Feil mening = sparken fra jobben!

Aldri noensinne har vel en krig/konflikt som vi selv ikke har vært involvert i splittet befolkningen slik som den mellom Israel og Palestina. Mens det i Ukrainakrigen, råder en unison enighet i hht den part vi sympatiserer med, er det ‘anything but’ hva jøder vs. palestinere angår. I utgangspunktet burde ikke en sådan uenighet by på noe problem, men når det får så til de grader alvorlige konsekvenser om en tar til orde for en angivelig ‘gal’ side som at en mister jobben, har vi en situasjon som krever at det tas tak i umiddelbart.. 

 

Å syte som et barn løser ingenting!

 

Vi har altså to internasjonale konflikter som engasjerer vesten generelt og oss nordmenn spesielt; Russland, -eller rettere sagt Vladimir Putins angrep på Ukraina på den ene siden, og Israel-Palestinakonflikten på den andre. Men om de to konfliktene avstedkommer med den samme grad av engasjement, kunne det imidlertid ikke utspilt seg mer forskjellig. For i førstnevnte stridighet, råder en tilnærmet unison enighet i hht at Ukrainerne har vår udelte sympati, er befolkningen delt i to leire som er like forbannet uforsonlig som de stridende. At det råder en uenighet i befolkningen er i utgangspunktet ikke noe problem. Jeg vil snarere si det er et sunnhetstegn for et demokratisk land med ytringsfrihet. Problemet oppstår imidlertid umiddelbart i det øyeblikk det dukker opp de som straffer sine meningsmotstandere generelt, og spesielt når det attpåtil dreier seg om folk i maktposisjoner..

At debattklimaet i hht den respektive konflikten, fremkom jo forsåvidt så tydelig det får blitt i ‘Debatten’ på NRK, da team Palestina -representant Marte Valle fyrer løs mot team Israels Sylvi Listhaug med følgende;

«Det er skremmende å se hvordan du står og rettferdiggjør drap på sivile!»

Hvorpå Frp-lederen, som jo vitterlig ikke er tapt bak ei høyvogn når det kommer til verbal slagkraft fyrer så om mulig enda sterkere tilbake med den regelrette knock-out’en av en svarreplikk;

«Det jeg synes er skremmende er at du står og unnskylder en terrororganisasjon!»

Det vi ser her er altså en debatt som er tatt til et sånt lavmål at det ikke lenger kan kalles en debatt. – Og når dette er debattklimaet blant profesjonelle debattanter på riksdekkende fjernsyn i beste sendetid, så har en jo igrunnen lagt listen for hvor giftig den respektive diskusjonen er blitt i befolkningen forøvrig.

 

Paanelet som klarte kunststykket å ta lavmål til et nytt nivå da midtøstenkonflikten ble tatt opp i NRK-programmet ‘Debatten’. (foto: Skjermdump, NRK)

 

Når jeg her benytter termen ‘giftig’, så mener jeg virkelig giftig, i ordets fulle betydning. Så langt er det faktisk gått at selveste ytringsfriheten trues på et vis som krever at det umiddelbart tas affære. For det er ikke bare de innskrenkninger som blir innført i lovverket som innebærer å sette denne viktigste av alle demokratiske rettigheter. Likeså prekært er det når begrensningene utøves av folket selv. Denne rettigheten blir for det første redusert til noe som ikke er stort mer enn en papirbestemmelse dersom en fratas enhver plattform å fremme de respektive ytringer på, og for det andre forutsetter den at det ikke tillates maktmisbruk i form av at folk misbruker sine posisjoner til hhv å straffe og/eller skremme folk fra å uttale seg på tvers av deres egne ståsted. Og det er her vi nå har fått et nytt problem å hanskes med i så måte, da det faktisk er de som har mistet jobben etter å ha ytret sin mening i dette anliggendet.

Her er vi, som samfunn, rett og slett pokka nødt til å ta grep umiddelbart, for dette er noe som overhodet ikke kan aksepteres i et demokrati. Ikke bare er det en nødvendighet å få vedtatt et solid lovverk som setter foten ned for slik bruk av makt, men folket som sådan har et tilsvarende ansvar for å gå knallhardt ut i hht at slik kan vi ikke under noen omstendigheter akseptere.

14 kommentarer
   1. Hittil er det, så vidt meg bekjent, ‘kun’ en sykepleier i Ålesund som direkte har fått slike problemer pga sine ytringer i Gazakonflikten, men i vesten generelt, popper det nye tilfeller opp som paddehatter; Av eks. kan nevnes en tysk fotballspiller, fransk fagforeningsleder, en britisk redaktør, en konsertpianist..
    Nå skal det jo sies at vi har et lovverk mot usakelige oppsigelser og den slags som jeg vil tro vil forhindre at slikt som dette får bredt seg i særlig grad her i Norge, -iallefall sånn med det første. Men samtidig er det for det første så at den retning utviklingen tar i de land det er naturlig å sammenligne oss med, som f.eks Tyskland, Sverige, Storbritania, osv, har en lei tendens til også å finne veien hit, på ett eller annet vis. Dessuten er det andre, og mer finurlige måter å bli kvitt folk på enn å si de opp på standardmåten. Men utover at det er full splid i en rekke organisasjoner bortover, skal ikke jeg spekulere noe i hvorvidt det f.eks kan være folk som er blitt presset til å fratre sine stillinger her på berget uten at jeg har dekning for det.
    – Men dette med konsekvenser i jobbsammenheng er kun ment å være en av de måtene folk straffer hverandre for “feil” meninger. Det er altså forsøkene på å kneble meningsmotstandere som har blitt tatt til et helt nytt nivå i dette anliggendet som dette dreier seg om, hvorav konsekvenser i jobbsammenheng er et graverende eksempel.

  1. Pers. Mener jeg noen bør nuke israel & Gaza kraftig, så starte på nytt igjen. Da ryker både hamas og Israel.
   Men siden det ikke kommer til å skje. Så tar jeg med selv i å undre hva i alle dager Hamas ønsket å oppnå med dette angrepet i oktober.
   Jeg er ikke noen forkjemper for noen av partene. Men det var ganske forutsigbart hvordan israel kom til å svare på angrepet.
   Men finner det en smule intr.Hvor mange politikere som støtter hamas. Selv om det er flere videoer ,som viser klare angrep på sivile..
   At noen I norge el resten av verden tror at fordømmelser av Israel eller deres bombing av sykehus forandrer noe. Er derimot ustyrtelig morsomt.
   Israel gjør akkurat som det passer dem. Inkl bombing av sykehus, Dette har de vist gang på gang..
   Får meg til å tenke på den første gulf krigen. En eller annen norsk “viktig” politiker fikk spørsmål hva de mente /gjorde Ang saddam hussein’s invasjon av nabolandet. Vedkommende svarte:”Vi har sendt Saddam et krasst brev, hvor vi sier at vi ikke tållerer dette,”

   Det sagt. Dette med Doxing og at folk ska misste jobben er da ikke noe nytt. Har pågått lenge. Har du feil politisk mening ska du finnes navngies å sparkes fra jobben.
   IFLG ryktene er jo dette stort sett venstresiden i USA som driver med. Men tviler på den andre siden er noe bedre.
   Gina Cerano fikk sparken fra disney, pga hun poengterte dette i en eller flere tweet.
   Var man trump supporter så skulle man miste jobben. (ironien er jo at flere og flere vil ha ham tilbake,nu som de ser hvor rabbelende senil Biden er)

   1. *hehe* Når vi ikke fikk den parkeringsplassen i Afghanistan i sin tid, er nok det løpet kjørt på ubestemt tid, tror jeg 😛
    Amerikanerne er jo hakke gale hele hurven, så de kan en nesten ikke regne med i så måte. Men non the less har jo det som skjer der en lei tendens til å finne veien hit på ett eller annet vis, om en i en moderert form, så..
    – Selv skjønner jeg ikke hva som er problemet der nede. De tilber det samme jævla fantasifosteret, så at noen kaller denne angivelige gudommeligheten Gud- mens andre kaller den Allah må det da for pokker kunne gå an å leve med!.. Den muren som er selve kjernepunktet skal da være stor nok til at begge trosretninger skal få plass til å henge over med sine gråtekoner og styr uten at det skal være nødvendig å holde en massakre gående i flere tiår i et åpenbart fåfengt forsøk på å få monopol på dette her. . Ikke minst fordi de begge liksom skal ha tilhørighet i selve fredens religion!..

  2. Jeg tror det blir vanskelig for oss å gjøre noe med lovverket i Israel – (eller i Gaza for den saks skyld.)
   I Norge har vi en arbeidsmiljølov hvor en slik oppsigelse ville vært ulovlig.

   1. Nei, det virker jo ikke akkurat som de hverken er spesielt mottakelige for å inngå kompromisser- eller ta imot input utenfra der nede for tiden, så å få endret noe lovverk kan vi nok trygt gå ut i fra er å skyte hakket for høyt per d.d *hehe*.
    – Nei, det vil på langt nær være like lett å si opp folk for sånt som å gå ut med ‘feil’ meninger her til lands enn i de fleste andre land. Men det respektive lovverket er dessverre så langt i fra vanntett, da det i bunn og grunn er rettet mot de med fast ansettelse. Slikt som vikarer, folk på prøvetid og den slags er jo vitterlig ikke beskyttet på samme måte, hvilket en sykepleier i Ålesund nå kjenner på konsekvensene av..
    Men non the less, som jeg nevnte i kommentaren over, så er dette med å stikke kjepper i hjulene for folk i jobbsammenheng kun ment som et graverende eksempel på hvor forbannet langt folk går i den hensikt å få kneblet sine meningsmotstandere i dette anliggendet. Det er m.a.o dette med kneblingen som er greia her, om så dette gjøres ved å påføre vedkommende belastende ‘merkelapper’, uthengning, trusler i ulike former, osv, osv. Ytringsfriheten er allerede alvorlig truet pga dette her med at folk skremmes fra å ytre meninger som bryter med flertallsoppfatningen, og Gazakonflikten har allerede rukket å få gjort vondt merkbart verre. Om vi ikke tar grep i hht dette her pronto, vil det gå faderlig fort dit hvor det ikke lenger vil være noen vei tilbake, med den følge at demokratiet og ytringsfriheten slik vi kjenner det vil være en saga blott..

    1. Ok, fant saken om sykepleieren i Ålesund nå. Hadde bare fått med meg en lege i Israel.
     Det er klart at en vikar har lavere stillingsvern, for ikke å snakke om de med 0% stillinger (ringevikarer, timearbeidere, kjært barn har mange navn.) Og det er et stort problem.
     Det som gjør dette ekstra problematisk for denne sykepleieren er at han tok bildet på arbeidsplassen i arbeidstida. Det får HR folk i helesesenet til å klikke i vinkel. De har jo rent sånn teoretisk betalt fyren for å legge ut bildet.
     Jeg mener ikke å bortforklare kneblingen, jeg bare sier hvordan ting fungerer. Hvilke ting man reagerer på. Jeg vet det fordi bloggen min ble jevnlig lest av ledelsen da jeg arbeidet i helsevesenet, og ja jeg har mått tått skolerett for noen av mine innlegg.

     1. Hæ!? Det er virkelig IKKE greit!!
      Vi er faktisk nødt til å innse at selv ikke ytringsfriheten kommer uten negative følger, og disse er vi pokka nødt til å forholde oss til av den enkle grunn at det ikke er noe som heter delvis ytringsfrihet. Enten er det fritt å ytre sine meninger, hvorpå vi må tåle de som treffer oss på vrangsiden, eller så har vi ikke denne friheten.

  3. Jeg regner med det er i Norge noen har mistet jobben, og det er intet nytt under solen at det skjer når man går mot strømmen her til lands. Noen som har fulgt med rettsaken på Hamar pga vaksinenekt? 🐰

   1. Det er allerede kommet frem ang. en sykepleier i Ålesund.. Men det som er farligst i så måte, er det som potensielt kan bli gjort som så unngår å bli sett for hva det er fordi det offisielt blir begrunnet med ett eller annet svada..
    – Jeg fikk såvidt med meg at det var en eller annen rettssak relatert til den vaksinen på gang, men har ikke rukket å sette meg inn i det enda.

   2. Den uvaksinerte Sykepleieren som jobbet på legevakta nektet å teste seg to ganger i uka. Hun mente det nok å teste seg ved symptomer. Hamar kommune ble blankt frifunnet I Østre Innlandet tingrett De var ikke enig med saksøker altså sjukepleieren , i at pålegget om testing to ganger i uka var en indirekte tvang om å vaksinere seg. Retten er enig med kommunen i at hensynet til sårbare pasienter ved legevakta måtte veie tyngre en den ansattes motstand mot å teste seg. På den tiden var det et stort press på legevakta der det blant annet var pasienter med alvorlig immunsvikt. Dødstallene var stigende.
    Sjukepleieren ble tilbudt en omplassering. Dett ville hun ikke, Heller ikke ha tilbake jobben. Hun ville heller ha erstatning fra Hamar kommune på en halv million pluss oppreising etter rettens skjønn. Hun kommer til å anke idømmelse av sakskostnader på kroner 160 000, men ikke hele dommen.
    Helsetilsynet lar henne beholde autorisasjonen.

  4. Ytringsfrihet er viktig i et demokrati. Så har vi dette med hvor grensen går mellom en ytring og når det bikker over til straffbare hatefulle ytringer, Kortversjon i følge paragraf 185 i straffeloven er Hatefulle ytringer mot hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, – Religion eller livssyn. – Seksuelle orientering, – Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. – Nedsatte funksjonsevne.

   Samme dag som Hamas utførte angrepet på Israel 7. oktober la Intensivsykepleieren ut på sin lukkede Instagram konto følgende: ” Fantastisk dag!! med et ønske om at Hamas rensker Palestina for de sionistiske jævlene og deres hyklersk støttespillere.

   Nå har han valgt å stå fram med navn i media, blant annet Sunnmørsposten og Nrk.no. Sam Suleiman. Han har bodd i Ålesund hele livet, Har jobbet på sykehuset siden 2005. Foreldrene kom som flyktninger fra Libanon, men opprinnelig fra Palestina.

   “Jeg posta dette i affekt der og da, før jeg forsto hvor alvorlig det var. At hundrevis av sivile var drept. Jeg har virkelig trakka i salaten. Legger seg så flat det er mulig å gjøre. En sjukepleier har plikt til å hjelpe alle uansett rase, religion eller etnisk tilhørighet. Alle mennesker er like mye verd. Da kan jeg ikke stå fram i sjukepleieruniform på sjukehuset med en så radikal tekst som det der”,

   Han er pr. dags dato ikke oppsagt så vidt jeg vet. Han støtter ikke Hamas, men det palestinske folket, Han er heller ikke muslim.

   1. Han var vikar, så han blir sagt opp på den uoffisielle måten at han ikke får forlenget sitt engasjement dersom saken forblir stående som den er.
    Grensen mellom hatytring og ytringsfrihet, er jo mildt sagt uavklart. Selv er jeg enig i ekspertuttalelsen fra artikkelen jeg leste om at det han sier er ‘innafor’. Samtidig kan jeg ikke se at den enes synsing er noe mer ‘en sannhet’ enn den andres, da dette en skjønnsvurdering. Strengt tatt er det vel bare er en høysterettsdom som kan sette en endelig grense i dette anliggendet.

  5. Synes denne artikkelen du skriver her var bra. Sånn eg opplever forskjellen mellom disse to konfliktene, er at Russland/Ukraina konflikten blir bedømt ut fra historie og fakta, mens den andre krigen Israel/Palestina stort sett vekker opp følelser. Og da blir de historiske fakta av mindre betydning. Og da får vi slike tilstander. Debattantene oppfører seg da mer som primitive dyr, som sloss for å vinne status og respekt.
   Men dette er sånn eg ser det. Dessuten bra av deg å holde deg nøytral i akkurat denne artikkelen. 🙂

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg