Et LIKER-klikk koster så lite, men kan bety så mye!..

Reklame | Adviral

I disse sosiale media -tider, tør jeg påstå at det knapt finnes de som men hånden på hjertet kan erklære at de er fullstendig likegyldige til- og ditto uberørte av dette med ‘likes’. For mange, spiller antallet ‘likes’ de får på det de legger ut en betydelig rolle for selvfølelsen deres, så en kan med andre ord gjøre den berømmelige forskjellen kun ved å trykke ‘liker’ på de bilder som kommer opp når du skroller deg nedover hjemmesiden på Instagram. – Så hvorfor er folk så gjærrige på ‘likes’ene sine?..   

[FOTO: DF-FOTO] To av bildene som har høstet flest ‘likes’ på mine sosiale medier.
Like fullt som vi alle er opptatt av at folk liker bilder og annet vi legger ut på sosiale medier, er vi alle opptatt av dette med å kunne ‘gjøre en forskjell’. – At ens opphold på planeten ikke forløper uten å ha betydd/bety noe som helst, men at ens eksistens helt eller delvis har ført til noe av betydning, det være seg for enkeltindivider eller for samfunnet som sådan. For stadig flere, og spesielt blandt de yngre, har dette med antallet ‘likes’ så stor betydning at det faktisk er avgjørende for selvfølelsen deres, mens det for de fleste er slik at det f.eks kan lysne opp humøret på en ellers grå dag. Det forholder seg med andre ord slik at noe som knapt kan sies å ta brøkdelen av et sekund når vi alikevel skroller nedover hjemmesiden på Instagram, har plenty av potensiale med seg til å gjøre et hav av forskjell. – Men ikke desto mindre er det store flertallet svært så restriktive/tilbakeholdne med å klikke den knappen, -og jeg forstår det virkelig ikke!.. Selv tilhører jeg heldigvis de som ikke lar seg påvirke av antallet ‘likes’ i den grad at det påvirker livskvaliteten, men har klart å holde det på et nivå der det stort sett begrenser seg til en kortvarig glede/skuffelse der og da når en er inne på kontooversikten. Ikke desto mindre opplever selv de med meg og mine likemenns relativt avslappede forhold til det hele at antallet mennesker som har tatt bryet med å klikke ‘liker’ for innleggene våre har det med å påvirke humøret på en dårlig dag o.l. Dette viser i mine øyne mer enn tydelig hvilket potensiale det å gidde ta seg bryet med å klikke ‘liker’ på ens vei nedover siden på sosiale medier har for det å virkelig kunne gjøre en forskjell, men alikevel er folk latterlig gjærrige på ‘likes’ene sine. Selv om folk er fullt klar over den betydningen som ligger i et ‘like’ for sitt eget vedkommende, skal det alikevel mye til for at de selv klikker denne knappen, og jeg begriper virkelig ikke hvorfor! For mitt vedkommende har det etterhvert blitt viktig for meg å kunne glede familie, venner & bekjente ved å gi uttrykk for at jeg liker det de deler i sosiale medier, og ønsker dermed å gjøre andre bevisst på det samme. Folk er paradoxalt nok langt mer rause m.h.t liker-klikk for det som legges ut av kjendiser de overhodet ikke kjenner og derav har et gjensidig personligv forhold til enn de er ovenfor folk som kjenner til og verdsetter deres eksistens. Det skulle jo vitterlig vært motsatt! For det første er disse kjendisene mottakere av fler ‘likes’ pr bilde enn det gjennomsnittsbrukeren har på sin konto tilsammen. For det andre hører det jo ingensteds hjemme at ‘likes’ene våre ikke bare plasseres der de ikke spiller noen nevneverdig rolle hverken fra eller til, samtidig som de er fraværende der de faktisk har en betydning for mottakeren. – Hvilket på toppen av alt er en mottaker som i det minste anerkjenner ens eksistens i såpass grad at han/hun følger en tilbake!..