Først Røde kors, og nå jeg!..

Røde kors lanserte for noen år tilbake, som de fleste kjenner til, den lite flatterende utmerkelsen ‘Gullbarbie’ for den virksomheten/influenceren som i størst grad har bidratt til å fremme kroppspress. I går kveld, ble jeg slått av ideen om å lansere min egen influencer-pris etter å ha kommet over hva som slo meg som tidenes ‘click-bait’ nemlig ‘Gullfiskeren; En pris som går til bloggeren som innen et gitt tidsrom står bak den overskriften som i størst grad får frem de motsetningsfulle følelsene av den usmakelige uærlighet som ligger i en overskrift som drar lesere ved å insinuere noe helt annet enn hva innlegget viser seg å omhandle, og den uungåelige beundringen som følger den genialiteten som tross alt ligger bak en klikk-magnet så til de grader effektiv.. 

 

 

Hvordan- og hvor ofte, eller om det blir med denne ene gullfisker-utmerkelsen, har jeg faktisk ikke tatt stilling til enda, slik ‘ståa’ er nå. I skrivende stund, er faktisk den eneste avgjørelsen som er tatt i forbindelse med denne kåringen at den første (og muligens også den siste) Gullfiskeren dedikeres til kvinnen som trigget denne ideen; Nemlig den utskjeldte sydenfareren, Julia Nyland, for hva jeg anser for å være den mest forretningsmessig geniale ‘click-bait’ ever. Jeg kan bare ikke la være å beundre den kyniske genialiteten dama utviste i det hun faktisk bruker den avskyen som ligger bak de hundrevis av ekstra klikkene som sendte henne raka vegen fra topplistens midtsjikte til toppens tinde for alt den er verdt..

Mens de fleste ville vært fullstendig knust og nedbrutt av en slik ‘shit-storm’ som den som ble frk.Nyland til del etter offentliggjøringen av sine reiseplaner, og derav følt alt annet enn glede over den boosten som følger det å pådra segallmennhetens vrede. Men ikke Julia Nyland!

For i en situasjon der andre ville krøpet inn i skallet sitt og forblitt i skjul for omverdnen på ubestemt tid, fylt til randen av skam og skjellsettende angst for det å måtte face omverdnen igjen, så preller slike trivialiteter åpenbart av unge Nyland som vann på gåsa på et absurd beundringsverdig vis.

Du kan nemlig si hva du vil om Julia Nyland, hennes holdninger og utviste innflydelse, men her har du unektelig ei dame som til fulle innehar de egenskaper jeg mener kreves av en som opererer på nett, det være seg på blogg eller SoMe; Nemlig evnen til ikke å la seg påvirke av den netthets som måtte komme. Jeg har jo, som en del av dere sikkert husker, tatt for meg tematikken rundt dette med å måtte ta nettrollenes eksistens med i betraktningen i det en skal avgjøre hvorvidt en skal gi seg inn på en slik virksomhet. – I dette innlegget, tok jeg for meg nødvendigheten av å gå inn i en selv, og i det hele tatt gjøre det en kan for best mulig å kunne finne ut av hvorvidt en har den psyken som kreves for å ikke la seg berøre av netthets. Andelen nettaktører som åpenbart har gitt seg ut på et virke de er mer eller mindre uskikket til å takle er himmelfallende, så når Julia Nyland i gårsdagens innlegg så til de grader tar sikte på å trigge den massive oppfatningen av henne som en vandrende koronaspreder blottet for omtanke for andre enn seg selv, egne lyster og behov, så kan jeg bare ikke annet enn å la meg imponere.

I motsetning til Røde korsutmerkelsen som ble Sophie-Elise til del tidligere i år, er faktisk ikke Gullfiskeren en ensidig negativ utmerkelse, Julia. For paralellt med det negativge i den egoisme du unektelig har utvist, i tillegg til den som følger dette med click-bait, ligger som sagt også anerkjennelsen i å ha baller nok til både å stå 100% for hva du gjør, og ikke minst bruke en shit-storm av en slik magnitud til det fulle i det du får tusner på tusner illsinte landsmenn til å koke over i det du lanserer et innlegg som ikke sier noe mer enn at innlegget blir skrevet liggende i sengen under overskriften ‘Sengeliggende’.

Jeg kan bare bøye meg i hatten og ta av meg støvet.. Gratulerer så mye med Gullfiskeren for denne massive fangsten av klikk for et innlegg blottet for annet innhold og formål enn å sanke sidevisninger. Intet mindre enn genialt, Julia!

En sånn jævla blond bimbo..

Hvor ofte har en ikke hørt jenter/kvinner gi utløp for egen usikkerhet med å rakke ned på sine medsøstre ved utsagn som ‘en typisk bimbo’, ‘dum og deilig pyntedukke’, eller lignende?.. Det skal imidlertid en god posjon ‘good-will’ fra tilhørerne for at konstanteringen tas for god fisk dersom det dreier seg om en brunette eller rødhåret. Kan det imidlertid tillegges at den svertede er blond, altså ‘en typisk BLOND bimbo’, ‘dum blondine’, osv, er samtlige tilhørere tilsynelatende helt inneforstått med vedkommendes karakteristikker, om de så aldri engang har hørt om -og langt mindre møtt den/de det er snakk om!.. Hvis noen av de allment godtatte statements som blir utret om lyshårede jenter/kvinner som liker å kunne ta seg godt ut var blitt gjort om noen annen folkegruppe/etnisitet, ville det vært slått ned på umiddelbart, da fordomsfulle ytringer basert på folks utseende faktisk er ulovlig! Så hvorfor i himmelens navn er blonde jenter unntatt fra beskyttelse av denne loven?  

 

 

Jeg skulle faktisk selv bli godt voksen før jeg innså det destruktive,som ligger i det at det blandt folk generellt, og menn spesielt, er en betydelig andel som, det være seg bevisst eller ubevisst, som anser blonde mennesker generelt, og kvinner spesielt for å være mindre intelligente enn andre. Men da det først skulle gå opp for meg, slo det imidlertid ned som et brak.Før fylte 18, hadde jeg ikke noe forhold til dette med dumme blondiner’ i det hele tatt. -Det var en genre innen ukeblad-vitser, på samme måte som svenske- og resturantvitser. -Hverken mer eller mindre. I 18-årsalderen, startet imidlertid en stadig sterkere bevisstgjøring på folks oppfatning av blonde jentyer/damer, først & fremst i forbindelse med at jeg fikk sertifikat. I begynnelsen, kom det til uttrykk gjennom å bli ansett for å være litt sånn ‘stakkarslig’ ved at det ikke skulle mer enn litt fikling med låsen på bensintanken til før et helt kobbel selverklærte riddere i rustning ilte til min utsetning.

Flotters! -Syntes jeg, da et punktert dekk på selv den mest øde strekning var overtatt av langt kyndigere hender på bilfronten i løpet av max 5 min. Om dette med ‘ridderne’ syntes toppers, var det ingenting i forhold til hva som skulle åpenbare seg da jeg opplevde å bli stoppet i trafikk-kontroll for første gang, og jeg, grunnet den sinnstilstand som følger det å være alt annet enn høy i hatten, inntar et vesentlig lysere & lavere toneleie enn normalen, mens jeg antagelig legger hodet litt på skakke og spør; “Får jeg bot nå??..

Hva jeg faktisk har sluppet unna med er så utrolig at jeg til og med har hatt litt vondt for å tro på det selv til tider, og spurt meg selv om jeg faktisk er noenlunde ved mine fulle fem, og ikke har fantasert opp hele greia. Men noe har jo skjedd i vitners nærvær, for å si det sånn, som dermed gjennom en diskret føring av samtalen får innhentet en bekreftelse, samtidig som at det er en kjennsgjerning at jeg har vært kjørende både mellom Sarpsborg & Fredrikstad, og Askim – Oslo i årevis uten en prikk på lappen eller ei krone utbetalt til statens bøte-kasse. For å gjøre en lang historie kort, er bersonlig rekord i antall passerte lovbrudd i en & samme stans; ikke sikkerhetsbelte, ikke medbragt sertifikat, noe for fort, og ett el annet med frontlysene, samt at dekkene var akkurat på grensen innenfor det lovlige, noe som ikke akkurat fører til større goodwill til vanlig..(!)

Det må bare innrømmes at jeg faktisk ikke kan si noe om sannsynligheten for at jeg ville vært bevisst på det samfunnsfientlige som lå og lurte bak dette her den dag i dag dersom politiets praksis ikke var blitt endret slik at hver patrulje/enhet nå, så fremt det lar seg gjøre, består av en kvinnelig & en mannlig politibetjent. Med inntoget av disse i begynnelsen ofte relativt nyuteksaminerte politikvinnene, ble nemmelig et helt annet utkomme av folks fordommer bragt på bane! Det gikk nemlig ikke lange tiden etter politiets innføring av partnere av ulikt kjønn at min blotte eksistens ute og kjørte på nattestid førte til en regelrett krangel mellom det blandede paret som skulle stoppe meg som seg hør og bør nattestid, da de åpenbart arbeider etter prinsippet om at de som beveger seg utendørs i de ‘små timer’ er skyldig (i ett eller annet) innen det motsatte er bevist. For å gjøre en lang historie kort, viste det seg at dama var ei pismegge ut av en annen verden med et åpenbart agg til blondiner, og hva ellers av utseendemessige- og andre trekk hun måtte se i meg. Hun var nemlig hellig overbevist om at jeg måtte være ruset! – Først den sedvanlige alkoholen, og da den testen lyste grønn, måtte det være noe annet.. Dernest fulgte et utall nykterhetstester etter  at den mannlige betjenten gav etter i første disputtrunde, bestående av alt fra å huske et nummer og si alfabetet baklengs til å treffe nesen med armene ut til sidene som utgangspunkt. – Nå vil tilfeldighetene det slik at jeg er greit over gjennomsnittet god på sånt som å huske numre over tid og si alfabetet baklengs, i tillegg til at det heller ikke hefter noen fysiske lyter ved meg som svekker mine evner til å lokalisere nesen i eget tryne o.l. Utkommet av dette, ble da (tro det eller ei) at jeg hadde scoret for bra på denne nykterhetstesten til at jeg kunne være nykter! – Og det var i det de går for å konfirere at stemmeleiene økte såpass i volum at de strengt tatt kunne spart seg de stegene som liksom skulle være utenfor min hørevidde, for her blir det rett og slett i overkant for den stakkars mannlige betjenten i det hun legger frem sin vurdering og konkluderer med at jeg bør tas med for urinprøve på stasjonen!..

Nå er heldigvis ikke dette kvinnemennesket representativ for kvinnlige politibetjenter, men måten hun både snakket om meg og til meg, i tillegg til det åpenbare frarøvingen av min rettssikkerhet, gjør dette til et lærebokeksempel på den langsiktige følgen av at det gis rom for en type holdninger mot en gruppe i samfunnet som det er null-toleranse for hva alle andre angår.

At det var denne episoden som gjorde meg bevisst på ‘den omvendte rasismen’ og dens skadevirkninger, er å overdrive, men den har nok hatt sin innvirkning som en av flere faktorer. For bare fra en er 18 til passerte 25, skjer det faktisk en vesentlig forandring i et menneske i hht det å bli voksen. Starten på voksenlivet innebærer oxo starten på å gjøre seg de erfaringer som hører voksenlivet til. – Noe som igjen unngåelig fører til at en ser mange ting på en annen, og ikke minst videre, flersidig måte. For min del, innebar bl.a den økte adgangen til utelivets gleder også i økende grad å utsettes for den typen jenter/damer som har en fientlig holdning til alle som kan oppfattes som attraktive av samme kjønn, hvorav standarbemerkningen for mitt vedkommende var (og er) dum blondine, sammen med ‘sminkedukke’. Dette er i seg selv til å leve med. Det som i midlertid er verdt å merke seg, er denne oppførslens linking til en rådende oppfatning og/eller tendens i samfunnet forøvrig. Hva som kun oppleves som idiotiske utsagn fra fulle tapere med for høy promille, får en langt mer alvorlig ramme når det har gått så langt som at dette oxo benyttes i diskusjoner! En klar falitterklæring, men like fullt et forsøk på å underminere en meningsmotstander på bakgrunn av dennes utseende!

 

Videre, opplever jeg titt og ofte at jeg ikke blir tiltenkt noen form for ‘ekspertise’ på en rekke områder. At jeg f.eks har langt større kunnskap hva angår mobiltlf o.l enn de fleste, blir som oftest møtt med hake-slipp ut av denne verden, og etterfølges faktisk at at de utbryter “Hæ!.. -DU!??.. Blonde kvinner opplever oxo å bli antatt å være mindre trolig eller sannsynlig tregere til å tilegne seg ny kunnskap eller lignende, hvilket igjen fører til at utfordringen blir gitt en annen. Særs viktig å merke seg er det at folk fra fremmedkulturelle innvandrergrupper uhindret kan uttrykke sin forrakt og nedrige oppfatning av nordeuropeiske kvinner. Dersom denne utviklingen får fortsette, er jeg redd det vil ende opp med en ny form for utseendebasert diskriminering og fordommer med samme, eller i allefall tilnærmet grad av alvorlighet som den som er blitt fargede til del..

Det som er ansett uakseptabelt av ytringer, gjerninger & holdninger ovenfor andre etnisiteter og grupper, er faktisk ikke det minste mer akseptabelt ovenfor blonde/lyshårede mennesker! Hvem ville f.eks i full åpenhet brutt ut med noe slikt som ‘en prototype av en dum jøde? -Du som er etnisk afrikaner er for dum til å si noe om dette! – Samene er jo bare en flokk idioter! osv, osv. Folk er virkelig nødt til å begynne å tenke seg om! Jeg foreslår at før de slenger ut noe som går på en annens lyse hårfarge, først tenker seg om ved å bytte ut ‘blond’ med en annen type utseende eller etnisitet. Føles det galt eller uakseptabelt, er det like fullt pokker så galt i forbindelse med lyshårede!

Lovpraksisen er oxo nødt til å våkne opp, og ta tak i dette, og sørge for at det blir likhet for loven! Rasismeloven gjelder faktisk for ALLE! Ikke bare minoritetsgrupper med et ikke-europeisk opphav!

Dårlige forbilder & egoistiske influencere

Stadig hører vi om kjendiser, -forbilder og influencere som oppfører seg alt annet enn forbilledlig, og folk er i harnisk over alt fra elendig påvirkninger av den oppvoksende generasjon til å utvise en materialisme, overfladiskhet og egoisme av narsissistiske proposjoner. Hva som imidlertid går oss hus forbi, er hvem som muliggjør frontingen av den elendige oppførselen og samtidig forgifte samfunnet med holdningene sine; Oss. Så lange vi klikker oss inn på kanalene deres, så styrker vi faktisk posisjonen deres! Ønsker du å strippe en person for inflydelse, må klikkene opphøre. -Enkelt og greit.  

 

 

Om ikke det er influencere som gir faen i alt fra menneskerettigheter til likhet for loven i det de farter avgåre til Dubai, presenteres vi for en ny realitykjendis som har begått en eller annen grov kriminell handling, og da gjerne vold. Samtidig har vi de som ikke kunne brydd seg mindre om at de har en målgruppe på 14-22 åringer, da ingen far noe med deres utseendemessige inngrep, -som de velger å være ærlig om, fordi det gir gratis/billige behandlinger. Folk er i harnisk over den narsissistiske oppførslen, og hyler oi vei om at de må stanses. – Uten å innse at de eneste som kan stanse de er dem selv, -ved noe så enkelt som å la være å klikke seg inn på kanalene deres!..

For noen dager siden, hadde vi som kjent bruduljen rundt at bloggeren Julia Nyland valgte å gi faen i sine medmennesker fordi hun mente seg berettiget til en sydenferie. Dette skjøt henne rett opp fra en plass rundt meg, midt på topplisten den ene dagen, til toppens ytterste tinde den neste. -Og frk. Nyland har fortsatt å melke kaken med at folk klikker inn som gale for å la seg forferde av hvilken grad av narsissisme hun utviser denne gang. Er det noe som gir klikk, er det avskyelige handlinger, og i dag så jeg hun lanserte et innlegg under overskriften at hun var sengeliggende. Tro du meg; Klikkene kommer til å rase inn, i det det halveis insinuerer hun faktisk har fått korona.

Jeg vet ikke hva som ligger bak den overskriften. Jeg mistenker at det er klikk-bate, men ikke pokker om jeg klikker meg inn for å sjekke! Jeg ønsker nemlig ikke å bidra til at Julia Nyland forblir en påvirkningskraft å regne med i samfunnet, og enda mindre at hun får styrket sin posisjon med det hun står for utad.

 

 

 

 

 

  

Aldri mer bomkjøp av klær & sminke!

Et blogginnlegg er jo typisk ikke aktuelt mer enn i max en dag, hvorav minst 75% av det som vil  ende opp som dets totale lesere som regel har klikket seg inn innen det forsvinner ut fra hjemmesiden hos blogg.no. Jeg har imidlertid et innlegg som bryter markant med normen i så henseende; Så langt tilbake som for halvannet år siden, la jeg nemlig ut et innlegg hvor jeg gav en grunnleggende innføring i fargeanalyse som du fimmer HER. Det er dagliog lesere som klikker seg inn på dette innlegget, så derfor har jeg laget i stand de fargekart som er verktøyet du trenger for å unngå flere bomkjøp både når det kommertil klær og make-up. 

 

 

Dette innlegget er med andre ord en fortsettelse, eller et tillegg om du vil, til innføringen i farhgeanalyse, og må dermed sees i sammenheng med denne utgivelsen, hvilken vil åpenbare seg ved at du enten klikker linken i innledningen eller på bildet over.

Med dette avklart og ute av verden, så er det altså dags for å lansere disse fargekartene som du kan printe ut å ta med  når du er ute og ‘shopper’ for direkte sammenligning med fargen på produktet du vurderer å gå til innkjøp av. Alternativt kan du, ved hjelp av kartene, lære deg å se ‘den røde tråden’ som gjør at du med egne øyne greier å skille de kalde fargene fra de varme, men dette krever imidlertid som regel litt tid og fargetrening.

Først, har vi de to fargegruppene satt opp mot hverandre, slik at du kan se hvordan blått ligger i bunnen som en base-farge for de kalde fargetonene, mens det er gult som ligger i bunnen for de varme:

 

Og her følger det varme fargekartet (hvilket er de fargene som tilsvarer vår og høst -gruppene i en fargeanalyse):

..- Og dernest det kalde fargekartet (hvilket er fargene for de som utkommer som sommer- og vinter i en fargeanalyse):

Hva ville du sagt om du hadde sett meg nå?…

I det dette bildet av klasse 3B fra årboka til Greåker videregående, årgang ‘atten-pil-og-bue’, dukker opp under et dykk ned i de tidligste Cloud-opplastningene mine, klarer jeg ikke å ta øynene vekk fra jenta ytterst til høyre på midtrekken. – Jenta jeg en gang var, liksom hun også er jenta jeg fremdeles er.. Jeg blir sittende der som fjetret med øynene festet på dette ansiktet , som fremdeles innehar noe av barndommens uskyld, men hvis eksistens alikevel ikke går lengre tilbake enn at det fremdeles føles som mitt. Jeg undres hva hun ville sagt dersom hun brått hadde tredt ut av bildet, og manifistert seg forran meg her jeg sitter nå, som den jenta jeg jeg en gang var av kjøtt og blod..(?) 

 

 

At det er en rekke forhold rundt den personen hun skulle bli som ville ha sjokkert henne helt inn til kjernen av beinmargen, er hevet over enhver tvil. Hva jeg imidlertid tviler på om hun ville ha klart, er en tilgang til minnet.. Den jenta du ser her, er enda så velsignet fri for den slagkraftige søppelhaugen av en minneboks hvorfra det med gjevne mellomrom skytes ut ubehageligheter som forårsaker en emosjonell smerte som gjør utslag i en fysisk smerte tilsvarende den som ville fulgt av et slag i mellomgulvet av en tungvektsbokser i det de dundrer inn i bevisstheten.. Denne fremdeles iboende restansen av uskyld er unektelig hva jeg virkelig misunner henne..

Samtidig har hun kun få måneder igjen før det siste rasket som sitter igjen fra de ekstreme komplekser som preget pubertetsårene, så det føles også rett å la henne forbli i uvisshet om de hendelsene som venter henne rett rundt neste sving i det kommende året som i dag huskes som et av de største triumfenes år; For ikke bare vil den kommende russetiden utgjøre siste etappe på veien fra ‘andunge til svane’. Den ultimate ungpikedrømmen på den her tiden ligger også å venter der like bak. – Og på ubegripelig vis, er det nettopp vissheten om at dette, hennes mest relvrealiserende, og ikke minst euforiske opplevelse, liksom hennes livs bekreftelse -enda befinner seg i fremtiden, der den nå er rett før å skulle manifistere seg. Når det er sagt, burde vi unektelig hatt en alvorsprat, hun jeg var og hun jeg er, om det å gripe de muligheter du får. Hun skulle unektelig hatt et realt ‘rævspark’, hun der, da hun ikke kan sies å ha stort mer enn et barns selvstendighet. – En svakhet som vil ligge til grunn for hva som skal manifistere seg som en av de tingene hun skal angre mest…

 

 

Men hvordan ville hun reagert om hun brått fikk manifistere seg her i stuen hos sitt fremtidige ‘selv; Restaurantarbeider i permisjon grunnet en rådende pandemi, blogger og nyvalgt sekretær i styret for en av Nental helse Øst sine underavdelinger?.. Eller om vi virkelig begynner å skride utenfor ‘boksen; At hun vil forbli barnløs etter til slutt å ha innsett at den antatte endringen m.h.t lysten til å bli mor aldri ville komme? – Og kanskje mest av alt hvordan hun skal gli igjennom livet på lykke og fromme, nærmest blottet for de ambisjoner og mål de fleste vil si ligger i et menneskes natur. -At hennes to store svakheter; En tilnærmet altoverskyggende bedaglighet mixet med den tidligere nevnte så ødeleggende tiltaksløsheten skal bli skjellsettende for livets gang, på godt så vel som vondt.. På den ene siden, ser jeg at hun både vil føle stolthet over å ha hatt det i seg å gå mot strømmen, liksom en enorm lettelse over faktisk å ha styrt unna den A4 -tilværelsen som forlengst hadde manifistert seg i henne som selve skrekken.. Likeså ser jeg at hun vil oppleve sitt fremtidige som en tilsvarende skuffelse, preget som hun er av det ambisiøse skolemiljøet hun frekventerer, hvorpå det følger en distingt nedlatenhet ovenfor hva man som ungdom på trappene til å erobre verden, betrakter som lavstatusyrker..

Men mest av alt gir dette møte med mitt tidligere ‘jeg’ en god følelse av å ‘smelte sammen’ til det ene mennesket vi tross alt er..

Favoritter blandt årets trend-frisyrer!

I motsetning til hva tilfellet er på andre områder, er en usmakelig hårtrend en ytterst skjelden vare. Likeså har de kuleste hårtrendene også en forbløffende evne til å bestå. Årets trendfrisyrer holder definitivt standarden oppe i det man har plenty av valgmuligheter for alle aldre og foretrukne lengder. Jeg har satt sammen et utvalg av mine personlige favoritter som til fulle viser et bilde av helheten..

 

 

Long-bob med oppklipp

Den lett oppklippede long-bob’en, hvis modell jeg vil tro er gjenkjennelig for de fleste, er særs anvendelig, praktisk og lettstelt i og med den er såpass kort at den ikke blir et tidkrevende dråg å vaske og vedlikeholde, og såpass lang at håret kan settes opp og flettes etter alle kunstens regler. Oppklippet bob er dessuten et enestående alternativ i det en har vokst fra den’prinsesse-søte’, ungdomslooken, og inn i den stilfulle elegansen som hører dronningene til.

 

Langt hår med store, myke krøller

En klassiker som oser av eleganse som nærmest er blitt et varemerke for the duchess of Camebridge, Kate Middelton For de yngre, gjør den seg ofte best med midtskill, lang lugg og gjerne rufse opp krøllene litt, da man ellers fort kan bli seende litt prektig ut.,  I det en kommer opp i 30-35 årsalderen, blir imidlertid ansiktstrekkene gjerne mer markante, -ansiktet får rett og slett mer ‘liv’, og da gjør det seg også langt bedre med klassisk eleganse av typen som frontes av Christy Brinkley på bildet over.

 

Langt oppklippet hår 

Om hele lengder fort kan føles litt ‘tungt’ og ikke minst kjedelig, samtidig som du ønsker at håret skal være langt, er oppklipp veien å gå. Da får en en klipp som gir liv til frisyren uten å måtte bruke tid på styling. Dessuten gir oppklippet hår inntrykk av volum, og passer derfor yppelig for de med den fine og glatte hårtypen som er svært vanlig blandt oss nordboere.

 

Pixie-cut

For de som går for de korteste frisyrene, har vi den såkaldte ‘pixie’-klippen, som også er blitt en gjemganger i motebildet. Dette er en frisyre som etter min mening gjør seg desidert best med ilagte fargeeffekter/striper. På sitt beste, gir den en sporty look, for ikke snakke om hvordan den kan få frem øynene. Det som imidlertid er faren ved å velge en ‘guttekort’ frisyre som denne, er at en i hverdagstøy og uten sminke fort kan bli seende mindre feminin ut enn ønskelig.  Men som sagt; Rocker du først denne lklippen, er den helt fantastisk.

 

Smalende ‘cone’ -style

Om en ikke er spesielt flink til å style håret selv, er nok denne klippen et bedre alternativ forn de som ønsker en kort frisyre. Nå kommer jeg ikke på det norske ordet for cone, men for de av dere som ikke er kjent med den engelske betegnelsen, er dette den geometriske sylinderaktige figuren som i stedet for å være like bred i begge ender, blir smalere og smalere.. Vel.. Det kan forsåvidt være det samme, da bildet levner liten tvil om hvordan denne loken ser ut. Om du vil være sikker på å se feminin ut, er dette frisyren å gå for. Dessuten krever den fint lite av personen som bærer den, samt at den kan varieres med å dra sidehåret ned over øret som her, og lagt bak ørene.

Når en ikke lenger har tillit..

Dag 4 i den siste av en uendelig lang rekke av lock-downs, hvor jeg ikke engang har fått med meg at den foregående liksom skulle være ‘avsluttet’ før vi kastes inn i en ny. Den ene perioden er den andre lik, med unntak av sporadiske tillegg av nye forbud eller ytterligere innstramninger av eksisterende.. Denne gang var det imidlertid dags for hva jeg for ordens skyld har gitt betegnelsen ‘super lock-down’, hvilket I praksis innebærer noe tilnærmet total isolasjon. Alt offentlig er lukket, stengt og tvangsavlyst bortsett fra salg av livsnødvendigheter, og innskrenkninger av bevegelsesfriheten så ekstremt at selv fangevokterne på Guatanamo bay ville latt seg imponere av måten man drifter tortur på her på berget..

En ‘super lock down’ er faktisk  merkbar selv for meg som avstår fra alt som krever munnbind, dog ikke i den grad at det affiserer meg nevneverdig.. Det som imidlertid affiserer meg voldsomt, er det stadig økende antallet motsetninger/paradox og inkonsekvens som råder i smittevernspolitikken generelt, og i den gjeldende vedtekten spesielt.. 

 

 

Kort fortalt, betyr ‘super lock-down’ at samtlige virksomheter og utsalgssteder stenges, med unntak av: Matbutikker (ordinære + utsalgssteder for dyremat), apotek, bensinstasjoner, ortopeder (brille-sjapper m/synstest o.l, bandasjerere (eller hva pokker de kalte det), salg fra gårdsdrift, salg av byggevarer og (hold dere fast) VINMONOPOLET!

At man i den tid en er avskåret tilgangen til samtlige varer og tjenester bortsett fra livsnødvendigheter og drivstoff, finner det for godt å gjøre unntak for sterkere drikkevarer i seg selv må sies å være påfallende, er, tro det eller ei, bare for en bagatell å regne i denne sammengengen..Det samme går for det faktum at en ei heller gis muligheten til å kjøpe take-away, hvilket er mat som er tilberedt under- så vel som serveres med temperaturer hinsides over det et virus er i stand til å overleve så lenge som 1/100 sek..

For parallellt med de nedstengte handels og næringsvirksomheter, er det jo, som seg hør og bør, praktisk talt totalt besøksforbud, hvorpå de ørsmå åpningene som foreligger krever såpass avstander og hermetisk lukkede luftveier at de i realiteten utelukker seg selv. Denne isolasjonen mener de altså majoriteten av befolkningen etter sigende skal være motivert til å holde, hvorpå politiet myldrer rundt som en bisverm for å foreta husundersøkelser og rassiaer på jakt etter de som utgjør unntakene hva nevnte motivasjon angår..

Smittevernsforbrytere skal tas, de skal straffes, og ikke minst har de mange lettformelige sinn fått prentet inn en avsky mot de som ikke forholder seg til dugnadsreglene etter punkt og prikke. Om dette samværet hvilket inkluderer for mange individer med en så alt for liten fysisk avstand virkelig hadde vært å betrakte som svik på linje med det som ble foretatt av Vidkun Quisling under krigen, og det virkelig var ønsket å forhindre slike forekomster fra maktens tinde.. – Hva er da greia med å sette kroken på døren på steder der folk ble plassert med korrekt avstand i lokaler som er desinfisert fra gulv til tak der alkoholinntaket ble foretatt under kontrollerte former av et profesjonelt vaktmannskap, mens de får carte blanc til ubegrensede mengder sprit der de flakser rundt i fri dressur etter å ha drukket seg snydens i formiddagstimene hjemme i stua? Er det noe som er sikkert, så er det at alkoholpååvirkede mennesker; A) Blir ekstremt sosiale, B) Gjennomgår et fundamentalt tap av dømmekraft, C) Er like veldresserte som lemen på speed i alkorus der de nevnte fastsatte rammebetingelser (les; på serveringssteder) ikke foreligger. Summen av disse forholdene blir folk som renner inn hos hverandre i en tilstand der oppdemmet behov for menneskelig kontakt får fritt utløp!

Dette er ikke bare noe jeg ser for meg.. Jeg har selv inntatt nok alkoholenheter i min tid til å kunne hevde at dette er en uungåelig følge av inntak av alkohol på samme vis som beruselsen..

 

[foto: df-foto]

 

Videre, kommer jeg bare ikke utenom å kommentere munnbindfritaket for unger under 12 år.. Argumentene som foreligger for at landets prepubertale befolkning er gitt fri-pass for all munnbindbruk, er A) Det skal visstnok være traumatiserende for barn å måtte dekke til luftveiene på dette viset. -Ja visst faen tror jeg dem på deres ord om at masketvangen er traumefremkallende! – Men den er faktisk ikke noe mindre traumatiserende fordi det har gått lengre tid siden en ankom planeten! Om noe, vil jeg snarere si MER, da det tross alt er en kjensgjerning at småfolket innehar en makeløs tilpassningsevne som ebber ut med årene!

B) Unger fritas for maskebruk fordi de så skjelden blir syke, -og dersom de blir det, er det bær sagt aldri alvorlig.. – Javel.. Men nå har jo hele smittevernspolicyen vært basert på at de som ikke blir syke av COVID-19 like fullt er bærere av viruset, og dermed kilder til smittespredning! Det er jo DERFOR hender må sprites, avstand må holdes, munnbind må benyttes, og karantene må oppfylles 10 dgr til ende om en er aldrin så frisk! Man behøver da for pokker ikke være Einstein for å se at disse faktorene umulig kan sameksistere med de opplysninger som sier at maskebruk for barn ikke er nødvendig pga en forsvinnende liten mulighet for at de skal rammes av sykdommen! I følge hva hele opplegget er bygget på, skal de jo like forbannet være potensielle smittebærere som oss voksne som ikke rammes!!

Som så mange andre faktorer rundt denne pandemien, er dette et paradoks som rett og slett umulig lar seg forene. Den direkte konsekvensen av en inkonsekvens som denne, er jo at den pris som jeg allerede i utgangspunktet mener er for høy, både i hht  den skade som påføres den enkelte, så vel som for nasjonen som sådan, blir enda høyere. – Mye høyere!..

Men uansett hva jeg måtte mene eller ikke mene, er nå det ufravikelige faktum at den policy de gikk for i utgangspunktet, er for ufravikelig å regne. Som jeg tidligere har vært inne på, har jo jeg, som det naive nautet jeg har vært, gått rundt i den inbildning at det liksom skulle gå en grense for hvor langt og hvor lenge de kunne holde dette gående. Dette var da heller ikke bare rettet mot de styrende, da jeg var like hellig overbevist om at folket, altså den enkelte, ville ha en grense for hva de kunne være med på i så måte. Den godtroende fjotten av et ‘selv’ la jo også ut denne spørsmålsstillingen i bloggs form, i den håpefulle tro at dette muligens kunne trigge en og annen til bevisstgjøring på hvor langt de var villige til å gå, for med det å kunne reagere i det en konstant manipuleres til å dra det litegrann lenger..

 

 

Når vi nå atter igjen er pålagt å leve under forhold som for store deler av befolkningen innebærer en avskjæring fra mellommenneskelig kontakt som faller inn under torturbegrepet frem til 11 april, så ville vi etter alt å dømme praktisk talt vært kvitt faenskapen dersom de bare hadde klart å påføre folket den ekstra påkjenningen jeg vitterlig ikke kan se det ville vært å stanse sprittilgangen i forbindelse med ‘super lock-down’, for ikke snakke om å innføre likhet for loven hva ansiktsmaskeringen angår dersom ungen ikke befinner seg i en bæresele eller trillevogn, og det ikke var noen mulighet for at innkjøpene kunne foretas på en tid der avkommet kunne overlates til den andre forelderen, ev. øvrig familie. – Vel.. Dersom det ikke i realiteten er slik at friske og/eller immune mennesker faktisk IKKE utgjør noen nevneverdig fare, hverken for seg selv eller andre! – At det med andre ord er fundamentet for å ha latt oss gjennomgå et sant helvete et helt år til ende som da i beste fall er en overdrivelse ut av denne verden, mens det i værste fall er løgn fra ende til annen.. – Vad vet jag, vad vet jag.. Alt jeg vet, er at det kun er det ene alternativet av de to som kan være tilfelle!.. Av en eller annen grunn har jeg aldri hatt den tilliten til autoriteter, styre og stell som folk vanligvis har her til lands.  Ikke at jeg har vært konspirasjonsteoretiker heller, om en definerer dette som (mer el!er mindre) grunnløse spekulasjoner om nasjonale ledere og andre I mektige posisjoner som gjerne er rimelig absurde.  Ei heller coronaperioden har lokket frem noe smått paranoid verdensbilde. Samtidig, er unektelig den tilliten jeg I det minste hadde en del av før pandemien nå redusert til noe nær ikke-eksisterende. Følgen av dette, er Jo imidlertid at jeg er pa konstant  utkik etter verifiserte forklaringer på hvorfor..

Med så mange huller, for mange tilfeldigheter og sammentreff, osv som jeg har avdekket I denne perioden, hvilke et hopetall fler også ville sett om de ikke var skremt fra sans og samling, er det ikke til å komme forbi at mistanken om at det er følger mer til denne storyen enn den versjonen som serveres publikum.

Her skal det påpekes at jeg ikke er I tvil om pandemiens realitet of den slags. Det som eventuelt er greia, er utvilsomt at virusutbruddet kan være benyttet til ett eller annet shady som gjemmes inn I utførelsen av det publikum har klokketro pa kun dreier seg om å redde liv.. Men, som sagt, har jeg fremdeles igjen å finne noen dokumentert potensiell årsakssammenheng, og vet derfor intet. Men tilliten min,  er som sagt herpet, – muligens beyond repair..

COVID-Evangeliet!

Om en tar utgangspunkt i det verdensbildet som presenteres i religionene, er det Gud som sitter med den fulle og hele kontrollen over verden. Om dette skulle medføre riktighet, tilsier logikken i sin klareste form at Vårherre anno 2021  opererer under tilnavnet COVID.. Dette sannheten burde jo ha åpenbart seg for alle og enhver, da det denne gang ikke levnes noen tvil om hvor makten og (van)æren er plassert!.. Dette har også vært bragt på bane i et tidligere innlegg, i det jeg påtok meg oppgaven med å oppdatere herrens egen bønn, Fader COVID nedfelt i bloggs form. Denne gang, er det imidlertid hans historie som ønskes formidlet i denne rykende ferske oppdatering av COVID-Evangeliet.. 

 

 

Det skjedde i de dager at det ble utsendt en pressemelding fra Kina, at verden sto ovenfor et mannefall. Dette var den første utbrutte pandemi siden Haakon VII var konge av Norge.

Og alle løp hjem og låste seg inne, hver til sitt hus, mens munnbind stengte luftveiene når de var ute.

Også Gry ble værende i sin bolig, og først i julen fikk hun dratt fra stasjonen med Oslo-toget, og fra Ski til Fredrikstad til Karins leilighet i bydelen som heter Rolvsøy fordi hun var av Karins kjøtt og blod, for å feire julen med sin mor, svigerinne og bror som om de enda var barn. Mens viruset var det som skjedde siden sist de var der, og disse tider var slett ikke dette året som før, med distansekrav og smittevern for de risikogruppeplasserte.

Viruset hun hadde ingemn grunn å frykte, svøpte nå også henne inn, ikke med feber og hoste, med som en sort skygge som formørker ens menneskesinn, for det mangler ikke rom for issues under en pandemi..

Bitches, hør her!..

For all del, det kan godt være at jeg er spesielt grinete for tiden etter knapt å ha hatt en arbeidsdag utenfor hjemmet siden januar, og ikke har virket for fullt siden august.. Følgen av dette, er at en stor del av mitt virke har vært sentrert rundt bloggen. Dette har bidratt til at en passe god dag nå plasserer rundt midt på listen (forutsatt at en unngår skrive-block som i går, hvilken manglende produksjon fremdeles kicker meg på hodet ut av hele driten), mens en kun skal et par måneder tilbake for at en OK dag bar ensbetydende med 70-80 plass. Men om bloggen endelig kan se ut til å ha fått litt fart på klatringen den siste tiden, er dette mer enn noe et utkomme av to og et halvt års jobb hvor jeg har gått ‘the hard way’, uten ‘boost’ fra noe eller noen. Da mener jeg meg faktisk berettiget til å bli smått provosert i det folk kommer med uttalelser som at ‘det knapt er blogger igjen her til lands’, eller at blogg-norge var bedre før da konseptet var domminert av rosabloggende talspersoner for kirurgiske inngrep som nettopp hadde avsluttet videregående.. 

 

 

Ingen reality-boost, ingen boost fra å ha vært en SoMe -profil, ingen ‘click-bates’ eller avvik fra konseptet med dette for øyet..

Ellers tar jeg meg også friheten å poengtere at til tross for et konsept som i vesentlig grad hviler på sterke meningsytringer i form av å være den som tør der andre tier, hvorpå satire er et hyppig brukt virkemiddel, har jeg, alle mine kontroverser til tross, enda til gode å tråkke på en annen bloggers tær.. Dette betyr så langt i fra at jeg lever i den tro at alle liker meg! At det er et ukjent antall som anser meg som noe skikkelig herk som fyrer løs med den ene meningsytringen mer provokativ og/eller regelrett sjokkerende enn den andre, tar jeg i grunnen for gitt, da noe annet nærmest ville vært for naturstridig å regne. Men jeg kan imidlertid telle på en hånd de gangene en av de ‘skuddsalvene’ som bloggen i så stor grad hviler på har vært rettet mot en medblogger, selv om antallet som har irritert meg absolutt må sies å ha vært betydelig. Selv om det til tider har holdt hardt, har jeg vært meg bevisst på å holde kjeft hva andres utgivelser angår, med de ytterst få nevnte unntak der vedkommende har foretatt grove overtramp på den allmenne rettsoppfatning, og da gjerne vært til skade for andre. Det innlegget du nå leser, kan hende ikke bare vil føye seg inn i den knøttlille rekken av ‘blows’ mot mine medbloggere, uten at navn vil bli nevnt, men jeg er også beredt på  muligheten for at noen vil føle kunne seg truffet, men det får så være.

Jeg mener like forbannet, både på egne og mine så mange briljante medbloggeres vegne at uttalelser som at det knapt finnes blogger igjen her til lands, og at konseptet praktisk talt er passé er like jævlig respektløst som det oser av mangel på innsikt og perspektiv. Når mediepersonligheter (med Harm & Hegseth) i spissen kan få seg til å si noe sånt som at ‘alle toppbloggerne har lagt ned’ og ingen nye er å finne mens vi følger skjermbildene deres i det de skroller seg nedover blogg.no sin hjemmeside, så tente dette såpass med plugger at jeg så om jeg kunne finne et tlf.nr til redaksjonen.. Jeg mener.. ‘Ingen toppblogger igjen’.. – Hva faen mener de ‘Kokkejævel’ er ledende av da, om det ikke er av bloggutgivelser!?

Ja, blogg-Norge er så visst i endring; Genren som inntil nylig var sterkt domminert av rosabloggende ‘wanna-be’s med et gudjammerlig antall unge med herpede selvbilder og selvhat på samvittigheten, har i løpet av kort tid blitt like variert som bladhyllen på Narvesen. Snittalderen på kongerikets aktive bloggere har også gått kraftig opp som en naturlig følge av at det nå er blitt en spredning som ikke en gang kan sammenlignes med situasjonen for bare et år tilbake. Jeg syntes jo det utvises urovellende tegn på svekket hukommelse i det jeg bevitner et godt voksent menneske som i fullt alvor ønsker det unge og overfladiske tilbake i førersetet, -eventuelt så utvises iallfall en jævlig dårlig dømmekraft! ‘Da var det jo også så mange flere blogglesere’, fortsatte vedkommende, hvorpå en slett ikke skal se bort fra ville avstedkommet med en aldri så liten innføring i bedriftsøkonomiske kjensgjerninger som logisk følger slikt som sponsing av blogger så vel som for utgivere av blogger om jeg ikke var nødt til å vie min oppmerksomhet annetstetshen.

For det er nå ikke slik at den ene bloggleseren er gitt å ha den samme markedsverdien som den andre! Det desidert mest relevante eksempler på hva som avgjør hvor mye en besøkende er verdt kr og øre, er de ulikheter som følger alderen på vedkommende. For det er nå en gang et ufravikelig faktum at de som utgjør det høyere antallet som i følge den respektive bloggerens utsagn var ensbetydende med større lønnsomhet for utgiverne består av ungdom hvis kjøpekraft ikke engang kan sammenlignes med den som innegas av den voksne delen av befolkningen (altså de fra 30-35 år og oppover). For sponsorene, innebærer et voksent publikum at de har langt mer å rutte med i hht produktkjøp enn en i tenårene/tidlig i 20-årene.

 

[foto: df-foto]

 

– Hvor lønnsomt vil det f.eks være for Audi å ha annonsen sin hos en 22 år gammel ‘rosa-blogger’ hvis målgruppe er jenter mellom 16 og 24!? – Nada, -uansett antall registrerte sidevisninger! Men om en i stedet ser for seg Audis siste A6 eller hva de nå heter pryde blogger som f.eks Lena Lykke eller Torjus Dølo, hvis publikum i vesentlig grad består av aktive, voksne som sørger for å holde seg ‘up to speed’ på alle fronter, har innbringende karriærer og sansen for fart, spenning og luksus, så er vi brått spot on m.h.t potensielle kjøpere av dette nye vidunderet av en Audi. For å si det i klartekst, skal det uhørvelig mange ungjenter hvis alder tilsier at de fleste ikke engang har rukket å flytte hjemmefra til for å oppnå en tilsvarende verdi som en 40-something finansrådgiver, ingenør, drifter av eget elektrikerfirma eller velrenomert stylist (osv, osv).

Ja, det vil  nok bli færre av de som kan tilby slikt som neonfargede mobildeksler til kr. 98,- men disse vil, i tråd med gjeldende spilleregler for tilbud og etterspørsel, bli erstattet med sponsorer hvis kundegruppe i stor grad matcher det publikumet de når ut til ved å ha annonsen sin på de respektive utvalgte blogger.

Dette mener jeg er grunnleggende elementærkunnskap hva markeds- og bedriftsøkonomi angår som strengt tatt ikke skulle vært nødvendig å forklare for et voksent menneske i den opplyste delen av verden, men ut i fra hva jeg har lagt merke til den siste tiden, virker det jo ikke som om dette er selvfølgelig viten. Ikke for det.. Jeg kunne i grunnen ikke gitt mer blaffen i de kunnskapshull som måtte foreligge hos den enkelte, så fremt ikke denne fremkommer i form av feilinformasjon i offentlige utgivelser. Dessuten vil jeg ha meg frabedt respektløse uttalelser av alle oss som enten jobber beinhardt mot et mål om en dag å kunne tilhøre toppsjiktet av landets bloggere, eller allerede har nådd opp til dette toppsjiktet etter årevis med utrettelig  innsats i form av målrettet arbeid! Ekstra skuffende syntes jeg det er at flertallet av de som hovmodig avfeier dagens aktive utgivelser, er veletablerte medbloggere som vitterlig burde vite hvilken innsats og hvilket enormt antall arbeidstimer som li\gger bak!

Hva med å hoppe ned fra den høye hest, og f.eks få den åpenbart så tiltrengte selvbekreftelsen ved å legge ut  innlegg hvor du booster utvalgte ‘up and coming’ utgivelser, for så allerede dagen etter å kunne gasse deg i manifesteringen av egen opphøyde posisjon i form av den regelrett perverse økningen i antall sidevisninger som den utvalgte bloggen vil stå oppført med!? Da forsikrer du deg faktisk mot eventuelle brutale nedrivinger og fall fra den nevnte svært så høytragende metaforiske hesten som brått kan bli ens skjebne ved å velge hovmodighet i det en skal demonstrere egen fortreffelighet og ‘importanse’.. – Jeg bare sier det..

Insta-Favoritter! (del 1)

Siden jeg la ut et innlegg omhandlende mine SoMe -kanaler i går, føles det naturlig å ta opp tråden, med  anbefalinger i dag.. -Å ta med rubbel og bit i et innlegg, blir imidlertid for massivt, så jeg har derfor valgt å dele de opp i to. Dette betyr med andre ord at dere nå vil få første del av mine Instagram -favoritter!  

 

Brittany F. Lee & Tommy Lee: Den verdenskjente Motley Crew -trommisen, Tommy Lee og kona Brittany Furlan Lee, er begge hysterisk morsomme på den ene siden, og like smarte/beleste som de er frittalende på den andre. Hans angrep på det republikanske partiet generelt, og Donald Trump m/familie og følgere spesielt, var i en klasse for seg.

 

Hva Tattoo-artisteri, og kunst i det hele tatt angår, har vi selvsagt han som røsket med seg rubb og rake av oppspart talent fra tidenes morgen fra den genetiske miksen også jeg består av; Min bror, the one and only Glenn “Glitter” Henriksen

 

Mona Grudt er intet mindre enn min ‘muse’ når det kommer til poseringer m.m som voksen modell. Mona har ikke bare et utseende som særdeles få er forunt, i tillegg til å representere excellence hva modellyrket angår. Mona er også en av mine ‘nett-venner’ via Facebook, og kan derfor tilføye at denne dama er akkurat like flott som menneske som hun er billedskjønn.

 

Når det kommer til sport/idrett, er mine to ubetingede favoritter vårt eget ‘vidunderbarn’ på friidrettsbanen, mellomdistansestjernen Jakob Ingebrigtsen, og det amerikanske turnunikumet Simone Biles.

 

Ellers er jeg helt klart blandt de som legger betydelig vekt på underholdningsverdien når jeg adder til kontoer jeg følger, og Ex on the beach -profilen fra sesong en, Henrik E. Borg leverer definitivt varene! Unge Borg skiller seg forsåvidt kraftig ut fra de øvrige profilene fra denne serien ved at han faktisk er godt over gjennomsnittet kunnskapsrik. Dessuten har han en fantastisk selvironisk humor, og fremstår i det hele tatt som en vanvittig bra fyr.

 

[del 2 utkommer i morgen]