Penger ER veien til lykke

“Lykke kan ikke kjøpes for og/eller måles i penger” heter det så fint. – Vel.. Jeg mener nå iallefall at penger, med ytterst få unntak, er en betingelse for et lykkelig liv!..

 

At lykke er uavhengig av velstand, er faktisk noe av det mest sneversynte jeg hører! Ingen kan nemmelig innbille meg at det er noe lykke i det ikke å vite hvorvidt en klarer å skaffe mat for morgendagen. Ei heller ser jeg at livet smiler til de som må velge mellom mat og medisin, de som har valget mellom strøm eller tett tak for vinteren, eller de som ikke har noe husrom for hverken strøm eller tak, for den saks skyld.. 

Opphavsmannen til disse såkaldte visdomsord, er neppe blandt de rammede av en av Afrikas sult katastrofer, for å si det sånn! Ei heller fra slummen i Mumbai eller Detroit, for den saks skyld.. Dette oppgulpet har sin opprinnelse, så vel som fortsettelse i de pengesterke kretser; Der vi er så bortskjemt at vi tar våre privilegier som mat, klær & husrom som en selvfølge, og dermed ikke klarer å se langt nok ut av ens eget hode til å forestille oss en tilværelse uten disse godene. 

På det globale plan, er tingenes tilstand som følger: 

♦ Dersom du har mat i kjøleskapet, klær på kroppen & tak over hodet, er du rikere enn 75% av jordens befolkning.

♦ Dersom du i tillegg har noen kr. i banken og/eller lommeboken, er du blandt de 8% rikeste på planeten! – Hvilket i realiteten vil si at vi her i landet er gitt privilegiet å være blandt de 8% rikeste kun i kraft av statsborgerskapet! 

 

 

Nå kan det være nærliggende å tro at jeg er en eller annen form for venstreradikaler, veldedighetspionér, eller ‘whatever’ form for ‘mor godhjertet’ ute på misjonsoppdrag, men sannheten er imidlertid at min solidaritetsånd ikke overgår gjennomsnittet. Den forsvarsmekanismen som hos de fleste av oss gjør oss i stand til å høre å se massedød og lidelse i stor skala uten å ta dette inn over oss [i betydningen slik vi gjør når noe tilstøter noen vi har kjenskap til som individer], fungerer nemmelig knirkefritt her i hatteholderen. Jeg har, som folk flest, mine ‘hjertesaker’, hvilke består av dyrevern/velferd & medisinsk forskning/behandling, mens andre formål begrenser seg til en 50 lapp eller noe rent for skams skyld ved TV-aksjonen dersom disse bøssebærerne kniper meg i å være hjemme.. 

Der jeg imidlertid later til å utgå fra normalen, er at jeg er bevisst på følgende; – At jeg vant jackpot i hht fødested/statsborgerskap, – at jeg, som nærmest samtlige i mitt sted, er blitt ‘immun’ mot følelsen av den velstand, og derav lykken jeg er født til, – samt at jeg faktisk tilhører verdens rikeste og mest priviligerte mennesker! At det finnes de som overgår en, betyr jo vitterligen ikke at en ikke er særs sterk på det gitte området, hvilket gjelder formuesforhold og velstand like fullt som alt annet.

Det er ikke sånn å forstå at samsvaret mellom penger & lykke er meislet i stein, for det er ikke slik at “jo rikere en er, jo lykkeligere blir man” fungerer som en slags regel som råder i det uendelige; Jeg ser imidlertid ikke at den summen en måtte ha som overgår det en kan forbruke kan gjøre noe fra eller til i så måte. Da blir det i allefall som en målestokk i hht selvrealisering. Selve pengenes effekt på livskvaliteten vil jeg tro begrenser seg til hva det måtte koste å kunne leve som en ønsker, med moderne faciliteter og opplevelser..  

Her er det imidlertid verdt å merke seg det faktum at en ikke er i stand til å nyte de goder som ligger i ens opparbeidede inntjening dersom en ikke tar seg tid til å leve. Mange låser seg desverre fast i et ‘hang-up’ hvorav livet i stadig større grad dreier seg om å tjene mer, for å ha størst mulig inntekt & formue på papiret, eventuelt investere i statussymboler som ikke gir de en dritt bortsett fra å briefe for naboen.. Penger = livsnødvendigheter, komfort & goder, og derav til for å brukes! Husk det, og lev livet, og øk bevisstheten på hvor heldig du tross alt er som innehar disse midlene!.. 

 

foto: df foto.

 

*

 

#penger #økonomi #lykke #rikdom #velstand #samfunn #takknemmelighet #ettertanke #bevissthet #livsstil #kapital #velferd #velferdssamfunn #norge #nordmenn 

Påstått dårlig inflytelse fremtvinger nytt forsøk på å ‘Holde titt med Kardashian..

Side2 slapp forleden en artikkel vedrørende en undersøkelse foretatt av ‘London school of economics’ og opprinnelig publisert i Media Psychology hvorav det visstnok fremkommer at Kardashian/Jenner -familien kun trenger ett eneste minutt av ens oppmerksomhet for å påvirke ens verdisyn i negativ retning!.. 

 

« foto:  Toofab.com (via Google) »

 

– Og siden slike proklameringer er som røde kluter for mitt vedkommende, ser jeg ingen annen utvei enn å gjøre et nytt forsøk på å holde titt med the Kardashians. – Jeg mislyktes grovt ved dette første og [hittil] eneste forsøket, da hjernen min, til tross for at jeg i aller høyeste grad var motivert for å klare kunsten å følge disse plastikk-menneskene i snaue tre kvarter; Den påfølgende gjennomgang av episoden, basert på den siste scenen jeg husket å ha sett, viste at hjernen inntok dvale-modus etter drøye 20 minutter. Våknet av ‘sovende’ underarm etter ca 13 minutter, og til en Kris Jenner hvis oppførsel var så til de grader pinlig at jeg rett & slett ikke maktet å pine meg igjennom denne seansen når det kun var snakk om å kunne redde stumpene.. 

Oppsummering fra første, og i aller høyeste grad mislykkede forsøk på å holde følge med denne gjengen, finner du  HER!

 

Denne gangen har jeg imidlertid troen, da nysgjærrigheten rundt dette her med at jeg kun etter å ha sett denne ene episoden, etter sigende skal oppleve en merkbar utvikling i retning av et mer nedrig menneske som motivasjonsfaktor!.. 

Nå er jeg nødt til å påpeke at hvorvidt endringen,  som The Kardashians i tillegg til en rekke andre reality- og talentshow etter sigende skal ‘booste’ så til de grader, er å betrakte som ‘dårlig’, beror fullt & helt på den enkeltes personlige verdigrunnlag og  ståsted. Rent konkret forløper nemmelig endringen i tankesettet seg slik at objektet [altså seeren, -deg & meg] vil dras mot høyre i det politiske landskapet; En vil eksempelvis innta en mer negativ holdning til sosiale tjenester som gratis helsetjenester, offentlige universitet & utdanningsinstitusjoner med gratis opptak, forelesninger & eksamner, osv. Den samme endring i oppfatning skal visstnok også ha blitt påvist i hht offentlige transportmidler, som buss, tog & t-bane [av alle ting], m.m. 

