‘Clickbait’ av verdi!

Advarsel:
Dette innlegget kan inneholde såkalte ‘triggere’ for enkelte, da det er snakk om selvmord og mentale utfordringer. Om det skulle være noen som bærer på slike tanker, så ber jeg om at dere oppsøker hjelp, hvilket bla.a fås ved å ringe Mentak helse sin hjelpetelefon på nr: 116 123

 

I utgangspunktet er såkalte ‘clickbait’ et negativt fenomen, da det viser til overskrifter hvis ordlyd er uforholdsmessig dramatisk i forhold til innholdet i den respektive artikkelen, blogginnlegget, eller hva det måtte være. Nå har jeg imidlertid bitt meg merke i at dette begrepet også er blitt benyttet i sammenhenger hvor det ikke bare er feil bruk av ordet, men også særdeles provoserende og ødeleggende sett med mine øyne. For når bloggere åpner opp om et så sårt og alvorlig, men dog livsviktig tema som selvmord og selvmordstanker, så er den overskriften som er benyttet IKKE for ‘clickbait’ å regne! At slike overskrifter drar lesere, er nemlig ensidig positivt, og jeg ramler mer enn gjerne både en og flere plasser nedover listen for å få slike saker på agendaen, for å si det sånn!.. 

 

 

Som nevnt, er selvmord/selvmordstanker et av de såreste og vanskeligste tema som finnes for de som er berørt av dette, uavhengig om det dreier seg om de selv eller som pårørende. Dette kan jeg selv skrive under på, da også jeg har opplevd selvmord i familien. I den forbindelse kan jeg fortelle at selv om jeg kun var 10 år da det skjedde, så opplever jeg fremdeles episoder der jeg regelrett paralyseres i det minner fra den gang slår ned i meg som lyn fra klar himmel.. Men hvor sårt, og ikke minst sjokkartet disse ‘flash-back’ene måtte oppleves, ville jeg faktisk ikke vært de foruten, da det å bli dratt tilbake i tid på dette viset, hvor man husker alt som om det var i går, gjør at også minnet om vedkommende holdes levende på et vis jeg ikke har opplevd med de som har falt fra på naturlig vis..

Ved å fortelle dette, har jeg strukket meg til min absolutte yttergrense av hva jeg er i stand til å åpne opp om denne tragedien, og mine egne begrensninger, om en kan kalle det det, m.h.t å dele, har så absolutt gjort sitt for den enorme beundring og respekt jeg nærer ovenfor de som har det i seg å kunne fortelle sine historier fullt ut. For dette er nemlig så ubeskrivelig viktig at kommer frem i lyset! – Folk som bla.a Kokkejævel, Hjernevasket, Bunnytrash, Kjerringtanker, m.fl redder nemlig liv ved å stå frem med sine historier angående mentale helseutfordringer generelt og selvmord spesielt, hvilket gjør verdien av disse berettelsene ubetalelig!

 

 

På bakgrunn av dette, så føler jeg de ‘troll’ som går ut mot disse personene med nettopp slike beskyldninger som ‘clickbait’ o.l trår over en grense der de går ut mot folk som deler det vanskeligste som deles kan. Slik jeg ser det, går man i disse tilfellene over fra å begå lavpannede angrep i den hensikt å demme opp for følelsen av egen mislykkethet eller hva det måtte være, til noe reinspikket psykopatisk som strengt tatt ikke burde få ferdes fritt ute blant andre. Hvor uønsket de førstnevnte enn måtte være, så er jeg blant de som mener at slikt jeg refererer til som ‘idiot-angrep’ faktisk er noe en er nødt til å forholde seg til om en skal operere på nett. Faktisk går jeg så langt som til å hevde at det å ikke la seg nevneverdig affisere av disse er en forutsetning i denne bransjen!

Men det går altså en grense for alt, og i mine øyne er denne grensen vitterlig overskredet i det et ‘troll’ ikke engang klarer å utvise det minstemål av skam som kreves for å la slikt som berettelser fra 22 juli -overlevende og selvmordanliggende være fredet for den giften de sprer rundt seg med, så mener jeg i fullt alvor at de burde sperres inne! For i det man går inn og bruker nettopp slike historier for å ramme vedkommende, så setter de faktisk liv i fare! – Og da mener jeg ikke “bare” livet til den respektive bloggeren eller SoMe-aktøren! Det er nemlig stor sannsynlighet for at det vil være noen som sliter med nettopp slike tanker som vil lese det respektive innlegget og de påfølgende reaksjoner i kommentarfeltet, slik at én ekkel kommentar er mer enn nok for å føre disse galt av sted, for å si det sånn!

 

 

Avslutningsvis, vil jeg på vegne av meg selv og samfunnet forøvrig få rette en stor takk til alle dere som står frem med deres historier, og med det, faktisk redder x-antall liv.

Black supremacy!..

Begrepet ‘white supremacy’ er jo viden kjent, og fikk endelig det fokus det fortjener i kjølvannet av fjordårets politidrap på hhv Bryanna Taylor og George Floyd.  Folk over hele verden samlet seg i en united front og tok til orde for at ‘black lives matter’. Men hva med den rasismen og forskjellsbehandlingen som er rettet mot den hvite delen av befolkningen??

 

 

Nå vil jeg selvsagt ikke på noen måte å undergrave det faktum at det er de fargede som har lidd overlast her. -Og det så til de grader også! Det jeg imidlertid ønsker å sette fingeren på, er at også antirasistbevegelsen ‘Black lives matter’ har føyd seg inn i rekken av slike der utgangspunktet er de best tenkelige intensjoner, for så å dras så hinsides langt ut av sine proposjoner at det positive faktisk bikker over i det giftige. Intet er vel et bedre eksempel på nettopp dette enn #metoo bevegelsen som gikk som en farsott verden over for et par-tre år siden; For bevegelsen som i utgangspunktet endelig fikk satt en stopper for umennesker som Harvey Weinstein, Larry Nassar og Jeffery Epstein, i tillegg til en rekke andre seksualforbrytere som har fått herje fritt i flere tiår til ende verden over, utviklet seg raskt til å bli et inferno av angiveri. Listen for å angi folk ble lavere og lavere i hastigheter, for så å ende opp i det jeg vil kalle en regelrett katastrofe, i det de angitte var fullstendig blottet for rettssikkerhet, liksom slikt som beviskrav var ikkeeksisterende.

Hva ‘black lives matter’ -bevegelsen angår, er hva som begynte som et rettmessig og sårt tiltrengt opprør mot forskjellsbehandling- og urett begått mot folk pga. etnisk tilhørighet. Over hele verden gikk man sammen i en felles front for likebehandling for alle. – At en person var en person, rett og slett! Men dessverre har også denne bevegelsen gått ‘overboard’, og blitt giftig, i det dette nå har gått så langt at man mange steder regelrett blir pålagt en skam for å være av nord-Europeisk opphav.

Jeg sier på ingen måte at vi har kommet dithen hvor en hvit persons liv er mindre ‘verdt’ enn en farget, men slik jeg opplever det, er kursen så visst staket ut, i det dette uheldige skillet mellom de etniske grupperinger ikke bare holdes i hevd, men også forsterkes ved at man stadig pålegges tabuer for hva en ‘får lov’ å si som farget, og hva som er ‘lov’ for en hvit.

 

 

Man skal jo bla.a trå så varsomt i det en skal utseendebeskrive en farget person nå til dags at jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ikke lenger har noe norsk uttrykk jeg anser som sikkert i så måte, da det eneste jeg sitter igjen med innenfor mitt samlede ordforråd bestående av norsk/dansk, engelsk og svensk i skrivende stund, er ‘person of color’. – Jeg mener.. Hvor galt er ikke det!?

Videre har vi jo de latterlige sensureringene av alt fra Astrid Lindgren til Nissene på låven, liksom det hele tas til et helt nytt nivå i det man faktisk står fritt i hht rasistiske ytringer så fremt man ikke er hvit! – Og da mener jeg både i hht selv å omtale egen etnisitet med ord og vendinger som brått vil kunne gjøre en strafferettslig ansvarlig dersom de ble fremlagt av en hvit, liksom både rasistiske uttalelser og handlinger mot hvite tolereres i stor utstrekning! Eksempelvis, er det ikke en kjeft som sier noe på at fargede menn går ut med hets og hat mot hvite menn som er i parforhold med fargede kvinner. – Jeg mener.. Om en hvit mann hadde gått ut på denne måten mot fargede menn i parforhold med hvite damer, ville det jo ha utløst det reneste ragnarokk!..

Jeg har de siste ukene latt meg sjokkere av hvordan en farget cast-medlem i den amerikanske realityserien ‘Real housewives in NYC’ til stadighet har fart opp over det ene etter det andre som man visstnok ikke skal si til en farget; Av eksempler kan nevnes at man for guds skyld ikke må finne på å påpeke at en farget kvinne er sint! Likeså, er det uhørt å berømme en farget for å være flink til å ordlegge seg, liksom man som hvit aldri har måttet jobbe noe i nærheten av det en farget har måttet gjøre for å nå målene sine. – Og dette er bare en dråpe i havet!..

 

 

Aller mest urovekkende, er dog at det å dra ‘rasisme-kortet’ later til å kunne gi en stadig større fordel i troverdighetssaker. Oftere og oftere har jeg merket meg at det er de fargede som trekker det lengste strået i konflikter der hvite og fargede står ord mot ord, slik at en dermed ikke skulle kunne gi medhold til noen av sidene slik saken har stått. Nå er det selvsagt muligheter for at det i x-antall av disse sakene har forelagt mer enn det som er opplyst, men sett i lys av hva som fremkommer av saksopplysninger i tilsvarende saker, vil det overraske meg stort om så er tilfelle i et nevneverdig antall av disse sakene. Her må også tilføyes at dette her later til å foregå overalt i samfunnet; altså alt fra krangler i skolegården til rettslige oppgjør, hvilket i mine øyne gjør det desto mer giftig, da dette vil si en gjennomsyring av samfunnet.

Forskjellsbehandling basert på noe så idiotisk som melaninproduksjonen i overhuden, er og blir ‘right up there’ sammen med sånt som hellig krig og det å tro på julenissen etter man har nådd skolepliktig alder. I utgangspunktet skulle man jo tro dette økte fokuset på urett begått mot den fargede delen av befolkningen i forbindelse med ‘black lives matter’ ville føre en nærmere det å betrakte en person for en person uavhengig av vedkommendes  utseendemessige trekk. – Men ikke engang såpass skulle man altså kunne altså klare å få skviset ut av den menneskelige tenkeevnen i det herrens år 2021 e.kr..

Farlig skjult agenda!!

I det jeg svippet innom Instagram i går kveld, poppet brått en av disse spørreundersøkelsene man vanligvis får på Facebook opp, og temaet var (selvsagt) COVID-19. Men til forskjell fra normen, som har gått på hvorvidt jeg har hatt sykdommen, hatt symptomer den siste tiden, og har vært i nærheten av noen med smitten, så dreide denne seg om vaksinen. – Men hva som virkelig var verdt å bite seg merke i, var at denne, i motsetning til de andre jeg har vært borti, var at denne her syntes å ha en skjult agenda som jeg må si var særdeles urovekkende! 

 

 

Altså.. Ved første øyekast, var undersøkelsen utformet på et vis som om det dreide seg om at folk hetses for sine meninger, og ofte skremmes for å uttrykke disse i offentligheten. Men det skinte snart igjennom at det her var langt mindre noble hensikter som lå til grunn.. For det viste seg nemlig at det de var ute etter å få vite, var hvorvidt man hadde sett noen som uttrykte seg negativt om vaksinen på Instagram, hvorvidt jeg hadde opplevd hets mot meg selv eller andre for å ha tatt vaksinen på Instagram, osv.

 

Screenshot fra undersøkelsen jeg ble møtt med på Instagram i går kveld. 

 

Irriterende nok, hadde selvsagt ikke jeg åndsnærværelse nok til å få tatt screenshot av alle sidene, men jeg fikk nå iallfall tatt dette ene, som jeg vil tro illustrerer ganske greit hva jeg sikter til her.

Det skulle nemlig bare bli tydeligere og tydeligere hvor de ville med denne undersøkelsen, -og det var iallfall ikke å sikre ytringsfriheten på plattformen, for å si det sånn! For de følgende spørsmålene, gikk nemlig inn på hvor jeg eventuelt hadde kommet over uttrykt vaksineskepsis! – Ikke sånn å forstå at personer skulle navngis, selvfølgelig, men det var pokker ikke langt i fra heller, i det de spurte hvorvidt dette dreide seg om kontoer jeg fulgte, -hvilket jo gjør de jævlig enkelt å finne, for å si det mildt!

Altså.. Det kunne vel ikke vært mer åpenbart at her var man på jakt etter de som går ut med meninger og oppfatninger som strider i mot storsamfunnets! Hensikten var, som nevnt altså åpenbart at det er igangsatt en klappjakt på all uttrykt skepsis mot C19 -vaksineringen, liksom at disse stemmene skal elimineres fra det offentlige rom. – Og om jeg ikke var livredd nok fra før, så skulle jeg iallfall bli det nå! Jeg mener.. Her var til og med vaksineskepsis gitt betegnelsen ‘spredning av fake news’ ved flere anledninger.. – Ja, altså på generelt grunnlag var altså all uttrykt skepsis og motstand mot denne vaksinen usett plassert i kategorien ‘fake news og ville konspirasjonsteorier’, hvilket jo er diktatur i praksis!!

 

 

Jeg mener.. Uansett om en selv stoler på myndighetene, og har valgt å ta vaksinen, så håper jeg folk ser det horrible i dette som gjøres her. For dette har i grunnen ikke å gjøre med hvor en står i selve saken, men snarere at det er igangsatt en klappjakt på folk som gir uttrykk for et viss ståsted i samfunnsdebatten, -liksom man i sin tid drev en tilsvarende jakt på de som kunne tenkes å spre kommunistisk propaganda, -dog uten internett, i årene etter krigen. – Og tillater vi dette her, folkens, da er det ingen vei hverken utenom eller tilbake. – Da er vi fucked!..

Fotballvold!

For ca halvannen time siden, så barker fotballsupporterne tilhørende hhv Vålerengen og Lyn sammen i et durabelig masseslagsmål i forkant av cup-kampen mellom de to Oslo-lagene utenfor Bislett stadion. Jeg mener.. Hva faen er greia, liksom!? Det burde jo være viden kjent at utfallet av en fotballkamp er fullstendig upåvirket av det antall av motstanderlagets supportere en måtte klare å få slått ned, -det være seg før, under og/eller etter en kamp! 

 

 

Dessuten har jeg ikke den ringeste anelse av hva som motiverer et regelrett krigersk raseri mot de øvrige lag (med deres respektive supportergrupper) tilhørende den liga ens eget lag er tilhørende. I følge hva de uttrykker, ønsker de jo motstanderlaget eliminert fra jordens overflate. – Men sett at dette ønsket skulle skje fyllest, så ville de jo unektelig ha senket egen skute i samme slengen!.. For at et fotballag skal kunne bestå, er det jo pokka nødt til å ha motstanderlag!.. – Dette er jo intet mindre enn en absolutt betingelse! – For ikke snakke om at denne betingelsen burde være åpenbar for enhver som har fått med seg hva konseptet konkurranse går ut på, da alle former for konkurranse er betinget av at det er to- eller flere som kappes om å vinne ut i fra et gitt konsept!

Å herregud, nå begynner jeg jaggu å lure på om det er smittsom hjernedødhet på gang her.. – Jeg mener.. – Det skriker jo ikke akkurat ‘dødsglup’ å begynne med ordkløverier a-la Gry i det man henvender seg til folk med en mental kapasitet tilsvarende en gjennomsnitts glassmanet heller!

[Jeeze! DA hadde hadde vi snakket pandemi verdt å skrive hjem om, om ikke annet!..]

 

[foto: tv2] Slik tok det seg altså ut da supportere fra Lyn og Vålerengen barket sammen i et masseslagsmål utenfor Bislett stadion tidligere i ettermiddag. Her haglet det med både slag, spark og skuddutvekslinger med nødbluss.

 

Ikke desto mindre, velger jeg nå å gå ut med en regelrett bønnfallelse til det Norske folk:..

Kjære Landsmenn! 

Om det nu ikke er å anse som så alt for meget, må jeg få be dere alle om å vær så snill å unngå å drite dere ut så jævlig at dere fremstår så til de grader begrensede på det mentale plan at det er fysisk smertefullt å bevitne? – Og dersom dette skulle vise seg for vanskelig å overholde for enkelte av dere, om dere da i det minste kunne være så elskverdig å holde dette utenfor offentligheten, slik at øvrigheten i det store og hele spares for de traumer som følger vissheten om vår felles artstilhørighet etter å ha bevitnet sådanne stunt som hva som fant sted i hovedstaden denne herrens eftermiddag, så ville dette bli mottatt med stor takknemmelighet… 

På vegne av de av oss tilhørende den delen av jordens artsmangfold der hoderegionen har funksjoner som strekker seg ut over det å fungere som stumtjener/display for supporterluen, 

Gry Henriksen. 

 

22. JULI – 2011..

I dag er 10 år gått siden Norge mistet sin uskyld.. – Et tiår har altså passert siden dette helvetes døgnet, som startet med surrealistiske TV-bilder som vitterlig var fra vår egen hovedstad skarve 4 mil unna min ringe bolig, men hvor scenen som utspant seg var hentet fra et krigsområde. Dette (til da) ‘worst possible scenario’ skulle imidlertid vise seg ‘bare’ å være begynnelsen på dette virkelighetens mareritt som i verden forøvrig refereres til som ‘the Norwegian massacre’. Vi fikk kjenne på følelsen av krig denne dagen for 10 år siden, hvorpå vi fikk en bekreftelse på at krig også i dag bringer heltemotet frem i lyset her til lands. Men krig innebærer også en viss grad av svik, hvilket vi også fikk oppleve i løpet av døgnet som for 10 år siden dro et skille i tiden mellom den som var før, og den etter.. 

 

 

Det har i ettertiden, naturlig nok, vært en endeløs rekke av debatter, redegjørelser, og alt som ellers måtte være hva angår årsaker til at noe slikt kunne skje, i tillegg til hva som kunne vært gjort annerledes m.h.t håndteringen av situasjonen da den oppsto. Det meste koker ned til at ingen kunne sies å være forberedt på at noe slikt kunne skje, og da spesielt ikke som en enkelt manns verk. I mine øyne er det ‘sommel’ og forsinkelser i forhold til det som sett i etterpåklokskapens lys kunne ha vært fullt forståelig, og noe jeg overhodet ikke har noen problemer med å akseptere.

Videre syntes det til stadighet å bli stilt spørsmålstegn rundt manglende tilgjengelig beredskap i denne sammenhengen, og det er først her det begynner å skurre for mitt vedkommende.. Slik jeg ser det, var det nemlig ikke så mye selve beredskapen det sto på, men hvordan den gitte beredskapen opptrådte, om en kan si det sånn. Jeg kommer nemlig ikke over hvordan en hel sverm av politihelikoptere og båter lastet med tjenestefolk bevæpnet og beskyttet til randen fylte luftrommet liksom de dannet kulissene der de lå og vaket til vanns mens ubeskyttede sivile jobbet som gale med å plukke panikkslagne unger opp av vannet uten å foreta seg en dritt. De som var sikret mot de skuddene som haglet over vannet mellom Utøya og fastlandet var nødt til å ‘kartlegge situasjonen’ før de kunne gå til handling, må vite!.

Var det ikke for alle disse turister og medisinske hjelpearbeidere som gjorde en helt motsatt vurdering enn politiet, til tross for at disse kun var rustet med ei padleåre som våpen og ei t-skjorte til å demme opp for eventuelle skudd, ville antallet omkomne vært enda høyere. – Mye høyere!..
Jeg provoseres grenseløst av det jeg anser for å være tjenestesvikt av verste sort, da de max skulle ha kunnet tillate seg en kjapp runde rundt øya før de kom mannsterke inn for å stanse skytingen og redde de som reddes kunne. Voldsbekjempelse er hva jeg mener er politiets viktigste jobb. De skal være trent og utdannet for å gå inn i situasjoner hvor skytevåpen er involvert. -Det er jobben deres!!
Dette gjelder i hovedsak etaten som sådan snarere enn den enkelte tjenestemann, da disse tross alt handler på ordre. Men ikke desto mindre mener jeg det også foreligger et viss individuelt ansvar her, da det til syvende og sist er det enkelte individ som avgjør hvorvidt de velger å følge de gitte ordre. Ja, et ordrebrudd ville garantert ha ført til at de mistet jobben, og muligens mer til, men det hender faktisk at ting blir såpass ekstremt at dette blir som en bagatellmessig pris å måtte betale. – Og den massakren som utspant seg på Utøya denne sommerdagen for ti år siden, var definitivt et slikt tilfelle..

 

(foto: tv2.no)

 

Jeg vil tro 22 juli 2011 har satt sine preg på de fleste av oss; At ett eller annet av det som skjedde på eller i kjølvannet av denne dagen har truffet en eller annen nerve i oss så til de grader at det har endret noe i selv de av oss som ikke kan sies å ha vært direkte berørt av tragedien. Hva som påvirkes hos den enkelte, -hvordan, -og i hvilken grad, varierer selvsagt fra person til person. Ut fra det som har fremkommet i de samtaler jeg har deltatt i, later det imidlertid som at det for en god del har gitt seg utslag i en utpreget frykt for terrorangrep, der det for ganske så mange har gått så langt som til at de vegrer seg for å delta i sammenhenger hvor det vil være mange mennesker samlet. Det kan gjelde alt fra slikt som besøk på utesteder og konserter til det å skulle ta t-banen i rushtiden. -Uansett innebærer det en begrensning i livsutfoldelsen deres.

Selv har jeg imidlertid ikke pådratt meg noen form for frykt som sådan. For mitt vedkommende, ble 22 juli, 2011 istedet dagen jeg mistet tilliten til politiet som beskytter.. I den grad jeg har kunnet føle på hvor jeg ville henvendt meg dersom så skulle skje at jeg kun fikk denne ene muligheten til å tilkalle den nødvendige assistanse for å berge livet, peker alt i retning av det nummeret jeg ville slått ikke ville gått til politiets nødsentral, for å si det slik.. Og når alt kommer til alt, innebærer dette et tap av en form for grunnleggende trygghet som knapt nok  har vært bevisst hos oss som er født og oppvokst i oljenasjonen Norge, og som jeg dermed ikke kan si annet enn at jeg savner..

 

 

(Flere refleksjoner rundt 10 årsmarkeringen for 22.juli-massakeren: Hemmeligheten som ble ‘glemt’).

Hemmeligheten som ble glemt!

I det alt av nyhetskanaler, tidsskrifter og samfunnet forøvrig i hurtig eskalerende grad preges av at det om få dager er 10 år siden det største terrorangrepet siden 2 verdenskrig ble utført på Norsk jord. – Liksom det som inntraff den 22 juli 2011, gjorde Norge til åsted for verdenshistoriens største massemord utført av en enkeltperson.. Følgen er selvsagt at terrorhandlingene på regjeringsbygget og på Utøya i all den tid som er gått har vært fremmet mang en gang, liksom mannen som sto bak, Anders Behring Breivik, aldri har forsvunnet fra nyhetsbildet. Side opp og side ned har vært skrevet om denne mannen, og hvordan han ble i stand til å utføre en grusomhet som ikke bare huskes i Norge, men i hele verden. Derfor syntes det for meg noe merkelig at hans medlemskap i Frimurerlosjen ble feid under teppet omtrent i samme momentet som det kom for en dag.. 

 

 

Nå mener jeg ikke at man herved har grunn til å tro på de mange og ville konspirasjonsteoriene som florerer rundt den superhemmelige foreningen. Men ikke desto mindre, holder de fakta som er bekreftet i massevis i hht det å stille spørsmålstegn rundt hvorfor Breiviks medlemskap i den berømte losjen så snarlig og så effektivt ble feid under teppet da dette i sin tid kom for en dag kort tid etter pågripelsen..

Det lille som er gitt av forklaring på at Behring Breivik var innlemmet i Frimurerlosjen, gikk enkelt og greit ut på at dette var grunnet i at hans far var medlem, og at nyervervelsene gjerne går fra far til sønn(er). Men etter å ha ‘gravd’ litt i dette her, fremgår det tydelig at en innvielse i den største og mest hemmeligholdte av alle ‘secret societies’ krever mer enn som så..

Én ting, er at Behring Breivik hadde en mildt sagt begrenset kontakt med sin far fra foreldrene ble skilt, slik at en innvielse den veien rett og slett ikke ville vært naturlig. Langt viktigere, for ikke snakke om mer relevant er det faktum at rekrutteringen til dette samfunnet på siden av samfunnet krever at en består en serie av lojalitetstester. Likeså, er det en kjensgjerning at de er rimelig selektive i hht posisjon i samfunnet når det kommer til hvilke som tas inn som medlemmer. Frimurerne består, som jeg vil tro de fleste kjenner til, praktisk talt utelukkende av menn i stillinger som innebærer en viss makt, hvilket vil si advokater, dommere, politikere, næringslivsledere, osv.

 

 

Videre er det en kjensgjerning at det de sysler med innenfor disse lukkede dører og forskalkede vinduer, ved siden av merksnodige religiøse riter, er å ta opp samfunnsrelaterte spørsmål. – Og det er jo nettopp dette punktet hvor det hersker en gjennomgående uvisshet angående hvor stor makt som i realiteten ligger i hendene på denne foreningen.. Nå skal jeg, som sagt, vokte meg vel for å begynne å spekulere i dette, for at det ligger en reell makt her, anser jeg hevet over enhver tvil når en ser på hvilke stillinger som innehas av de hvis medlemskap er kommet for dagen. – Her syntes det ikke å være tvil om at et medlemskap er betinget av at en er i posisjon til å kunne utføre noe av en viss betydning, for å si det slik! – Likeså er det bekreftet at man vet ‘alt’ om hverandres gjøren og laden innenfor denne gruppen. – Ikke for det.. Behring Breivik var jo åpen som en bok angående sine (ekstreme) holdninger til dette og hint hvorhen han beveget seg (det var jo bla.a disse som i sin tid førte til at han ble for ekstrem for FrP med den følge at hans medlemskap i partiet ble strøket), så muligheten for at losjen ikke har vært klar over holdningene hans, kan dermed utelukkes pronto!

Så da sitter vi altså igjen med hva jeg anser for å være 1000-kronersspørsmålet her; Hva var det ved Breivik som gjorde at han ble ansett for å være ‘Frimurer-materiale’ i utgangspunktet? – Hva var det han var gitt å kunne bidra med i denne gruppen, bestående av statsledere, jurister, medisinere og næringslivsledere?? Hvorfor ble avsløringen av hans medlemskap feid under teppet, -for ikke snakke om HVORDAN det kunne la seg gjennomføre at noe slikt så effektivt ble feid under teppet, spesielt når vi tar med i betraktningen at avsløringen førte til noe tilnærmet et folkekrav om offentlig innsyn i alt av virksomhetens gjøren og laden!?

 

 

– Jeg har ikke den ringeste anelse! – Liksom jeg betviler at noen andre, av de antatt få som i det hele tatt husker denne forbindelsen, utenfor den respektive losjen har det, og det er nettopp derfor jeg misliker at det ble lagt lokk over på den måten det ble. For i motsetning til de fleste, har jeg av en eller annen grunn aldri hverken glemt eller kommet over Behring Breiviks tilhørighet blant frimurerne, og vil ei heller klare å se forbi dette så fremt ikke alt mot formodning skulle komme for en dag…

 

 

Den nobleste formen for massedrap..

Selv paven har nå godtatt det faktum at menneskeheten oppsto ikke ved at Adam & Eva ble droppet ned på planetens 6 dag, men at vi, i likhet med samtlige av de arter som i dag bebor planeten, er det (foreløpig) siste leddet i en utvikling som begynte med dannelsen av celler som fant det for godt å reprodusere for egen maskin for rundt 4 milliarder år siden. Denne fremgangsrike utviklingen, har skjedd ved hjelp av prinsippet om at det er den sterkeste blant artene som overlever, og dermed får forplante seg, og derav føre genene sine videre til neste generasjon. Prinsippet har vært fulgt uavbrutt siden tidenes morgen, og frem til menneskeheten var en realitet. – En art cocky nok til å tro den kan heve seg over alt av naturlover, og dum nok til å tro den kan vinne.. 

 

 

Et av de nevnte prinsipper som gjelder for livet- og utviklingen av dette, er at i det bestanden av en art blir for stor, sørger naturen for å få den redusert, slik at balansen gjenopprettes, og i slike opprenskninger, er det som kjent virkelig kamp om beinet! Her er det kun de aller best rustede individene som overlever..

Menneskeheten har nå klart å trosse naturen såpass at vi har klart å få en bestand hinsides større enn hva naturen i utgangspunktet har kapasitet til å huse. Dessverre, må en vel nesten kunne si, ignorerer majoriteten det faktum at strikken kun kan tøyes til et viss punkt før den ryker, for naturen vil vinne til slutt, uansett! Med et sted mellom 7 og 8 milliarder individer, trenger man strengt tatt ikke være et geni for å innse at vi nå er kommet dit hvor den metaforiske strikken ikke kan strekkes noe lenger. Bestanden må ned!

Spørsmålet er da om vi skal ta det liggende nede, eller kjempe i mot til siste slutt.. I vårt tilfelle, er man iallfall åpenbart nødt til å la folk leve i troen på at vi kjemper for ethvert liv, da alt annet naturligvis vil føre til panikk, og derav at den enkelte ikke lenger vil la seg kontrollere av artens ypperste ledelse. – Og i det et slikt scenario utspiller seg, vil det jo ikke lenger finnes noen rangering, hvorav de på toppen av hierarkiet kan bestemme hvem som får leve og hvem som må dø, hvilket i praksis koker ned til at de gir faen, bare de selv og deres utvalgte kommer helskinnet ut av det, og uten noen svekkelse av posisjon eller privilegier..

Poenget med denne redegjørelsen av Darwinismen, er å gjøre et aldri så lite tankeeksperiment her under forutsetning av at FNs plan for å redusere bestanden er så hinsides brutal som den blir forelagt å være i følge ‘konspirasjonsteoretikerne; Hvilket vil si at jordens samlede folketall tas sikte på å være under en milliard innen 2030, og aller helst helt nede i 500 millioner..

 

 

Om så er.. Burde tilfeldighetene råde, eller burde alle få en sjanse til å konkurrere om de få ‘plassene’ ut i fra naturens eget ‘regelverk’ om den sterkestes rett? – Og i vårt tilfelle, vil jo ‘sterkeste’ i realiteten innebære ‘smarteste’, da det i bunn og grunn er vår kreative tenkeevne som er vår naturgitte styrke for å kunne overleve som art.

Her må også tas med i betraktningen at mennesket har langt på vei stanset sin egen utvikling som art ved å ’tillate’ at også de svakeste ikke vare får overleve, men også reprodusere.. Så når vi vet at et ‘blodbad’ som vil føre til en kraftig reduksjon av arten uansett er rett rundt svingen, så klarer jeg ikke fri meg fra tanken om at det faktisk ville vært en nobel form for rettferdighet dersom de mest brutale konspirasjonsteoriene rundt C19 skulle vise seg å stemme; At pandemien er første runde i en utryddelsesprosess menneskeheten har tatt styringen over ved å la naturens egne spilleregler få avgjøre hvem som kommer levende ut av det hele.. – De som klarer å tenke selv, og viser sterkest selvoppholdelsesdrift er de som vil komme seirende ut, -aka de som vil overleve..

Nå må det presiseres at et slikt tankeeksperiment krever at en legger det menneskelige til side til fordel for en rent naturvitenskapelig tankemodus der det som gjelder, er hva som vil være mest formålstjenlig for arten på sikt (hvilket i dette tilfellet betyr tusener- og millioner år inn i fremtiden). Like fullt må det presiseres at jeg på ingen måte argumenterer for at det er slik det faktisk er, -for det vet jeg selvsagt ingenting om! Men siden det ei heller kan utelukkes at det, helt eller delvis, er så, er det i det minste noe som syntes verdt å reflektere over i disse ‘agurktider’..

Utrolig men sant!

For en tid tilbake, la jeg ut innlegget SANNE LØGNER! bestående av hva som var ansett for å være konspirasjonsteorier av villeste sort, men som skulle vise seg å være sanne…  

 

 

Nå vil jeg så absolutt IKKE oppfordre til å tro alt en hører og leser, for de fleste såkalte konspirasjonsteorier og ‘fake news’ er tross alt oppspinn og reinspikket galskap. Men like viktig er det faktisk ikke å avskrive noe som helst før det er bevist usant!

Konspirasjonsteorier er nemlig ikke et fenomen som har oppstått i moderne tid! Det later snarere til å ha eksistert siden tidenes morgen, bare at det i tidligere tider gikk under begrep som ‘vranglære’, osv.

I det herrens år 1514, var det en fyr ved navn Nicolaus Copernicus som gav ut et skriv inneholdende en teori bestående av at det faktisk var solen, og ikke jorden, som var solsystemets midtpunkt. Dette utgis imidlertid anonymt da det på den tiden var dødsstraff for å spre informasjon som stred i mot den oppleste og vedtatte sannhet (les; den kristne fremsatte sannhet).  I 1532, ferdigstilte han ei boken ‘Om himmelsirkelens omdreininger’, som han ikke torde vise til en levende sjel før rett før han gikk av ved døden i 1543.

90 år seinere, altså i 1633, står mannen som i dag er kjent som den moderne vitenskapens far, Galileo Galilei for inkvisisjonsdomstolen i Roma, der han er tvunget til å fornekte den viten han har fått bevist ved å utvikle det første teleskopet; At Copernicus beviselig hadde rett ang. at jorden slettes ikke var universets midtpunkt, da den ikke engang er solsystemets midtpunkt, i tillegg til at moderplaneten slettes ikke er flat, med rund som ei kule. Alt annet enn total fornektelse ville i den her situasjonen vært ensbetydende med den visse død.

 

 

Historien er full av slike historier. – Historier vi i dag ler hoderystende av, for hvor dumme var ikke folk den gangen, for ikke snakke om stein hakke gale barbarer! ‘Takk og lov for at den tiden er passé’, hutrer vi med himlende øyne, i arrogant overbevisning om at vi lever i det 21 århundre, for nå vet vi jo hva som stemmer, ikke sant!?..

Dernest føres samtalen over til hva vi i dag ansees for å slite med, nemlig reelle konspirasjonsteorier! – Sånt som f.eks hemmeligholdte UFO -rapporter.. – ‘Å nei!! Det er jo bekreftet å stemme allikevel det nå!!..’ –

‘Å herregud, det er jo helt utrolig! Det hørtes jo like galt ut som dette med at de samme amerikanerne skal ha jobbet på spreng for å finne en måte å kunne skape et våpen bestående av et helvetes uvær!’  – ‘Å nei!! Det har jo vist seg å være sant det også!!..’

‘Nå ja, det er jo en stund siden disse sakene ble fornektet, da, og vi er jo vitterlig kommet særs langt i vår utvikling siden den kalde krigens dager.. Det er ikke som å påstå at det vil bli innført dette disse galningene kaller vaksinepass, -eller, Gud forby, at C19 har lekket ut i fra et kinesisk laboratorium, liksom!!..’

– Eller!?..

– Det var som faen!!!..

 

Trenger ikke vite at jeg er dum, bare hvorfor!.

Nå var det virkelig lenge siden sist gang teknikken fikk et klikk hva mine innlegg angår, men intet varer som kjent evig, veit du, så.. 

Med andre ord, glapp det siste innlegget unna forsidelanseringen hos blogg.no, og i en sådan stund, er det ikke annet å gjøre enn å ‘pakke det inn’ og sende det ut som et nytt.. 

Men store brydderiet er det imidlertid ikke snakk om, da det respektive innlegg umiddelbart vil åpenbares i det du klikker på det beskjedne portrettbildet av ‘yours truely’ under.

 

Ja, vi vet jeg er dum, men ikke hvorfor!!

Her om dagen, la jeg ut DETTE INNLEGGET, som omhandlet min søken etter en vitenskapelig grunnet forklaring på hvorfor styresmaktene pusher så til de grader på for at de av oss som er immune mot C19 på naturlig vis skal la oss injisere et antistoff vi allerede er i besittelse av. Dernest, følger min uvurdelige ‘bunny’ in crime’ opp med DETTE HER, uten at vi er kommet en tøddel nærmere noe svar på det som faktisk ikke forlengst er klarert her.. 

Om det er vi som ikke innehar et godt nok norsk til å kunne gjøre oss forstått, kan godt være, for NOE må det iallfall være, i det hvert eneste innlegg vi har lagt ut inneholdende spørsmål ang. oppdagede uregelmessigheter i forbindelse med informasjon- og oppfordringer ang. C19 blir fulgt opp med lengre utgreiinger omhandlende vår begrensede mentale kapasitet.. Vi lurer ikke på hvor blåst vi er i hodet, -det VET vi allerede! Vi lurer på HVORFOR DET INSISTERES PÅ AT DET SKAL TRYKKES EN GENETISK KODE VI ALLEREDE ER INNEHAVERE AV INN I DNA’ET VÅRT!!.. 

 

 

Nå skal det imidlertid i all rettferdighet sies at den lettere mugne innstillingen til de litterære verk som er fremsatt angående min og Bunny, aka Rogers.. ehh.. -begrensninger nok kan oppfattes som langt mer negativt ladet slik jeg uttrykte meg innledningsvis enn hva som er realiteten.. For jeg må nemlig ærlig innrømme at jeg ikke har klikket inn i anledning saken i det hele tatt, men rett og slett fordi jeg syntes vedkommende er vannvittig morsom i sine ironiseringer og billedlige fremstillinger. Jeg mener.. En kan jo ikke annet enn å la seg imponere når fyren faktisk har gått så langt som å iføre seg komplett klovnekostyme (jepp, med nese, tegninger i trynet og alt) i sin iherdighet for å få folk til å innse hvor totalt blåst vi er!.. Så her kan jeg ikke annet gjøre enn å legge meg flat; Jeg har klikket meg inn på denne bloggen tre ganger den siste tiden ene og alene for å få meg en god latter..

Men for guds skyld.. Nå var det like før jeg havnet helt ute på galeien her! For mine humoristiske tilbøyligheter er strengt tatt ikke hva dette innlegget er ment å dreie seg om! For greia er nemlig at den nevnte humoristen så vidt meg bekjent, ikke har gitt så mye som antydninger til en begrunnelse for HVORFOR vedkommende betrakter oss som så lite begavet at vi ikke en gang burde slippes til med spørsmål! Bare DET er jo hysterisk; Hvordan fyren evner å hoste frem side opp og side ned hvor det vises til hvor dumme vi er, uten noen begrunnelse for dette what so ever!! (For future reference så er jeg nå i full gang i å skrive meg bort igjen, i den setningen som er ment å skulle skrive meg INN igjen! – Da har du jo iallfall noe, liksom..)

Men for all del.. Jeg må si jeg foretrekker latterligheter som ikke er noe å besvare fremfor korttenkte påstander som vitner om en IQ tilsvarende den som tilskrives ‘Bunny’ & meg.. Det gjelder altså argumentet om at naturlig immune (unger inkludert) på det sterkeste anmodes å både la seg vaksinere- og dobbeltvaksinere fordi dette;

A) (På ett eller annet mirakuløst vis) skal ha den tilleggsfunksjon at vedkommende også eliminers som potensielle transportører av viruset (altså smittebærere i form at sånt som å bære med seg viruset fra ett dørhåndtak til et annet, -eller, måtte gud forby, fra et dørhåndtak til den melkekartongen som skulle havne hos den risikoutsatte pleiepasienten på 108 1/2..). Med min begrensede hjernekapasitet, krever nemlig en sådan påstand en begrunnelse for hvordan noe slikt i hule heiteste skal kunne la seg gjøre (- og da spesielt med tanke på at denne vaksinen faktisk  inneholder (om vi tar utgangspunkt i at den oppgitte immunitet mot C19 er det eneste som er med på den injiserte frakten inn i mottakerens DNA) et replika av den koden som finnes naturlig hos disse). For i det stoffet som sprøytes inn er utvunnet i fra bloddonasjoner i fra de som tidlig fikk påvist immunitet, så skal dette forbannet vanskelig la seg gjøre å få ilagt en ekstrakode som da evner å kverke dette viruset fra det øyeblikket det toucher hudoverflaten! For da går det jo brått ikke på det indre immunforsvaret, -altså blodcellene lenger! Da går det brått på å endre PH-verdien på huden! – Og disse to egenskapene har jo nada sammenheng, så det går rett og slett ikke!

 

 

– Og bare for å ta med en såkalt ‘secondary argument’ (altså hvor man argumenterer ut i fra dersom dette faktisk KUNNE la seg gjøre), så vil vi faktisk ha en situasjon hvor jeg VET injeksjonen er livsfarlig! For i det hudens PH endres slik at de mikroorganismer som normalt befinner seg på hudoverflaten kverkes over en lav sko, så innebærer dette å ta knekken på en helt avgjørende del av den ytre beskyttelsen og immunforsvar! Svekkes den naturlige bakteriefloraen, så starter man med en soppoppblomstring ut av det annet helvete, og så går det videre derifra!..

B)  Vaksinen påstås å beskytte mot fremtidige mutasjoner! – Og her har vi jo virkelig perlen, må vite, da dette jo logisk forutsetter at den her vaksinen er fucking synsk!!.. Jeg mener.. Det sier seg jo selv at det i disse vaksinene, -som samtlige ble godkjent i løpet av de siste par ukene av desember 2020, og de to første i januar 2021, ikke er ilagt modifikasjoner for fremtidige mutasjoner man på det tidspunktet de ble utviklet ikke hadde den ringeste anelse om hvilken retning ville ta!

Og siden jeg har forstått det dithen at det finnes en god del mennesker der ute som ikke vil ta Gry Henriksen på alvor for ville helvete, så overlater jeg stadfestelsen av dette sentrale paradokset til selveste assisterende helsedirektør(!) Espen R. Nakstad, hvis ord tilsynelatende er helligere enn Gud: Uttalelsen ble lagt frem i avisen VG den 17 april (-hva finner en ikke av klenodier under et baderomskap der det vaskes kvalmende sjeldent!), der Nakstad får spredt en dose mutasjonsparanoia ved hjelp av imponerende få spørsmål og kortfattede svar.. Den godeste assisterende helsedirektør legger altså ut om hvordan dette indiske hysteriobjektet er en såkalt ‘escape-mutasjon, hvilket innebærer at det har endret seg slik at det lettere slipper unna de antistoffer som er satt inn for å knekke det; Ergo vil det foreligge en viss risiko for å kunne pådra seg en smitte med et viss tilløp til sykdom selv om en er vaksinert. Årsaken til dette, presiserer han, er rett og slett at antistoffene (altså de gitt gjennom vaksinen) må slite litt for å igjenkjenne disse variantene (FORDI DE IKKE FANTES LIKSOM DET HELLER IKKE FANTES NOEN MÅTE Å FORUTSE DERES FREMTIDIGE TILBLIVELSE DA VAKSINENE BLE UTVIKLET!!)

Konklusjon: Det er stein hakke umulig at vaksinene kan gi noen som helst ‘ekstra beskyttelse’ mot hverken eksisterende eller fremtidige mutasjoner!!

SÅNN! Og når det er sagt, og dette er postet, så skal jeg tillate meg å lene meg tilbake, hvile hodet, og ikke minst bygge opp forventningene til det kommende klovneriet som påpeker min ikke-eksisterende intelligens!..