Survival of the Weakest…

Læren om artenes opprinnelse [evolusjonsteorien] som ble lansert av Charles Darwin i 1859, er blitt bevist til fulle; En gradvis utvikling fra livets encellede begynnelse basert på den sterkestes rett har ført oss hit vi er i dag, og slik er jeg redd det vil fortsette for samtlige av planetens arter med unntak av én: Mennesket!..   

 

 

«foto: av ukjent opphav via google»

 

Saken er nemmelig den at vår styrke fra naturens side ligger i den kreative hjernen i samspill med den unike fingerferdigheten i menneskehånden & mangfoldet av lyder vi evner å frembringe ved hjelp av stemmebånd og tunge. Denne kombinasjonen av spesialiteter har jo vist seg å slå særs heldig ut for arten, for å si det på den måten, da det er nettopp disse som har ført oss til tops i hierarkiet blandt planetens artsmangfold. 

Primater generelt, og vår nærmeste slektning blandt disse, chimpansen, spesielt, innehar, i motsetning til tidligere antagelser, faktisk den samme mentale kapasiteten til kreativ tenkning som vår. Mennesket & chimpansen deler hele 98,6% av genene, og denne snaue halvannen prosenten som skiller disse to artene, er, bortsett fra det utseendemessige, finmotorikken i hendene, samt at chimpansen har et langt mer begrenset ‘vokabular’ ved at den ikke på langt nær klarer å frembringe det mangfoldet av lyd som oss. Dette har ikke bare ført til at hjernens oppfinsomhet kan utnyttes til fulle ved hjelp av hendene, men også gitt oss evnen til å videreformidle særs detaljert informasjon innen arten.  

På samme måte som den raskeste geparden, den sterkeste elefanten, osv er de som vinner frem, både med hensyn til muligheten til å få videreført sine gener, så vel som å overleve rent fysisk, er ‘den sterkestes rett’ i vårt tilfelle ment å tilfalle de kreativt smarteste blandt oss. For å si det på godt norsk; Hadde naturen fått bestemme, ville de enfoldige ha bukket under. I ‘mother nature’s plan for artens fortsatte utvikling mot nye høyder, finnes ikke rom for dumhet! Grunnet vår beskjedne fysikk i forhold til de fleste arter rundt samme størrelse, for ikke snakke om større, skulle evnen til å komme opp med kreative løsninger rett & slett vært livsnødvendig! -Hvordan skulle en f.eks ellers hatt en mulighet mot mammutter, ulver, løver & bjørn -både i hht jakt og å bli jaktet på om en ikke evner å komme på sånt som å ha en ild der en camper, og våpen til forsvar, såvel som til jakt. 

Dette var altså slik naturen også hadde tiltenkt menneskeheten progresjon i fremtiden, og slik var også ‘ståa’ inntil moralen kom og forpurret den planen.. 

 

«foto: faksmile fra C.Darwins utgivelse via google»

 

Den ubarmhjertige sannhet, er for at optimale forhold skal foreligge for naturens virke i progresjonsøyemed, finnes ikke plass for det mangfoldet innen arten som faktisk verdsettes høyt i praktisk talt samtlige kulturer. Dette innebærer først og fremst at det ikke ville vært rom for mennesker som innehar den minste funkjosjnshemming. Dernest, ville også en del av menneskeheten som i følge de rådende oppfatninger befinner seg innenfor ‘normen’ også gå dukken i en skala bestemt av de rådende forhold i det aktuelle tidsrommet. 

Moralen og empatien vi mennesker etterhvert har utviklet, og måten vi etterhvert har tilegnet oss å praktisere disse elementene, står altså i et rakt mjotsetningsforhold til naturens utvelgelse for artens videre progresjon, da menneskesinnet per i dag ‘insisterer’ på livets rett for samtlige individer. -Uansett. 

I dette innlegget, finnes ingen underliggende antydning om mine følelser & meninger rundt de spørsmål som reiser seg i forbindelse med dette, da hele hensikten er etter beste evne å belyse de faktiske forhold fra et utelukkende objektivt ståsted. Årsaken er at jeg til dags dato enda ikke har sett emner relatert til menneskets plass i naturen, følgene ved å trosse den, osv behandlet uten å være farget av etikk og moral. Derfor syntes det interessant for meg å ta for meg, og derav bryte noen barriærer hva angår dette på mange måter tabubelagte emnefeltet. Ikke minst på grunn av at vi rett og slett vil bli tvunget til å ta stilling til disse spørsmålene, hvorav det må foretas valg som per d.d er å betrakte som fullstendig forkastelige, og derav ansett for utelukket

Saken er jo den at vi også har kommet dithen hvor den menneskerettigheten som går ut på at samtlige skal ha livets rett, også utgjør en faktor i hht overbefolkning.. Planeten har kun en begrenset mengde med ressurser vi har til rådighet, hvorav det følger at det kun gis rom for et begrenset antall individer. Vi har fremdeles et viss forbedringspotensiale når det kommer til ressursforvaltning, og vi ser nå at nye løsninger er kommet på bordet i hht matvareproduksjon. Den økende bruken av insekter innebærer en voldsom vekst hva angår jordens samlede ‘matvarelager’, så i det store og hele, befinner vi oss fremdeles på et stadie der ressursproblemer og annet menneskeskapt ‘utyske’ kan løses på en bærekraftig måte. Men like fullt, er det et ubestridelig faktum at vi begynner å få knapt med tid før noe drastisk må gjøres for å ungå selvutslettelse. 

 

In this Friday, Nov. 10, 2017 file photo, Indian motorists ride past a thick blanket of smog and dust on the outskirts of New Delhi, India. The most recent air pollution data from the World Health Organization gives India a dubious lead. Ten Indian cities lead the list of the 20 most polluted cities in the world. (AP Photo/Altaf Qadri, File)

Dette bildet, som utrolig nok er tatt på dagtid i en av verdens mest forurensede byer, New Delhi [India] viser hvilke forhold som råder i verdens tettest befolkede, og derav mest forurensede områder. 

«foto: ap/ntb scanpics via google»

Vi har jo allerede begynt å se følgene av forurensningen og dens skadevirkninger på miljøet! Og den ubarmhjertige sannhet, er nå slik at forurensning er i vesentlig grad knyttet til overbefolkning. For å si det slik: Det hjelper lite med roll-on istedet for spray-deodorant og å kjøre piggfritt på asfalt om menneskeheten skal få fortsette å formere seg på samme måten! 

At havet er fullt av plastikk og hva dette  medfører er allmenn kjent. Imidlertid er det langt fra alle som er klar over at solen ikke lenger er synlig i de mest forurensede byene, -hvilket også er blandt de tettest befolkede. New Delhi, er sammen med en rekke andre indiske storbyer blandt de ledende på denne ytterst negative & særs skremmende skalaen. I disse områdene lar det seg ikke lenger gjøre å puste uten gassmasker, og forurensningen er direkte årsak til millioner av dødsfall årlig, for ikke snakke om hvor mange dødsfall den forårsaker indirekte. Videre er vi heller ikke alene på denne planeten, da denne faktisk deles med millioner av andre arter som faktisk har akkurat den samme livets rett som den vi har!.. 

Hva som konkret skal gjøres, -om noe, skal som sagt ikke jeg ta stilling til her. Dette er kun en gjennomgang av de faktiske forhold, og hva som følger om den gjeldende policy får fortsette. Hvorvidt en burde setter arten & livet på planeten som sådan forran den inndoktrinerte moralen, og derav iverksetter tiltak som begrenser antall barnefødsler, skipper medisinsk behandling slik at folk begynner å dø av sykdom i en skala som nærmer seg den før penicilinen, eller ei, overlater jeg i dag til deg som leser å mene noe om. Alternativet vil jo eventuelt være at en i stedet ser seg nødt til i all hovedsak å la naturen gå sin gang, og at den kommende ‘reaksjonen’ blir en eller annen form for nettopp et naturlig utvalg, og ikke full tilintetgjøring.. Det første alternativet levner menneskeheten [og høyst sannsynlig en vesentlig del av klodens liv som vi kjenner det] de høyeste oddsene for overlevelse, mens det andre løsningsalternativet er hva vi står igjen med dersom det viser seg menneskelig umulig å foreta de brudd på selve essensen av det vi betrakter som det humane og menneskelige i oss ved å foreta de grep dette [første alternativet] krever.. 

For de fleste [meg selv innkludert], vil den umiddelbare reaksjonen høyst sannsynlig være at vi vil være tvunget til å gå for det siste alternativet, og dette standpunktet vil nok også bli det vinnende hos en del. Det er imidlertid ikke så mye hvilken side du lander på til slutt som viktigheten av å ta inn over seg hvilke sterke faktorer som står i mot hverandre på dette området. Prosessen, gjennom hvordan de motstridende argumentene [og svært gjerne med flere momenter enn jeg har bragt på bane her] er blitt veid opp mot hverandre på vei mot målet, uten hinder av tabuer & rådende politisk korrekthet er det interessante her, slik jeg ser det. 

 

Et evolusjonens mesterverk ved navn Gry [ha ha ha]

«foto: priv»  

 

*

 

#miljø #miljøvern #forurensning #evolusjon #darwin #charlesdarwin #klimakatastrofen #luftforurensning #densterkestesrett #naturligutvalg #miljøkatastrofe #miljøtiltak #etikk #moral #samfunn #samtid #etiskedilemma #politikk #artenesopprinnelse #overbefolkning 

 

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg