Anti-Rasistisk motstand av et Flerkulturelt Norge..

Rasisme: En oppfatning eller et sett holdninger som enten tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i bestemte raser [tradisjonell/vitenskapelig rasisme] eller etter i kulturell/ideologisk tilhørighet [ideologisk rasisme], og at mennesket rangeres etter dets verdi i hht disse grupperingene.. 

 

 

Ergo kan jeg iallefall med sikkerhet slå fast at jeg ikke er rasist/har rasistiske holdninger i tradisjonell forstand. Ulikhetene i hudfarge går ikke dypere enn overhuden, -altså sånn ca dit du kommer om du tar en bit sandpapir og drar dette en gang over underarmen [e.l] slik at det er rett før du begynner å piple litt blod fra de ytterste, ørsmå kapilærene.. – Med andre ord, ikke rare greine. 

Når det kommer til den ideologiske/kulturelle formen for rasisme [også referert til som ‘ny-rasisme’], er det derimot de som vil hevde at en del av mine holdninger og standpunkter plasserer meg under denne ‘paraplyen’. 

– Dette berører meg imidlertid ikke det minste. Folk står fritt til å definere meg hvor enn de måtte mene & føle jeg hører hjemme, så lenge jeg har min personlige integritet på stell. At jeg ikke er enig i denne defineringen, er ikke noe jeg gidder bry meg det minste om, da jeg anser en eventuell debatt på dette for å være fullstendig meningsløs, da det er standpunktene som ligger bak som har relevans i denne sammenhengen…

Kort fortalt, mener jeg nemmelig at det slettes ikke er slik at samtlige kulturer/ideologier kan ilegges en like høy verdi! Dette innebærer ikke at jeg tilskriver mennesker født inn under disse noen lavere rang/verdi! Men man kan dog alikevel ikke stikke under en stol at en stor del av de det gjelder desverre formes av det verdisynet de er oppvokst i. -Et verdisyn jeg definerer som ‘ukultur’.. 

De fleste har vel nå en grei anelse om hvor jeg vil hen med dette; Jeg mener rett & slett at det i enkelte kulturer hersker et verdi & menneskesyn som er tvers igjennom grotesk, og som jeg derav glatt tilskriver brorparten av skylden for den galskapen som finner sted i  verden  a-la 2018. 

At dette spesifikt dreier seg om religion generelt, og fundamentalisme spesielt, vil jeg tro er rimelig åpenbart. Men rett skal være rett.. Selv om religion er roten til mesteparten av den samlede faenskap vi mennesker har stelt i stand i løpet av de siste 1000 år, kan den dog ikke tilskrives skylden for alt.  Spesielt i nyere tid, har vi jo i aller høyeste grad fått vist oss kapable til å la oss lede til å utføre den samme grad av brutalitet, maktsyke, og undertrykkelse hvor den gitte motivasjonsfaktoren, samlingspunktet og/eller triggeren er en eller annen form for ideologi snarere enn en religion. Det første og mest åpenbare eksemplet i så måte, er jo utvilsomt de to verdenskrigene, hvor det spesielt i den siste ble vist til gangs at en ideologi er et like effektivt middel for å igangsette et helvete som religion, forutsatt at denne fremmes til ‘rett’ tid av ‘rett’ person.. 

Her er det imidlertid noen ulikheter en er nødt til å ta med i betraktningen.. Det har seg jo faktisk slik at det i en betydelig del av de tilfeller hvor krigerskhet, såvel som barbari, undertrykkelse og brudd på alt som finnes av menneskerettigheter hverken er kulturelt/religiøst eller ideologisk betinget i den betydning at dette er noe de kjempende faktisk tror på. Hvor hjernevasket og misledet både muslimske fundamentalister såvel som den tyske befolkningen i Hitlers dager måtte være, er det en vesensforskjell mellom disse og det barbariet som utføres i tjeneste av diktatorer som kjører på med ren tvang. Her finnes to graverende eksempler i Nord-Korea, under ledelse av Kim Jong-un, og de kommunistiske lederne av Russland/Sovjet samveldet generelt, og Josef Stalin spesielt. Her er det all grunn til å tro at de ugjerninger som utføres, -hvilket i disse tilfellene for det meste utføres mot potensielle motstandere av diktatoren & hans regime innenfor landets grenser, utføres av ren frykt for de groteske represalier som følger å ikke utføre gitte ordre.. 