Greit nok at det i den norske befolkningen er svært få hvis politiske syn samsvarer det republikanske hos Amerikanerne, men like fullt oppfatter jeg det nedrig, og ikke minst udemokratisk å betegne en type oppfatning & verdisyn som ‘dårlig’ [hvorav det derav følger som den logiske konsekvens at det motsatte er å betrakte som godt/positivt].  

 

At fam. Jenner/Kardashian har den minste inflytelse på mitt tenkesett er høyst usannsynlig, men at det å bli introduseret for talenter som Angelina Jordan skal kunne påvirke i en overfladisk retning er nærmest for en umulighet å regne.  –  « foto: TV2 (via Google) »  –

 

Men når det er sagt, kunne jeg ikke gitt mer blaffen i endringens natur. Det eneste relevante for mitt vedkommende, er påstanden om at noen timer med reality- og talkent-show i uken skal ha det i seg å kunne endre noe som helst hva angår meg som person. – Og aller lengst ut på viddene i så måte, lyder jo unektelig det at program som Idol, [XXX]’s got talent (Norske talenter her på berget), osv innehar den samme effekten [dog i en noe mindre grad], men det innebærer ikke at jeg anser noe av det som fremkommer i denne undersøkelsen for å være det minste troverdig. Men konsekvensene som følger dersom det mot alle odds skulle vise seg at jeg skulle ta feil.. -Og med ‘feil’ i denne sammenhengen, mener jeg at det sannsynliggjøres at min personlighet vil kunne rikkes så mye som en ‘mikrometer’ i den ene eller andre retningen av reality- og talentshow generelt og talentshow spesielt.. 

.. Ja, da er det bare å ruste opp for alle personlige krisers mor!.. Om de stakkars timene jeg tilbringer sløvende forran TV skjermen med ett eller annet lett underholdningsprogram skal ha det minste å si i hht mine grunnverdier, hvilke er de som kommer til uttrykk gjennom ens syn på saker som et statlig finansiert helsevesen, kan det jo neppe være snakk om noen ‘grunnverdier’ i det hele tatt! Jeg mener.. Om en faktisk ikke er mer til et selvstendig tenkende individ iboende en medfødt personlighet/væremåte, er en jo bare nødt til å se i hvitøyet at en hverken er eller har vært annet enn som en mental leireklump å regne; Dvs at alt en har i seg som person kun er utkommet av passivt å ha blitt dratt i den ene & andre retningen gjennom livet.. – Er det så jævla stusslig, da må en rett & slett ha hjelp! – Og da mener jeg medisinsk ‘hjelp’ i ordets fulle betydning. -En type hjelp som kun kan oppnås på de ledende psykiatriske faciliteter, for å si det på den måten!..  

 

« foto: DF foto » 

 

*

 

#kardashian #jenner #jennerkardashian #thekardashians #realitytv #reality #talentshow #idol #norsketalenter #americasgottalent #americanidol #overfladiskhet #påvirkning #trendsettere #influencere #kjendis #superstjerner #psykologi #psykiskvelvære #påvirkningskraft #samfunn #samtid

Mange Ansikter & Flerfoldige Sider..

Samfunns- & aktualitetsblogger til tross.. Jeg er jo også noe så ‘rosa-bloggende’ som en modell! – En side jeg er stolt av, og som faktisk så langt i fra er adskildt fra det meningssterke og samfunnsengasjerte personlighetstrekket som har vært det rådende i bloggsammenheng.. 

 

foto: DF foto.

 

Det forholder seg nemmelig slik at jeg er ikke [lenger] bare modell; Jeg faller inn under det som har fått betegnelsen ‘senior-modell’, hvilket rett & slett betegner de av oss som for kun et ti-år siden ville vært hinsides utdatert for denne bransjen, men som takket være 90-tallsmodellenes (Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, osv) tidløshet og ‘The real housewives’ popularitet, ser vi endelig ut til å gå mot en endring m.h.t kvinnesynet i hht alder. 

Ungdomsdyrkelsen, og hvordan kvinner derav har blitt ansett som ‘ferdig’ i 35 årsalderen, har provosert meg siden jeg først steg inn i denne bransjen, rett & slett fordi det er usunt, og i mine øyne like diskriminerende [men uten sammenligning forøvrig] som en påtvunget niqab eller burka. Sitatet ‘enhver alder har sin sjarm’ er faktisk så sant som det er sagt, da de eldre aldersgruppene innehar utseendemessige kvaliteter de yngre ikke har [og omvendt]. Den beste måten jeg kan komme på å beskrive denne forskjellen på, er at de unge & vakre er som søte & som oftest troskyldige prinsesser å regne, mens den modne skjønnhet bringer frem dronningen.. 

Men denne ‘plastikk’-trenden som råder, har alt sunt desverre tatt et solid steg tilbake. Med denne, har alle blitt like aldersløse som utrykksløse.. Ikke sånn å forstå at jeg er motstander av all korreksjon av utseendet, og derav dyrke det naturlige som det eneste ‘rette’. Jeg kommer selv til å få satt ‘jomfrusprøyten’ med Botox om ikke lenge, da jeg gjerne vil bevare det utseendet jeg har fått, uten at jeg derav har planer om å eliminere ethvert spor av å ha levd en stund av den grunn. Her er cluet i mine øyne rett & slett å finne den rettre balansen.. Videre er det slik at øyenvippene mine ikke ble gitt sin nåværende lengde og tykkelse fra naturens side, hårfargen er også blitt gitt  realt løft, for ikke å gjemme at æren for den hudkvaliteten jeg tross alt har vel ikke bare er genetisk betinget den heller.. Det er alikevel en vesensforskjell på å fixe på en og annen ting en har reelle komplekser for, eller som for meg, noe en ønsker å bevare, og det å la seg operere og transformere til det ugjenkjennelige. Slik jeg ser det, går det usunne snarere på mengden og graden av endring enn hva en faktisk har endret på. 

Eksempelvis, er det helt ‘innafor’ å ta silikon eller fikse bakenden, i tillegg til slike småting som vippebehandling og hårfarge. Men dersom en både endrer bryst & bak, og kanskje til og med en neseoperasjon og/eller leppefylling på toppen, har en brått oversteget den grensen hvor utseendet er endret vekk fra originalen. Når det i tillegg er blitt så at det snarere er blitt reglen enn unntaket at hår og negler er kjøpt, fastlimt & betalt, har galskapen gått fullstendig av skaftet! 

Jeg tar meg dermed den uforskammede frihet av å legge ved et knippe bilder jeg har all grunn til å være stolt av, ikke minst fordi de er oppnådd uten operative endringer og/eller innsprøytninger. – Ved siden av litt vippe-fyll, er god styling & fotokunst alt som er gjort for å fremskape disse bildene.. 

 

 

foto-cred: Heggen, DF foto 

 

Ord kan ikke beskrive den ydmyke takknemmelighet & glede jeg føler over at jeg faktisk lykkes i å gjøre et ‘comeback’ som modell. Ikke bare fordi photo-shoots er noe av det aller gøyeste jeg kan gjøre, hvilket betyr at jeg faktisk får betalt for noe jeg ville betalt for å få gjøre (ha ha), men også fordi jeg gjennom dette dermed får bidratt [hvor beskjedent dette bidraget enn måtte være i den store sammenhengen] til en endring jeg virkelig brenner for!  

Å få endret usunne/syke trender, ideal og syn på dette & hint i samfunnet, er en faktisk nødt til å gjøre en insats for den endringen en ønsker. – Bare tenk på alle de enkeltmenneskene som sitter på hver sin tue rundt om i det ganske land, – og verden forøvrig også for den saks skyld, og ønsker en endring, men å ta noe intiativ for å skape denne i den tro at det de gjør ikke kan gjøre noe fra eller til alikevel.. – Og det har de jo i og for seg rett i. – Men om disse enkeltindividene derimot slår seg sammen, og i samlet flokk aktivt går inn for at hver og en skal gå ‘all in’ med dette enkeltmenneskets i utgangspunktet ubetydelige bidrag, blir sluttproduktet alt annet enn ubetydelig! 

Her er et par enkle måter å yte ens opprørske bidrag på: 

En kan velge produkter som frontes av de ‘rette’ personer; Eksempelvis, bør kosmetikkprodukter beregnet på en moden hud, grått hår. e.l frontes av godt voksne modeller! [Elizabeth Arden er forbilledlige på dette området. Videre vil jeg trekke frem L’oreal & Garnier i positiv forstand, og da spesielt innen hårprodukter]. De som fronter produktvalget ens, bør selvsagt også representere det en anser som et sunt kroppsideal. Er du en ungdom som sliter med det rådende kroppspresset, hvor tidens trend rett & slett er umulig å oppnå uten hjelp fra kirurgien, så bør en heller ikke gi pengene sine til varer som frontes av familien Jenner/Kardashian, osv. Til syvende og sist, er det faktisk vi forbrukere som bestemmer skjønnhets- og kroppsidealet! 

Du kan argumentere for det du brenner for på blogg, sosiale medier, i avisinnlegg, kommentarfelt, osv, osv; – Akkurat slik som jeg gjør gjennom dette innlegget. Jeg er fremdeles ny i dette ‘gamet’, og har dermed langt å gå for å nå ut til et antall a-la Isabel Raad & Sofie-Elise. På den annen side, så er det å nå en eneste person faktisk nok til at skrivingen/utformingen av innlegget har vært værdt både tid og arbeid, da denne personen vil kunne spre budskapet videre gjennom dennes kanaler, for så at disse igjen bringer det ut gjennom sine platformer, osv. Da blir en faktisk hørt av ganske så mange til slutt alikevel!.. 

 

foto: DF foto

 

*

 

#modell #fotomodell #photoshoot #modenskjønnhet #suntkroppsideal #psykiskvelvære #naturligskjønnhet #skjønnhet #seniormodell #trend #samtid #mote #samfunn #skjønnhetsideal #kroppsideal #plastikkkirurgi 

 

 

Barn som har drept, eller Drapsmenn?..

Sommeren 2018 vil bli husket for sine rekordhøye temperaturer, og de to 17 åringene som med få ukers mellomrom begikk hvert sitt bestialske drap. 

På TV2s nettside ble det for noen dager siden lagt ut en artikkel vedrørende barn som dreper i forbindelse med disse drapssakene, og her er det skurrer for meg.. 

 

 

Javisst er 17 år svært ungt, og en 17 åring er vitterlig ikke som voksen å regne. I følge Norges Lover, er en dessuten definert som barn inntil fylte 18 år. Men denne definisjonsparagrafen utgjør imidlertid kun en hovedregel..

For all del..18 årsdagen utgjør utvilsomt en milepel, da en fra denne dagen selv får råderetten over eget liv. – En blir myndig, og tar per definisjon syvmilssteget fra barn til voksen i det klokken bikker 12, og datoen skifter til den som er ens fødselsdag. Det er imidlertid ikke slik at en juridisk sett står på stedet hvil frem til denne dagen! En blir imidlertid tilkjennegitt selvråderett, rettigheter og plikter på en rekke områder opp gjennom oppvekstårene, hvis alder er fastsatt etter hva som kan forventes av oppnådd utvikling og modenhet på dette stadiet. Eksempelvis kan nevnes; Retten til å bestemme bosituasjon ved foreldres skildsmisse dersom ingen særskildte omstendigheter foreligger ved fylte 12 år, retten til å ta lønnet arbeid fra fylte 13 år, råderetten over egen kropp [altså den seksuelle lavalder] fra fylte 16, – samt at ansvaret for kriminelle handlinger [den kriminelle lavalder] blir pålagt en fra fylte 15. 

Dette innebærer altså at en ved nådde 15 års alder er forventet å kunne skille mellom rett og galt, og ikke minst være i stand til å forstå konsekvensen av ens handlinger i så måte. Visstnok foreligger det en glidende overgang fra intet til fullt ansvar på dette området fra en er 15 til en er 18 år, myndig, og dermed er som voksen å regne, med alt hva dette innebærer, og som17 åring befinner en seg vitterligen innenfor denne perioden. Like fullt, befinner disse seg i sluttfasen av denne, da det kun er snakk om noen måneder som gjenstår. Dessuten må en også se alderen i sammenheng med handlingen som begås. 

Hvor TV2 artikkelen bringer ekspertuttalelser som sammenfatter fenomenet barn som dreper, settes imidlertid disse 17 åringene inn i en sammenheng med prepubertale unger med følgende karakteristikker: 

 ‘Barn har dårlig impulskontroll’, ‘Barn mangler evnen til å forstå konsekvenser’, ‘Barn har ikke utviklet evnen til empati til fulle, og har derav mangler hva samvittigheten angår’. 

Ingen tvil om at dette stemmer for 12 åringers utviklingstrinn, men at 17 åringer skal inkluderes i denne sammenhengen, trenger jeg faktisk ingen psykologi-utdannelse for å vite med 100% sikkerhet er galt! En som er 17 år og x antall uker/måneder er like fullt kapabel og vel inneforstått med det gale i – og konsenkvensene av bestialske drapshandlinger av det slaget det dreier seg om i disse to tilfellene som en på 18, – eller 35, 53 eller 87, for den saks skyld! Det er bare å gå inn i seg selv, eventuelt egne eller bekjente barn, så er en fullt inneforstått med dette! 

Jeg har faktisk ingen grunn til å tro annet enn at de fleste vil være som meg; De har problemer med å huske tilbake til den tid de ikke forsto hva det innebar å utøve vold mot andre, -eller ‘være slem mot..’ som det het seg den gangen. Javisst var det episoder hvor min stakkars bror fikk ungjelde, men aldri om det gikk noe lenger enn hva som fikk ham til å begynne å gråte. -Og hvorfor?.. Fordi selv den 6 år gamle Gry, som var mer rasende enn noen gang, forsto at det ville være farlig om hun kastet den leca-blokken hun hadde i hendene i hodet på dette trollet [ut fra det respektive øyeblikkets vurdering] av en bror. – En  erkjennelse som i den lille adrenalin-fylte skrotten frembragte et sjokk over hva som kunne ha skjedd dersom ikke fornuften hadde tatt grep. 

«Hva som nå følger, har imidlertid min mor aldri fått vite før hun leser dette nå, så.. Sorry, Mamma!..»  

For fornuften kom visstnok tidsnok til å forhindre at brodern fikk denne blokken i hodet, – men ikke til å forhindre bevegelsen til fulle, med det utfall at den landet på foten hans i stedet. – Eller rettere sagt tåen [hvis opplysning garantert får det til å demre hos min mor om det ikke har gjort det før..], -stortåen for å være helt presis, hvorav det for neglen fulgte et fargeskifte til blå-lilla, før denne etterhvert ble erstattet av en ny, som seg hør og bør.. 

Poenget med denne historien, er at jeg var helt på det rene med at hva jeg hadde gjort var galt, selv i den betydelig reduserte utgaven jeg hadde gjort meg skyldig i uavhengig av hylingen til den [enda] mindre ungen ved siden av meg. Jeg skjønte at jeg, til tross for beherskelsen, hadde skadet ham, noe som betydde at jeg hadde overtrådd en markant grense sammenlignet med vanlig søsken-slossing. Videre skjønte jeg også at jeg hadde stanset meg selv fra å begå noe som var langt værre, og at dette her var en uakseptabel, og derav ‘straffbar’ handling [i betydningen x-antall uker uten lørdagsgodt, e.l, hvilket ville være en uutholdelig straff på dette stadiet]. Som hell for den 6 årige ‘selv’, hylte brodern imidlertid så grasalt at dersom han forsøkte å si noe om det inntrufne, ble det iallefall ikke oppfattet, og selv var jeg en kløpper på både å spille uskyldig så vel som å holde kjeft og håpe på det beste inntil en eventuell konfrontasjon forelå [med ditto bevisførsel].

Per definisjon slapp jeg altså unna med denne ugjerningen, men i realiteten fikk jeg da dog sonet min straff, da jeg i hva jeg husker som en evighet i etterkant gikk rundt med blod-angst for å bli avslørt, hvilket ville bety en enda sterkere straff.. 

Altså.. Jeg mener ikke med denne historien å påstå at jeg var fullt inneforstått med handling og konsekvens på det gitte tidspunkt, altså i 6 års alderen, men jeg var vitterligen et realt stykke på vei! 

Og dette minnet, som utvilsomt setter den første standardmarkeringen hva denne typen innsikt angår for mitt vedkommende, er hva som virkelig ‘setter spikeren i kisten’ for min overbevisning om at 16-17 åringer generelt, og de som er oppvokst i Norge med de rammer og skolering som følger spesielt, har full forståelse av hva det vil si å begå grove voldshandlinger. Likeså er det helt utenkelig at noen av de som forlot ungdomsskolen sammen med meg, såvel som de som startet i min nye klasse på videregående ikke skulle hatt den samme innsikten..

OSV.. 

I denne sammenhengen, er alderen etter mitt skjønn overhodet ingen formildende omstendighet [såfremt ingen særskildte forhold foreligger som jeg ikke kjenner til]. Disse guttene står ikke noe tilbake for det som forventes av voksne menn i denne sammenhengen. De visste utmerket godt konsekvensene ved å begå drap, i tillegg til at det så langt fra er usannsynlig at de selv har tatt sin unge alder med i betraktningen, vel vitende om at de, før fylte 18, vil være ute igjen i 21 års alderen etter et par-tre år på en ungdomsanstalt. 

 

Jeg må innrømme at jeg elsker å figurere som bestialsk & morderisk på photo-shoots, slik som på dette som ble tatt for en utstilling med vold som tema. 

« Foto:  DF foto » 

 

*

 

#kriminalitet #drap #lovogrett #norgeslover #straffeloven #barneloven #barnsutvikling #voldshandlinger #voldskriminalitet #forbrytelseogstraff #strafferammer #strafferett #voldsforbrytelser #overlagtdrap #ungdomskriminalitet #ungdomsvold #barnsomdreper #samfunn 

 

 

 

 

 

Sommer-Shots

I motsetning til folk flest, hvor en betydelig del av sommeren består av ferie, i tillegg til at mange også har redusert arbeidstid i den delen av årstiden de er på jobb, har jeg jobbet miniumum 6 dager i uken siden juni.. Men noe fritid ute i tropevarmen får jeg da med meg, og mye av denne er blitt tilbragt i selskap med ‘pels-gjengen’ min. 

 

Foto:  DF Foto.

 

Jeg er jo så heldig at jeg har fått delt opp arbeidstiden min i flere deltidsjobber i stedet for en full, da oppskriften på mistrivsel for meg, er et typisk A4 -liv med like dager og faste rutiner, så jeg har hatt det moro i den travle tiden. Men det kan heller ikke fornektes at det begynner å ‘ta på’ litt etter såpass lang tid, så det skal bli godt å vende tilbake til normen igjen. – Ikke minst for å forhåpentligvis å få noen flere varme dager, hvorpå også jeg får tid til å få med meg noen bade-turer m.m.

 Så i det jeg har tatt fatt på det som forhåpentlig er den siste i rekken av overtidsuker, har jeg samlet et knippe bilder som oppsummerer sommeren så langt:   

 

 

*

 

#bildedryss #sommer #natur #friluftsliv #hetebølge #kattoghund #katter #hund #grillmat #fritid #rekreasjon #hverdagsliv #glede #sommerdager #livsstil 

 

 

 

Eksistensiell Angst

Eksistensiell angst:

Angst knyttet til egen eksistens. 

 

Foto: NASA.

Etter et par fortløpende innlegg angående nett-troll og andre ubehageligheter en møter på i forbindelse med sosiale medier, blogging, osv, hvilket er et område hvor jeg er vesentlig sterkere enn gjennomsnittet, er tiden inne for å rette blikket mot det som er min svakhet; Eksistensiell angst. 

Som andre angsttyper og issues, kommer også dette i ulike former & fasonger. For noen fortoner det seg som en angst for at de faktisk ikke eksisterer i virkeligheten. Et vanlig eksempel på dette, er redslen for at vi i realiteten ikke er annet enn ‘avatarer’ i en høytstående livsforms virtual reality -spill.  Dette vil nok for mange høres stein hakkende sinnsykt ut, men det er faktisk noe det spekuleres i på vitenbskapelig plan.. 

For andre igjen, kan det dreie seg om hvor ubetydelig og knøttliten en er i det uendelig store universet, mens det også er de som har angsten knyttet opp mot de muligheter en har til å redefinere seg selv, da de føler dette medfører en usikkerhet på hvem de er, og/eller hvorvidt de er en ‘helhet’. 

For mitt vedkommende, dreier det seg om den vanligste formen for eksistensiell angst, hvilket dreier seg om opphør av egen eksistens, -eller enkelt forklart dødsangst. 

 

 

Som tydelig fremkommet i tidligere innlegg, er de verdens-/virkelighetsbilder som presenteres i religionene motbevist til fulle i mine øyne. Det har imidlertid fremkommet at det faktisk er her roten til elendigheten ligger.. På ett eller annet vis, oppdaget jeg nemmelig noen logiske brister som utelukket barnetroen på Jesus & himmelriket på et alt for tidlig stadie, for jeg hadde jo ingenting å erstatte det med!.. Jeg rettet jo selvsagt noen spørsmål angående dette med døden til mine [ikke-troende] foreldre, som på det mest omsorgsfulle og pedagogisk plettfrie vis, svarte [som sant er] at ingen vet hva som skjer med en når en dør. Jeg var alt annet enn et barn som gav meg før alle fakta det var mulig å skvise ut var på bordet, hvilket derav bla.a kom til uttrykk gjennom spørsmål om hva de trodde.. 

Svarene som fulgte, at de trodde det kunne være som å sove og/eller som før en ble født, var jo utvilsomt ment for å berolige, avmystifisere, og fremstille det hele så ufarlig det kan få blitt. Men som seg hør & bør, hva som antagelig ville hatt en trøstende/beroligende effekt hos unger flest, skulle da selvsagt ha motsatt effekt hos meg.. “Sovne uten å våkne igjen!?..” “Før jeg ble født!?? -Men det er da for sent å returnere dit nå!!..” 

Hvordan det skjedde, vet jeg ikke, men det ble iallefall til at søket etter denne religionserstatningen jeg desperat trengte den gang, hvilken desperasjon har forblitt en del av livet mitt hele veien frem til i dag, og nok vil forbli i tiden fremover, ble rettet mot den andre ‘greia’ som har fulgt meg gjennom hele livet; Astronomien. 

Enkelte ganger, fremkommer dette med ‘skjebnens ironi’ så til de grader at det grenser til ‘creepy’. – Og at mitt barndoms ‘selv’ som brått fikk ei bombe fylt med dødsangst slengt i fleisen skulle ha et ‘barndomshang-up’ [typ; de ungene som figurerer på talk-show med en el annen absurd ekspertise] i nettopp denne vitenskapen, er en av de gangene.. Denne interessen, som til da hadde vært sentrert rundt søken etter utenomjordisk liv i tillegg til solsystemets planeter [med måner], ble nå utvidet og ‘i vesentlig grad ført over til den delen av det hele som blir betegnet som kosmologi. Her var det nemmelig at jeg fant et utgangspunkt; Når alt det som finnes i hele universet i dag kun er et gudjammerlig antall trilliardersdel promille av det totale innholdet som var skviset inn ned til denne urpartikkelen [singularis] av minste partikkels størrelse som oppsto av ukjent årsak der det hverken var tid eller rom, for så å blåse seg opp i det scenarie som har fått betegnelsen ‘The big bang.. – Da er jaggu alt mulig, inkludert dette med ikke å opphøre å eksistere!  

Selv om jeg ikke har funnet det jeg søker, altså bevis holdbare nok til at angsten forsvinner, vil jeg uansett si det er dette som har vært redningen for at dette tross alt ikke har forårsaket den store ødeleggelsen hva evne til livsutfoldelse angår. Grunnen er rett & slett fordi det i denne vitenskapen stadig dukker opp nye indisier som sammen med egne grublerier, hvilke jeg etter hvert også har lært meg å lufte for andre, sakte men sikkert bringer meg nærmere målet. Sinnstilstanden anser jeg freemdeles for å være godt innenfor rammene av det som defineres som eksistensiell angst, men sammenlignet med utgangspunktet,  har det virkelig skjedd en betydelig utvikling i riktig retning. – Slik situasjonen er per i dag, er jeg i det mninste langt unna det å stå på bar bakke!

Som hell er, har også den seriøse forskningen faktisk i stadig større grad begynt å lete etter svar på disse eksistensielle spørsmålene i fysikkens verden, og faktisk kommet så langt som til å fremlegge relevante teorier om en videre eksistens etter at kroppen har takket for seg! – Så kanskje en dag… Kanskje får jeg noe av forskningen som holder til at angsten for dette opphøret av egen eksistens slipper?.. Gudsjelov ER det faktisk et reelt håp for at dette faktisk kan skje. Det ville rett & slett innebært et mirakel av en effekt for mitt liv, det ville intet mindere enn betydd enden på den byrden jeg er blitt satt å bære!.. 

 

Foto: NASA.

 

En kan med rette si at min eksistensielle angst, og måten jeg fikk den ‘slengt i ansiktet’ på faktisk har vært en av mine store velsignelser såvel som forbannelser her i livet. For selv om jeg ikke engang unner min værste fiende den paralyserende og altoppslukende panikkartede redslen som ligger i dette, har jo unektelig den følgende desperate søken for holdbare bevis på at en ikke opphører å eksistere med det første ført til et ekstremt høyt kunnskapsnivå innen kosmologien [spesielt]. Videre har det unektelig også bragt meg inn i de seriøse delene av den paranormale vitenskapen, m.m, samt at det har vært en vesentlig faktor til at jeg kjenner meg selv, med mine styrker såvel som svakheter særs godt. – Så atter en gang, altså; Aldri så galt at det ikke er godt for noe!..  

 

 

Foto: DF Foto.

 

*

 

#psykiskhelse #angst #psykologi #psykiskvelvære #eksistensiellangst #dødsangst #vitenskap #religion #psykiskvelferd #egenterapi #mentalhelse 

 

 

 

 

 

 

Trashet Nett-Troll til Taushet…

De siste par mnd har vært svært så begivenhetsrike hva sosiale medier angår for mitt vedkommende; Ikke bare har det dukket opp et par sponsor-tilbud, hvilket medfører en statusendring for den tid som tilbringes på Instagram, Facebook & blogg.no fra bortsløst til fruktbar. Jeg har nemmelig også blitt beæret med mitt første, ordnentlige nett-troll! – ‘Ordentlige’ i betydningen et som har valgt en ut som en av de hanb/hun ønsker å dedikere trollingen sin til! 

 

 

‘YAIIII!!’ tenkte jeg, mens hjernen nærmest kokte over i sin iver etter å få kvesset den verbale spydspissen, for derav å få briljere med sine sarkasme-kunster. ‘Nå skal det virkelig bli moro her!..’ 

I all rettferdighet skal det sies at jeg var helt på det rene med hvordan det hele ville ende til slutt. For om jeg vitterligen ikke er ‘prinsessen ingen kunne målbinde’, så er det rett & slett fordi jeg er dronningen, så jeg visste jo at det kun var et tidsspørsmål når de ville knekke. Jeg mener.. Har en sett et knippe av landets blogg- og instagramprofiler, fremkommer det jo ganske så tydelig at har en sett en, har en sett alle, for å si det slik. – Og ut i fra det som møter øyet når en åpner min profil, er det fint lite som hinter om at en har truffet på ‘ulven i saueflokken’, om en kan bruke det uttrykket.. Stakkaren har all grunn til å gå ut fra at de har å gjøre med en sårbar jente, også viser4 det seg brått å være anything but.. 

Men alikevel.. Jeg kunne alikevel ikke forespeile meg at de skulle ryke SÅ fort!.. 

Altså.. Begivenheten forløp som følger.. Trollet fremla en grunnløs anklage på en annen persons Instagram, hvorav en tredje person prøvde å snakke vedkommende til rette, med det resultat som seg hør & bør et nettroll. Her kommer så jeg [dum som jeg er, da det burde vært månelyst at dette var et troll på dette tidspkt]] inn, som en fornuftens røst nummer to, hvorav trollet kommer med et svar til hvilket jeg har det perfekte motsvar. Desverre så jeg ingen annen mulighet enn å droppe hele greia, da dette jo ikke var min Instagram..

Men så skal det vise seg at jeg har æren av å bli hans/hennes neste ‘offer’ på listen, da det ved neste stop på egen side viser seg å være en drøss kommentarer fra vedkommende. -Og NÅ, derimot, nå er veien fri til å svare i vei, hvilket jeg gjorde., Til min skuffelse, var det imidlertid kun én eneste tilbakemld. hvorav han/hun spurte noe i retning om jeg syntes jeg var fin.. Jeg innser da til min skuffelse at nett-trollet mitt er fullstendig ubrukelig som nett-troll, og svarer; “Det er jo du som er trollet her, så det burde da vel du for faen ha ett el annet svar på!? -Ellers bør du jo serr finne på noe annet å sløse bort tiden din på, for som troll duger du jo åpenbart ikke tilo noe som helst (ha ha)”  

– Og dett var dett.. Nett-trollet var som sunket i jorden. Nysgjærrig som jeg er, var jeg sef nødt til å ta turen til vedkommendes side, hvilket selvsagt var privat, og uten en eneste post!.. I etterkant, viser det seg at enten kommentarene eller kontoen som sådan er blitt slettet oxo (hvilket jeg oppdaget ved at kommentarene var vekk). 

 

Foto: 123troll.no (via Google)

 

Og Snipp Snapp, Snute, så var dette Nett-trollet ute.. 

[Men det var i det minste moro så lenge det varte!] 

 

Foto;  Heggen

 

*

 

#internett #nett #instagram #sosialemedier #blogging #blogger #bloggere #nettroll #troll #mentalstyrke #vinnerskalle #nettmobbing #psykiskvelvære #psykologi #psykiskstyrke

 

 

 

MAMMA-ANNA mot MADS

For noen mnd tilbake, tok nysgjærrigheten overhånd, og mitt første frivillige klikk på bloggen ved navn ‘Mamma til Michelle’ var et faktum. Dette bekreftet mine mistanker om at dette var et makkverk av en pengemaskin det er umulig å forstå hvordan har kunnet la seg gjøre.. Det andre besøket, var et uhell, og det tredje fant sted i dag etter at damens særs voldsomme reaksjon på kritikken fra Mads Hansen kom meg for øret..

 

 

Jeg er redd jeg ville tatt fullstendig av dersom jeg skulle gått inn på språk og innhold hos denne ‘skribenten’, så jeg lar rett & slett bare dette utsnittet fra det gjeldende innlegget tale for seg selv.. 

«faksmile: ‘mamma til michelle’ 26.07.2018 »

 

Vel.. Når en tjener flere mill i året på å skrive +/- en halvside daglig, og dette med gramatikken og ordforrådet til en 6. klassing, for så å bære seg som om en var hensatt til et liv som uteligger med byens søppelkonteinere som matkilde over en ‘one-liner’, så skorter det på medfølelsen hos meg..

Om jeg hadde hatt Anna Raqsmussens årslønn for å skrive noe som helst, ville jeg ønsket all verdens nett-troll hjertlig velkommen med flagg & faner! -Og Mads Hansen er ikke engang et nett-troll! Mads Hansen har hverken ytret seg truende, kommet med ondsinnede bemerkninger hva utseendet angår, eller noe annet som faller inn under definisjonen ‘nett-mobbing’. Her dreier det seg simpelthen om en kritisk ‘one-liner’ med humoristisk vinkling, og det må faktisk alle & enhver som utgir noe som helst tåle! -Innkludert Anna Rasmussen!

 

Over halvparten av den korteste av videoene (den lengste innså jeg umiddelbart ville bli mer enn jeg kunne tåle) som ‘mamma-Anna’ la ut i forbindelse med Mads Hansens utspill, viste en hulkende Rasmussen (med diskutabel troverdighet).  

«faksmile: ‘mamma til michelle’ 26.07.2018 » 

 

Jeg mener.. Det virker jo her som om dama ikke har fått med seg at de fleste forfattere/skribenter av utgivelser med innhold har opplevd å bli slaktet med hele artikler i landets største aviser, uten å felle en [krokodille]tåre i offentligheten! -Og det samme gjelder musikere/artister, skuespillere/produsenter, programledere, osv. Da må det selvfølgelig også fritt kunne rettes krass kritikk av reinspikket møl uten at dette på noen som helst måte skal kunne defineres som mobbing! -Spesielt om opphavspersonen på toppen av alt håver inn penger på dette her! Jeg må bare krype til korset og innrømme at jeg mangler ord. [-Og det er jaggu ikke noe dagligdags fenomen, det er sikkert & visst!..] 

Alt jeg kan si i så måte, er at om en tar utakknemmelighet & narsissisme til et helt nytt nivå, for så å blande disse to sammen, blir utfallet Anna Raqsmussen i et nøtteskall! 

Er jeg missunnelig!? -Visst faen er jeg misunnerlig! Hvem ville ikke knotet ned noe crap om dagen, lagt det ut på nett sammen med et knippe selfies, og fått 1000-lappene rullende inn på kontoen!?.. Men det er faktisk ikke det urettferdige i dette som ‘gnager’, men den så til de grader uvitenheten om hvor grassalt priviligert og griseheldig hun er som frøken Rasmussen gir utrykk for. -For ikke å snakke om at hun oppfører seg som om hun har et grunnlovsfestet fritak for enhver form for kritikk rettet mot seg selv & sitt virke, og sist men så absolutt ikke minst at all den dritt, såvel som berettiget kritikk som kastes i hennes retning, fører til ENDA mer penger! Da må man da i anstendighetens navn kunne holde seg for god til å bære seg som en suisidal etter en slengbemerkning i story..

Djeeze!.. 

 

All verdens kritikere, nett-troll, og hva det enn måtte være; Kjør på, med alt dere har! -Og jeg vil sitte på nettbanken og beskue tusenlappene rulle inn på kontoen med et stort smil om munnen!

« Foto:  DF Foto » 

 

*

 

#toppblogger #influencer #kritikk #idioti #bloggere #blogg #samfunnskritiker #samfunn #bloggverden #mobbing #nettmobbing 

#kjendisblogger #blogger #rosablogger #bloggerne #rosabloggere 

Anti-Rasistisk motstand av et Flerkulturelt Norge..

Rasisme: En oppfatning eller et sett holdninger som enten tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i bestemte raser [tradisjonell/vitenskapelig rasisme] eller etter i kulturell/ideologisk tilhørighet [ideologisk rasisme], og at mennesket rangeres etter dets verdi i hht disse grupperingene.. 

 

 

Ergo kan jeg iallefall med sikkerhet slå fast at jeg ikke er rasist/har rasistiske holdninger i tradisjonell forstand. Ulikhetene i hudfarge går ikke dypere enn overhuden, -altså sånn ca dit du kommer om du tar en bit sandpapir og drar dette en gang over underarmen [e.l] slik at det er rett før du begynner å piple litt blod fra de ytterste, ørsmå kapilærene.. – Med andre ord, ikke rare greine. 

Når det kommer til den ideologiske/kulturelle formen for rasisme [også referert til som ‘ny-rasisme’], er det derimot de som vil hevde at en del av mine holdninger og standpunkter plasserer meg under denne ‘paraplyen’. 

