgt?..

 

[Avslutningsvis kan det dessuten nevnes er det mer galskap å lese i innlegget Psykopat søkes!]

WHAT IF!?..

For noen dager siden, kom det meg for øre at den norske stat, via oljefondet, skal ha slått til med et durabelig oppkjøp av bitcoins i løpet av det siste halvannet året, i det kursen har vært rekordlav i  koronaperioden. Utkommet skal være at AS Norge nå er i besittelse av bitcoins hvis verdi etter sigende skal ha passert selveste oljefondet!.. Hvorvidt dette faktisk stemmer eller er en sannhet med visse modifikasjoner, kan jeg ikke gi noe sikkert svar på. Men det er i det minste på det rene at Oljefondet sitter på en ganske så anselig sum i form av denne kryptovalutaen! – Likeså er det en kjensgjerning at det i vesentlig grad dreier seg om en indirekte investering, i det denne er lagt til et selskap der staten er eier av et stort flertall av aksjene; Ergo er det åpenbart at de ikke ønsker å flagge disse midlene ut i allmennheten for innsyn, for å si det sånn! På bakgrunn av dette, så slo det meg at det ville være artig å foreta et aldri så lite tankeeksperiment.. For det er så absolutt mulig, og ei heller usannsynlig! Tankeeksperiment har vitterlig gått troll i ord mer enn en gang, hvilket det bla.a er gitt eksempler på i DETTE innlegget..  

 

 

Samtidig er jo jeg hellig overbevist om at ting og tang har forgått i det skjulte i forbindelse med pandemien. – Hvilket er grunnet i de talløse selvmotsigelser, logiske brister og absurde tilfeldigheter som har fulgt de opplysninger og formaninger som er blitt oss servert i løpet av denne perioden. – Hvilke er redegjort for i stor skala her på bloggen plassert i kategorien ‘Samfunn’. Men om det syntes aldri så opplagt at det er NOE som er blitt bedrevet i det skjulte under dekke av C19, så har jeg imidlertid få holdepunkter for å kunne si noe om HVA dette kan bestå av..

– Og dette gjør det jo ekstra interessant å leke seg med tanken på at en av disse skjulte agendaer har vært bestående av å bistå skjebnen litt i hht å få presset prisene på denne kryptovalutaen til det ytterste, i den visshet at den respektive kursen vil regelrett eksplodere i det øyeblikket verdenssamfunnet gjenåpnes!

Jeg kan nemlig ikke fri meg fra tanken at dersom dette scenario skulle vise seg å ha rot i virkeligheten, så ville det vært genialt, og det i ordets fulle betydning!

En ting er at en ved å foreta en slik investering, vel må sies å ha sikret fremtiden en gang for alle. Men for å være helt ærlig, så er ikke jeg av noen nobel støpning som anser det å tilrettelegge for de kommende generasjoner med livet som innsats for å være selve meningen med livet. Når sant skal sies, er jeg så blottet for nobelhet at jeg i realiteten driter langflatt i verdenssituasjonen i typ år 2221, når samtlige av de som bebor planeten i dag er døde og begravet minst 100 år tidligere. Det blir rett og slett for fjernt for at jeg evner å relatere meg..

 

 

Jeg er en person som typisk lever i nuet, på godt og vondt, så derfor er den eneste fortiden for meg den håndgripelige; Altså den som ligger rett rundt neste sving! – Og det å sikre sine økonomiske interesser, er faktisk aldri feil. For om vi vil det eller ei, så er vi mennesker faktisk like fullt underlagt naturens prinsipp om den sterkestes rett som alle andre av jordens arter, liksom Darwins prinsipp er like gjeldende for det moderne mennesket som det var for hulemannen! Greia er imidlertid at utvelgelsen foregår i tråd med den retning arten har tatt mht det samfunnet som er bygget opp rundt arten; Ergo, så er den sterkestes rett betinget av sånt som f.eks å kunne leve i fred med de omkringliggende stammer (les; nasjoner), at det er en relativt jevn fordeling på livsmidler (les; unngå situasjoner med en rik ørliten elite mens det store flertall er nødlidende), for ikke snakke om det aller viktigste; At penger (les; å sikre seg slik at en sitter på den største mengden av livsmidler) er makt!

Situasjonen før C19, var bla.a at Kinas økonomi var i en tilnærmet eksplosiv vekst, og landet var allerede en supermakt å regne med, da de med sitt enorme folketall var oppe og nikket med selve supergigantene USA & Russland. For oss og våre samarbeidspartnere og allierte, er jo et Kina som kunne matche USA både i hht økonomi og som militærmakt særdeles ugunstig. – Og derfor er det jo en anelse besynderlig at akkurat i det de er i ferd med å krysse målstreken for å kunne kalle seg et i-land, for ikke snakke om en militærmakt å regne med, så skal det på uforklarlig vis klumses til så til de grader på et av nasjonens ledende laboratorier at verden aldri har sett maken! – Og dette skal så få fatale følger for den nevnte fremgang og økonomiske vekst at det er snakk om å ha blitt satt kraftig tilbake. – Så hva vil da ikke passe enda bedre enn at kongeriket gikk for å få full uttelling på det området vi fremdeles hadde et viss overtak på kommuniststaten som har fått tilnavnet ‘den gule mare’ av mang en dommedagsprofet: Nemlig penger..

 

 

Ved å sette Kineserne midlertidig ut av spill slik at vi får den økonomiske veksten deres under vår kontroll, så vil jo dette kunne se ut som en win-win situasjon; Kina får såvisst kvittet seg med u-landsstatusen, med en betraktelig høyning i levestandard, OSV, samtidig som vi har sørget for å sikre oss, slik at det er begrenset hvor mye penger det lar seg oppdrive for kineserne. – Ergo vi får befestet vår posisjon igjennom å ha kontroll på pengesekken! Penger er og blir makt, og har derfor tatt over for de fysiske styrkene som avgjorde den sterkestes rett ellers i dyreriket.

Men om mannen i gata skulle få innsyn i slikt som dette, ville selvsagt menneskets velsignelse og forbannelse; Nemlig empatien kicket inn, og stukket kjepper i hjulene på slikt som en slettes ikke kan se bort i fra simpelthen må gjøres..

Nå er som sagt dette kun et tankeeksperiment fra min side, kokt i hop av en serie ‘hvis-som-atte’, dersom-atte. Men like fullt er det et interessant tankeeksperiment, da det er spennende å følge tankerekken i hht å anslå sannsynligheter i hht hva som kan tenkes å vente rundt neste sving.,.

 

 

Hva kan ligge bak noe slikt?..

På torsdag mistet filmfotografen Halyna Hutchins livet etter å ha blitt truffet av et skudd i brystet under innspillingen av westernfilmen Rust. I tillegg, ble regissør Joel Souza, som sto bak henne, skadet. Skuddet ble avfyrt av hovedrolleinnehaver og regissør, Alec Baldwin, etter å ha mottatt våpenet fra en regiassistent med klar melding om at det ikke var ladd. Jeg, i likhet med store deler av verden for øvrig, lurer dermed på hvordan det i hele tatt kan være mulig at et skarpladd våpen, som også må ha vært av et durabelig kaliber, mht at kulen først har gått tvers igjennom brystet på den drepte for så å skade personen som sto bak, havner på en filminnspilling? – Hvor avleveringen av dette på toppen av det hele avstedkommer med et klart og tydelig ‘cold!’ (hvilket betyr at det er tomt for ammunisjon) i et utall vitners påhør! 

 

 

Men nå er jo jeg like cocky som jeg alltid har vært, så det burde jo ikke komme som noe sjokk at jeg mener jeg kan bistå de amerikanske etterforskerne i hht fremgangsmåten for å kunne komme til bunns i denne saken..

Altså: Våpenet vi har med å gjøre, er altså kraftig nok til å skyte kulen igjennom både ribbein, ryggbein, og det som måtte finnes av organer i mellom, for så å ha nok power til å skade den neste personen den treffer etter å ha passert igjennom førstemann såpass at vedkommende må behandles på sykehus. I dette, ligger jo at dette så visst ikke er et leketøy, og dermed vitterlig bør behandles deretter.

Dernest, vet vi at dette våpenet må ha en eier, hvorpå enten vedkommende selv, dersom dette er en privatperson, eller en våpenansvarlig – og derav sakkyndig dersom det er utlånt fra en våpenhandler eller er et tjenestevåpen tilhørende enten politi eller forsvar.

Det tredje sentrale punktet, er at det ett eller annet sted på den etter alt å dømme temmelig korte veien fra avleveringen ble foretatt av eier/ansvarlig til grepet til Alec Baldwin, er blitt feilaktig informert om at våpenet er tomt. – Og det er her vi kommer til selve kjernepunktet i dette resonnementet..

En trenger jo ikke å være Sherlock Holmes for å komme frem til at den ansvarlige for hhv ulykken eller ugjerningen er et av følgende alternativer:

1)  Mannen som var ‘nest sistemann på ballen’, altså regiassistenten som i forkant av den respektive skytescenen kom ilende til med den fatale rekvisitten:   Så visst ikke det mest sannsynlige alternativet, men utvilsomt det mest dramatiske.. For dersom skylden skulle ligge her, innebærer dette at vedkommende har sett sitt snitt til å lade våpenet på bakrommet i forkant av avleveringen, hvilket jo er ensbetydende med forsett! Dernest ville det jo bli spørsmål om hvorvidt dette var grunnet i at vedkommende ‘bare’ er en syk faen som gjorde det på pur ‘bæsj’ for å se hva som ville skje, eller om vi sto ovenfor et særdeles velkalkulert drap grunnet i at vedkommende visste nøyaktig hvem som ville stå hvor i det skytescenen skulle filmes, og skuddet ble avfyrt..

2) Våpeninnehaver/våpenansvarlig har feilaktig opplyst at våpenet er tømt. Av mulige årsaker her, har vi enten det særs lite sannsynlige alternativet at vi her har med en syk faen av det ovenfor beskrevne kaliberet å gjøre, eller det overveiende sannsynlige alternativet; At vedkommende har tatt for gitt at våpenet har vært tomt, og dermed utvist en kyndighet med betydelige modifikasjoner i det h*n da ikke gidder så mye som å ofre det respektive drapsvåpenet et blikk fra det tas frem fra oppbevaringsstedet til det overleveres personen som henter det for filmselskapet med en bekreftelse på at det er tomt for både kuler og fragmenter.

Av dette, kan vi altså konkludere med at en bør gå rett til eier/ansvarlig for dette våpenet ut i fra en svært sannsynlig hypotese om at vedkommende har opptrådt så uaktsomt det er mulig å få blitt i det h*n bryter selve grunnregelen for våpenhåndtering ved ikke å forsikre seg om at våpenet befinner seg i den tilstand som det sies å gjøre ved avlevering!

Her kan en selvsagt begynne å gnåle om at på papiret skal jo enhver som er i kontakt med et våpen sjekke ammunisjonslageret før det gjøres noe som helst annet. Men nå burde det jo være viden kjent at virkeligheten er ikke slik den er foreskrevet på papiret! Uten sammenligning for øvrig, så har jeg til dags dato enda til gode å kaste et kjapt blikk på en seddel i lyset for å forsikre meg om ektheten før jeg legger den i kassen på jobben, selv om dette er noe som en på papiret bør gjøre! – Hvilket er en form for ‘sløvhet/uansvarlighet jeg etter alt å dømme deler med folk flest! Så å klandre assistenten, og ikke minst Baldwin selv for å ha tatt opplysningen som ble gitt ved overleveringen for god fisk, blir regelrett urimelig i mine øyne.. Her må det skilles mellom det menneskelige- og det (hinsides) grovt uaktsomme!

PS: If someone involved in the investigation of this matter happens to come across this blog post, I’d be happy to send you an English version, free of charge. (Contact info’s in my bio, witch button is labelled ‘Om meg’).

Hvorfor i helvete gjøres ingenting for denne mannen!??

I kommentarfeltet til innlegget datert til den 18 oktober [hvilket kan leses HER], der jeg gikk ut mot hjemhenting av de såkalte IS-kvinnene, ble det, ganske så riktig poengtert at en slik begjæring om hjemhenting etter alt å dømme ville gått rett i papirkvernen dersom den var fremmet av en mann. HVOR rett vedkommende skulle vise seg å ha i denne skjevheten, så jeg imidlertid ikke omfanget av før jeg i dag leser meg opp om en annen nordmann i  trøbbel; Nemlig Saad Jidre Hayd. I motsetning til de nevnte IS-fruene, har imidlertid ikke Jidre Hayd gjort seg skyldig i et eneste lovbrudd,  liksom han etter alt å dømme har vært tilsvarende tro mot gjeldende moral og etiske prinsipper. Men mens kvinnelige landssvikerne hentes hjem over en lav sko (for så å bli fradømt friheten i et kvarters tid etter landing), så gir man flatt faen i at Saad Jidre Hayd er idømt dødsstraff for å ha benyttet Clas Olssons pepperspray i selvforsvar under en feriereise i Somaliland!..   

 

 

Nå skal det sies at det er irriterende mange nordeuropeiske borgere som har det med å dra av gårde til land hvis regimer og statlig praksis tilsier at en ikke kan oppholde seg trygt der. Dreier det seg om slikt som familiebesøk eller forretningsreiser, bør en i det minste være ytterst forsiktig med hvor en beveger seg, og ikke minst når.

Ut i fra hva TV2 opplyser, så vil jeg anslå det som svært så sannsynlig at Saad Jidre Hayd ikke har opptrådt i tråd med de nevnte sikkerhetsanmodninger i det han altså klarer å komme i klinsj med en fyr under dette oppholdet, hvorpå han da tar i bruk peppersprayen fra velkjente Clas Olsson for å komme seg unna situasjonen. Men ikke desto mindre er en (potensielt begått) tabbe bestående av å feilbedømme et sted/et område som tilsynelatende ser trygt ut, liksom å stå på sin rett/ta til motmæle der man heller burde holdt kjeft noe som kunne skjedd den beste! Det verste Jidre Hayd kan anklages for, er altså at han kunne ha tenkt seg bedre om!

– Og vi kan vel alle enes om at en synd bestående av et øyehimlende ‘her burde du da vitterlig ha tenkt deg bedre om..’ er jo utvilsomt hakket mindre graverende i omfang enn å ha bistått fienden i en krigssituasjon Norge er en del av!

Men som om ikke dette var mer enn nok i seg selv, så er faktisk Jidre Hayds situasjon så inn i helvete prekær at dommen hans vil bli tatt opp i den aller siste rettsinnstand førstkommende lørdag! – En ankesak det ble gitt et par tre dager å forberede!

Følgelig, så kan denne mannen bli drept når som helst!!

Somaliland har jo unektelig en god del å hente både når det kommer til rettssikkerhet, og forholdet mellom forbrytelse og straff, sammen med et utall andre rettslige- og demokratiske prinsipper..

 

(foto: tv2) Saad Jidre Hajd kan bli tatt av dage når som helst, i det kongeriket ikke har løftet en finger for å redde ham..

 

Samtidig er det et land som etter alt å dømme vil strekke seg langt for å unngå å legge seg ut med en av de nasjonene som står for det meste hva subsidier angår. Følgelig, ville mannen etter alt å dømme befinne seg på et fly med destinasjon Gardermoen innen en halvtime dersom de hadde kommet en telefon fra det norske utenriksdepartementet der noe i retning av en reduksjon i den respektive givergleden fra norsk hold dersom det ikke ble tatt til fornuft angående det planlagte drapet på vår borger!

Men når det ikke kommer et pip i den retning fra kongerikets styresmakter, så ser jo selvsagt dette galskapens regime ingen grunn til å ta det minste hensyn til den stakkars mannens statlige hjemmehørende…

Dessverre, tyder alt på at situasjonen ville vært en ganske annen dersom Jidre Hayd hadde vært kvinne. Da tviler jeg faktisk ikke et sekund på at Norge ville vært trolige til å gå inn med væpnede styrker, flokk i følge med både briter, amerikanere og flere til om nødvendig!  Ikke faen om Norge og vesten ville latt en (fiktiv) Jidre Hayd i  kvinnelig utgave blitt værende der nede! Norske medier ville dessuten gått bersjerk, liksom saken ville ha preget sendingene på både CNN, BBC, og faen hakke og hans oldemor!!

Men dessverre er det ikke så, i det Saad Jidre Hayd er en mann, hvilket er ensbetydende med at livet hans ikke er verdt en dritt! Ei heller har det statsborgerskapet som ilegges en slik altoverskyggende betydning hva IS-kvinnene angår noen betydning dersom en er en mann. – Uskyldig eller ei!..

 

 

 

..- Og der var elendigheten i gang!..

Et kvarters tid etter innsettelsen av den nye regjeringen var altså den tiden det skulle ta før den første henvendelsen fra atter en IS-kvinne som vil returnere til kongeriket på statens regning, og de stakkars jævlene som eventuelt måtte bli belemret med jobben sin risiko.. Som poengtert sist gang temaet ble bragt på bane her på bloggen, så stiller jeg meg uforstående til at hjemhenting av ‘norske’ IS-kvinner, -og menn for den saks skyld, i det hele tatt er noe en tar seg bryet med å diskutere. – Og langt mindre å gjennomføre! Men denne tidligere forkjemperen for niqab-bruk i Norge og jeg er i det minste enig om at hennes muligheter for å få søknaden innvilget har økt betraktelig med de påtroppende styresmakter.. 

 

 

I forbindelse med denne hjemhentingspørsmålet, hevdes det at Norge både skal ha en moralsk- så vel som en juridisk forpliktelse til å innvilge disse søknadene fra de angrende landssvikere. Ja, for det er faktisk akkurat det de er, i det Norge, som en del av NATO faktisk er i krig mot IS/terror! Selv om det ikke føres krig på norsk jord, så har Norge like fullt deltatt i en krig som vi gjorde under den 2 verdenskrig. – Og de som velger å støtte fienden i en krigssituasjon, er og blir landssvikere!

Var det opp til meg, ville de imidlertid ikke forblitt mine landsmenn fra det øyeblikket de brøt med forbudet mot å støtte IS i den respektive krigen, i det jeg mener dette er en handling som automatisk innebar et bortfall av ens borgerrettigheter i kongeriket Norge. – Og dette er faktisk verken kynisk eller brutalt forholdene tatt i betraktning! Det er jo faktisk for peanuts å regne i forhold til de reaksjonene som avstedkom de som valgte feil side etter den nevnte verdenskrigen!

Men tilbake til dette konkrete tilfellet.. Hun bruker jo, som seg hør og bør ungene for alt de er verdt (hvilket hennes forgjengere har fått bekreftet er forbannet mye), i tillegg til at hun er lur nok til å poengtere at hun har endret syn, ikke bare på IS, men også hva hennes tidligere fanesak; Niqab i Norge. Derimot blir utgreingen over hvordan retursøknaden kun er av hensynet til barna, og redselen for at de blir radikalisert i deres nåværende miljø (hvilket vil si en flyktningleir i Syria) bare tragikomisk. Her fremholder hun nemlig at hun er livredd for å returnere av hensyn til den straffeforfølgelsen som venter.. – Altså.. I det dette dreier seg om et fengselsopphold hvis lengde er tilsvarende den en tenåring som har kommet hjem et par timer etter avtalt tid et par dager på rad ville fått i husarrest, så blir det bare for dumt..

Dessverre er sjansene store for at regjeringen Støre verken vil se ironien- eller urimeligheten i det hele grunnet at også denne regjeringen, liksom dens forgjengere, er blendet av glansen fra den internasjonale anerkjennelsen som av en eller annen absurd grunn følger slike hjemhentinger. Men når de nå på død og liv skal gå i mot hva ethvert noenlunde opplyst menneske måtte mene, og ta av våre skattepenger for å få vedkommende tilbake, så kunne de jo i det minste sørget for å ta med seg de tre andre som uheldigvis har fått beholde sin tilknytning til landet som befinner seg i samme leiren! Jeg mener.. Disse vil jo sende sine søknader- og få de innvilget i tur og orden allikevel, om de er aldri så mye både landssvikere og terroristerså burde man jo i det minste stille det som krav at enten så blir dere med nå, ellers får dere bli værende! For med det å i det minste få satt foten ned i hht å foreta flere flygninger for å hente folk fra samme forbannede leiren!

 

Det er faen ikke mulig!!

Jeg har jo, som jeg vil tro de fleste av dere vet, gått hardt ut mot hva jeg mener er en manipulasjon av folket til å betrakte koronapandemien som noe langt farligere enn den i realiteten er, eksempelvis i innlegget Når det lyves ved å snakke sant. Videre, har jeg utgitt utallige redegjørelser for hvordan opplysningene som er gitt i C19 øyemed ikke har hengt på greip i form av logiske brister, selvmotsigelser og paradoks. Når jeg i dag klikker inn på TV2 sin hjemmeside, og det første jeg ser er kjendislege Harald Dubloug som under et intervju med God morgen Norge på det sterkeste anbefaler folk å ta influensavaksine fordi influensaen tar flere liv årlig enn det foreløpige dødstallet for pandemien, kjenner jeg det er nært opp til å rable fullstendig.. 

 

 

Altså.. Her følger et sitat av den respektive uttalelsen:

“..av influensa. Disse anbefales å ta vaksinen. Dette gjelder blant annet eldre, diabetikere og personer med kronisk sykdom.

– Jeg anbefaler i hvert fall de jeg er glad i å gjøre det, fordi influensavaksinen er helt trygg og den gir ganske god beskyttelse mot influensa, og det er den beste måten å beskytte oss mot influensa.

– Og husk det at influensa tar årlig flere liv i Norge enn det koronapandemien har gjort til nå. Jeg kommer til å ta den, jeg anbefaler mine nærmeste til å ta den, den gir god beskyttelse og du unngår etter all sannsynlighet å få influensa – og influensa er ikke noe du har lyst på, sier han og minner om at koronavaksinen ikke beskytter mot influensa og visa versa”.

Jeg mener.. Hva faen er det som skjer egentlig, når folk rolig og behersket kan ta i mot denne opplysningen etter at de har vært skremt fra sans og samling i drøye 19 måneder til ende!? – Skulle ikke dette her fått folk til å sperre øynene opp,  google dødstall som gale for å komme til bunns i dette her, for så at man i samlet flokk stiller styresmaktene til veggs i det en finner ut at legen har rett i sine uttalelser!??
– Og hvorfor i helvete har ikke legestanden gått ut med dette, som det er all grunn til å tro ikke innebærer noe nytt under solen for deres vedkommende, tidligere?

Vel.. Det siste spørsmålet lar seg vel i grunnen besvare forholdsvis greit, da det jo er en kjensgjerning at x-antall skeptikere med virke innen helsevesenet har vært skremt fra å gå ut med sine faglige vurderinger av situasjonen av frykt for jobbene sine.  – Så her er jeg med andre ord stygt redd det ikke lenger er noe særlig grunn til å spørre om hva som har foregått, men i hvilket omfang!

Jeg håper for guds skyld at iallfall en del av den (potensielle) ‘guffa’ som skjules i C19 -øyemed vil finne en vei ut innen en ikke så alt for fjern fremtid, slik at de som eventuelt har vært ansvarlige for faenskapen kan stilles til ansvar av oss faktisk som har måttet betale prisen for den urett som potensielt er blitt begått!..

Det gjelder også DEG!!

Min gode venn og medblogger, Roger aka Bunnytrash har lagt ut flere innlegg omhandlende den komplette galskap som etter planen skal iverksettes i hans nærmiljø, hvilket er en drabant til Drammen. Men da dette dreier seg om en moské med konkrete planer om å begynne med bønnerop (- jepp, vi snakker ‘allahu akbar’, uavkortet versjon) i all sin støyende rekkevidde, så er dette så langt i fra det lokale anliggendet det i utgangspunktet later til å være, men i aller høyeste grad et nasjonalt anliggende! For i det øyeblikket døren åpnes for dette her til lands, så åpnes den overalt, for å si det sånn! – Og hvor politisk ukorrekt det enn måtte være; I mine øyne, vil noe slikt være katastrofalt! 

 

 

For guds skyld.. Jeg er jo ihuget motstander av det religiøse levenet vi er belemret med i utgangspunktet med disse kirkeklokkene som skal kimes i tide og utide, for ikke snakke om at jeg anser det for regelrett flaut at denne idiotiske mytologien det ikke er et grann mer hold i enn hvilken som helst annen mytologi; Det være seg den norrøne, egyptiske, greske, you name it! – Men i stedet for å bevege oss bort fra dette etterslepet fra middelalderen, så skal vi altså innføre en religion til! Bare her snakker vi jo den komplette galskap!

Men dette er nå engang meg.. Å åpne opp for at islamske ritualer blir en del av den offisielle norske hverdagskulturen, gjelder i aller høyeste grad oss alle, uansett hvor en måtte stå hva kristendommen angår. – Og ikke minst, så er denne endringen av Norge som et rike basert på den gammelnorske kulturen med et kristent verdigrunnlag til et såkalt multikulturelt samfunn et brudd på Grunnlovens §2

Sitat Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

 

(hvilket også er bragt på bane i DETTE innlegget).

 

 

Men for all del.. La oss kalle en spade for en spade, Dersom dette hadde dreid seg om Buddhister eller Hinduister, ville pipen hatt en ganske annen lyd fra min side. For nå er det nå en gang slik at en betydelig andel av de muslimer som bebor kongeriket av mer eller mindre fundamentalistisk karakter. Ikke sånn å forstå at de er å betrakte som potensielle selvmordsbombere hele hurven, men ikke desto mindre representerer de kulturer hvis verdier er uforenelige med våre. I tillegg så er det da ikke mer enn rett og rimelig at de som kommer inn i et nytt samfunn er de som skal tilpasse seg, og ikke omvendt!

Så med dette oppfordrer jeg på det sterkeste å signere på den pågående underskriftsampanjen mot jalla-rop fra moskeen i Drammen! Dette gjør du helt enkelt igjennom å klikke

  HER!

 

Burde vi alle bli kjønnsløse?

Atter en gang har jeg kommet over en av disse tordentalene for at all kjønnskategorisering skal elimineres fra offentligheten som høster unison applaus. De som måtte våge seg frempå med innsigelser, blir verbalt slaktet av den reneste lynsj-mobben, ved at de i beste fall henges ut som fordomsfulle. Og da mener jeg en har gått alt for langt.. For selv om jeg støtter LHBT, så anser jeg det for intet mindre enn urimelig å kreve at vi alle skal oppgi kjønnsidentiteten vår av hensyn til det bittelille mindretall som ikke kan identifisere seg som mann eller kvinne!

 

 

Altså.. Jeg evner bare ikke å se at det ikke skal kunne gå an å få til et samfunn der alle aksepteres, samtidig som vi beholder kjønnsinndelingen som den er! – Eventuelt med en tilleggsoppføring for ‘ubestemt’ eller noe i den duren!?

For nå er det engang slik at vi alle enten blir født med ‘utovertiss’ eller ‘innovertiss’, hvilket innebærer en kjønnstilhørighet som hhv mann eller kvinne. Unntaksvis, skjer det som kjent at det kjønnet en identifiserer seg med, ikke stemmer overens med den kjønnstilhørigheten vedkommende rent fysisk er hjemmehørende i, og i det dette er brakt på det rene, så bytter man, enkelt og greit. Liksom i de fleste sammenhenger, skal det også i denne forbindelse være det indre som teller, slik at det ikke er de legemlige antibutter som er det springende punkt her, men hvordan en selv identifiserer seg. Et mer talende eksempel for dette, er jo den kjente influenceren Emma Ellingsen, i det det iallfall ikke var tvil om hvor hun hørte hjemme allerede da hun først trådte ut i offentligheten som barn i serien ‘Født i feil kropp’.

Men i og med det tross alt også finnes de som rett og slett ikke klarer å plassere seg i den ene- eller den andre ‘boksen’, så av hensyn til disse, så syntes det å være en grei skuring om det bare opprettes en ‘ubestemt’ -kategori.

Men at vi alle skal late som om vi er kjønnsløse pga at det går i retning av å bli det politisk korrekte, og noe tilnærmet en betingelse for å kunne erklære seg som støttespiller for LHBT, det går jeg ikke med på. Det blir rett og slett for dumt!

Jeg skulle bare visst!..

I det jeg slår i hjel litt tid ved å ta en titt på gamle blogginnlegg, så fanger det oppmerksomheten min umiddelbart; Mitt aller første COVID-relaterte innlegg; Konstruert Krise! Jeg åpner det umiddelbart, og i det jeg begynner å lese, blir jeg sugd tilbake i tid; En tid som i utgangspunktet er riktig så nær, men som allikevel gir følelsen av å være så uendelig fjern i det jeg får dette innblikket i mind-settet til det ‘selv’ som intet visste hva som var i vente..  

 

 

Det overrasker meg at innlegget faktisk er datert så sent som den 29 januar i hva som skulle avstedkomme som dette satans året 2020. Slik jeg husker det, så irriterte jeg meg nemlig en god stund over det jeg tok for gitt var- og ville forbli en reprise av de krisemaksimere oppslagene som vi hadde opplevd med SARS og Ebola; Der dommedagsformulerte overskrifter var gitt å skulle etterlate et fullstendig vrengebilde kontra den dødsraten som fremkom ut i fra tallenes tale.. Krigstypene i skremselspropagandaen var jo et faktum i god tid før viruset kom hit til lands, så jeg er forbauset over at jeg ikke har funnet det verdt å blogge om tidligere..

Videre, så er det verdt å merke seg at det så sent som en skarve måned før livet skal bli snudd på hodet, åpenbart ikke er i mine tanker at dette vil kunne virke nevneverdig inn på mitt liv.. Det fremkommer nemlig med all tydelighet at jeg, den 29 januar 2020, kun betrakter dette som (nok en) irriterende storm i et vannglass det er helt fjernt fra mine tanker skal kunne få en nevneverdig relevans for oss her på berget..

 

 

‘Herregud.. Du skulle bare visst’ sier jeg til mitt tidligere ‘selv’ i det jeg kommer til å tenke på hvordan jeg gikk fullstendig i fistel da vi gikk inn i første lock-down, og denne først ble anslått å skulle vare i minst to, og kanskje over tre uker ti ende!.. Jeg skulle likt og visst hvordan jeg ville reagert dersom noen hadde kunnet fortelle meg at det ville gå godt og vel halvannet år før det i det hele tatt kom til noe tilnærmet en ende!

Samtidig, så slår det meg hvordan det mind-settet jeg skal beholde med uforminsket styrke perioden igjennom allerede her fremkommer med all tenkelig tydelighet. Så selv om jeg på den ene siden fremdeles befinner meg i en virkelighet der det som er rett ved å skulle skje fremdeles er helt fjernt fra mine tanker, så er det likeså hevet over enhver tvil om at det er den samme kjerringa mot strømmen av en person som skrev dette innlegget som den jeg er i dag, bare hakket mer naiv og navlebeskuende!

Gjenåpning med en twist..

Lørdag 25.09.2021, kl. 16:00 skulle altså vise seg å bli det magiske tidspunktet; Fra dette øyeblikket, så var det trusselbildet som er blitt malt opp for, med braksuksess, å skulle skremme livskiten av folk som ved et trylleslag redusert til det som foreligger ved en gjennomsnitts influensaepidemi. Hva gjenåpingstidspunktet angår, har min gode, gale venn og ‘blogger-bunny in crime’ tatt så til de grader tak i i dette innlegget, så da gidder ikke jeg å bruke tid og energi på det som allerede er sagt. For som vanlig i COVID-øyemed, er det nemlig nok av issues å ta tak i!.. 

 

 

Først og fremst kommer jeg ikke utenom å presisere det åpenbare: Denne galskapen ble iallfall ikke endt et sekund for tidlig!! Det er jo ingen hemmelighet at det har vært selvmotsigelser, paradoks og logiske brister på størrelse med Grand Canyon som har vært kilde til min uro og redsel i dette halvannet året galskapen har pågått, og ikke viruset! Likeså opprørt har jeg vært over hvordan de har rangert det å hindre smittespredning så til de grader høyere enn de skadevirkninger og tapte liv som har skjedd, og i aller høyeste grad fremdeles skjer som følge av smittevernstiltakene (inkl. vaksineprogrammet).

Men dette har vi vært igjennom før (bla.a i dette innlegget), – liksom vi etter alt å dømme vil komme tilbake til disse faktorene igjen; For jeg sitter nemlig med en uggen fornemmelse av at dette ikke er over, men snarere satt på ‘pause’..

Konkret, så har denne fornemmelsen hovedsakelig sitt utspring i følgende:

1)  Hvordan C19 i følge rapportene har utvist en ‘mind-blowing’ evne til strategisk krigføring som i følge et virus’ biologi skal være klin hakke umulig! – Et fenomen som er grundig redegjort for i innleggene Slik vil du manipuleres videre og The virus of Oz.

2)  En følge av de nevnte umulige forekomster hva dette viruset angår, så viser det seg brått at de ungene som frem til nå har vært erklært upåvirkelige av viruset (i det det tilsynelatende har operert med en aldersgrense på et sted mellom 16 og 18 år) er begynt å smitte- og bli smittet left, right & center. – Og i tillegg så har viruset ilagt en reell mulighet for varig invaliditet i etterkant av infeksjonen! – Hvilket er et emne som er behandlet i dette innlegget.

3)  Folket er fremdeles ikke løsnet fra fryktens grep i det de jo på den ene siden uttrykker det åpenbare; At C19 ikke lenger utgjør en større risiko enn en hvilken som helst influensa. Men like fullt pålegger de folk karantene under de samme betingelser og forutsetninger som før!

– La dette få synke inn noen sekunder før du fortsetter.. –

 

 

Altså.. På den ene siden, rapporteres flokkimmuniteten nå å ha nådd dithen hvor COVID-19 er sidestilt med et helt ordinært influensavirus, mens de på den andre siden fremdeles holder på karantenepåbudet!

Mitt spørsmål blir jo da hvorfor i helvete de pålegger folk karantene for å være en potensiell smittekilde for et (nå rangert tilsvarende) tredagers-virus!??

Som så utallige antall ganger tidligere i løpet av denne perioden, så tenker jeg vat jeg må da vitterlig være langt i fra den eneste som ser den logiske totalkollapsen som følger dette her!?

For de som kan bli alvorlig syke av C19 nå, er de som løper en tilsvarende risiko, og som må vernes deretter, ved en ordinær influensainfeksjon. – Hvilket vitterlig IKKE innebærer karantenepålegg for potensielle smittebærere!

HVA som kan antas å skje videre, har jeg imidlertid ingen anelse om, -alt jeg kan si, er at NOE vil skje! – Så her er det altså bare å følge med i neste episode av dette galskapens kapittel!..