Ulovlig Snik-Islamisering og lovlig spionasje!

Joda, jeg er fullt klar over at begrepet ‘snik-islamisering’ bryter fullstendig med de politisk korrekte rammer. Men ting er som de er, om det så er aldri så politisk ukorrekt og liten aksept for å vedkjenne seg det! – Og i Norge, så gikk styresmaktene ut med en erklæring, både nasjonalt og internasjonalt, at nasjonens oppgitte kulturelle status var endret fra ‘Norsk/skandinavisk kulturarv, basert på et kristelig verdigrunnlag’ til et ‘multikulturelt/flerkulturelt samfunn’. I praksis, så er vi jo alle klar over at dette i realiteten betyr at Islam inkorporeres i den offisielle definisjonen på de grunnprinsipper som nasjonen Norge er bygd på!.. 

 

 

Nå er det sikkert en del som vil innvende at det er jo mange med en annet kulturell bakgrunn enn islam bosatt her i landet også! Og de har helt rett i det! Men greia er imidlertid at det kun er innvandrere fra Midtøsten og nord-Afrika med tilhørighet i Islam som har vist seg å skjære seg fullstendig i forhold til den vestlige kulturen, i det det er denne gruppen en finner de som forlanger at vi skal tilpasse oss dem. – For ikke snakke om at det er her en finner de som ikke utviser annet enn forrakt og regelrett hat ovenfor det land og det folk som har tatt de imot! Når var det f.eks du sist hørte så mye som et ymt om et statsfinansiert Buddhist-tempel sentralt i Oslo? – Aldri!

Men nok om det, for hva jeg måtte syntes og mene, er faktisk ikke det relevante i dette innlegget. Om du syntes dette hørtes besynderlig ut, så er det ingenting opp i mot at det faktisk er gitt å være like lite relevant hva de styrende i storting og regjering måtte mene og ønske hva angår hva som skal definere den Norske kulturen!

I grunnlovens §2, er det nemlig ettertrykkelig bestemt hva som skal definere den norske kulturen. Bestemmelsen lyder som følger:

Sitat Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Ergo: Den rødgrønne regjeringens redefinering av de norske grunnverdier og definert kultur, lar seg rett og slett ikke gjøre i hht grunnloven! De har altså, så langt jeg evner å fatte og begripe brutt med grunnloven! Og den nåværende besetningen i storting og regjering, står nøyaktig like maktesløse som sine forgjengere i forhold til denne ‘loven over alle lover!

 

 

I forrige måned, ble hva som faktisk dreier seg om verifiseringen av denne loven, feiret med brask og bram over hele kongeriket, tross restriksjoner og lock-downs. Dessverre, har jeg inntrykk av at de færreste har tatt det innover seg hva vi faktisk feirer den 17 mai hvert eneste år.. Grunnloven er nemlig så mye mer enn en lov; Den er vår forsikring! Pga denne, og hvilke krav som stilles for å foreta endringer i denne loven, er vi i utgangspunktet sikret mot statlige overgrep og frarøving av de grunnleggende verdier på en måte de færreste nasjonaliteter er forunt. – Hva de som utformet dette mesterstykket av en lovfestelse av de norske grunnverdier, hadde imidlertid ingen mulighet for å kunne forutsi en mulighet for at lovens fall kunne skje som følge av at folket passivt godtok hva som enn ble foretatt i maktens korridorer. Ei heller hadde de forutsetninger til å se for seg det komme at styresmaktene skulle nøytralisere dens bestemmelser gjennom å ‘pushe’ grensene sakte men sikkert frem til den respektive bestemmelsen kun var en papirbestemmelse, slik som er blitt gjort i forhold til Grunnlovens §102, som dreier seg om statlig inngripen i privatlivets fred. Altså, lovbestemmelsen lyder som følger:

 

     ” Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. “

Denne paragrafen, gav i utgangspunktet borgerne (altså oss) vern mot at staten kunne ta seg til å spionere på oss gjennom telefonavlytting, kameraovervåking o.l med mindre det foreligger tungtveiende grunner for å gjøre det. ‘Tungtveiende grunner’ betyr at det ikke gis adgang til å gå i gang med slikt som private telefoner annet. Ei heller tillater loven kameraovervåkning i privaten (altså hjemme) uten at ditto tungtveiende grunner foreligger.

I følge loven, så gis det altså åpning for å foreta slik overvåkning i forbindelse med etterforskning av en kriminell handling, eller ved mistanke om at det planlegges sådant. MEN.. I det loven begrenser denne muligheten i form av begrepet ‘tungtveiende’ , så innebærer dette at det stilles krav til alvorlighetsgraden av den kriminalitet det er snakk om. – STRENGE krav! Med andre ord, så holder det i utgangspunktet ikke at en har mistanke om at en kilo weed er på vei inn norskekysten! Her er det faktisk satt såpass krav at det må være snakk om liv, – og selvsagt rikets sikkerhet.

Men pga. at kravene som stilles i denne bestemmelsen nærmest er blitt visket ut gjennom at grensen for lovlig overvåking har blitt utvidet, ‘one baby-step at the time’, så er denne beskyttelsen blitt redusert til noe tilnærmet en papirbestemmelse. Det interessante med akkurat dette tilfellet, er at prosessen i hht ‘avvæpningen’ av denne bestemmelsen gikk så faderlig fort! Årsaken, er at her sitter de styrende nemlig på hva som må være verdens mest effektive hersketeknikk! – Nemlig å kneble ethvert tilløp til motstand med argumentet “dette har kun betydning dersom du har noe å skjule” – les;er kriminell.

Det en dermed sier, er altså at en motstander av at øvervåkning tillates i utvidet grad, er synonymt med å ha noe å skjule som ikke tåler dagens lys. Følgelig, er dette en særdeles negativt ladet betegnelse, og derav en merkelapp som vekker så sterke følelser i folk at de rett og slett vingeklippes! Virkelig effektiv blir denne nedslaktingen av all motstand da argumentet om at ‘det er kun de som har noe å skjule som vil påvirkes av denne økte tilgangen til overvåking’ har en eventyrlig appell hos majoritetens hang til å fremstå i sin besteborgelige skrud som vellykkede og rettskafne lovens- og moralens voktere! Dermed henger seg på, slik at selv den sterkeste vil valses overrende som et korthus i stormen i det h*n møter den store allmennheten i form av en unison vegg av besteborgelig pekefingertrang og i ånd av sikringen av eget image som en med rent mel i posen og sterk avstandstagen fra de som gjengs over betraktes som tapere man ikke vil identifiseres med..

Utkommet, blir at staten i praksis gis noe tilnærmet fritt leide i hht å overvåke enkeltmennesker, og dette til stående applaus fra allmennheten, som lever i den naive overbevisning at dette ikke innebærer annet enn at kampen mot kriminaliteten effektiviseres, hvilket følgelig innebærer en forsterket trygghet il dem! Folket er altså manipulert så til de grader at de overhodet ikke evner å se det giftige i dette! – Iallfall ikke før de opplever å få bokettersyn grunnet en privat samtale med en venn eller familiemedlem der de gir uttrykk for at de oppgir et par salg av momspliktige varer som momsfrie i måneden, eller brått får et helvete med barnevernet etter å blitt hørt i det en øser ut sin frustrasjon etter at avkommet har hevnet avslaget på forespørselen om McDonalds-mat til middag ved å knuse ruten, og hva som ellers måtte være på rommet deres med balltre, for så å dra den skarpeste steinen som kunne oppdrives langs begge sidene på den nye, skinnende blanke Audi A4, før krapylet satte kronen på verket med å gå i gang med å knuse lyktene, hvorpå h*n rakk å pulverisere 3 av 4 før mor/far oppfatter spetakkelet, og får kommet seg ut, og røsket tak i hva som på dette tidspunktet fremstår som fandens avkom i egen person. At denne minidjevelen så dras ‘kicking and screaming inn, for så å slenges inn på et rom (der det ikke finnes balltre), og døren låses, innebærer en fysisk avstraffelse av barn som er strengt forbudt, og derav fører til at barnevernet sporenstreks står på døren. Da spiller det nada rolle hvor forståelig den gitte behandlingen av avkommet har vært!

Følgelig, er det et utall potensielle scenarier som gjør at et nærmest fritt leide til statelig overvåkning vil være ødeleggende for alle! – Og dessuten, er det også et massivt poeng at hva en foretar seg i ens private hjem, om det så dreier seg om å dytte nedpå ei brødskive med gulost, ikke er noens andres business enn ens egen!

Så jeg vil oppfordre alle til å tenke seg grundig om før en gir ens aksept til lemping av de lovbestemmelser som er gitt å skulle beskytte oss, -uansett hvor fordelaktig den aktuelle lempingen kan fremstå der og da!

4 kommentarer
  1. Veldig bra innlegg 👍🏾 men må innrømme at jeg ble regelrett skremt av din beskrivelse av dette avkommet fra helvete. Gledesfølelsen over at ingen kan bli gravide i mitt hjem har aldri vært større 😂

   1. Lucifer jr. er et fiktivt blandingsprodukt med opprinnelse i sette episoder av ‘Super-nanny’ i skjønn forening med den krakilsk adferd jeg har vært vitne til ‘in person’ *mwwhaha*
    – Jeg er aldri så uspiselig fornøyd med meg selv og egen selvoppholdelsesdrift, kombinert med en ytterst usjarmerende skadefrohet ovenfor de som er stuck med det hylende helvetet som når jeg ser unger som går i ‘vranglås’ *hahaha* 😀 😀 😀

  2. Det er mulig jeg er naiv men det at storebror ser deg har jeg en avslappende følelse til.
   Verre med uthulingen av kristendommen som verdigrunnlag.
   Jeg ser jo at har vi først mottatt muslimer hit til Norge kan vi ikke forvente at de plutselig skal bli kristne. Er stort dilemma.

   1. Det er jo ikke islam i seg selv som er problemet, sånn sett, men de med opphav i enkelte muslimske trosretninger. Det gjelder selvsagt ikke alle, men en alt for stor andel til at det kan aksepteres.. De har både et kvinnesyn og et generelt syn på vesten som jeg mener gjør at vi ikke skulle tatt de inn, pga skadeverket deres blir rett og slett for stort!
    Virkelig ille, er det jo at regjeringen Stoltenberg rett og slett gikk hen og redefinerte selve definisjonen av Norge som nasjon, – hvilket jo er et brudd på grl. $2. Dette er alvorlig!! Vi snakker faktisk om selve konstitusjonen her..

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg