QUOTES til KVELDS!

For more of this shit, Click here

Hvordan er stemningen for HVIS JEG VAR DEG, sesong 2??

HVORDAN ER STEMNINGEN FOR EN NY RUNDE 

med

???

 

Dersom du begynte å følge/lese denne bloggen for under et halvt år siden, og dermed ikke har fått med deg dette konseptet, så går det kort og godt ut på at jeg parodierer andre bloggere.

Altså.. Jeg gjør innlegg hvor jeg gir meg ut for å være den respektive bloggeren. – På steroider, må en vel nesten kunne si, da særpreg gjerne blir blåst opp et par hakk..

Vel.. Dette lar seg antagelig best forklare gjennom eksempler, så bare klikk på bildene under, så får du den respektive parodien:

 

 

 

 

 

 

(Ellers så finner du samtlige i kategorien for bloggerutfordringer -> underkategori: Hvis jeg var deg)

Dette konseptet var fjordårets største suksess her på berget, hvorpå innlegget som ble gjort i Asbjørn, aka Kokkejævels persona var det som fikk flest klikk i hele 2021. Når det i tillegg kan tas med i betraktningen at det vel er de kuleste jeg har gjort i bloggsammenheng, så har jeg helt siden den første runden ble avrundet aldri vært tvil om at jeg ønsket gjøre flere sesonger av dette konseptet etter noen måneder med GRYXEN-AWARDS, og gud vet hva. Men JEG er jo vitterlig ikke å regne blant leserne av egen blogg, og enda mindre er jeg berettiget til å uttale meg om hva dere måtte syntes, mene, og mest av alt; Ønske å lese, så derfor tenkte jeg det var OK å lodde stemningen med dette innlegget..

Så, hva sier dere, er dere klare for å dra i gang med ‘Hvis jeg var deg’, sesong 2??

 

Nå skjer det ting, og det skjer fort!!

Etter gårsdagens seanse med en regelrett traumatiserende fremvisning av noe av det hesligste Askim har å by på av oppførte kunstverk i innlegget Creepy, Stygt & Stilig, tror jeg det er blitt vist nok av denne ‘harrytassen’ av en småby for en stund! I den anledning, så vender vi rett og slett nesen tilbake til de mer naturskjønne omgivelser, i det dette endelig er i ferd med å bli en realitet etter at vi har vinglet mellom vår og vinter siden midt i februar. For nå ser det endelig ut til at det har begynt å skje ting på blad- og blomsterfronten her også. – Og når det først begynner å skje ting på overtid, så skjer det imidlertid fort! 

 

Bitch-slap!

Jeg går ut i fra at alle og enhver har fått med seg den nylig avholdte Oscar-utdelingens episke skandale; Will Smith mister besinnelsen da verten, stand up -komiker Chris Rock, gjør narr av kona Jada Pinket Smith, og gir ham en kraftig ‘kilevink’. I utgangspunktet kunne vel knapt denne hendelsen ha interessert meg mindre, så å inkludere den på bloggen, var ikke engang noe som streifet meg da opptrinnet først ble gjort kjent. Men i det saken, som seg hør og bør, blåses langt ut over alle proposjoner, kan heller ikke jeg, min manglende interesse til tross, unngå å få med meg at dette nærmest umiddelbart føyde seg inn i rekken av saker der det ene synet har tatt monopol på ’tillatte’ meningsytringer. – Og det er da min interesse vekkes!! For i det man har en hel verden av ‘papegøyer’ som alle har tatt til orde for den samme avstandstaken fra alt som smaker av fysisk angrep, så blir en jo bare nødt til å gå inn å utfordre denne po,itiske korrektheten!.. 

 

Liksom Oscar-utdelingen, har heller ikke den langt mer hjemlige GRYXEN-AWARDS klart å unngå å bli rammet av skandaler, hvilke du kan lese om i innleggene GRYXEN-AWARDS rammet av porno-skandale! og GRYXEN-AWARDS rammet av nok en skandale! 

 

Vi alle er helt på det rene med at det å dra til folk er galt, og at Smith begikk en kraftig blunder her, er hevet over enhver tvil. Verden trenger m.a.o så visst ikke enda en som føyer seg inn i den endeløse rekken som har lagt ut om dette i det vide og det brede. Det den imidlertid trenger, siden nyhetens interesse rundt dette opptrinnet neppe vil svinne hen med det første, er at noen kommer inn å utfordrer denne unisone enigheten som råder hva dette angår. – Og denne ‘noen’, blir jo da, som seg hør, meg selv..

Selv om heller ikke jeg kan si annet enn at det er galt å slå til et annet menneske annet enn i selvforsvar eller i forsvar av andre, så er det nå en gang så at verden vitterlig ikke leverer sine issues i sort-hvitt, men i et uendelig antall gråtoner. Følgelig, er det også i dette anliggendet diverse aspekter som gjør det interessant å stille spørsmål rundt hvorvidt Smiths reaksjon (i det minste) er forståelig?? For det springende punktet her, er at Will Smith, tross sin massive stjernestatus og absurde formue, faktisk ikke er mer enn et helt normalt menneske av kjøtt og blod han heller!  Med andre ord, innehar Smith nøyaktig den samme feilbarligheten som deg og meg, – og alle andre mennesker som bevandrer -eller har bevandret denne planeten, for den saks skyld..

Og vi alle har vel opparbeidet oss rikelig med erfaring i hht hva som ligger i denne feilbarligheten; Blant annet, så har vi denne klare tendensen til å handle mot bedre vitende fra tid til annen. Likeså velkjent, går jeg ut i fra det er at dette gjerne skjer i forbindelse med en eller annen form for desperasjon og/eller mental unntakstilstand der den rasjonelle tenke-/vurderingsevnen er alt fra svekket til ikke-eksisterende. – Og slike mentale ‘kortslutninger er jo da gjerne noe som inntrer i forbindelse med et raseriutbrudd, slik som tilfellet etter alle solemerker var i dette anliggende.

 

[foto: bbc]

Nå er det jo dette med temperament en svært individuell greie. Mens noen farer opp i et forrykende adrenalinsinne over den minste provokasjon, så har vi de som fremstår som selve legemliggjøringen av sindighet og personifiseringen av selvbeherskelse i den motsatte ytterkanten. Men uansett hvor sindig en måtte være, hvilken overveldende grad av selvbeherskelse en måtte være i besittelse av, og hvordan temperamentet synes å være nærmest ikke-eksisterende i et menneske, så har vi alle en grense for hvor langt vi kan strekkes før vi mister besinnelsen. – For ikke snakke om at vi alle har våre ‘akilles-hæler’ i form av områder/sider ved oss selv eller elementer i livene våre der vi er mest sårbare.. Med andre ord, så er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at samtlige av oss, selv den mest sindige, på ett eller annet tidspunkt har fått erfare hvordan en i et øyeblikks affekt praktisk talt mister kontrollen over en selv og ens handlinger. – Om så skal være at det ikke har dreid seg om annet enn å feie stablene av klær i skaphyllen ut over gulvet i harnisk over ikke å finne noe passende å ha på seg!..

For min egen del, så skal jeg ærlig innrømme at jeg har et såpass.. ehh.. – velutviklet temperament at jeg umiddelbart kunne relatere til den affekt som avstedkom det raseriet som ble trigget frem hos Smith da det ble gjort narr av konas hårsykdom fra scenen. Det å skulle beskytte familien, er jo et biologisk anliggende hos mannen. Om vi aldri så mye lever i et moderne, sivilisert samfunn, er vi formet i nøyaktig samme støpning som hulemannen, – steinaldermennesket. – Og disse instinkter og biologiske egenskaper og behov som naturen har skjenket oss, som art, for å kunne overleve i vårt naturlige habitat, gjør seg like fullt gjeldende hos oss tilhørende den moderne versjonen av mennesket, som de gjorde da de utgjorde den avgjørende faktoren i hht hvem som fikk leve, og hvem som bukket under. Problemet er bare at en uforholdsmessig høy andel av disse overlevelsesmekanismene gir seg utslag i handlinger som slettes ikke passer inn i vårt siviliserte samfunn!

 

Fra venstre: Will Smith, Jada Pinkett-Smith & Chris Rock. [foto: scotsman.com]

Heldigvis er vi grunnleggende viljestyrte individer, slik at fornuften holder urmennesket i tømmene, for å si det sånn, uten at vi engang behøver tenke på det. Men dette går altså ikke lenger enn til det øyeblikket vi utsettes for noe som i følge disse urinstinktene våre signaliserer fare, og det dermed pøses ut adrenalin og hva det ellers måtte være av hormonelt ‘snacks’ som tilsidesetter de normale bremseklossene våre, og istedet tar over styringen, bokstavelig talt.Selv om jeg selv vitterlig ikke kan sies å tilhøre noen form for ekstrem hva oppfarenhet angår, så er det heller ikke til å komme fra at jeg har et temmelig heftig temperament! – Og da snakker vi såpass heftig at også jeg har opplevd å miste det så til de grader som det Will Smith gjorde under Oscar-utdelingen at det har gitt seg voldelige utslag!.. – Ikke ofte, vel og merke, kun et fåtall ganger som barn, et par ganger i 20 -årene, og en gang i fullvoksen alder, men never the less.. Jeg har, i voksen alder, erfart å miste besinnelsen så til de grader at jeg har sendt et menneske rett i den metaforiske kanvasen med en ‘venstreslegge’ jeg ikke hadde den ringeste anelse å være i besittelse av, så til de grader velplassert at managementet til Cecilia Brækhus etter alt å dømme ville tilbudt meg millionkontrakt på stedet om de hadde sett meg!..

– Ja, jeg fleiper med det nå, men faen skal vite at jeg ikke var mye høy i hatten i det adrenalinet ble skyllet ut bort i mot like raskt som det ble pøst inn! Det var vitterlig ikke mye kjepphøyhet over denne figuren i det jeg rensket halsen, for så å få stammet frem en tilståelse av hva jeg hadde gjort til ‘kællen’, og at han dermed måtte forberede seg på at politiet ville banke på innen nærmeste fremtid, for så at jeg ville måtte tilbringe natten i arresten.. Nå har det seg imidlertid slik at undrenes tid enda ikke er forbi, så mirakuløst nok, ble jeg aldri huket inn av lovens lange arm. – Og videre, er ikke den nevnte ‘kællen’ mer vel bevart enn hva som følger det faktum at han lever med meg, med det utkommet at han aldri har vist en tilsvarende stolthet over meg så lenge jeg har kjent ham, men ikke desto mindre, så er dette blant de episodene i livet jeg skammer meg dypt og indelig over. Men samtidig så har jeg ingen problem med å stå for det jeg gjorde, for selv om situasjonen vitterlig ble håndtert på uakseptabelt vis, så har jeg en grunnleggende forståelse for årsaken til at jeg mistet besinnelsen, og at jeg handlet på denne måten.

 

Will Smith vant prisen for beste mannlige hovedrolle i filmen ‘King Richard’. [foto: scotsman.com]

For selv om denne episoden hvor jeg gikk fysisk til angrep på alle måter må sies å være en engangsfortreelse, så er ikke det ensbetydende med at jeg ikke er riktig så velkjent med å miste besinnelsen! Greia er nemlig at mitt sinne normalt kommer til uttrykk i form av ord. – Hvilket på papiret er den tilsynelatende ‘ideelle’ måten å gi utløp for ens agresjon.  Men når en tar det med i betraktningen at jeg er blant de som på uforklarlig vis instinktivt vet nøyaktig hvor jeg skal angripe for at ordene skal treffe med maks styrke, så er jeg, når sant skal sies, slettes ikke like skråsikker på at det nødvendigvis er så mye bedre å bli utsatt for et vetbalt raseri av en som vet å treffe der det gjør som mest vondt, som å få en kilevink..

Hva episoden på Oscar-showet angår, har jeg dessuten omgås en såpass myue høyere andel av mannlige venner generelt og såkalte ‘bad-boys’ spesielt, at min umiddelbare reaksjon da jeg så det respektive opptrinnet var at dersom dette her (mot formodning) ikke skulle være iscenesatt, så måtte det være tidenes ydmykelse i form at at slaget som ble gitt, var en såkalt ‘bitch-slap’. Jeg fikk nemlig en full innføring i hvordan det for en mann er hinsides mye verre å få et tilsynelatende udramatisk slag med flathånda under en disputt med en annen mann enn å bli et knyttneveslag av full kraft til del; Det har seg nemlig så at en ‘bitch-slap’ visstnok topper alt av mulige ydmykelser som det er menneskelig mulig for en mann å påføre en annen! Så på bakgrunn av dette, så opplevde jeg det respektive opptrinnet på et vis som best kan beskrives som at Smith snarere gikk for å påføre Chris Rock en ydmykelse av verste sort som et direkte motsvar til den ydmykelsen han følte ble Jada Pinkett-Smith til del ved å bruke flathånden på den måten som ble gjort..

 

[foto: lifestyleasia.com]

Årsaken til at jeg drar denne paralellen til den nevnte innføring i den mellommenneskelige psykologien med dens spilleregler som råder blant norske menn til disse to superstjernene i Hollywood, er at de begge har sin bakgrunn i den sorte arbeiderklassen. – Hvilket innebærer at de begge har vokst opp i en verden der gatas lov er den som står og gjelder, hvorpå det for meg syntes nærmest utenkelig at dette med ydmykelsen i en ‘bitch-slap’ ikke skal råde på samme vis ‘over there’ som det gjør i gjengmiljøene her på berget. Jeg kunne derfor satt en god slump penger på at det faktisk var en øye-for øye, tann-for-tann -agenda som var intensjonen i det Fresh Prince -stjernen klikker, og fyker opp på scenen for å klaske til Chris Rock. – Hvilket, gjør at jeg enkelt kan sette meg i Smiths mindset i det handlingen utføres. Problemet er imidlertid at intensjoner ikke er synlige! Så om Smiths intensjoner aldri så mye har vært å påføre komikeren en minst like kraftig ydmykelse som den han opplevde ble kona til del, så er det like forbannet et fysisk angrep som ble det synlige utkommet av Smiths raseri. At Smith mistet besinnelsen, med den følge av at den normale dømmekraften som normalt ville stanset ham fra å gjøre noe slikt regelrett druknet i adrenalininnsprøytningen, gjør jo heller intet fra eller til på det som fysisk fant sted.. Han gikk fysisk til angrep under et direktesendt Oscar-show, og opptrinnet vil dermed bedømmes deretter.

Uansett hvordan en måtte se på denne episoden, så mener jeg at en bør holde seg for god til å dømme dette mennesket nord og ned grunnet et enkelt feilgrep! Å fordømme en handling er jo noe helt annet enn å fordømme mennesket i sin helhet!! For vi ALLE driter på draget så det monner i løpet av livet! Forskjellen er bare at Will Smith skulle begå sin gigantfadese i det han hadde en hel verden som sine tilskuere!..

 

QUOTES til KVELDS!

More of these? – Just Click Here

Creepy, Stygt og Stilig!..

I det siste fotoinnlegget, var temaet Askim after dark, og fortsetter i denne smått urbane tematikken, bare at denne gang, så går vi inn i døgnets lyse timer, for å si det sånn! Men noe standard bybilder blir det dog ikke, da jeg også har latt meg inspirere av Frodith’en og hennes innlegg omhandlende hva som må være den mest usmakelige skulpturen nord for Ekvator.. 

For som seg hør og bør i enhver bygd og by, kan også denne lille ‘harrytassen’ av en småby by på alt fra det mest creepy til det stilige, til det som rett og slett bare er fullstendig smakløst hva skulpturer og statuer angår.. 

 

Her åpner vi rett og slett ballet med et ubegripelig makkverk i sistnevnte kategori; Altså det som iallefall ikke jeg er i stand til å se forestiller hverken fugl eller fisk, slik at det i mine øyne bare blir en smakløs klump! Jeg mener.. Hva i himmelens navn er poenget med denne saken her!? – Ei kanonkule som er lagt oppå en steinblokk, -og de har ikke engang greid å plassere den slik at den ligger i midten, og derav i det minste ville vært noenlunde symmetrisk!

..- Og den omtalte klumpen blir seende enda mer malplassert og idiotisk ut enn den fremstår på bildet, da den står på et sånt lite steinplatå vis-avis denne karen her! – Hvilken i seg selv så absolutt må sies å være en statue med respekt for seg selv, da det er et solid stykke håndtverk hvor jeg er rimelig sikker på er riktig så lik den respektive mannen, -som jeg ikke har den ringeste anelse om hvem er- eller var! Men altså.. Også denne her forringes av den manglende helheten som er utkommet av å plassere den sammen med kanonkulen på blokken.

Men det verste er at den respektive kulen på steinblokken faktisk er så langt unne det styggeste av sitt slag, at den blir borderline vakker sammenlignet med det dere nå skal få se:..

 

..- For har dere sett noe så jævlig, folkens!?.. Og det verste er at makkverket er plassert i en skolegård!! Greit nok at jeg vitterlig ikke er den mest barnekjære på planeten, men at jeg ikke står på barrikadene for å skjerme de mot alt ondt og ubehagelig her i livet frem til oppnådd myndighetsalder, er jo ikke ensbetydende at jeg anser det for greit å påføre de traumer som vil følge de livet ut!! Noe annet utkomme av å måtte leve med synet av denne heslige tingsten dag ut og dag inn i løpet av de allerede så vanskelige ungsomsskoleårene, kan jeg bare ikke for mitt bare liv se for meg som menneskelig mulig.. – Om du ikke helt ser greia ut i fra dette bildet, så vil iallefall all tvil blåses rent i det jeg drar frem et close-up, -rett i front (NB: Før du scroller videre ned, må jeg advare mot særdeles stygge synsinntrykk!)..

NEED I SAY MORE!?.. Absolutt ALT ved dette makkverket er altså så til de grader heslig, at jeg er overrasket over at det faktisk enda ikke er påvist noen øyeskader som kan linkes til det å få bildet av det respektive utysket, full-sized, på netthinnen i fullt dagslys uten filter!.. For traumer er den bare nødt il å forvilde over en lav sko, -om så dette er påvist (i vitenskapelig betydning) eller ei..

 

Dernest, så kommer vi til den som for dere ser ut som en så absolutt ‘innafor’ dameskulptur plassert ved Askim jernbanestasjon, -med mindre dere har kommet gående for å ta toget til byen (altså Oslo) fra denne stasjonen.. For har man tatt toget herifra etter at denne ble oppført for noen år siden, -og spesielt om dette skjedde fra skumringen og utover, så vet dere at denne her så visst ikke er hva den gir seg ut for å være på bilder som dette! For i det en kommer ruslende mot denne stasjonen, så er det nemlig ikke sånn her den presenterer seg når den oppleves i levende live. – Så langt derifra!! For i det denne skrider inn i synsfeltet, så skjer nemlig dette som den mest creepy skyggen, eller konturen, alt etter som, i sidesynet, hvilket får en til å bråsnu seg i det hjertet slår kollbøtte i et spensthopp så langt opp i halsen at en kan kjenne det sneier drøvelen før det faller på plass igjen! – Altså; Så creepy skrider denne jernkvinnen altså frem at hun forårsaker regelrette nær døden -opplevelser over en av sko! – Og det verste er at det skjer HVER FORBANNEDE GANG!! Uansett hvor mange ganger en har kommet gående, og hun har entret synsfeltet på denne måten; Altså uansett hvor forberedt en måtte være på hva som venter, så klarer hun å ta rotta på en UANSETT!! Jeg skjønner at dette her lyder helt ubegripelig, for det er alt for sært til å kunne forklares med ord; Det MÅ oppleves! Men har du først opplevd henne, glemmer du henbe heller ALDRI.. Det nærmeste jeg kommer å få gitt et innblikk i hvordan hun åpenbarer seg for de stakkars reisende, er å ta et bilde fra den veien, i den retningen praktisk talt samtlige reisende ankommer..

Men altså.. Dette utysket kan overhodet ikke forklares, det må oppleves!!

 

Her snakker vi imidlertid om noe ganske annet, for her har vi en høyst relevant figur av en kulestøter i aksjon ved Askim stadion, med Askim-hallen i bakgrunnen! I tillegg er den høyst smakfullt plassert, og forringes heller ikke av at annen malplassert smørje herper helhetsinntrykket.

Så ved å ta representanten for det smakfulle i dette utvalget til slutt, håper jeg å få avverget at grusomhetene over skal unngå å brenne seg såpass fast på netthinner at det fører til invalidiserende søvnproblemer, og annet i den retning, og dermed går klar m.h.t å kunne pålegges erstatningsansvar..

 

 

7 grep for å unngå hacker-angrep!!

Som jeg går ut i fra at en del av dere fikk med dere, lanserte jeg i går innlegget 12 tegn på at PC’en din kan være utsatt for et hacker-angrep. I dag tenkte jeg derfor å følge opp der jeg slapp, og dele de tips jeg sitter inne med i hht hvordan en kan beskytte seg mot slike angrep.. 

 

[foto: boston university] 

Nå innehar jo ikke jeg noen ekspertise hva datateknologi angår, men jeg har nå allikevel klart å få snappet opp en del tiltak/forholdsregler som iallefall har holdt meg flytende frem til nå!.. 

–>>>  Vær nøye med å oppdatere både PC/operativsystem og de øvrige programmene dine! Her anbefales det på det sterkeste å få stilt alt som er inn på auto-oppdatering.  Dersom det ikke er lagt inn auto-oppdatering på det resp ektive programmet, så følg med om oppdatering er lagt ut, og installer pronto! (Som regel, vil du motta en beskjed fra leverandøren når så er tilfelle).

–>>>  Ta sikkerhetskopi av alt av verdi, som viktige dokumenter, og ikke minst bildene dine! Disse kan du lagre online, men jeg anbefaler først og fremst å brenne de (til en CD), hvorpå denne merkes og oppbevares i et eget arkiv så snart den er fylt opp.

–>>>  Med en gang noe slår deg som rart på nett (som f.eks at det tilsynelatende dukker opp pop-up meldinger fra sikkerhetssystemet ditt, ett eller annet begynner å lastes ned, eller hva det enn måtte være, så gå av nett pronto!! Bare det å få en uggen følelse i det innholdet av en nett-adresse åpenbarer seg holder i massevis for at du bare bør kaste deg på X’en oppe i det høyre hjørnet!

–>>>  Sørg for at brannmuren er på, og at du får installert både antivirus- og antispionasjeprogram! Disse følger av en eller annen merkelig grunn som regel ikke med i operativsystemet! Svært mange nettleverandører tilbyr slike program, men her er faktisk en rekke gratisprogram som går de svinedyre salgsvarene en høy gang! Dernest gjør man som en får anbefaling om i pop-up meldoingene fra disse.

–>>>  Velg passord med en viss lengde inneholdende både tall, små- og store bokstaver i hva som syntes å være i skjønn forening! Helt ideelt er det om du også får lagt inn øvrige tegn (som f.eks. #, -, ?, !, %) i denne miksen!

–>>>  Er det noe russisk (ev. land fra det tidligere Sovjetunionen) involvert, så løp!! Absolutt all min erfaring tilsier at russisktalende gratis-tilbud er fylt til randen av virus.

–>>>  Bruk sunn fornuft!! Husk at det er noen vannvittig slu og utspekulerte jævler du har med å gjøre her, som vet akkurat hva de skal spille på; Panikk!  Dette gjøres gjerne ved at det plutselig kommer opp en blinkende mld om hva som synes å være tidenes virusangrep av PC’en din, og at du MÅ klikke button under for å få stanset dette asap! Dette gjøres så spektakulært og dramatisk at folk blir grepet av panikk, og klikker uten å tenke. – Og i det øyeblikket du klikker, da er det gjerne for sent å angre!! Som nevnt over, er dette et soleklart eksempel på de gangene du bare må komme deg ut av nettet umiddelbart! Videre bør du tenke deg om både en og to ganger før du laster ned ‘cracked’ versjoner for å tilsnike deg et gratis program.

 

12 tegn på at PC’en din er hacket!!

De fysiske innbruddene er på god vei til å bli passé. Ran foretas ikke lenger i form av knuste vinduer og ‘knekte’ dørlåser, men via PC’en.. For de som utsettes for et hacker-angrep, er følgen ‘i beste fall’ offentliggjøring med ditto ydmykelser av privat materiale, mens det i verste fall innebærer å bli ranet til skinnet. Hva som virkelig er skremmende, er at dette er så utbredt at vi ALLE utsettes for slike angrep med jevne mellomrom. Men selv om dette ikke er til å unngå, finnes det heldigvis en del tegn som røper inntrengningen, og når en vet hva en skal se etter, er det faktisk svært så lett å oppdage, og derav få stanset angrepet pronto..

 

(foto: V0l)

 

→  Du får beskjed om at antivirusprogrammet/brannmuren er avslått i det du logger deg inn på PC’en.

→  Du mottar falske sikkerhetsvarsler, hvilke kjennetegnes ved at de gjerne skal ha deg til å klikke en ekstern link og/eller grafikk/oppsett skiller seg ut fra de varslene du tidligere har mottatt fra sikkerhetssystemet ditt.

→  Passord som plutselig ikke lenger virker. 

→  Du har brått fått en betydelig økning i antallet venner/følgere på dine sosiale medie-kanaler. 

→  Nye icon dukker plutselig opp på dash-board’et ditt.

→  Pilen/pekeren beveger seg på egen hånd, og/eller web-kameraet begynner å oppføre seg atypisk.

→  Printeren (eller andre sammenkoblede enheter) fusker uten at det er noen feil ved disse.

→  Du blir ‘re-directed’ til andre sider. 

→  Filer forsvinner (slettes fra maskinen) tilsynelatende ‘uten grunn’. 

→  Du oppdager personlige data du selv ikke har lagt ut på nettet.

→  Du merker at PC’en arbeider saktere enn vanlig.  

→  Og det aller viktigste:  Konto-oversikten i nettbanken viser uttak, -uansett hvor små/ubetydelige disse måtte være, du ikke for ditt bare liv kan huske å ha foretatt og/eller trekk som du overhodet ikke kan forstå hva er for noe! Her er det faktisk så at jo mindre uttak det dreier seg om, jo sikrere kan du være på at noe galt er fatt, da dette er de virkelig smarte hackernes verk; De tapper rett og slett umerkelige beløp hos et utall personer for å unngå at det blir lagt merke til! – Samtidig som mange bekker små..

Stjernetegnenes creepy sider!!

Om du tror på astrologiens idé om at hvordan solsystemets himmellegemer var plassert i fødselsøyeblikket har stor betydning for ens personlighet eller ei, så har vi vel alle fått med oss hvilket tegn vi tilhører, og hva som karakteriserer dette.  Selv har jeg fullstendig utelukket slikt som ukebladhoroskop, men har en ørliten mulighet åpen for at det kan være noe sannhet i de virkelig avanserte, individuelle oppsettene med accendanter, x-antall hus, og gud vet hva. Men i bunn og grunn, så er vel min interesse begrenset til de horoskopene som er rene parodier! Så i dette innlegget, tenkte jeg å dele de skikkelig creepy sidene som følger hvert stjernetegn, -hvorav mitt eget er det aller verste!.. 

 

Anbefaler også innlegget Beste horoskop ever!

 

Væren:  Mitt eget stjernetegn, Væren, som jo er viden kjent for å være et av de virkelig temperamentsfulle stabeistene blant oss, oppgis å ha en sjokkerende voldelighet i seg! Etter sigende, skal vi tilhørende dette tegnet være av typen som tenner på alle pluggene til et fullblods ustabilt inferno på brøkdelen av et sekund

Tyren:  I følge de oppgitte datoer for disse stjernetegnene, er jeg bare et par dager fra å gå fra å være den voldelige bersjerk jeg er til å bli den sindigheten selv som er varemerket for Tyren. Ikke at jeg hadde kommet så veldig heldigere ut, da de tilhørende dette tegnet, skal være absurd eiesyke og materialistiske ‘horders’ (ekstreme samlere).

Tvillingene:  Ei heller tvillingene, som ellers kommer riktig så godt ut av det m.h.t egenskaper, kan på noen mpte sies å komme heldig ut her, da vi her har å gjøre med falske løgnere! Dobbeltspill er deres spesialitet hva dette Zodiac fra helvete angår..

Krepsen:  Her har vi ‘dørmattene’ blant oss! Krepsen oppgis å være de som ynder å være offer for det og hele tiden sette andres behov over sine egne.

Løven:  Dette er etter sigende narsissistenes hjemmehørende! Løver hevdes å være først meg selv og så meg selv. I egne øyne, er de verdens kuleste, morsomste og mest sjarmerende, så at de stjeler andres oppmerksomhet og iscenesetter drama for underholdningens skyld, har andre bare å drite i!

jomfruen:  Her har vi kontroll-freaken hvorav det eneste som betyr noe er at alt er perfekt! Perfeksjon er alt, og kjærlighet til andre mennesker har de dermed ikke tid til å bry seg med..

 

(illustrasjon: new-york post)

 

Vekten:  Vekten er de eneste i tillegg til Skytten som i det minste er oppgitt med noe positivt i form av deres rettferdighetssans der de veier alle likt. Men også dette slår uheldig ut, da de er like trolig til å la sin sympati gå til de verste av de verste blant oss som til gode, sympatiskem mennesker.

Skorpionen:  Det tegnet som visstnok er der jeg har min accendant (altså et typ sekundørt tegn hvis egenskaper blander seg med de av hovedtegnet), gjør ondt noe inn i granskauen mye verre ved at min oppgitte voldelighet suppleres med en magnetisk tiltrekning mot det creepy og makabre i verden..

Skytten:  Dette er etter sigende tegnet for ‘the social butterflies’ blant oss. De med et utall venner, og som har et uovervinnelig gehør i ethver sammenheng. Men heller ikke disse slipper unna å stemples noen creepy jævler, da det er her man finner de som blir sektledere og den slags ekle ‘halvguder’.

Steinbukken:  Steinbukken oppgis å være de virkelig ambisiøse blant oss. – Altså de som glatt går over lik for å oppnå de mål de har satt seg, i det de gir flatt faen i antall ofre de må valse over for å nå toppen..

Vannmannen:  Lik Steinbukken, har vi et tilsvarende ambisiøst tegn i Vannmannen. Forskjellen, er at det for vannmannen sin del, dreier seg om å redde/tjene verden! Og det er her de glatt ofrer de som måtte stå i veien for hva de anser for å være ‘the greater good’.

Fiskene:  Det siste ac Zodiac-tegnene er kjent for å være styrt av følelser. Dette slår galt ut i denne sammenhengen ved at de legger enhver de føler har gjort de urett e.l for hat. Hvorvidt denne følelsen har rot i virkeligheten har nada å si for en fisk, da disse fullstendig lar seg styre av det emosjonelle. – Og når disse har lagt en for hat, er det gjerne hevn som står og gjelder!..

 

Sexuelt samtykkekontrakt!

Jeg fikk nylig en kommentar på innlegget Sex og samtykkekontrakt som ble tatt frem fra glemselen i form av en link i det nylig utgitte Unødvendig å snakke mer om sopp i tissen, og i den forbindelse, kom jeg på en kontrakt jeg fant på jobben for en tid tilbake.. Heldigvis hadde jeg åndsnærværelse nok til å ta bilde av den, slik at jeg kan dele den her, for den er virkelig priceless!.. 

 

 

Dersom vi skulle få en lov der det kreves et tydelig uttrykt samtykke til sex for at dette skal kunne defineres som frivillig, så kan jeg ikke skjønne annet enn at dette her brått ville blitt en realitet! – Jeg mener.. Seriøst, folkens.. Sånn kan vi bare ikke ha det!..