‘Clickbait’ av verdi!

Advarsel:
Dette innlegget kan inneholde såkalte ‘triggere’ for enkelte, da det er snakk om selvmord og mentale utfordringer. Om det skulle være noen som bærer på slike tanker, så ber jeg om at dere oppsøker hjelp, hvilket bla.a fås ved å ringe Mentak helse sin hjelpetelefon på nr: 116 123

 

I utgangspunktet er såkalte ‘clickbait’ et negativt fenomen, da det viser til overskrifter hvis ordlyd er uforholdsmessig dramatisk i forhold til innholdet i den respektive artikkelen, blogginnlegget, eller hva det måtte være. Nå har jeg imidlertid bitt meg merke i at dette begrepet også er blitt benyttet i sammenhenger hvor det ikke bare er feil bruk av ordet, men også særdeles provoserende og ødeleggende sett med mine øyne. For når bloggere åpner opp om et så sårt og alvorlig, men dog livsviktig tema som selvmord og selvmordstanker, så er den overskriften som er benyttet IKKE for ‘clickbait’ å regne! At slike overskrifter drar lesere, er nemlig ensidig positivt, og jeg ramler mer enn gjerne både en og flere plasser nedover listen for å få slike saker på agendaen, for å si det sånn!.. 

 

 

Som nevnt, er selvmord/selvmordstanker et av de såreste og vanskeligste tema som finnes for de som er berørt av dette, uavhengig om det dreier seg om de selv eller som pårørende. Dette kan jeg selv skrive under på, da også jeg har opplevd selvmord i familien. I den forbindelse kan jeg fortelle at selv om jeg kun var 10 år da det skjedde, så opplever jeg fremdeles episoder der jeg regelrett paralyseres i det minner fra den gang slår ned i meg som lyn fra klar himmel.. Men hvor sårt, og ikke minst sjokkartet disse ‘flash-back’ene måtte oppleves, ville jeg faktisk ikke vært de foruten, da det å bli dratt tilbake i tid på dette viset, hvor man husker alt som om det var i går, gjør at også minnet om vedkommende holdes levende på et vis jeg ikke har opplevd med de som har falt fra på naturlig vis..

Ved å fortelle dette, har jeg strukket meg til min absolutte yttergrense av hva jeg er i stand til å åpne opp om denne tragedien, og mine egne begrensninger, om en kan kalle det det, m.h.t å dele, har så absolutt gjort sitt for den enorme beundring og respekt jeg nærer ovenfor de som har det i seg å kunne fortelle sine historier fullt ut. For dette er nemlig så ubeskrivelig viktig at kommer frem i lyset! – Folk som bla.a Kokkejævel, Hjernevasket, Bunnytrash, Kjerringtanker, m.fl redder nemlig liv ved å stå frem med sine historier angående mentale helseutfordringer generelt og selvmord spesielt, hvilket gjør verdien av disse berettelsene ubetalelig!

 

 

På bakgrunn av dette, så føler jeg de ‘troll’ som går ut mot disse personene med nettopp slike beskyldninger som ‘clickbait’ o.l trår over en grense der de går ut mot folk som deler det vanskeligste som deles kan. Slik jeg ser det, går man i disse tilfellene over fra å begå lavpannede angrep i den hensikt å demme opp for følelsen av egen mislykkethet eller hva det måtte være, til noe reinspikket psykopatisk som strengt tatt ikke burde få ferdes fritt ute blant andre. Hvor uønsket de førstnevnte enn måtte være, så er jeg blant de som mener at slikt jeg refererer til som ‘idiot-angrep’ faktisk er noe en er nødt til å forholde seg til om en skal operere på nett. Faktisk går jeg så langt som til å hevde at det å ikke la seg nevneverdig affisere av disse er en forutsetning i denne bransjen!

Men det går altså en grense for alt, og i mine øyne er denne grensen vitterlig overskredet i det et ‘troll’ ikke engang klarer å utvise det minstemål av skam som kreves for å la slikt som berettelser fra 22 juli -overlevende og selvmordanliggende være fredet for den giften de sprer rundt seg med, så mener jeg i fullt alvor at de burde sperres inne! For i det man går inn og bruker nettopp slike historier for å ramme vedkommende, så setter de faktisk liv i fare! – Og da mener jeg ikke “bare” livet til den respektive bloggeren eller SoMe-aktøren! Det er nemlig stor sannsynlighet for at det vil være noen som sliter med nettopp slike tanker som vil lese det respektive innlegget og de påfølgende reaksjoner i kommentarfeltet, slik at én ekkel kommentar er mer enn nok for å føre disse galt av sted, for å si det sånn!

 

 

Avslutningsvis, vil jeg på vegne av meg selv og samfunnet forøvrig få rette en stor takk til alle dere som står frem med deres historier, og med det, faktisk redder x-antall liv.

4 kommentarer

Siste innlegg