– Dette berører meg imidlertid ikke det minste. Folk står fritt til å definere meg hvor enn de måtte mene & føle jeg hører hjemme, så lenge jeg har min personlige integritet på stell. At jeg ikke er enig i denne defineringen, er ikke noe jeg gidder bry meg det minste om, da jeg anser en eventuell debatt på dette for å være fullstendig meningsløs, da det er standpunktene som ligger bak som har relevans i denne sammenhengen…

Kort fortalt, mener jeg nemmelig at det slettes ikke er slik at samtlige kulturer/ideologier kan ilegges en like høy verdi! Dette innebærer ikke at jeg tilskriver mennesker født inn under disse noen lavere rang/verdi! Men man kan dog alikevel ikke stikke under en stol at en stor del av de det gjelder desverre formes av det verdisynet de er oppvokst i. -Et verdisyn jeg definerer som ‘ukultur’.. 

De fleste har vel nå en grei anelse om hvor jeg vil hen med dette; Jeg mener rett & slett at det i enkelte kulturer hersker et verdi & menneskesyn som er tvers igjennom grotesk, og som jeg derav glatt tilskriver brorparten av skylden for den galskapen som finner sted i  verden  a-la 2018. 

At dette spesifikt dreier seg om religion generelt, og fundamentalisme spesielt, vil jeg tro er rimelig åpenbart. Men rett skal være rett.. Selv om religion er roten til mesteparten av den samlede faenskap vi mennesker har stelt i stand i løpet av de siste 1000 år, kan den dog ikke tilskrives skylden for alt.  Spesielt i nyere tid, har vi jo i aller høyeste grad fått vist oss kapable til å la oss lede til å utføre den samme grad av brutalitet, maktsyke, og undertrykkelse hvor den gitte motivasjonsfaktoren, samlingspunktet og/eller triggeren er en eller annen form for ideologi snarere enn en religion. Det første og mest åpenbare eksemplet i så måte, er jo utvilsomt de to verdenskrigene, hvor det spesielt i den siste ble vist til gangs at en ideologi er et like effektivt middel for å igangsette et helvete som religion, forutsatt at denne fremmes til ‘rett’ tid av ‘rett’ person.. 

Her er det imidlertid noen ulikheter en er nødt til å ta med i betraktningen.. Det har seg jo faktisk slik at det i en betydelig del av de tilfeller hvor krigerskhet, såvel som barbari, undertrykkelse og brudd på alt som finnes av menneskerettigheter hverken er kulturelt/religiøst eller ideologisk betinget i den betydning at dette er noe de kjempende faktisk tror på. Hvor hjernevasket og misledet både muslimske fundamentalister såvel som den tyske befolkningen i Hitlers dager måtte være, er det en vesensforskjell mellom disse og det barbariet som utføres i tjeneste av diktatorer som kjører på med ren tvang. Her finnes to graverende eksempler i Nord-Korea, under ledelse av Kim Jong-un, og de kommunistiske lederne av Russland/Sovjet samveldet generelt, og Josef Stalin spesielt. Her er det all grunn til å tro at de ugjerninger som utføres, -hvilket i disse tilfellene for det meste utføres mot potensielle motstandere av diktatoren & hans regime innenfor landets grenser, utføres av ren frykt for de groteske represalier som følger å ikke utføre gitte ordre.. 

Dette innebærer at selv om de brudd på menneskerettighetene er like graverende i eksempelvis Nord-Korea som i IS/Al-Quida -kontrollerte områder, kunne ikke forskjellen blitt større når det kommer til intergrering av innvandrere med bakgrunn i disse to formene for ‘ukultur’. – For mens de religiøse jo utfører sine ugjerninger for noe de tror på, eller i det minste har full aksept for,m og derav utnytter til eget barbarisk forgodtbefinnende [f.eks kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap, terros, osv], har de ankomne fra en typisk diktaturstat klart kunststykket å rømme fra et terrorvelde hvor all mellommenneskelig faenskap, inkl krigshandlinger ‘kun’¨ble utført av frykt for styresmaktene. Her finnes ingen overbevisning, tro eller press fra fellesskapet som danner et nærmest uoverkommelig hinder for å ‘blende inn’ i sitt nye hjemland. Det er ikke slik å forstå at disse ikke tar med seg elementer fra sin kultur, men i disse tilfellene, blir disse elementene et kjærkomment tilskudd, -en berikelse til våre egne kulturelle ingredienser. Ankommer en derimot dypt forankret i en eller annen religion, hvilket i dagens samfunn stort sett dreier seg om den islamske i en mer eller mindre fundamentalistisk form, er det desverre en tendens til å være alt annet enn en berikelse i det de kaster av seg. Selv i de mer moderate former, mener jeg faktisk at det ikke er rom for innblanding/innføring av elementer fra den muslimske [eller andre religioner, for den saks skyld] kulturen i vår tradisjonelle nord-europeiske/skandinaviske levemåte. For all del.. Det er ikke sånn å forstå at jeg har blitt Trump-sympatisør over natten, og derav helst ville sett at muslimer ble nektet adgang til landet, og den slags galskap! Ei heller at det ikke skal være lov å hverken bygge moskeer eller bære de klesdrakter de måtte ønske i sin egen fritid! Jeg mener bare at dettre må finansieres utelukkende ved hjelp av egne midler, samt at slikt som bruk av klesdrakter osv faktisk må være fullt og helt av egen fri vilje av den som bærer de! 

Det jeg mener, er rett & slett at jeg ikke ønsker noen utvanning av vår egen kulturarv i den hensikt at Norge skal bli et fler-/multikulturelt samfunn! Jeg vil at det som kjennetegnes som typisk Norsk, skal bestå! Norge skal i mine øyne bestå som en nasjon hvis folk fremdeles skal karakteres som de værbitte, små-sære, ikketroende, velstående, uhøytidelige, sportsgale, godhjertede og halv-gale moderne tids vikinger som vi dog fremdeles må sies å være! Vi skal selvsagt ikke stenge grensene for innvandrere, hverken muslimer eller andre, og disse skal selvsagt ønskes velkommen, tas i mot, og behandles på forskriftsmessig måte. Ressurser skal legges i at forholdene tilrettelegges slik de som får oppholdstilatelse her i landet blir gitt de beste muligheter til intergrering og etablering [utdannelse, jobb, bolig, osv] for at de skal få et godt & fu7llverdig liv som en av oss.  MEN.. de som velger å bosette seg her, mener jeg bestemt må være nødt til å tilpasse seg vår kultur & vårt levesett, og derav legge tilside det som måtte følge de fra tidligere til side i de tilfeller dette kolliderer med hvordan ting & tang tradfisjonelt foregår her på berget.  

For mitt vedkommende, innebærer en overgang til et såkaldt flerklulturelt/multikulturelt samfunn å måtte ofre av oss selv på veien. Å gjennomføre en slik overgang, vil bety slutten på det som kjennetegner det å være norsk. -Vår identitet som folk. Vi vil ikke lenger være  denne nasjonen bestående av vikingenes etterkommere, Eidsvoldmenn & krigshelter fra hjemmefronten. -Værbitte fiskere, oljearbeidere og bønder, blonde og blåøyde, hvorav kvinner & menn, hetro-, homofile, og hva enn folk måtte være lever og bor i skjønn aksept, likestilling, fred og fordragelighet… 

 

«Foto:  DF Foto»

Så de det gjelder får definere og karakterisere mitt ståsted og holdninger hva faen de vil. Anser de disse standpunktene & holdningene som rasistiske, så er de det i deres øyne. Det er samme faen for meg hva de velger å kalle det, for ting er som de er uansett hvilken terminoliogi en velger å bruke. -Og sannsynligheten er ikke minst greit høy for at denne typen merkelapper blir tatt i bruk for å underminere argumentene. I dette tilfellet, vil slike forsøk på ‘hersketeknikk’, ‘knebling’ og underminering imidlertid være fullstendig fåfengt, for det er helt uaktuelt for meg å backe ut av redsel for å bli hengt ut med negativt ladede merkelapper, såvel som ‘trolling’ generelt.  Så lenge jeg har min integritet på stell, er mitt på det tørre. 

 

«Foto:  DF Foto»

 

*

 

#kultur #innvandring #politikk #innvandringspolitikk #flerkultureltsamfunn #flerkultureltland #multikulturellnasjon #nasjonalisme #norge #norskkultur #norskkulturarv #typisknorsk #rasisme #antirasisme #samfunn #listhaug #debatt #samfunnsdebatt #meninger #muslimer #islam #ukultur

Holocaust gjentar seg..

Tyskland desember 1932; En inflasjon som har gått fullstendig av skaftet og skyhøy arbeidsledighet fører til at nøden er like stor som ydmykelsen etter krigsnederlaget hos dette stoltheten & perfeksjonismens folk. Følgen ble, som alle vet, at Hitler fikk makten fra januar det påfølgende år, og helvetet var løs. 

Et helvete hvis historie verden gjennom hele etterkrigstiden har besverget aldri må få lov å gjenta seg. Desverre er det etter alt å dømme kun er et tidsspørsmål før det er nettopp det den gjør.. 

 

 

Historiebøkene har gitt oss inntrykket av at Nazistenes helvete ble muliggjort grunnet en tafatthet uten sidestykke fra verden forøvrig. Slik det blir fremstilt, syntes det jo å være soleklart at Hitler har alt annet enn gode hensikter i gjære, og derav  hinsides naivt og regelrett uintelligent at mannen ikke ble stanset ved første korsvei!  

Sammen med grusomhetene som ble avdekket, sitter en jo unektelig igjen med et bilde av det hele som skulle tilsi at besvergelsene i hht at denne historien ikke må få gjenta seg så absolutt var var gjennomførbar! [I det minste i overskuelig fremtid i den siviliserte delen av verden..]  

Som seg hør og bør, er det intet som går meg forbi uten at det finnes elementer hvis sannhet må etterprøves, undersøkes & analyseres i alle bauger og kanter. I denne forbindelsen, ble a-ha opplevelsen det faktum at det slettes ikke var noe spesielt ved tyskerne som folk som gjorde de mottagelige for en hjernevask som rensket ut menneskeligheten! Dukker rett person opp under de rette forhold, er scenen beviselig satt for den samme massesuggresjonen uansett hvilket land og folk det måtte være snakk om! At dette bla.a var utbrøvd i skole/unerversitetsklasser, har medført at dette faktisk har fulgt meg i all den tid som har gått i etterkant.. For selv om jegt tidvis kan se denne evinnelige spørsmålsstillingen rundt alt mulig av gitte sannheter, med de kontroverser og ikke minst viten en på mange måter ville vært best tjent med å være foruten, som en forbannelse, er den også en velsignelse. -Og ikke minst; Dette er faktisk et av kjernepunktene som definerer hvem jeg er.. 

Som seg hør og bør, skal alle fakta på teppet, hvilket innkluderer spm om hvorvidt jeg faktisk ville forholdt meg under de omstendigheter som rådet i Tyskland på denne tiden!.. Etter å hya foretatt et ærlighetens dypdykk i meg selv, var det bare å erkjenne at det slettes ikke var utenkelig at en sulten, frossen & febersyk verson av selv ville grepet om ideologien som viste seg å kunne virkeliggjøre sin lovnad om gull og grønne skoger så snart de fikk muligheten med begge hender!.. Forhåpentlig ville jeg vært blandt de få med hodet på plass oxo her, og utvist adferd hittil i livet tilsier jo at potensialet i aller høyeste grad er tilstrede. -Men sikker er jeg faen ikke, for min person har gudsjelov ikke blitt utprøvd mot matmangel og hjemløshet!.. 

Det jeg imidlertid vet, er at det ikke er folket det står på, men omstendighetene.. 

Men vi ville vel sett tegnene, og verden ville vel reagert umiddelbart om noe lignende skulle begynne å ta form ett eller annet sted, ville den ikke!?.. En skulle jo tro det, men.. – Det er selvfølgelig ikke slik det ser ut her heller!.. 

For å stanse en ‘ny’ Hitler, viser seg være nær sagt umulig gjennom det faktum at Donald Trump ble valgt, og fremdeles er sittende som Amerikas president.. Grunnen er så enkel som at det å fjærne en ‘up & coming’ Hitler, med stor sannsynlighet vil innebære en overstyring av demkokratiet. – Demokratiet! – Prisen for at historien ikke skal gjentas, vil med all sannsynlighet være pålydende et stk demokratisk grunnprinsipp, for å si det på den måten! Er vi villig til å gi slipp på vår aller mest kjærkomne kulturelle verdi!? -Og hvilke kriterier skulle eventuelt legges til grunn?? -Og ikke minst; Hvor skulle eventuelt denne makten ligge!?.. 

– Ha’kke peiling!! 

Jeg bare observerer at det etter en ultra light verson av mellomkrigstidens finanskrise i Tyskland, dukker opp en tro kopi av Adolf Hitler & Nazismen på den politiske agendaen som ender opp med å vinne det Amerikanske presidentvalget i 2016! 

– Og at verden forholder seg på nøyaktig samme tafatte vis som den gjorde ved forrige korsvei!

Vi snakker faktisk om en likhet så ekstrem at Trump sine valgtaler var en eksakt gjentagelse av Hitlers berømte og bejublede utblåsninger, bare at Jøder og kommunister er erstattet med muslimer & mexikanere! – Bare se her:.. 

 

« Bilder fra ulike kilder lagt ut til offentligheten. Kilde: Google » 

 

Dette taler jo sitt tydelige språk, liksom det faktum at verden atter en gang sitter der på gjærdet som en gjeng tafatte idioter.. 

Kanskje er det et ørlite håp om at vi nå i det minste kan lære at dette mjed å forhindre at historien gjentar seg er satan så mye lettere sagt enn gjort?? Store sjangsene levner jeg det imidlertid ikke, med tanke på utvist adferd gjennom denne artens historie. -Jegf mener.. Vi kriger jo og dreper for det eksakt samme meningsløse idiotiet i dag som vi har gjort de siste årtusner, så..  

 

*

 

#verdenssituasjonen #historie #krigshistorie #historiengjentarseg #holocaust #amerika #usa #presidentvalg #donaldtrump #trump #valg #demokrati #makt #politikk #verdensledere #samfunn #manipulasjon #hjernevask #folkemord