HVIS JEG VAR DEG! – tenåringspappa (2)

Fordi det er tidkrevende å innta en annens personlighet, strekker dette konseptet seg over to dager, der man på dag en blir utropt som vinner, mens innlegget som utgis i vedkommendes spirit ferdigstilles den påfølgende dagen.

 

Så nå skal det altså komme for en dag, for dere så vel som for meg selv, hvorvidt jeg evner å være noen andre enn meg selv!..  Den første delen av denne runden, åpenbarer seg  umiddelbart om du klikker   

           –>>> HER! <<<–

 

 

TENÅRINGSPAPPA! 

 

Det byr jo unektelig på sine utfordringer å skulle innta rollen som mamma/pappa-bloggere når en selv er høyst frivillig barnløs.. Men på den annen side, er det også en kjensgjerning at selv om jeg ikke kan sies å falle inn under definisjonen ‘barnekjær’, så har jeg imidlertid en langt større forkjærlighet for de straks de kommer opp i en 12-13 års alder! Og bortsett fra sporadiske barnevakter opp igjennom årene (der jeg faktisk har mestret oppgaven på uklanderlig vis, grunnet det enkle faktum at ungen da har vært på gladsiden fra det øyeblikk opphavet gikk ut døren til det øyeblikk de er tilbake igjen), så er det for denne gruppen jeg kan påberope meg noen erfaring som omsorgsperson. – Og ‘omsorgsperson’ i mitt tilfelle, innebærer den rollen jeg har som den ‘kule tanten; Altså, den voksenpersonen som tar de samtalene foreldrene ikke kan ta, og som av foreldrene i mitt tilfelle har blitt ansett som et gode å benytte seg av. – Og siden det er denne rollen jeg mestrer, kombinert med at den store hjertesaken til tenåringspappaen jeg nå skal personifisere er å oppdra ungene på et vis som gjør de rustet til å takle virkeligheten slik den faktisk er, så tror jeg vi har fått staket ut en retning her; For det viser seg nemlig at Tenåringspappa har engasjert seg i et nytt prosjekt bestående av å engasjere kule voksne i ei fadderuke på ungsomsskolenivå!..

 

 

FAKTA FADDER!

Den viktigste oppgaven man har som forelder, mener jeg er å sørge for at den oppvoksende slekt rustes til å møte verden slik den er i det de tar fatt på voksenlivet. Jeg ser så alt for mange eksempler på foreldre som luller ungene sine inn i en beskyttende konkong hvor de skjermes for alt ondt, trist og ubehagelig, og kun vises en glansbildeversjon av verden. Disse ungene får jo sjokk i det de for første gang skal ut å prøve seg på egen hånd i det de flytter på studenthybel som 18-19 åringer og tror kjøleskapet fyller seg selv, og regninger er noe som mamma og pappa tar seg av! Og dette er jo ingenting sett i forhold til alle de fallgruvene som venter der ute, bestående av alt fra rusmidler til sex til kriminalitet! For hvor gjerne vi gjerne skulle ha sett at disse farene ikke fantes, så er de like fullt en del av den verden vi lever i, hvilket gjør ungdommen svært sårbare dersom de ikke har fått med seg noen verktøy hjemmenifra for å kunne takle livets harde realiteter.

Samtidig, er det jo en kjensgjerning at det slettes ikke er alle av livets realiteter som det passer seg for oss foreldre å ta med barna våre! Så derfor har jeg nå gått i bresjen for et nytt prosjekt, der man engasjerer godt voksne mennesker som innehar ungdommens kulhet som life-coaches for de unge! For disse taler som sagt ungdommens språk, hvilket gjør at de raskt vil utvikle et tillitsforhold til de unge som gjør at de vil åpne seg, og ta opp de tingene som man er avsåret fra å snakke om som forelder!

Som prosjektleder, er det jo selvsagt jeg som må føre an, og jeg brukte lang tid på å bestemme meg for hvem jeg ville henvende meg til med forespørselen om å bli fadder for mine unger. Men til slutt falt valget på en av mine medbloggere, nemlig Gry, som drifter bloggen ‘Gryende’, og heldigvis svarte hun ‘Ja’..

Men selv om jeg stoler fullt og helt på at hun vil være en ubetalelig ressurs for ungene, er jeg jo unektelig ganske skjelven her jeg sitter, for jeg vet jo at de nå står på trappen til å få vite sånt som at det slettes ikke er farlig om du skulle røyke en joint i ny og ne, da dette ikke en gang kan sammenlignes med sånt som heroin og rohypnolpiller.. Likeså vil de nå ikke bare få vite at de ved fylte 16 står fritt til å skaffe prevensjon uten foreldres viten, men at de også kan få utført aborter i det skjulte!.. – Og sånn fortsetter det altså.. Ting som de unektelig vil ha nytte av å vite der ute i virkelighetens verden, men som jeg, som far skal ærlig innrømme gir meg åndenød å vite at de vet!..

Videre, må det også sies at jeg slettes ikke er komfortabel med å ha vært så tro mot prosjektet at jeg går ‘all in’, og velger Gry, av alle mennesker, som ‘Fakta-Fadder’ for egne unger! Herregud, hva er det jeg tenke i det jeg overlot barna mine i hennes dønn ærlige- rett fra levra -innflytelse!? Men jeg vet jo det kun er pappa-hjertet som løper løpsk, og at mine unge oh håpefulle er overlatt i de beste hender hva valget av person for å utøve den nødvendige tvilsom innflydelse angår..

11 kommentarer

Siste innlegg