Dette innebærer at selv om de brudd på menneskerettighetene er like graverende i eksempelvis Nord-Korea som i IS/Al-Quida -kontrollerte områder, kunne ikke forskjellen blitt større når det kommer til intergrering av innvandrere med bakgrunn i disse to formene for ‘ukultur’. – For mens de religiøse jo utfører sine ugjerninger for noe de tror på, eller i det minste har full aksept for,m og derav utnytter til eget barbarisk forgodtbefinnende [f.eks kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap, terros, osv], har de ankomne fra en typisk diktaturstat klart kunststykket å rømme fra et terrorvelde hvor all mellommenneskelig faenskap, inkl krigshandlinger ‘kun’¨ble utført av frykt for styresmaktene. Her finnes ingen overbevisning, tro eller press fra fellesskapet som danner et nærmest uoverkommelig hinder for å ‘blende inn’ i sitt nye hjemland. Det er ikke slik å forstå at disse ikke tar med seg elementer fra sin kultur, men i disse tilfellene, blir disse elementene et kjærkomment tilskudd, -en berikelse til våre egne kulturelle ingredienser. Ankommer en derimot dypt forankret i en eller annen religion, hvilket i dagens samfunn stort sett dreier seg om den islamske i en mer eller mindre fundamentalistisk form, er det desverre en tendens til å være alt annet enn en berikelse i det de kaster av seg. Selv i de mer moderate former, mener jeg faktisk at det ikke er rom for innblanding/innføring av elementer fra den muslimske [eller andre religioner, for den saks skyld] kulturen i vår tradisjonelle nord-europeiske/skandinaviske levemåte. For all del.. Det er ikke sånn å forstå at jeg har blitt Trump-sympatisør over natten, og derav helst ville sett at muslimer ble nektet adgang til landet, og den slags galskap! Ei heller at det ikke skal være lov å hverken bygge moskeer eller bære de klesdrakter de måtte ønske i sin egen fritid! Jeg mener bare at dettre må finansieres utelukkende ved hjelp av egne midler, samt at slikt som bruk av klesdrakter osv faktisk må være fullt og helt av egen fri vilje av den som bærer de! 

Det jeg mener, er rett & slett at jeg ikke ønsker noen utvanning av vår egen kulturarv i den hensikt at Norge skal bli et fler-/multikulturelt samfunn! Jeg vil at det som kjennetegnes som typisk Norsk, skal bestå! Norge skal i mine øyne bestå som en nasjon hvis folk fremdeles skal karakteres som de værbitte, små-sære, ikketroende, velstående, uhøytidelige, sportsgale, godhjertede og halv-gale moderne tids vikinger som vi dog fremdeles må sies å være! Vi skal selvsagt ikke stenge grensene for innvandrere, hverken muslimer eller andre, og disse skal selvsagt ønskes velkommen, tas i mot, og behandles på forskriftsmessig måte. Ressurser skal legges i at forholdene tilrettelegges slik de som får oppholdstilatelse her i landet blir gitt de beste muligheter til intergrering og etablering [utdannelse, jobb, bolig, osv] for at de skal få et godt & fu7llverdig liv som en av oss.  MEN.. de som velger å bosette seg her, mener jeg bestemt må være nødt til å tilpasse seg vår kultur & vårt levesett, og derav legge tilside det som måtte følge de fra tidligere til side i de tilfeller dette kolliderer med hvordan ting & tang tradfisjonelt foregår her på berget.  

For mitt vedkommende, innebærer en overgang til et såkaldt flerklulturelt/multikulturelt samfunn å måtte ofre av oss selv på veien. Å gjennomføre en slik overgang, vil bety slutten på det som kjennetegner det å være norsk. -Vår identitet som folk. Vi vil ikke lenger være  denne nasjonen bestående av vikingenes etterkommere, Eidsvoldmenn & krigshelter fra hjemmefronten. -Værbitte fiskere, oljearbeidere og bønder, blonde og blåøyde, hvorav kvinner & menn, hetro-, homofile, og hva enn folk måtte være lever og bor i skjønn aksept, likestilling, fred og fordragelighet… 

 

«Foto:  DF Foto»

Så de det gjelder får definere og karakterisere mitt ståsted og holdninger hva faen de vil. Anser de disse standpunktene & holdningene som rasistiske, så er de det i deres øyne. Det er samme faen for meg hva de velger å kalle det, for ting er som de er uansett hvilken terminoliogi en velger å bruke. -Og sannsynligheten er ikke minst greit høy for at denne typen merkelapper blir tatt i bruk for å underminere argumentene. I dette tilfellet, vil slike forsøk på ‘hersketeknikk’, ‘knebling’ og underminering imidlertid være fullstendig fåfengt, for det er helt uaktuelt for meg å backe ut av redsel for å bli hengt ut med negativt ladede merkelapper, såvel som ‘trolling’ generelt.  Så lenge jeg har min integritet på stell, er mitt på det tørre. 

 

«Foto:  DF Foto»

 

*

 

#kultur #innvandring #politikk #innvandringspolitikk #flerkultureltsamfunn #flerkultureltland #multikulturellnasjon #nasjonalisme #norge #norskkultur #norskkulturarv #typisknorsk #rasisme #antirasisme #samfunn #listhaug #debatt #samfunnsdebatt #meninger #muslimer #islam #ukultur

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg