Utrolig, men sant!

Om du skulle leve i den tro at du er rimelig ‘up to speed’ med hvordan verden fungerer, og hva som er å anse for mulig, liksom hva som kan erklæres for umulig, tar du skammelig feil.. 

 

Hva er egentlig et menneske for noe?? 

 

Her følger en liten dråpe i det store havet av faktiske ting og fenomen knapt noen av oss kunne sett for oss i vår villeste fantasi kunne være mulig- og/eller finnes i virkeligheten:

 

»  En far hadde sett seg så til de grader drittlei på at sønnen ikke gjorde annet enn å spille dataspill dagen lang, at han hyret en virituell leiemorder til å drepe avataren hans.

»  Maya’ene hadde en egen gudinne for ‘selvmord ved henging’.

»  Samme hva du ser, ser du dette hvordan det så ut i fortiden, -det være seg en særs nær fortid- eller en langt fjernere, da lyset som reflekteres/sendes ut må rekke å foreta distansen fra det du ser på, og frem til øynene dine.

»  Malaria har faktisk tatt livet av halvparten av alle mennesker som noensinne har levd på jorden!

»  Amerikanske byer hadde såkalte ‘ugly laws’ som forbød vansirede- og generelt mindre flatterende mennesker å vise seg i offentligheten til godt inn på 1970 -tallet.

 

 

»  Mennesket klarte å komme seg til månen før noen kom til å tenke på å sette hjul på kofferter.

»  Solbrenthet er intet mindre enn hud-cellene dine som begår masseselvmord.

»  Har en en gruppe på 23 personer, er det utrolig nok så mye som 50% sjanse for at to av de har bursdag på samme dag.

»  ‘Idiot’ er faktisk et medisinsk/klinisk begrep, der det refererer til de med en IQ på 20 og lavere!

»  Vi har ingen smertereseptorer i selve hjernen, hvilket gjør det mulig å foreta hjernekirurgi på våkne pasienter, hvilket ofte er fordelaktig m.h.t å kunne måle hjerneaktiviteten.

»  Du kan faktisk forhindre rennende tårer ved å se opp til venstre.

Hva er egentlig et menneske for noe??

Det høres sikkert fullstendig absurd ut å ikke vite hva et menneske er, men greia er at det faktisk er langt i fra like lett å definere som en skulle tro. For bortsett fra det at en er avkom av en kvinne og en mann som faller inn under definisjonen, -hva ER egentlig rammene for hva som faller inn under betegnelsen et menneske??

Har du noen gang lurt på…

 

Det høres sikkert fullstendig absurd ut å ikke vite hva et menneske er, men greia er at det faktisk er langt i fra like lett å definere som en skulle tro. For bortsett fra det at en er avkom av en kvinne og en mann som faller inn under definisjonen, -hva ER egentlig rammene for hva som faller inn under betegnelsen et menneske??

For om en først går på de ytre kjennetegn; Tobeint vesen, minimalt med pels utover på hodet, to øyne, fem fingre på hver hånd, osv, osv. Men hva da med de som på ulike vis avviker fra disse kjennetegn? – Da snakker vi alt fra å være født uten lemmer, misdannelser, en har de som fødes med full pels over hele kroppen, osv, osv. Det er jo aldri noe spørsmål om deres menneskelighet, uansett hvor store de respektive avvik er fra ‘malen’.

 

(foto: wikipedia) DNA’ets struktur/oppbygning

 

Hva med det mentale, da? Mennesket er jo av en rimelig kjent filosof definert som et levende vesen med tenkeevne/bevissthet, så.. Joda, greia er at vi for det første så langt i fra er den eneste arten med bevissthet og tenkeevne. – Men tenkesettet, da? Joda, her er det i utgangspunktet en unikhet, så dette virker å holde vann, -inntil vi tar alvorlig mental tilbakeståenhet med i betraktningen. Faktisk er det jo de som blir født praktisk talt uten hjerne what so ever, og det er jo heller ingen frågan om deres menneskelighet, så hva da?

 

(foto: creation.com) Likheten med vår særs nære slektning blant primatene, chimpansen, later til å bli mer og mer påfallende med alderen..

 

Om vi så går til det genetiske, da. – Her må det vel være en fellesnevner som holder vann, eller? – Joda, mennesket har 23 kromosompar, hvilket til sammen gir 46 kromosomer i hver celle, hvorav et av disse par er kjønnskromosomer, hvilke som kjent består av to X-kromosomer hos kvinner, og en X og en y hos menn. – Men hva da med de temmelig mange som har en eller annenn form for avvik? Det mest kjente, må vel være downs syndrom, hvilket avstedkommer av at kromosompar 21 istedet er en trio.. – Ei heller er det jo noen som trekker deres menneskelige tilhørighet i tvil, liksom det ei heller forekommer noen sådan tvil hva de talløse øvrige avvik på dette området angår.

– Og om vi ser de største avvik i arvematerialet innenfor rammene av hva som pr. def er et menneske i sammenheng med at det genetiske skillet mellom vår art og vår nærmeste slektning blant chimpansen består av latterlige 1,5%, så kan jo ikke det være stort mer enn hva som f.eks kan tenkes å skille de mørkeste afrikanere- og de mest melkehvite finner! Like forbannet er det jo ingen som ville nølt så mye som et hundredels sekund i hht artstilhørigheten! – Og slik fortsetter det. -Uansett hvilken retning jeg går- og hva jeg så griper fatt i, så pulveriserer jeg egne tilløp til hypoteser så snart de har manifistert seg i hjernen. – Taleevne? – Nope. Ord- og/eller tallforståelse? -Nope. osv, osv

(ill: prosa.no) Det mentale er kanskje det aller vanligste å ta utgangspunkt i når det kommer til å sette rammene for hva et menneske er. Men ei heller dette fundamentet holder vann ved nærmere yesyn..

 

Sum-á-summarum, har jeg altså, paradoksalt nok, enda ikke lykkes i å finne det håndfaste som setter rammene for hva som definerer et menneske bortsett fra dette med at opphavet som sagt er gitt å ha denne artstilhørigheten. Ja, selv om jeg tar meg friheten å se bort fra de som ikke er forplantningsdyktige, og dermed sikter inn på at en for å kunne defineres som menneske altså er nødt til å ha opphav som er plassert i denne ‘boksen’ av en artstilhørighet, later det til at selv ikke en så til de grader flytende avgrensning (jeg mener.. vi har jo ikke klart å avgrense hva som faktisk gjør et menneske til et menneske, så..) For nå har det seg nemlig slik at menneske-chimpanse -hybrid har vist seg riktig så levedyktig i laboratorier som sysler med slikt.

 

(foto: thetech.com) ..- I rest my case!..

 

Så om spørsmålet fremdeles fremstår like idiotisk som ved innleggets begynnelse, er det ikke annet å gjøre enn å bøye seg i støvet og erkjenne mine interlektuelle begrensninger- og tilkortkommenhet. – For ikke snakke om at jeg så gjerne vil ha svaret dersom du skulle vite hva som gjør ethvert menneske til et menneske, – uten at det resspektive fundamentet klapper sammen på et eller annet vis..

Har du noen gang lurt på…

…Hvor absurd det må ha fortonet seg da ideen om ting som i dag er like selvsagte- som sentrale elementer i samfunnet og i mellommenneskelige relasjoner? For én eller annen skrudd figur må jo ha vært den første til å komme på alt fra å gi i utgangspunktet nærmest verdiløse metallbiter en symbolverdi for at det vi i dag refererer til som penger skulle ta over som byttemiddel, til å streke opp noe kludder som symbol for en lyd! – For ikke snakke om det å få seg til å rulle tørket gress inn i bladet fra en løvplante, dytte den ene enden inn i ‘nebbet’, for så å tenne på og trekke ned med pusten!..  

 

Drømmefakta!

 

Menneskehetens historie er så til de grader kort at vi faktisk er for en helt nyutviklet art å regne. For om en krymper planetens historie ned til et år, så ankom det første eksemplaret av arten homo sapiens, aka mennesket, først den 31 desember, -altså på årets siste dag, kl. 23:37. – Altså 7 minutter over halv 12..

Det er m.a.o ikke måte på hva vi har rukket, både på godt og vondt, i løpet av våre metaforiske 23 minutters fartstid på ‘the 3rd rock from the sun’. – Fra den aller første mutasjonen som skulle ta evolusjonen dette siste trinnet opp til det moderne mennesket og frem til i dag har vi altså gått fra hva som kun var en reinspikket tilfeldighet fra ikke å bli en evolusjonsmessig fadese av en art som nærmest forduftet før den fikk begynt, til å ta eierskap over planeten. – Fra ikke engang å ha utviklet de mest banale steinalderverktøy- og våpen til at vi i dag har teknologien til både å pulverisere hele planeten, så vel som til å forlate den! Så liksom menneskeheten selv, er altså absolutt alt av ingredienser som er utviklet innenfor artens habitat nødt til å ha hatt en begynnelse. – Og disse begynnelser er nødt til å ha avstedkommet fra et ‘oppkok’ i hodet på et eksemplar, som så lanserer dette videre til sine artsfrender.. Så om vi så plasserer oss selv i denne menneskehetens vugge, før vi har rukket å utvikle noe som helst..  All utveksling av varer vil da logisk bli praktisert ved å ‘bytte likt’, typ du får ei ku av meg i bytte mot at jeg får en gris fra deg, -jeg får en kg. havre fra deg, så får du en kg. hvete fra meg. – Tenk deg så at det brått dukker opp en eller annet idiot i huleinngangen hvis byttegjenstand tilbudt ikke er annet enn verdiløse biter av ulik størrelse, utformet i ett eller annet materiale avhengig av hva som var utviklet i så måte da så skjedde, som vedkommende har gitt en symbolverdi etter hvilken størrelse de har.. – Hvor fullstendig bak mål må ikke dette her ha fortonet seg!? – At dette her så får utvikle seg til å ta over som byttemiddel, hvorpå det ender opp som den største selvfølgelighet av en ingrediens i dagens samfunn, er jo faktisk helt helt skrudd!

 

(ill: Wikipedia) Jordklodens historie kokt ned til denne sirkelen som er inndelt etter de forskjellige epokers del av totalen. Her fremkommer det med all tydelighet hvordan primater som sådan kun har eksistert i en ørliten del av planetens historie, hvorav menneskets tilblivelse altså er en av de siste oppkomme innen denne artsgruppen.

 

I god tid før dette igjen, er det også nødt til å ha vært en første huleboer som lirer av seg en kombinasjon av gutorale lyder samtidig som h*n peker på ett eller annet som de mener på skal assosieres med denne lydrekkefølgen, hvorpå en neste kombo av lyder linkes til det neste som pekes på, osv. – Og dernest, er det nødt til å ha vært en om mulig enda merkeligere skrue som brått finner det for godt å risse inn noe kludder på huleveggen eller med en pinne i sanden som skal representere en bestemt lyd. – Jeg mener.. Hvor fucked up må ikke dette her ha fortonet seg på den tid skriftspråk var et fullstendig ukjent fenomen!

Videre, har vi antagelig et eksemplar tilhørende det mest mentalt forkvaklede som noensinne har bevandret jorden som påstår å ha påvist at både ens jordiske liv- og hvorvidt en dernest får fortsette å leve, og da eventuelt i hvilken tilværelse, er fullstendig underlagt ett eller annets allmektige kontroll; Det være seg solen, tordenværet, en stein, eller whatever som det hevdes påvist en sådan overordnet kontroll, for så å få gjennomslag for at hele ens overlevelse står og faller på i hvilken grad en evner å please dette her, istedet for å bli avvist fra stammen som den ‘gale-mathias’ h*n var! – At denne galskapen så skal ta så til de grader av at det totalt skal kontrollere artens adferd, på absolutt alle av livets områder til d.d, er rett og slett hinsides min fatteevne..

Men til denne religionens forkvaklede opphavs forsvar, må selv dette mentale vrakgodset av et menneske hatt sin overmann i den som på ett eller annet tidspunkt må ha fått- for så å ha fulgt innskytelsen om å pulverisere, for så å rulle inntørkede plantedeler inn i ett eller annet antennelig- og samtidig fleksibelt løvblad, som vedkommende dernest fyrer opp i den ene enden, mens røyken innåndes igjennom den andre.. At dette her så ikke bare gjentas, men sprer seg som en farsott til samtlige verdenshjørner, er jo beyond belief, for å si det mildt.

 

De eldste skrifttegn som noensinne er funnet peker i retning av at den respektive opphavsmannen var en nord-afrikansk gruvearbeider..

 

Hva jeg imidlertid KAN se for meg, -og det på det artigste vis, er hvordan den respektive klanens øvrige medlemmer har bivånet den første som inntar en såpass stor dose av gjæret frukt/bær, for så å utvise en riktig så quirky adferdsendring! Ei heller har jeg problemer med å forstå hvordan en eller annen skrudd ørkenvandrers videreformidling av sine opplevelser etter å ha sjanset på å kunne ta seg en jafs av den kaktusen som utgjorde det eneste av vegetasjon har bistått massivt for den nevnte religionens tak på menneskeheten. Følgelig, er det for ren logikk å regne at det ikonet innenfor overtro som så tar verden så til de grader at dets forgreininger utgjør virkelighetsbildet til en brorpart av verdens befolkning den dag i dag, har sitt opphav i nettopp disse psykedeliske opplevelser fra Midtøsten. Her består det forskrudde i at disse virkelighetsbilder ikke er skrinlagt for lengst. For i tillegg til å være motbevist som følge av vitenskapen som sådan, er de respektive skrifter dominert av møter med vår skaper som i realiteten er lærebokbeskrivelser av en syretripp. Spesielt Moses møte med vårherre in person, der han i form av et brennende buskas skal ha dukket opp midt i mellom ingen-sted- og nowhere, er jo priceless i så måte..

Mitt syn på egen art er i bunn og grunn begredelig. Vår selvdefinerte status som intelligent liv i galaktisk, for ikke snakke om i universell målestokk, oppleves faktisk så pinlig at det er fysisk smertefullt å høre. Når sant skal sies, ville jeg ikke engang satt penger på at vi innehar den ledende mentale kapasiteten blant de arter som befinner seg på planeten! Greit nok at det etter alt å dømme har tilhørighet i en ørliten elite i så måte, men utover det, er nok de menneskelige teknokoliske oppkomme grunnet i kombinasjonen fingerferdighet og kapasiteten til det lydmangfoldet som har muliggjort detaljerte videreformidlinger individene imellom. Jeg mener.. Bare det faktum at den genetiske differansen mellom sjimpanse og gorilla enn langt større enn den som foreligger mellom sjimpanse og menneske (hvorav vår nærmeste slektning blant disse igjen faktisk ikke skiller mer enn latterlige 1,4%) sier jo sitt i hht at det ikke kan foreligge noen nevneverdig avvik hva IQ’en angår.. Men om vi har et aldri så grandiost selvbilde i hht egen mentale overlegenhet, så kan i det minste ingen true vår status som den mest forskrudde av jordens arter!

 

Drømme-fakta!!

Verdens forskere er fremdeles langt unna å komme til bunns de mysterier som er relatert til drømmene våre. Men en del har de nå klart å avdekke, og her er det vitterlig mye rart som vel må sies å stille en rekke nye spørsmål!.. 

 

Du kan ha minner fra et parallelt univers!

 

→  Alt av drømmer foregår i underbevisstheten, -altså i den ubevisste delen av hjernen!

→  Alt av ansikter som åpenbarer seg i drømmene dine, er ansikter du faktisk har sett! Dette er imidlertid ikke sånn å forstå at du kan huske å ha sett de, og langt mindre kjenne de igjen, men at du HAR sett de, er en absolutt nødvendighet for at de skal kunne åpenbare seg i drømmen din.

→  Fordi drømmene, som sagt, kun foregår i den ubevisste delen av hjernen, vil du aldri hverken kunne lese- eller skrive i drømme, da dette er egenskaper en har tilegnet seg i den bevisste delen av hjernen.

→  Ei heller lar det seg gjøre å se seg selv i speilet! Ethvert forsøk på sådan, vil enten avstedkomme et fullstendig tåkelagt/blurred speilbilde, eller det vil transformeres til et helt annet ansikt enn ditt eget.

→  Drømmen stanses umiddelbart i det noe fanges opp av sansene våre; Det kan være alt fra en plutselig lyd, lukt, eller at en må tisse, for den saks skyld, da dette kobler på den bevisste delen av hjernen, hvilket er ensbetydende med at den underbevisste drømmeverdenen slås av.

→  50% av drømmene dine er negative.

→  Det er såpass med oppsiktsvekkende tilfeller av sanndrømthet som er rapportert at det er noe forskerne er sett seg nødt til å ta seriøst.

→  Likeså har en rekke av verdens mest banebrytende oppdagelser/oppfinnelser sitt utgangspunkt i en drøm.

→  Noen drømmer i sort-hvitt.

→  Det finnes en spesiell form for drømmer; Lucid dreams, de en faktisk kan kontrollere de!

→  Drømmer, spesielt de gjentagende, kan avstedkomme fra angst, stress og/eller ubearbeidede hendelser.

→  ALLE drømmer, enten en husker de eller ei.

Du kan ha minner fra et parallelt univers!!

 

Hvorfor er det sånn??

 

Om du tenker at dette må være såkalt ‘psaudo-science’ i ordets fulle betydning, så har du min fulle forståelse, da tanken på at jordkloden tilhørende et annet, nærmest identisk univers på ett eller annet vis skal ha kommet i klinsj med eget hjem-univers unektelig gir assosiasjoner til hhv dårlige sci-fi -filmer og/eller konspirasjonsteorier på steroider. Men hvor surrealistisk det enn må lyde, er dette faktisk en av de fremste hypotesene det jobbes etter for å finne forklaringen på det fenomenet som har fått betegnelsen ‘THE MANDELA EFFECT’..

Vel.. Vi får vel begynne med begynnelsen, -som faktisk var tilnærmet så ‘jalla’ som parallelt univers-teorien lyder;

Så sent som i det herrens år 2010, blir nemlig fenomenet ‘Mandela-effekten’ (the Mandela effect) for første gang definert som en egen ‘greie’ av (selv-erklært) paranormal consultant, Fiona Broome. Fenomenet består kort og godt i falske minner som av en eller annen uforståelig grunn går igjen hos en uforholdsmessig stor del av befolkningen. Navnet ‘Mandela-effekten’, som skulle gi fenomenet sitt internasjonale gjennombrudd, ble imidlertid ikke gitt før flere år senere. For dette stammer nemlig fra det allmenne feilminnet som vekket den seriøse vitenskapens interesse for dette her; Hvilket dreier seg om et globalt gjennomgående feilminne vedrørende Nelson Mandelas død…

 

(foto: nasa) Om ikke universet var et merkelig nok sted, -hva vil da ikke et multivers kunne by på!?

 

Den Sør-Afrikanske apartheid-aktivisten, Nelson Mandela, satt, som jeg vil tro de fleste kjenner til, fengslet fra 1962 til 1990. Dernest får han heldigvis oppleve friheten, hvorpå han får se fruktene av sin innsats frem til han dør ved årsskiftet 2013/14, 95 år gammel.  Men det merkelige er at en betydelig andel av verdens befolkning husker klart, detaljert og tydelig at Mandela døde mens han fremdeles satt fengslet en gang på 80 -tallet!

– Og med ‘husker’, snakker vi her husker i ordets fulle betydning, for det er nemlig langt mer omfattende enn  et feilminne som går på at han døde, og ikke med nød og neppe overlevde, det sykeleie som faktisk var alvorlig nok da det rammet. For her huskes faktisk både gravfølget, hvordan nyheten ble presentert, osv, osv, -og det eksakt samme feilminnet går igjen hos en betydelig andel av befolkningen, over hele forbannede verden!

Selv var jeg imidlertid blant de som hadde minnet om Mandelas livsløp på stell. Men som sagt, slo dette fenomenet ned som ei bombe i vitenskapens verden, slik at det i kjølvannet av at det nevnte globale feilminnet ble kjent er blitt avdekket en rekke andre feilminner av samme uforklarlige unisone rekkevidde, hvorav også jeg skulle få mine WOW -opplevelser. For det skulle nemlig vise seg at jeg innehar riktig så mange klare minner om ting og tang som aldri har funnet sted, hvilket nærmest er garantert også vil gjelde dere. Her følger et par eksempler på ting som avstedkommer det nøyaktig samme feilminnet hos en uforholdsmessig stor andel av verdens befolkning:

Monopol-mannen:

Hvilken av disse versjonene av ‘monopol-mannen’ mener du figurerer på esken til det berømte spillet?

 

Dette er feilminnet som gjorde at jeg virkelig fikk øynene opp for det ‘spooky’ ved dette fenomenet. Jeg kan nemmelig enda ikke begripe at den versonen av figuren over jeg så skråsikkert mente å huske som den som figurerer på esken til det berømte spillet ikke er den rette! – Om du også er en av de mange som er skråsikre i sin sak, så er det slettes ikke usannsynlig at du er i ferd med å få deg en real overraskelse i det jeg kan røpe at den rette versonen av ‘monopol-mannen’ er:…

…- versonen til venstre. -Altså uten monokkel!

Pikachu’s hale og ‘We are the champions’:  

Videre kan nevnes at fenomenet virkelig gjør seg gjeldende når det kommer til rockebandet Queen’s velkjente ‘We are the champions’, da ‘alle’ er skråsikre på at de siste ordene i denne låta lyder; ‘..of the world!’, mens den i realiteten faktisk ender med ‘We are the champions!’

Dernest forekommer det dessuten et massivt feilminne i hht hvorvidt haletuppen til denne karen er sort eller ei:

Så hvilken av disse to versonene husker du som den rette Pikachu? – Den med sort haletupp eller den uten?..  

 

Som i de to foregående eksemplene, tok jeg feil også her, da jeg var skråsikker på at denne særdeles velkjente Pokemonfiguren hadde sort haletupp, -hvilket den såvisst ikke har..

Dette er altså bare et par av de stadig flere ting og hendelser hvor den globale hukommelsen har blitt forkvaklet på dette viset. Hva fenomenet skyldes, er det altså til dags dato ingen som har funnet ut av, men den hypotesen som har vunnet den aller største interessen blant forskerne verden over, er altså hvorvidt det kan være grunnet i en eller annen form for interaction med et parallelt univers, hvor minnet om de ulike fenomen og hendelser fra de to tilnærmet identiske jordklodene har blitt mikset opp.

Selv elsker jeg alt som avstedkommer denne hypotesen, for når sant skal sies, kan jeg vel ikke engang forestille meg noe som kan være kulere enn hva som måtte følge dette her..

Hvorfor er det sånn??

Jeg er en grubler av høyeste grad. Følgelig, går er langt større del av livet med til å gruble over livets store spørsmål og (mer eller mindre) uløselige gåter enn hva en har godt av. Videre fører dette til at det med jevne mellomrom også dukker opp nye, for ikke snakke om særegne problemstillinger de færreste har tenkt over.  Her følger et knippe av de spørsmål jeg altså dedikerer en uforholdsmessig stor del av tiden min i en fullstendig fåfengt streben etter å få besvart.. 

 

Utrolig men sant!

→  Religionens oppstandelse og stayer-evne:  Når-, hvordan- og hvorfor i heiteste denne arten, som ynder å se på seg selv som intellektuelt overlegen samtlige av planetens øvrige arter, begynte å mane frem fantasifostre som ble tilbedt etter alle kunstens regler, er den artige delen av mine religiøse grublerier. Men det store spørsmålet er hvordan det kan ha seg at det feilaktige verdensbilde som gis igjennom religionene enda ikke er offisielt erklært humbug på lik linje med slikt som bla.a den norrøne- romerske- og greske mytologi! Vitenskapen har jo for lengst motbevist at disse lærene ikke er sanne, slik at det unektelig blir nødt til å være sterke krefter som tviholder på de. – Hvorfor?? Fordi de er ubetalelige i hht å styre/kontrollere folk, for ikke snakke om som krigsgrunnlag?

→  Hvorfor lærer vi aldri:  A) Verdens befolkning anno 2022 utkjemper de eksakt samme fåfengte krigene som de har gjort de siste to tusen år, hvilket nærmest utelukkende har vært sentrert rundt religion, og/eller at religion brukes som middel der grådighet er det egentlige målet.  B) I et overveldende flertall av avsluttede kriger, tar det latterlig kort tid før hele den konflikten et gudjammerlig antall tusener har ofret livet for reduseres til et historisk minne uten reell betydning what so ever. Aller mest absurd blir det når ‘lag’ og allianser byttes på umiddelbart etter slik som etter 2 verdenskrig, da ikke bare Russland gikk fra alliert til hovedfiende praktisk talt på dagen, men hvor vi allerede i 1948 var offisielt i forsvarsallianse med størstedelen av Tyskland! Hva pokker er greia rundt dette her, liksom!?

→  Skammen knyttet til kjønnsorganer og ‘stjert’:  Altså.. Når-, hvordan- og hvorfor utviklet mennesket dette altoverskyggende behovet for å skjule sine edlere deler for omverdenen som har rådet på et (forholdene tatt i betraktning) tilnærmet uendret vis i alle kulturer og verdenshjørner til hva som syntes å være alle tider!? For ut i fra et rent biologisk ståsted, så henger det jo overhodet ikke på greip!

 

(grafikk:; cleopatra egypt tours) Krigsfarkoster og våpen har riktignok gjennomgått en massiv utvikling siden de bibelske tider, men krigene er faktisk nøyaktig de samme. Eksempelvis, er illustrasjonen over en fremstilling av en krig mellom Israel og Egypt som fant sted for et par tusen år siden. – Den nøyaktig samme klinsjen vi har mellom disse to folkegruppene i dag. Er det ikke snart på tide å innse at dette ikke vil løse noe som helst!?..

 

→  Kompliseringen av forplantningsøkten:  Og dernest får vi hva som syntes å være avstedkommet fra de to overnevnte merksnodigheter; Nemlig spørsmålet om hva- hvordan- og hvorfor i heiteste vår art har tillagt forplantningsakten en skam, og derav et tabu som en ikke finner det minste spor av hos noen av planetens øvrige arter?

→  Hvorfor er det kun menneskesinnet som kan føle glede ved å påføre andre lidelse? Så vidt meg bekjent, er mennesket den eneste av planetens arter hvis sinn kan bli så til de grader forkvaklet som det en finner hos slikt som psykopater- og sosiopater, og sånt må det jo finnes en grunn til?

→  Når- og hvordan tok livet kvantespranget fra kun å være liv i betydningen å reprodusere seg selv til å bli bevisst sin egen eksistens?  Med andre ord; Når- hvor- og hvordan oppsto bevisstheten??

→  Hva ER bevissthet og hvor kommer den fra?? Dette er et av livets store uløste gåter. Hva er det bevisstheten vår egentlig er/består av? I kjølvannet av dette spørsmålet, oppsto imidlertid også tilleggsspørsmålet rundt denne som en del av hjernen..

I og med at det kun er en ørliten prosentandel av hjernen som er viet den bevisste tenkning, etterlater det seg unektelig en i overmåte stor del hvis bruksområde/nytteverdi man til dags dato ikke har den ringeste anelse om. Dersom en så ser dette i sammenheng med muligheten for at bevisstheten faktisk vil fortsette sin eksistens etter ens legemlige død, der en angivelig fris fra en rekke av de begrensninger vi har i den legemlige formen. så er mitt spm. følgende; Kan det være at hjernens hovedformål ikke er å være hva som betinger bevissthetens læring og vekst, men snarere det som tilbakeholder den visshet som ligger lagret i den i det den blir en del av kroppen??

Utrolig men sant!

Hva annet er det å si enn at jeg elsker ‘fun-facts’, og har dermed samlet i hop nok et knippe særs utrolige faktaopplysninger..

 

Helt utrolig!

 

->>  Magesyren er sterk nok til ¨løse opp et barberblad!

->>  Det er umulig å nynne om du holder deg for nesen!

->>  Hunder kan lukte kreftsykdom!

->>  Nyfødte feller ikke en tåre før de er min. en måned gamle!

->>  Det finnes faktisk en manetart som er udødelig!

->>  Døgnet vil ha strukket seg til 25 timer om en 175 millioner års tid!

->>  Om du skulle bli skutt av en sniper, vil du være død før du kan høre skuddet!

->>  Hver og en av oss har min. 6 dobbeltgjengere hvis likhet er som en enegget tvilling, og sjansen for å møte på en av de i løpet av livet skal ligge på rundt 9%.

->>  Mens eggcellen er den største kroppscellen, er sædcellen den minste!

->>  Når en arm eller et bein ‘sovner’, kan det/den sannsynligvis ‘vekkes til live’ igjen ved å riste på hodet!

->>  Noen tørre/ubrukte teposer i gymbagen vil vil absorbere lukten av sure sokker og sko!

->>  Av en eller annen grunn skal 11 april 1954 ha vært den minst interessante dagen noensinne!

Helt utrolig!!

Har nok en gang samlet ihop et knippe faktaopplysninger som en aldri ville trodd på om de ikke var vitenskapelig bevist/bekreftet! 

(Forrige innlegg med utrolige fakta er å finne her

 

Hva er egentlig virkelig!?

 

♠  Ved siden av hastighet, er gravitasjon det som påvirker tiden (ytterlighetene i så måte er hhv lyshastigheten og sorte hull, der tiden stanser fullstendig). En følge av dette her, er at hodet ditt faktisk er en uber liten tanke eldre enn beina fordi beina er nærmere jordoverflaten, og dermed planetens tyngde.

♥  Koalabjørner er i tillegg til mennesket den eneste kjente art med individuelle fingeravtrykk. Om du får et fingeravtrykk fra koala og menneske ved siden av hverandre, er det faktisk borderline umulig å si hvem som er hvem.

♣  Australia er faktisk 600 km bredere enn månen!

♦  Og kanskje enda mer utrolig er det at Russland har et større overflateareal enn den kjente dvergplaneten Pluto.

♠  Til tross for at Merkur er planeten som er nærmest solen, er den ikke den varmeste (hvilket er Venus). Men ikke desto mindre, er den planeten med de desidert største temperatursvingninger mellom natt og dag; På dagen, er det nemlig over 400 grader Celsius, mens nattetemperaturen kryper helt ned til -180 grader! Årsaken til dette her, er en kombinasjon av at planeten bruker uhorvelig lang tid på å rotere rundt sin egen akse, slik at døgnet blir lenger enn året, og at den er nærmest blottet for atmosfære, slik at det dermed ikke er noe som kam holde på temperaturen.

 

Litt usikker på den her elefanten, men ikke desto mindre suger elefantunger på snabelen på samme vis som menneskeunger suger på tommelen.

 

♥  Det er riktignok en sjeldnere forekomst enn jordskjelv, men ikke desto mindre, inntreffer også ‘måneskjelv’ fra tid til annen.

♣  Babyelefanter suger på snabelen som menneskebarn suger på tommelen.

♦  Ikke bare er kråker i stand til å gjenkjenne menneskeansikter, de kan også huske de for livet. Forøvrig har kråker også gjort seg bekjent av å bringe gaver til mennesker som har gjort de godt på ett eller annet vis.

♠  Hummer urinerer faktisk ut av ansiktet!

♥  Hele 7% (- Altså hele 7 personer for hver 100 du møter på din vei) av USAs voksne befolkning tror sjokomelk kommer fra brune kuer..

 

Pepsi MAX -Løgnen!

I enhver undersøkelse, liksom i enhver spørsmålsrunde og/eller intervjusetting har Pepsi Max fremkommet som den overlegne vinneren av ‘brus-krigen’ i flerfoldige år. Ifølge de svar som oppgis ved spørsmål om hvorvidt en foretrekker Coca Cola (original) eller Pepsi Max, er det et så massivt flertall som bekjenner seg til sistnevnte at det tilsier en betydelig krisestemning i Coca Cola -leiren. Men denne krisestemningen som vitterlig skulle eksplodert for år og dag siden, lar jo vitterlig vente på seg. – Og årsaken til det, er rett og slett den stadig mer utbredte Pepsi Max -løgnen… 

 

Jeg ville neppe ofret dette besynderlige fenomenet en tanke dersom det ikke var for at det forkant av en typisk travel søndag i restauranten var avsatt flere rader med Pepsi Max enn med Coca cola på den respektive hyllen i kjøleskapet, med den følge at det til stadighet måtte fylles på med sistnevnte. Som så mange andre hverdagslige kjensgjerninger, var dette med cola som den mest solgte brusen et faktum som aldri ble ofret en tanke utover at denne ble avsatt med mest plass i kjøleskapet før så altså ikke var gjort. Det er altså først i det jeg for ‘ørtne’ gang  denne ettermiddagen sto der å fylte opp med original-cola som det slo meg at den overvekten av cola vs. Pepsi Max som blir omsatt her på huset overhodet ikke adder opp i forhold til hva folk oppgir som deres foretrukne brusvalg!  For hvordan kunne det ha seg at den erklærte vinneren hva foretrukket brus angår kom så til de grader til kort i forhold til salget av original-colaen både i restauranten og i puben??

Med denne tanken, skrider jeg tilbake ut i restaurantlokalet mens jeg lar blikket fare over den respektive forsamlingen, bestående av en salig blanding av kjente- og ukjente ansikter, som sitter rundt bordene og prater og ler.. Ut i fra den informasjonen som kommer meg for øre, er vår restaurant riktignok velsignet med oppsiktsvekkende lite av de ufine- og/eller irriterende oppførselen som man er gitt å måtte håndtere i servicebransjen. Våre gjester kan med andre ord sies å utgjøre en anomalitet i form av å være en sann fornøyelse å ha med å gjøre, men ut over det, er det vitterlig en forsamling bestående av et representativt utvalg av de en finner i samfunnet forøvrig. Ergo er det intet som tilsier at vårt klientell skulle avvike så til de grader fra samfunnet forøvrig hva bruspreferanser angår!

Hmmm.. Dette er jo riktig så mystisk, tenker jeg i det jeg stabler et par-tre tallerkener oppå den som allerede ligger på vristen, for så at den ledige hånden griper tak i et fat i det jeg haster ut på kjøkkenet med det respektive lasset. Noe tankevirksomhet rundt det respektive anliggendet ut over dette, lot seg imidlertid ikke kombinere med det rådende søndagsrushet, da dette i seg selv innebærer at grensen er nådd (og tidvis også overgått) for mulig gjennomførbar multi-tasking med min mentale kapasitet. Og når en er ferdig etter en slik dag, og lokalet er i ferd med å tømmes for gjester, er det første lyset som slås av det metaforiske som tilskrives hjernen, for å si det sånn, så brusmysteriet måtte rett og slett legges på is hva den dagen angikk.

Men så snart de ‘små grå’ hadde gjenopptatt normalt aktivitetsnivå i det situasjonen tilsa at det ikke var noe bedre å bruke hjernekapasiteten på slik at mysteriet kunne bringes på bane, skulle det vise seg at svaret på gåten var like morsomt som det var åpenbart. – Faktisk så åpenbart at mysteriestatusen frafalt der og da;

Folk lyver så det renner, vekselvis for å fremstå mer helsebevisste enn de i realiteten er, og for å slippe det antisukker -gnålet som gjerne følger det å være en åpen coladranker! ..

 

(foto: pepsimax.no)

 

For den teoretiske muligheten for at det omsetningsforholdet mellom de to brusgigantene vi opplever er unikt for akkurat dette ene restaurantkomplekset jeg er tilhørende, anser jeg for å være så forsvinnende liten at den blir borderline ikke-eksisterende. Ergo blir den ovenfor nevnte løsningen stående igjen som den eneste muligheten jeg er i stand til å se, og spørsmålet om årsaken til motsetningsforholdet mellom det salget som foreligger og det som ifølge de oppgitte preferanser skulle ha vært ansees dermed besvart.

Men i kjølvannet av denne erkjennelsen, så dukker det imidlertid opp et nytt spørsmål som er enda mer triggende for nysgjerrigheten! – Nemlig hvem disse Pepsi Max -løgnerne er! Finnes det noen måte å spotte en PM -løgner på, sånn just like that? – Altså;  Ville det f.eks latt seg gjøre å resonnere seg frem til svaret i flertallet av tilfellene dersom x-antall tilfeldig sammenraskede bekjente ble oppstilt fremfor meg?.. Nå er det vel heller tvilsomt at en slik setting noensinne vil finne sted, -noen sted på planeten, men poenget mitt, er altså hvorvidt PM-løgnerne har noen felles trekk/kjennetegn som går igjen. Her får en vitterlig betale overpris for det gratissvaret som avstedkom det første spørsmålet i dette anliggendet. For med mindre en tar risken på å bli tatt hånd om av de myndighetsorgan som vurderes mest egnet, -det være seg politiarrest eller tvangsinnleggelse, ved å utvise en så til de grader avvikende adferd at en foretar utspørringen av den enkelte etter å ha gjettet på hvilke personer i en forsamling som er tilhørende gruppen av PM-løgnere, vil denne gåten forbli uløst for mitt vedkommende. – I tillegg, er jo hele forbannede saken basert på at folk lyver fordi de ikke engang vil vedkjenne seg å drikke sukkerholdig brus i anonyme spørreundersøkelser en gang, så at de brått skal tilstå ovenfor et tilsynelatende ravende sinnsykt kvinnemenneske, er jo fullstendig utenkelig i seg selv.

 

(foto: pepsi max.no) Coca cola or Pepsi Max? – For real!

 

På toppen av alt, stiller jeg med et forsmedelig handicap i så måte,  da det blant de menneskene jeg omgås til daglig, eller på annet vis kjenner godt nok til å kunne bevitne et sådant motsetningsforhold mellom ord og handling, er en uforholdsmessig høy andel som gir blaffen i det som måtte være av politisk korrekte rammer og kutymer, slik at de ikke vil bry seg med å fremstå hverken sånn eller slik. Her vil en altså i et anliggende som dette bli møtt av en ærlighet som gjør de ubrukelige som forskningsobjekter. I tillegg, råder på toppen av alt en klokketro på at et godt gammeldags kosthold inneholdende rikelig med energigivende næring er veien å gå, kontra dette antisukker-fjaset som bedrives nå for tiden, så her er vitterlig intet å hente!  Hva som ellers er å anse som et ubestridt gode hva de mennesker en omgås angår, blir dermed det som setter kroken på døren hva den research jeg formelig brenner etter å utføre angår. Som den åpne sukker-brusdrankeren jeg selv er, er det altså intet annet å gjøre enn å erklære disse menneskene uskikket for formålet, selv om dette skulle bety å måtte skrinlegge hele greia..

Av  den grunn, skal det ikke stikkes under en stol at det ligger en aldri så liten agenda bak dette innlegget, da jeg ved å bevisstgjøre dere lesere på dette fenomenet, kan trigge detektivvirksomhet i kretser langt mer gunstige for sitt formål enn hva jeg selv kan skilte med. Alt for den ubrukelige, men dog underholdende vitenskapen, right!?

Hva er egentlig virkelig??

Visste du at dagens forskning bla.a har bevist at farger ikke finnes i virkeligheten? Farger er nemlig kun en illusjon konstruert av den menneskelige hjerne, formodentlig for å gjøre det enklere å orientere seg i verden. Det kan sikkert syntes rart, men allikevel ikke så fjernt at det overgår ens fatteevne. Men når jeg også kan fortelle at tiden, som denne endimensjonale, konstante og irreversible faktoren den opptrer som i vår sanseverden, heller ikke har rot i virkeligheten, blir det brått langt mer ‘spitzy’… 

 

Vitenskapelige fakta som ikke er til å tro!

 

Hva finnes egentlig i virkeligheten?

Tåpelig, og ikke minst merksnodig spørsmål, er det sikkert noen som tenker. Men i det verdens forskere har kommet frem til en rekke ting som en tok som en selvfølge var virkelige, beviselig ikke er annet enn illusjoner kokt i hop av menneskehjernen, samt at det stilles spørsmålstegn ved mye mer, blir det brått mer relevant. Faktisk er det så drøyt at det er lagt enorme ressurser i å forke på hvorvidt NOE er virkelig! – Altså hva vårt univers angår, vel og merke, da dette per d.d går ut i fra en mothypotese til det tradisjonelle virkelighetsbildet som går ut på at hele driten (oss innkludert) i realiteten ikke er annet enn en typ ‘virtual reality gone wild’, konstruert av en intelligens hinsides den vi finner her på berget.

Personlig, mener jeg imidlertid at dette er så drøyt at det er å anse som ‘kvasi-science’, da jeg anser sannsynligheten for at noe slikt skal være tilfelle, er forsvinnende liten. Men ikke desto mindre, forklarer det i det minste en god del hva angår den rådende uvissheten om hva som faktisk er virkelig..

Jeg går ut i fra at samtlige er kjent med Albert Einsteins berømte statement ‘alt er relativt’. Det er nok imidlertid langt færre som er klar over hvor langt dette går!

 

(foto: nasa) Når vi ser ut i universet, det være seg stjernene som sees med det blotte øye, eller fjerne galakser fanget opp av Hubble-teleskopet, så er det ikke dagens virkelighet vi ser, men slik det var den gang det lyset som nå er nådd frem til våre øyne startet reisen igjennom rommet..

 

Som nevnt innledningsvis, er tiden et fenomen som i det minste er funnet bevist at overhodet ikke er slik den oppfattes av oss. Tiden er faktisk et av de aller største forskningsområdene blant dagens fysikere, for her er det vitterlig mye rart som enn så lenge fremstår fullstendig ubegripelig. Bla.a driver verdens forskere og klør seg i hodet over at alt av oppdagelser tilsier at tiden like gjerne kunne gått motsatt vei! Det er altså ingen verdens ting som forklarer hvorfor vi beveger oss i gitt retning.

En stadig mer anerkjent teori, er imidlertid at tiden i VIRKELIGHETEN ikke går fremover slik vi oppfatter det, men at alt, -altså både fortid, nåtid og fremtid skjer samtidig! – Og at vi derav påvirkes også av våre fremtidige opplevelser, bare at dette da ikke er oss bevisst.. Hva vi imidlertid vet, er at tiden er relativ. – Og med dette menes at tiden beveger seg med ulik hastighet ut i fra de forhold den opererer under. Atså.. Det er to faktorer som endrer tidens hastighet;

 

(foto: apollo)

 

1) Hastighet,

2) Gravitasjon/masse.

I praksis innebærer dette at desto nærmere en kommer lysets hastighet, desto saktere går tiden, for så at den stanser fullstendig i det en oppnår lyshastigheten, hvilket er den maximale hastighet som lar seg gjøre gjennom universet. På den annen side, skjer det samme under påvirkning av gravitasjon, og her er ytterligheten den som følger såkalte sorte hull, hvor gravitasjonen er så til de grader sterk at selv ikke lyset evner å unnslippe.

 

(foto: nasa)

 

Og om det er aldri så mye helt absurd som avstedkommer det å bevege seg i hastigheter som nærmer seg lysets, kommer det allikevel til kort for hva som er antatt å ville skje dersom en skulle bli oppslukt av et sort hull. For her er det nemlig antatt at virkeligheten deler seg i to! Mens vi på den ene siden, ville møtt den åpenbare skjebne der vi ble revet i fillebiter ned til minste partikkelenhet, ville vi på den andre siden etter alt å dømme bare levd videre som før, og ikke merket en dritt av hva som faktisk var skjedd! Følgelig, er vi også blitt tvunget til å åpne for muligheten for at vi faktisk kan befinne oss midt inne i et sort hull as we speak!

Men tro det eller ei; The weirdest has jet to come..

 

(foto: medium.com) Vi har klart å få et viss mentalt bilde av hva en firedimensjonal verden ville hatt å by på, men herfra er det umulig å ta inn over seg de svarene som utregningene gir.  

 

I mine øyne, er det nemlig intet som slår den fullstendige forkvaklede virkeligheten som fremkommer i kvantefysikken, for ikke snakke om de dimensjonene som befinner seg utenfor vår oppfattelsesevne. For ikke bare har forskerne klart å komme frem til at det etter alt å dømme finnes 11 dimensjoner (10 + tiden), men de har også klart å regne seg frem til hva som er å finne i den massive delen av den totale virkeligheten vi ikke får med oss! – Og dette er faktisk helt vilt; Eksempelvis, så vil man i den 5 ha styring over tiden, i betydningen sprette rundt melom fortid, nåtid og fremtid etter eget forgodtbefinnende.

Dernest, så skal det vise seg at de hendelser og forløp som i vår bevissthet fremstår som slik det er/det som skjedde, slettes ikke er de eneste virkelighetsforløp. Dette er nemlig hverken mer- eller mindre virkelig enn SAMTLIGE av de MULIGE hendelsesforløp som noensinne har vært- og vil oppstå! – Og helt på topp, så er en ikke lenger antatt å ha substans slik vi kjenner det, da man her har hva som må ansees for å være allmektig som en gud, i det man herifra har full styring på alt det nevnte både i dette universet, og hva som etter alt å dømme er et multivers. – Og da snakker vi, liksom!..