Tilbakeholdt info!!

Når man går såpass hardt ut angående dagsaktuelle saker som jeg gjør, og spesielt der jeg fronter et tålig kontroversielt syn, så opplever jeg det som en absolutt nødvendighet å inneha de nødvendige faktaopplysningene for å kunne ‘backe’ det som legges ut av meningsytringer. Hva C19 angår, så syntes det også nødvendig med regelmessige ‘studie-runder’, både for å sikre at de data en sitter på er ‘up to speed, samt å få med seg det som måtte ha blitt forsket frem til enhver tid. At det følger en dose sjokkerende opplysninger og overraskelser med disse rundene, er blitt for en selvfølge å regne. Men denne gangen, var det snarere det helhetsbildet som fremkom av det samlede sett opplysninger som overveldet.. 

 

 

Dette er i all hovedsak grunnet i at jeg denne gang fikk et klarere, så vel som et utvidet helhetsbilde av det utkommet som følger de ulike faktorene som følger C19 og den smittevernspolitikken som følger. I dette, ligger forståelsen av viktigheten av at folk får innsikt i en del sentrale faktorer rundt både pandemien som sådan, smittevernsreglene, og vaksinen, liksom en til fulle innser at denne avgjørende innsikten slettes ikke er gitt folk flest! Med andre ord, så er ikke bare den informasjonen som gis til folket gjennom rikspressen selektiv, i tillegg til å inneholde sterke føringer i måten denne presenteres på. I det en begynner å pirke litt i overflaten, så begynner det nemlig å piple frem informasjon som ut i fra hva jeg kan forstå er av avgjørende betydning for at folk skal kunne danne seg et mest mulig korrekt bilde av situasjonen vi befinner oss i. – Informasjon som derav syntes helt essensiell både i hht det å skulle kunne danne seg en mening ang. hva en mener bør gjøres og ikke gjøres til enhver tid, og ikke minst i hht avgjørelsen om hvorvidt en vil la seg vaksinere eller ikke!

Vi kan like gjerne begynne der vi slapp, og ta for oss spørsmålet hvorvidt det er trygt å la seg vaksinere? 

Hva som slår meg som regelrett besynderlig ang. dette, er at det bildet som umiddelbart viser seg i det en begynner å pirke i overflaten, er at det oppkommet av talløse bivirkninger som åpenbarer seg, danner et skremselsbilde som gir inntrykk av å avstedkomme med et tilsvarende vrengebilde som det som gis gjennom pressen, bare i den helt motsatte enden, for å si det slik. For å komme opp med et legemiddel der det ikke fremkommer en eneste bivirkning etter å ha blitt gitt til millioner av mennesker, lar seg rett og slett ikke gjøre. I tillegg, så ligger det jo i kortene at det i blant de som til nå er blitt vaksinert, også er den gruppen hvor det vil være flest av disse, da dette jo dreier seg om de hvis helsetilstand er den svakeste i utgangspunktet. Derfor gjør disse rapporteringene minimalt til ingenting fra eller til m.h.t min vurdering av hvorvidt jeg ville lande på om jeg trygt kunne la meg vaksinere eller ei.

Videre, skal det også nevnes at jeg i utgangspunktet er udelt positiv til dette med vaksine. I mine øyne, er den nytteverdien menneskeheten har hatt av sykdomsbejempelse ved hjelp av vaksine så åpenbar at en faktisk må være mindre begavet for ikke å være inneforstått med dette. Av eksempler kan nevnes kopper (hvilket er den smittesykdommen i kategorien for epidemi/pandemi med flest liv på samvittigheten), stivkrampe, malaria, tyfus, polio, tuberkulose, osv, osv; Sykdommer som alle var domminerende som dødsårsak i sin tid, men som nå enten er som utryddet å regne, eller er ufarliggjort grunnet oppkommet av en vaksine.

På bakgrunn av dette, var jeg i utgangspunktet positiv til å la meg injisere av det respektive antistoffet mot C19 til tross for at jeg etter alt å dømme er blant de som innehar en immunitet mot C19 -viruset fra naturens side, av hensyn til allmennheten og derav å ha ‘gjort mitt’ for å kunne få en slutt på galskapen. Men i det nyheten om at man nå etter sigende skal stå ovenfor den første sykdommen som krever to fortløpende injiseringer for å virke, så skjer det at jeg blir skeptisk. – Virkelig skeptisk! For ikke bare syntes det litt for tilfeldig at en rekke uavhengige produsenter klarer å ferdigstille en vaksine (og få den godkjent for markedet) innen en eneste uke! Men samtlige av disse vaksinene, skulle så på toppen av det hele kreve to injiseringer med et tilsvarende mellomrom mellom hver! For meg, ble det åpenbart at her er det vitterlig noe som skurrer! Men i det jeg anser det for sannsynlig at dette snarere er linket til at man av en eller annen grunn skal bli værende i denne unntakstilstanden så lenge som mulig, så er det ikke før jeg til slutt klarer å grave frem hvordan C19 -vaksinene virker at spikeren slås i kisten for mitt vedkommende:

 

 

For mens vaksinekonseptet som sådan består av at en liten dose av den respektive bakterien eller viruset injiseres for at immunforsvaret dermed skal kunne gjenkjenne dette, og derav være i stand til å bekjempe det ved smitte, så opererer virkestoffene i C19 -vaksinene på et helt annet vis;

Kort fortalt, så dreier dette seg nemlig om et kunstig versjon av arvestoffet RNA med en ‘twist’ bestående av hva som best kan forklares ved å sammenligne det med en datahacker som bryter seg inn i selve genkoden vår, altså DNA’et, hvorpå den her legger inn koden for å kunne knekke C19 -viruset.

For all del, jeg kan ikke si noe om hvorvidt dette fungerer forskriftsmessig, og derav uten å etterlate seg noen ringvirkninger. MEN: INGEN undersøkelser what so ever er blitt foretatt for å finne ut av hvorvidt dette vil kunne føre til skader og/eller endringer i DNA’et utover det som (tilsynelatende) er hensikten! – Og ikke faen om leg tillater at noe får adgang inn i genene mine uten at det foreligger noe som helst som taler for at dette ikke vil skje, og IHVERTFALL ikke når det dreier seg om et virus jeg er immun mot i utgangspunktet!

Men nå er det jo vitterlig ikke alle som innehar denne naturlige vaksinen mot dette viruset, hvilket gjør det naturlig å følge opp med å gi et korrekt bilde av den risikoen man ellers løper ved ikke å la seg vaksinere. – For tallenes tale på dette området, er nemlig like klare som de er udiskutable:

For overlevelsesprognosene for (de registrerte tilfeller av) COVID 19 er som følger: 

0-14 år:     99,9998%

15-44 år:   99,9931%

45-64 år:   99,9294%

65-85 år:   99,6297%

85+ år:      98,2499%

Hvilket tilsvarer oddsen for at ens endeligt vil skje som følge av at en blir truffet av lynet!

Videre, er det også verdt å merke seg at hele 94% av tilfellene av C19 -registrerte dødsfall, hadde et minimum av 3(!) andre sykdommer som like gjerne kan ha besørget den berømmelige ‘spikeren i kista’ som corona’en.

Hvilken betydning som avstedkommer denne informasjonen, får være opp til den enkelte å avgjøre.  Så lenge folk er blitt gjort kjent med de relevante fakta, og derav har foretatt sine vurderinger der (også) disse er lagt til grunn, så anser jeg det slik at hensikten med dette innlegget er oppnådd uten at jeg skal legge noen føringer utover dette enn de som fremkommer av de fremlagte tall og faktaopplysninger.

 

 

 

5 kommentarer
  1. Heia.. hvordan er det mulig å være immun mot C 19 fra naturens side, og hvem har fortalt deg at du er det? Det lurer jeg litt på.

   1. Testen avslører ikke bare om du er smittet av C19 der og da, men også om du har vært eksponert for viruset tidligere, det være seg om du hadde symptomer/var syk eller ei. Den logiske følgen av et resultat som viser at du HAR vært eksponert for viruset, uten at du har hatt det minste antydning til symptomer, er jo dermed at du fra naturens side innehar de antistoffene som skal til for å knekke det umiddelbart, før det rekker å infisere cellene dine, og derav forårsake symptomene (altså sykdommen).
    Dersom du smittes av C19, er det uansett immunforsvaret som må gjøre jobben med å knekke viruset. Om du må legges inn på sykehus, så får altså ikke legene kurert sykdommen som sådan. Det de gjør, er imidlertid å holde deg i live ved hjelp av pustemaskiner osv. Med andre ord, så gjør de disse som rammes såpass hardt at de overlever symptomene i den tiden det tar for immunforsvaret å gjøre jobben.
    Det som da kroppen kommer opp med i det en blir frisk, er det samme som knekker viruset hos immune, bare at disse innehar ‘koden’ for dette i DNA’et i utgangspunktet,, mens det for de øvrige er et ugjenkjennelig virus hvis botemiddel må finnes ut av og ‘kokes opp’ i det angrepet kommer.
    For min del, skal det også sies at jeg mer eller mindre var klar over den immuniteten på forhånd, da jeg med vitende og vilje sørget for å få den smitten i det man uansett sto foran en min. 2 ukers total lock-down. Årsaken var at jeg visste jeg ikke var i nærheten av noen risikogruppe, slik at det i verste fall ville føre til noen dagers influensa, hvilket jeg anså for å være ben billig pris å betale for å få de nødvendige antistoffene. – Og når det skulle vise seg å være helt kostnadsfritt, så var det i mine øyne ‘win-win’.
    HVORFOR det er slik at noen er immune og andre ikke, er det imidlertid ingen som vet. Jeg har selvsagt sagt meg villig til at de skal få ta blod fra meg hvis behov, da der jo er her svaret på den gåten finnes 🙂

   1. Det er akkurat det samme som det ble slått så stort opp for en måneds tid siden: Folk betaler en tusenlapp eller mer til smittede for å få viruset overført til seg, og dermed bli ferdig med det, slik at dørene åpner seg i kraft av å inneha den nødvendige påviselige immuniteten! – I mitt tilfellet, var det imidlertid en i vennekretsen som var smittet, men prinsippet er det samme: De drikker av ei flaske som så sendes rundt, deler ut kyss, eller whatever, og voila! – Viruset er overført fra A til B.
    Årsak: En vet en er lysår fra å befinne seg i noen risikogruppe, og her kunne heller ikke tidspunktet som anledningen bød seg vært timet bedre, da en uansett var henvist til eremittilværelsen i det vi facet 3 ukers total lock-down. Da kunne en likså greit benytte anledningen til å besørge at de nødvendige antistoffer var i boks.
    Når ‘the worst case senario’ er en tredagers flu, så er dette langt å foretrekke fremfor å la seg injisere av kunstig RNA som skal inn å ‘kukke’ med DNA’et ditt som en av ‘lab-rottene’ i verdens by far største medisinske eksperiment utført på primater noensinne.
    – Og når det attpåtil skulle vise seg at jeg forble frisk som en fisk, så ansees dette for å være et av de virkelig heldige valg jeg har foretatt her i livet (- hvilke det slettes ikke er for mange av, for å si det sånn, ‘but every duck has its day’ *hehe*)

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg