Hverdagsbildet!

Hverdagsbildet er en fortsettelse av konseptet som er kjent under ‘Dagens bilde’, rett og slett fordi det nye navnet syntes mer treffende.  Dette er rett og slett et aldri så lite ‘bli kjent’-konsept, bestående av at blogg-dagen avsluttes med et utvalgt hverdagsbilde sammen med historien rundt.

 

Klikk her for det sist utgitte bildet i dette konseptet! 

 

De er som ‘hund og katt’ det ene øyeblikket, for så at de brått kan ha lagt seg inntil/nær hverandre eller på annet vis utvise all verdens kjærlighet ovefor hverandre i det neste. Videre må minstemenn passes på som en smed grunnet en ikke-eksisterende kritisk sans i hht hva som puttes i munnen, de må voktes i trafikken, i forhold til varmekilder, og gud vet hva.. – De er m.a.o som pelskledde menneskebarn på fire bein med et langt bedre lynne, mer appetittelige ‘bordmanerer’ langt bedre selvoppholdelsesdrift, og sist men overhodet ikke minst hinsides bedre søvnpraksis og fritak for det som følger menneskebarnets maglede evne til å holde på sine ekskrementer for med det å kunne komme seg til en egnet facilitet for ‘drop-off’.

4 kommentarer

Siste innlegg