Like Ulikheter: 1) Vær!

Da har vi faktisk en ny bloggutfordring på gang her, folkens! Som seg hør og bør for eventer av denne typen, er også denne bloggerutfordringen organisert og ‘hostet’ av eventdronningen selv; Frodith. Denne gang, er oppgavene som skal løses relatert til ord med dobble betydninger, og det første ordet ut, er VÆR

 

[df-foto]  Vårt land byr på større vær- og temperaturforskjeller enn noe annet sted på kloden, her representert i form av solskinn og styrtregn.

 

– Og hva angår dette ordet, har jeg først og fremst valgt å ilegge det den betydning som refererer til det stadig skiftende VÆR[et] vi er velsignet med her til lands, og som derfor opptar oss nordmenn mer enn noen andre folkeferd på planeten.

 

[df-foto] Det norske klimaets ytterpunkter, kommer virkelig til sin rett når en legger til dette bildet, som ble tatt i bitende vinterkulde.

 

Men ordet VÆR er også gitt betydningen av en hannsau. -Hvilket er irrasjonell grinebiter av en ulldott som har fått den stjernekonstellasjonen oppkaldt etter seg som grunnet moderplanetens plassering i forhold til denne ved min ankomst, etter sigende skal ha forårsaket den mannevonde ilterheten som også kommer til uttrykk hos undertegnede.. – Vi som er født i Mars/April, kan nemmelig se langt etter å få smykke oss med stjerneteg som løver og skyttere. – Så en dagens lys et sted mellom midten av Mars og 20 April, ja da er og blir man en VÆR.

 

Jeg er blandt de som kan påbetrope seg å vær(e) en vær, hvilket later til å kunne forklare en hel del.. – Så det er himmellegemene som skal klandres for det som utspiller seg herifra! Men hva i himmelens navn er det som unskylder dere andre!? Det er det som er spørsmålet!..