Drapsmann uten å ha drept..

I løpet av et par dager i forrige uke, ble altså Baneheiadømte Viggo Kristiansen både løslatt etter å ha sittet inne i 21 år til ende, for så endelig å få avgitt den DNA-prøven det viser seg han har jobbet for igjennom hele fengselsoppholdet. I det jeg, i likhet med nær sagt hele landet, har vært hellig overbevist om at denne dommen var korrekt fra den falt til den første kimen av tvil ble sådd i forbindelse med de opplysningene som fremgikk da det først ble kjent at en ny gjenopptagelsesbegjæring var innsendt hvor det var forelagt enda flere og sterkere bevis for at Kristiansen faktisk var feiaktig dømt. I tiden som har gått etter denne nyheten kom meg for øret i slutten av 2019, har jeg gjennomgått en gradvis prosess etterhvert som nye opplysninger er fremkommet i saken, hvor jeg nå er kommet dithen hvor jeg anser svaret på den nevnte DNA-prøven som beviset for hva som må være det største justismordet her på berget siden den siste heksebrenningen fant sted.. 

 

 

I den her forbindelse, kom jeg til å tenke på at jeg har jo omtalt denne saken ved tre anledninger i løpet av tiden fra den første kimen til tvil hva Baneheiadommen angår ble sådd som jeg nevnte innledningsvis og frem til i dag. – Tre innlegg som viser seg å være illustrerende for hvordan denne kimen har vokst seg frem til den oppfatningen jeg har i dag om Viggo Kristiansen som offer for hva som må være den aller verste formen for overgrep et menneske kan utsettes for; Nemlig at den rettsstaten som er gitt å skulle verne deg, i stedet går hen og frarøver deg flere tiår av livet ditt. – År som ikke all verdens millionerstatninger vil kunne dekke opp for, og som i tillegg vil etterlate seg traumer og tapte muligheter som du etter alt å dømme vil følge deg livet ut..

De respektive innleggene popper opp i det du klikker følgende linker:

Innlegg nr.1 (datert 30/11-2019) ->> Hva om Viggo ikke gjorde det..
Innlegg nr.2 (datert 23/2-2021) ->> Uskyldig og forhatt!
Innlegg nr.3 (datert 22/5-2021) ->> Kan du tenke deg noe verre!?

 

(foto: tv2) Sikringsdømte Viggo Kristiansen er etter alt å dømme utsatt for tidenes norske justismord.

 

Det enkleste ville jo unektelig vært om Kristiansen viste seg å være akkurat den legemliggjøringen av ondskap han ble gitt å være, om ikke enda verre, i det han faktisk blir bevist skyldig i den ugjerningen han i sin tid ble dømt for! Men den adferden han har utvist i det som er blitt vist av ham etter at han slapp ut av fengslet, ble spikeren i den berømte kista for min tidligere oppfatning av denne mannen som skyldig i denne saken.. – Og i det dette nå etter alt å dømme står på trappene til å bli ugjenkallelig bevist, så ligger det i kortene at her har det vært begått grove ugjerninger i hht å manipulere frem en sak sterk nok til å overbevise både jury og praktisk talt hele det norske folk. Slikt kan vitterlig ikke tillates i en rettsstat uten at det får konsekvenser deretter! – Det være seg både retten og den følgende rettspraksis som sådan, så vel som for den eller de som står bak den grove ugjerningen som er blitt begått mot Viggo Kristiansen..

13 kommentarer
   1. Absolutt. Dessuten ville det unektelig gjort seg om det i det minste kom en uttalt anerkjennelse av det inntrufne fra de pårørenes side ved en bevist uskyld..
    Jeg skjønner at det er en stor belastning for disse å få rippet opp i dette nå drøye 20 år etter, men ikke desto mindre vil de ha kjempet imot gjennopptagelsen av saken til ofret for et justismord av gigantiske proposjoner..

   1. Ja, det er rett og slett helt horribelt..
    Fyren var tross alt Norges mest forhatte person inntil Behring Breivik tok over i 2011, hvilket ikke levner noen tvil om at hans fengselsopphold har vært betydelig verre enn hva tilfellet er for de fleste andre innsatte. – Også vil det etter alt å dømme vise seg nå at han har gjennomgått et rent helvete i 21 samfulle år uten å ha gjort noe galt!.. Jeg klarer ikke engang å begynne å forestille meg hvor grusomt dette må ha vært..

  1. Det er to personer som er dømt for drap og som eg er overbevist om at de ikke har gjort det de er dømt for.Den ene er Viggo Kristiansen og den andre (nå avdøde) personen som blei dømt for å ha drept Rebekka Rist her i Bergen på midten av 2000-tallet.Den saken fra Bergen endte svært tragisk for den dømte,dessverre,med at han tok sitt eget liv i fengsel,men eg håper at Viggo Kristiansen får gode år fremover i frihet og i fred.Håpet er at han blir reinvasket helt og fullt.

   Eg har sagt dette fra dag en,men har da,som alltid når man ytrer seg mot strømmen,blitt latterliggjort,trakassert osv.osv…

   Hilsen synskepeggy.

   1. Jeg må bare skamfullt innrømme at i den her saken, så trodde jeg virkelig det var de riktige personene som ble dømt.. Det eneste jeg kan huske helte litt i motsatt retning, var telefonen, og DNA’et. Men i den her saken, var de involverte unormalt unisone, slik jeg opplevde det; Her var det liksom ikke den sedvanlige krigføringen med to eller flere sakkyndige som er kalt inn for å legge frem en bevisføring som spriker i hver sin retning, til fordel/ulempe for hver av partene, og den slags! Det var liksom ‘Viggo sin tlf slo inn på et annet tårn’, for så at dette ble avfeid med at det for det første var en eller annen som la ut om hvordan tlf. som befant seg i Baneheia unntaksvis kunne slå inn på det respektive tårnet for området der Viggos slo inn, og for det andre, så ble det dratt inn folk fra vennekretsen som kunne skrive under på at han til stadighet lånte bort tlf sin!
    – Dessuten kan en slettes ikke se bort i fra den faktoren at jeg har ytterst få bekjentskaper på den her kanten av landet, slik at det derfor heller ikke dukket opp noen ‘drypp’ av ‘uautorisert info’ som kunne gi noe mer heller.. For her er det jo nærliggende å sammenligne med saken der jeg HAR vært overbevist om justismord fra dag 1.. – Nemlig Veronica & Per Orderud!
    For det første, så leste jeg absolutt alt som det var menneskelig mulig å få kloa i fra den saken (innkl. hele forbannede rettsreferatene, inneholdende hvert ord som ble ytret i retten hver dag). Det gjorde jeg ikke i Baneheiasaken. I tillegg, klarte jeg å grave frem info som normalt i hht det som ikke fremkommer i media, og sist, men så visst ikke minst, så har jeg bekjente som er fra stedet, samt at jeg også er blitt litt kjent med Veronica selv. Dette gir selvsagt et mye bedre bilde av situasjonen og de innvolverte enn å være prisgitt den info man får fra pressen..
    – Når du nevner Rebecca Rist, så klinger det ei bjelle langt bak i dimman, for å si det sånn, men det er også alt.. – Hva var det egentlig som skjedde m.h.t skyldsspørsmålet og domsavsigelsen her, og som da på toppen av det hele ender med et selvmord! Dette her høres jo ut som om det har gått helt galt avsted, mener jeg!

  2. Politiet må ta stor skyld for at uskyldige blir dømt,både ute blandt folk flest og i rettsaparatet.De er alt for kjappe med å utpeke gjerningsmann (menn) for deretter å få fullstendig tunnelsyn.Mange uskyldige har blitt rammet hardt av dette,den saken som har gått mest inn på meg personlig er vel fetteren til Birgitte,det var helt umenneskelig hvordan politiet “jobbet” i den saken.
   Når det gjelder Rebekka Rist-saken har man enda et tilfelle av fullstendig tunnelsyn,det var liksom ingen andre muligheter enn at han hadde tatt livet av henne.Den døde blei funnet etter søk i området her eg bor og hadde da vært savnet i ca en måned.Da kroppen blei funnet gikk,på den tiden Kriminalsjef S.E.Krogvold,ut i media og sa følgende før obduksjon : Det ser ut for at dødsårsaken er kvelning,men hvordan det har skjedd vet vi ikke ennå.Fra da av var eg overbevist om at den dømte er uskyldig.I avhør gikk den dømte fra blånekting til egen tvil om at han kanskje kunne ha gjort henne noe i søvne.Politiet gjorde en “god jobb” med han og.
   Rebekka Rist var rusmisbruker,hun hadde tilfeldigvis truffet den dømte og blitt med han hjem for å ruse seg.På et tidspunkt hadde begge to sovnet,han våknet etterhvert og fant henne liggende død ved siden av seg.Han hadde ingen forklaring på hvordan det har skjedd,men den dømtes egen teori er at hun har blitt kvelt av sitt eget oppkast mens hun sov.På grunn av at den dømte oppbevarte ulovlige stimuli i leiligheten sin ville han ikke ha politiet på døren,han fikk panikk og kjørte vekk den døde og gjemte henne.Det at han forsøkte å gjemme den døde er den eneste grunnen til at politiet gikk intenst inn for å få han dømt.Og det klarte de.
   Den dømte hadde mange venner og bekjentskaper i området her,greit nok at han ruset seg innimellom,men han var helt harmløs og alle rundt her som hadde hatt noe form for kontakt med han mente at han aldri kunne ha gjort noe sånt,han var kjent for å være en grei og omgjengelig fyr.
   Han satt inne noen år,han blei spurt om hvorfor han ikke ønsket saken sin gjennopptatt,han svarte da at han ikke hadde noe å komme ut igjen til,de hadde tatt fra han alt,leiligheten,hytta han arvet etter foreldrene,hunden,sønnen og alt annet han en gang hadde eid,han visste ikke hvordan han skulle klare seg om han en gang slapp ut igjen.Dette hadde igjen vært et tema da en venn besøkte han i fengsel like før selvmordet.
   Man vet jo at dette ikke er enestående saker i norsk rettshistorie,det er mange tragiske og uskyldige skjebner som aldri skulle vært i fengsel.

   Hilsen synskepeggy.

   1. Ja, jeg deler så absolutt din oppfatning av politietaten, for å si det sånn! Den Birgitte Tengs -greia er virkelig helt for jævlig! Her var det gudsjelov en oppegående jury som klarte å se lusa på gangen, for også her gjøres det jo vitterlig alt for å få domfelt en syndebukk! I denne saken, har jeg faktisk også kommet dithen hvor jeg føler en genuin avsky for de pårørendes oppførsel.. Greit nok at de har opplevd det verst tenkelige traume, men når fyren faktisk er BEVIST uskyldig, er det overhodet ingenting som rettferdiggjør den måten de til dags dato behandler fetteren og hans foreldre på!
    – Ut i fra det du forteller, er jo Rebecca Rist -saken et eksempel på samme avskyelige fremskaffelse av en falsk tilståelse som man hadde å gjøre med i Birgitte-saken, der politi og påtalemakt lyktes i å få gjennomført det respektive justismord.. Selv om ‘syndebukken’ selv dessverre aldri vil kunne få oppleve å få renvasket navnet sitt, føler jeg at her burde igrunnen en eller annen som innehar den nødvendige kunnskapen og posisjonen allikevel ta grep. Både m.h.t å få stilt de ansvarlige for den begåtte urett stilt til ansvar, og av hensyn til sønnen og den øvrige familien.. Dessuten, er eneste mulighet for å få åpnet øynene til folk i hht at det sort/hvitt -bildet de har av verden og samfunnet faktisk ikke stemmer overrens med virkeligheten. Det er ikke sånn at politi=snill og kriminell/innsatt=slem, og at det ikke forekommer ‘røyk uten ild’..

  3. Viggo Kristiansen er en norsk mann som er dømt for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia i 2000. Han ble også dømt for flere tidligligere overgrep mot en annen jente. Han ble også funnet erstatningsansvarlig for overgrep mot en liten gutt..
   Kilde: Wikipedia.

   1. Jepp, dette har vært kjent siden sommeren 2000, hvilket vil si i 21 år. Nå er det imidlertid fremkommet sterke indikasjoner på at han allikevel ikke er skyldig i baneheiadrapene, hvis uskyld meget vel kan bli bevist med utkommet av den DNA-prøven som nå for lengst er avlagt. Om så er, innebærer dette at Viggo Kristiansen er blitt utsatt for et justismord av dimensjoner, og vi facer en rettsskandale vi neppe har sett maken til i moderne norsk historie.
    Jeg vet selvsagt ikke hva som skjedde da de to jentene ble voldtatt og drept i Baneheia den maidagen i 2000. Men jeg kan iallfall nok om juss og rettspraksis til å kunne garantere at en innvilget gjenopptagelsesbegjæring av en rettskraftig dom, krever at det foreligger forbannet mye mer enn påviselige saksbehandlingsfeil, -selv om disse etter alt å dømme kan ha vært avgjørende for hvorvidt den dømte i sin tid ble kjent skyldig eller uskyldig!!
    Rettspraksis i Norge, tilsier at en i realiteten må fremlegge bevis for at en ER uskyldig dømt for at så skal kunne skje, da en for enhver pris vil unngå en situasjon der en ender opp med et massivt erstatningsansvar til en morder e.l.
    Uansett hvor uspiselig Viggo Kristiansen, eller hvem det måtte være, er som person, og uansett hva vedkommende måtte ha hatt på rullebladet tidligere, så rettferdiggjør ikke dette på noen måte at vedkommende gjøres til syndebukk ved å tukle med bevis og bevisføring!

  4. Enig med deg, jeg tror han er uskyldig. Ingen skyldig mann leverer dna ETTER å ha sonet ferdig. Det hadde ihvertfall ikke jeg gjort! Sjokkert over politiets beviser etter å ha sett på dokumentaren, er det mulig liksom. Håper han klarer å renvaske seg for denne gjerningen, bevisene er like tynne som hårstrå på at han virkelig har gjort det.

   1. Enig!
    Jeg er helt satt ut hvor grundig de lurt både juryen og oss publikum i denne saken. Jeg var hellig overbevist om at de rette folka ble dømt for de drapene.. Herregud, jeg syntes skikkelig synd på Jan-Helge Andersen, da han ble gjort så forsvarsløs i den rettssaken at det er helt sprøtt å se tilbake på nå. De har med andre ord blitt manipulert og tuklet med bevis så til de grader her at jeg kjenner jeg blir kvalm! De har satt en fyr inn på en sikringsdom i 21 år til ende, der han i 11 av de var norges mest forhatte mann (inntil Behring Breivik skjøv ham ned til en ‘god’ nr 2)!! Her MÅ det stilles folk til ansvar, for dette her er ikke ‘menneskelig svikt. Her har man gått aktivt inn for å finne en syndebukk, hvorpå de gir flatt faen i at vedkommende selv og familien hans ødelegges fullstendig!.. Jeg hat rett og slett ikke ord..

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg