Offer eller Overgriper??

I det den årlige nestekjærligheten ovenfor de som har ‘falt utenfor’ samfunnet er under opprulling får det norske folk servert den reneste prototypen av et offer av selveste Tore Strømøy på statskanalen; 

‘Bamsegutt’.. 

En fyr som ifølge fremstillingen er det ideelle offer, med det utkommet at folk går regelrett bananas i sin giverglede på den respektive spleisen til inntekt for denne stakkaren m/fam som er besørget igangsatt i forbindelse med at programmet sendes utover eteren.

Så faller bomben, og ‘bamsegutten’ går rett fra nasjonal ‘god-gutt’ -status til ‘pedo-svin’.. 

 

Hva er man så i offentligheten om ikke en person!?..

NRK med Tore Strømøy i spissen.. Et konsept som har tattovert seg inn i bevisstheten til det norske folk som bunnsolid i hht kvalitet og troverdighet. Når dette brått viser seg ikke å stemme, blir selvsagt fallhøyden deretter.. (foto: Audun Braastad / NTB) 

 

I utgangspunktet var det for mitt vedkommende for en selvsagthet å regne at dette anliggendet skulle få passere i stillhet fra den her kanten. For det første, hadde jeg kun sett +/- 5 min av den respektive dokumentaren, hvorpå det som på toppen av det hele vekket min nysgjerrighet var at jeg leste feil. Jeg var nemlig i ferd med å begynne å gjøre meg i stand til jobb i det jeg i sidesynet fanger opp noe fra skjermen jeg misoppfatter som en stakkar hvis teddybjørn (altså en ‘bamse’) av en eller annen grunn har gått tapt på Filipinene..

Det blir så til at dette får rulle og gå noen minutter før jeg altså forlater stuen til fordel for baderommet. Hvorvidt jeg så ville tatt opp tråden og sett hele dokumentaren etter å ha returnert til hjemmets hule, kan jeg rett og slett ikke svare på, da nyheten om de utelatte opplysningene var sluppet- og derav det påfølgende bråket i full gang i løpet av den tiden jeg var fraværende. Da ble det jo uansett utelukket å bruke tid på dette programmet.

Men så har dette her altså eskallert så til de grader, og som seg hør og bør når det hersker en sådan lynsjestemning i et anliggende, blir jo jeg pokka nødt til å gå det hele nærmere etter i sømmene om så jeg vil eller ikke..

For her har vi jo på den ene siden en dom for overgrep på hele seks unger, mens en på den andre har det faktum at denne domsavsigelsen fant sted i på den tiden det rådet et sant hysteri i forhold til dette med overgrep mot barn. Følgelig rådet en heksejakt uten sidestykke der angivelige pedofile ble utpekt left, right & center, hvilket som kjent toppet seg i form av den velkjente Bjugn-saken. Følgelig flommet det nærmest over av grunnløse overgrepsanklager i det aktuelle tidsrommet, hvorav det selvsagt også var en del som ble dømt.

På bakgrunn av dette, reagerte jeg på hvordan folk utelukkende lot til å ta den respektive dommen som synonym med skyld, og derav at fyren er en pervo, i ordets fulle betydning. For i forbindelse med dette her, fremgikk det jo opplysninger som pekte i retning at det kunne dreie seg om en sådan uriktig domsfellelse, ved at det dreide seg om at han hadde løftet på noen unger, hvorav det som heftet seg ved dette her var dette mildt sagt diffuse ang. manglende evne i hht dette med grenser.

Ergo var det brått blitt et spørsmål om hvorvidt denne ‘bamsegutten’, hvis navn er Jan-Egil Granfoss, kunne være i ferd med å bli offer for heksejakt nummer to som følge av dette her, eller om den respektive dommen i bunn og grunn må sies å være korrekt.. – Og da var det ikke annen råd enn å ty til egen tenkeboks med de data som følger, hvorav jeg i dette tilfellet endte opp på samme side som flertallsbefolkningen. – Bare at jeg har gått noen ekstra runder for å komme dit, hvilket jeg anser like forbannet nødvendig nå- som det jeg anså det for å være i utgangspunktet, selv om jeg altså skulle ende opp på samme side.. Det å tenke igjennom ting- og stille spørsmålstegn ved det en får forelagt, er ikke ensbetydende med å skulle mene på tvers av flertallet, men å ikke passivt følge flertallsoppfatningen ‘no questions asked’.

Det som ble det avgjørende i min vurdering, var rett og slett de valg Granfoss foretok i kjølvannet av den respektive domsavsigelsen..

For det første, har vi aksepten av dommen;

 

(f.v) Jan-Egil Granfoss, aka ‘Bamsegutt’ & programleder Tore Strømøy. (foto: NRK)

 

Om vi sammenligner med hhv Ulf Hammern fra Bjugn- og ikke minst justismordet over alle justismord; Viggo Kristiansens sikringsdom i Baneheiasaken, så fremkommer det med all tydelighet hvordan disse kjempet med nebb og klør. Nå fikk en jo forsåvidt stanset galskapen i Bjugn før det rakk å få kommet så langt som til en domsavsigelse, men det hersker allikevel ingen tvil om at Hammern ville ha fortsatt den respektive kampen til han så tok sin død av det om så skulle være. Ikke desto mindre, kommer jo dette her virkelig frem når en ser på hvordan Kristiansen tviholdt på sin uskyld i all den tid han faktisk var intet mindre enn Norges mest forhatte mann, hvorav INGEN(!) – selv ikke hans nærmeste familie, trodde ham. – Og det samme gjentar seg så over hele fjøla der det er snakk om feilaktige anklager- og domfellelser.

Granfoss, derimot, velger istedet å flagge raka vegen, one way ticket, til Filipinene, av alle steder! Ikke bare rømmer fyren fra både dommen som sådan, og barnevernets varslede ankomst som følge av dette, istedet for å gå all in for å revaske seg, som har vist seg som gjennomgående praksis for de urettmessig anklagede. – Han drar altså til Filipinene, -hvilket vil si midt i selveste Mekka hva pedovirksomhet angår..

Når så det hele topper seg 10 år etter avreise, hvorav ungen har rukket å bli voksen, og barbevernet derav ikke lenger utgjør noen trussel, setter igang en ‘pipekonsert’ så til de grader i hht å ville hjem igjen at det ender opp på riksdekkende fjernsyn, så er det kjørt for mitt vedkommende. Det eneste jeg ikke kan klandre ham for, er tilbakeholdelse av informasjon i så måte, da det tross alt er NRK og Strømøy som foretok det valget, og ikke Granfoss.

16 kommentarer
  1. Tja.Han har vel aldri påstått han var uskyldig? Dommen ble jo gjort betinget pga han er tilbakestående(så vidt jeg har forstått)
   Nå vet jeg ikke noe om hvordan han havnet på filippinene. Men du burde jo ikke akkurat antyde at han har forgrepet seg på noen der nede. Med mindre du har solide bevis. Så vidt jeg har forstått, forsvant han da heller ikke like etter rettssaken.Siden det nevnes at dommen har hatt preventive effect på ham.
   Joda vi vet alle at filippinene er kjent som et pedo mekka. Men de er vel og et av få land, som ikke har utleveringsavtale med norge.(rent bortsett fra alle land i verden. Som jevnt over driter i hva norge forlanger av foreldrerett.Mens norge ser gjennom fingrene med det-Og later som de ikke gjør det)
   Grunnen til han vil tilbake, var jo pga nav kutta penga hannes.
   (Er jo en smule sært i seg selv. Du er blir tilkjent perm Uføretrygd pga år med mishandling ect.. Men gud hjelpe deg om du våger å bruke pengene andre steder enn i norge. Da skal du taes.
   Pers ser jeg ikke prob. Med å flytte utenlands når man er uføretrygdet permanently. Du trekkes jo skatt i norge, uansett. Er jo bare spm om hvor du bruker trygden.)
   Dessuten hvor mange terrorister har vi ikke henta hjem med privat fly( For ikke snakke om alt vi sikkert har betalt i bestikkelse for og få dem løslatt)
   Men det jeg reagerer på.Er at ingen sier noe om hvor han ska bo.når han kommer hjem. Ikke sånn og forstå at jeg tror han bosetter seg ved en barneskole el noe.
   Tenker mer på at alt de har snakka om er å få ham hjem til norge. Men ikke hva som skjer da.

   1. Jeg sier ikke noe om sannsynligheten for at han kan ha begått overgrep på Filipinene, men han stakk nå engang til dette landet, hvor de åpenbart er langt mindre pirkete på sånt som har med shady adferd ovenfor unger å gjøre enn vi er i den hensikt å unngå barnevernet. Og det skriker jo ikke uskyld av sånt, spør du meg, for om så var, ville de snarere tatt opp kampen, da deres uro var knyttet til ungens trygghet i forhold til den overgrepsdommen.
    Men dette er jo kun hva jeg har kommet frem til i hht hva jeg anser som det mest sannsynlige, og på ingen måte noe fasitsvar i så måte. Det som ligger i bunnen for det her resonementet, er jo denne spleisen, og da hvorvidt jeg kan si meg enig i at folk ble ført bak lyset, m.h.t at de med rette kan påberope seg å ha donert penger på falsk grunnlag. Og på dette spm. er altså min vurdering at så er tilfelle, men har samtidig ingen problemer med å se at andre kan vurdere det annerledes 🙂

  2. Som du kanskje har merket deg har også jeg klart å holde kjeft i denne saken, og det er ikke fordi den ikke har engasjert meg.
   Jeg har sett hele dokumenteraen, og ble oppriktig forbanna. Det mest på grunn av den arrogansen maktmennesker møter både Granfoss og Strømøy med.
   Så smalt bomba. Granfoss har en overgrepsdom fra, som du skriver, den tiden hvor det virkelig var i vinden. Han fikk sin straff og godtok den. Dommen var i 1991, han rømte ikke til Filippinene før i 2008.

   Fyren er ikke den skarpeste kniven i skuffen. Han skriver brev til alt fra NAV til kongen, gjerne med Capslock på og med en ordlyd som absolutt ikke hører hjemme i offisielle brev.
   Likevel ligger min medfølelse fremdeles hos han. At han ikke sloss for å bli renvasket kommer sikkert av at han fikk en mild straff. Betinget dom.
   Skyldig? Mulig.Men i hva? Dommen ble betinget.

   Det dokumentaren prøver å sette lys på er hvordan mennesker med makt møter hjelpetrengende med en arroganse og nedlatende, hvis de i det hele tatt gidder å svare. Mulig burde man funnet et bedre eksempel, det er mange som opplever lignende historier.

   1. Som jeg vil tro fremgår av innlegget, er det sterke argument som trekker i begge retninger, for så at det er det ene elementet som blir tungen på vektskålen som får en til å lande på ene eller andre siden.
    Men dette er altså kun utkommet av hva jeg har resonert meg frem til ut i fra de momenter som er fremkommet i media i forbindelse med dokumentaren, og derav på ingen måte noe fasitsvar i hht dette skyldsspørsmålet.
    – Som nevnt over, er jo det hele grunnet i spørsmålet om hvorvidt de som har donert penger kan sies å ha blitt ført bak lyset når de respektive fakta ble utelatt, og ut i fra de opplysninger som foreligger, er altså mitt svar ‘ja’ på det spm. Men som sagt, dette er utelukkende de involverte i NRK sin feil, og ikke noe Granfoss kan klandres for.

  3. Hendelsesforløpet du skriver her stemmer ikke Gry. Det KT skriver stemmer. Han flyktet ikke fra straff i denne saken, han flyktet fordi han ikke var skikket som forelder. Mange år etter dommen. Han trengte ikke renvaske seg, for han fikk ingen straff for å seksuelt misbruke 6 småbarn, bare dom.

   Fokuset ble fjernet fra en viktig sak, men det går på Strømøy og NRK som visste at mannen var dømt for pedofile handlinger mot alle disse barna. Ikke bare ødela de fokus på en viktig sak, de ga mannen et ansikt over hele Norge slik at han aldri vil kunne gå trygt her, de har eksponert hans kone og sønn med navn og bilder, og de har ført hele befolkningen bak lyset. Og dette har også rippet opp i vonde sår for mange som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn, ikke minst de han er dømt for å ha forgrepet seg mot. Når man klør skorpen av et sår, så blør det. Verre er det når såret er på hjerte og sjel.

   Her var det store feil fra NRK sin side. Men en annen ting, stakkarsliggjøringen av denne mannen er ganske hinsides, for han har da vitterlig greid å ta ganske seriøse avgjørelser, han forstår nok mer enn det som fremstilles. Tross alt ba han om at dommen skulle bli nevnt i dokumentaren, han uttalte at av erfaring visste han at det ikke var noen ide å skjule dette. Ergo er han, i mine øyne, skarpere enn både Strømøy og NRK.

   1. Nei, det er riktig at han ikke direkte stakk fra dommen, men arnevernets bekymring avstedkom som en FØLGE av den dommen, da sånt selvsagt skaper en viss usikkerhet om tryggheten til den respektive ungen. Poenget mitt her er at dersom det ikke var noe sannhet i den domsfellelsen, -om så han slapp aldri så billig unna sånn rent straffemessig, så ville han ha stått i kampen for å få det her eliminert fra rullebladet sitt til han kreperte uansett. ‘
    – Ja, han har en IQ godt under snittet, men det hadde jaggu en mann som f.els Fritz Moen også, og han kriget jo for å få omgjort de drapsdommene til han faktisk kreperte, bokstavelig talt, så..
    Jeg tror vel videre at dette med at disse opplysningene fremkom i etterkant, inkl. det at de var blitt tilbakeholdt med vitende og vilje av nettopp NRK og Tore Strømøy gjør at vi reagerer ekstra sterkt på det. Vi snakker jo selveste rikskringkastingen her, -med programlederen vi er vokst opp med å se forener bortadopterte unger med sine biologiske opphav i de mest rørende scenarier, i spissen; Hvilket altså vil si det ultimate tillitsbruddet..

    1. Bekymringsmeldingen til barnevernet kom ikke på grunn av dommen, men på grunn av at han skjelte ut de som arbeidet på føde- og barsel på Lillehammer sykehus.
     Ellers er jeg enig med Bunny at Granfoss kanskje ikke er så dum som han ønsker å fremstå.

     1. Igjen Gry, det stemmer ikke. Barnevernet var involvert pga mannens adferd i ettertid. Blant annet hva KT over her skriver. Vær klar over at denne mannen har inntil nå greid å holde skjult for tilogmed sine advokater at han var dømt for overgrep. De fikk faktisk vite det gjennom dokumentaren på TV. Inntil dokumentaren ble laget visste ikke engang kona det. Altså NRK fikk vite om dette FØR både kone og advokater. Så kan man jo lure på hva han ellers har greid å holde skjult for sine nærmeste i et par-tre tiår…

  4. Han stakk vel ikke ikke fra dommen. En dom som ble gjort betinget av grunner du nevner, og som dommeren skjønte. Derimot stakk han fra barnevernet av muligens gode grunner, etter råd fra sin advokat. Slengbemerkningen din om Pilipinene som pedo-mekka koblet til Gransfoss .. kledde deg ikke i det hele tatt for å si det pent. Enig med Kjerringtanker om hva som var det viktige budskapet i serien.

  5. Måtte lese innlegget ditt en gang til for å få bekreftet at du ikke har sett serien. . Som om en filmanmelder skulle anmelde en film uten å ha sett den selv. Anmeldt den utfra andres omtaler og løse pedo rykter. Derfor du ikke fikk med deg at Granfoss bodde i mange år sammen med sin Fillipinske kone i Norge. Før de flyttet til Filippinene for å bosette seg der sammen med sønnen.

   1. Jo, jeg fikk med meg det. Men like forbannet flagget de til Filipinene for å komme unna barnevernets klør, -hvilke igjen, rettmessig, spør du meg, var ute pga at det i utgangspunktet unektelig ligger en fare for ungens trygghet når han bor med en pedofilidømt far.
    – Om en liker det aldri så lite, om det så bryter aldri så mye med hva som ansees politisk korrekt å ta til orde for, så endrer jo ikke det noe på at Filipinene er sånn ca et lysår unna å fremstå som et foregangsland i hht dette med misbruk av unger! Ting er nå en gang som de er, uavhengig om det ikke er ’tillatt’ å erkjenne fordi det tar seg bedre ut å feie det under teppet og late som om det dermed er borte..
    Når det er sagt, var ikke det Filipineneoppholdet på noen måte utslagsgivende for at jeg landet på den siden jeg gjorde. Det som veide tyngst, var utvilsomt det at han ikke gjorde det jeg anser for ‘bankers’ at han ville ha gjort for å renvaske navnet sitt dersom han var blitt domfelt på gale premisser. For det at han slapp å bli buret inn, er så langt i fra synonymt med straffefritak i sånne saker. Når sant skal sies, ville vel snarere fengsel vært å foretrekke fremfor å være ‘fritt vilt’ utenfor..
    Stakkars den sønnen hans, tenker nå jeg, som har levd med dette her i alle disse årene.

  6. Når du nå får lest Bunny og Kjærringtanker (som har sett serien) vil du skjønne at ” flukten” fra barnevernet til Fillipinene med kone og barn, overhode ikke hadde noe med denne gamle dommen å gjøre. Som du feilaktig påstår gang på gang. Men med en til tider voldsom utagerende og til dels verbal truende behave over for Nav, barnevernet og helsepersonell som Kjerringtanker nevner.

   1. Altså.. Dommen var ikke direkte årsak til utflaggingen, men indirekte.
    – Hva/hvilke(n) faktor(er) var det som lå til grunn for barnevernets bekymring for den her ungen i utgangspunktet??
    – Pedofilidommen.
    Her kan det med mannens forholdsvis lave IQ også være en medvirkende faktor, men nå har jo denne gutten også hatt en mor, så.. Uansett anser jeg det for ren logikk at barnevernets inngripen i et hjem hvor en av omsorgspersonene har en pedofilifom mot seg, i all hovedsak er grunnet i den uro rundt ungens sikkerhet som følger av dette her.
    Non the less, er som sagt, dette her kun mine personlige refleksjoner rundt de fakta som har fremgått i pressen, slik jeg har oppfattet de, og dermed ikke på noen måte en ‘fasit’. – Liksom forholdet er for alle andre som har delt sine refleksjoner i dette anliggendet. Følgelig, kan det dukke opp en ny detalj som kan endre hele bildet. Som jeg vil tro det fremgår av innlegget, var det sterke argument som dro i begge ender i dette anliggendet, hvor det i bunn og grunn ble den angivelige passiviteten i hht å renvaske seg som utgjorde tungen på vektskålen for mitt vedkommende. Dette med Filipinene var ikke mer enn en detalj som, muligens urettmessig, førte til en redusert sympati, grunnet landets shady renomé i hht nettopp overgrep mot barn.
    For om jeg tilgodeser fyren med all den benefit of a doubt jeg evner å oppdrive, kan jeg ha en viss forståelse for ønske om å rømme fra det stigma som følger et pedo-stempel. Men i og med det ikke var snakk om noen straffeforfølgelse, så kunne de da for pokker nøyd seg med å kare seg over svenskegrensen! Her foreligger jo også avtaler som ville eliminert problemet med trygdeutbetalinger etc..

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg